[Gaim-i18n] [ gaim-Translations-1217245 ] Spanish translation update to gaim.desktop


Thread view