Read the Bible / News: Recent posts

Интерфейс на македонски

В новата версия 5.2.0 интерфейсът е преведен и на македонски.

Posted by Vanyo Georgiev 2015-03-18

Препратките в Правосл.Б.

Откритият бъг е вече отстранен.

Posted by Vanyo Georgiev 2010-02-21