Read the Bible / News: Recent posts

Вече в Google Paly

Версията за Android вече е публикувана в Google Play.

Posted by Vanyo Georgiev 2016-12-10

Интерфейс на македонски

В новата версия 5.2.0 интерфейсът е преведен и на македонски.

Posted by Vanyo Georgiev 2015-03-18

Препратките в Правосл.Б.

Откритият бъг е вече отстранен.

Posted by Vanyo Georgiev 2010-02-21

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks