phpHF / News: Recent posts

phpHF: Projekt wystartował / Project started

phpHF 2.1.2b została wydana. Jest to aplikacja do zarządzania domowymi finansami, w szczególności rachunkami i terminami płatności, oparta na PHP i MySQL. /
phpHF 2.1.2b released. It is PHP and MySQL based application for manage home finances, especially bills and payment terms.

Posted by tichy_ijon 2008-07-16