PHP GenESis - Genişletilebilir E-Sistem / News: Recent posts

Proje Başlıyor

GenESis "Genişletilebilir E-Sistem"

GenESis ile birlikte artık Türklerin de kendilerine ait bir İçerik Yönetim Sistemi olacak. Bu sistem tamamen Türk web programcılar tarafından yazılacak ve geliştirilecek. Herkese hayırlı olsun. GenESis projesinin gelişimini sourceforge üzerinden takip edebilirsiniz.

Bora Canbula - GenESis

Posted by Bora Canbula 2006-11-22

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks