famlam - 2008-11-26

Hi Everyone!!!

I translated all nativelang-supporting plug-ins in dutch!!!
Could these please be added in (a) next version?

Kind regards,
Sander

First: Nativelang itself
Second: Spell-checker
Third: Explorer
Fourth: Hexeditor
Last: WindowManager

;DUTCH TRANSLATIONS BY SANDER LAMBREGTS

;*****************************************************************************;
;            Language set file for plugins used by NativeLang.dll             ;
;*****************************************************************************;
;                                                                             ;
; Please change the file and distribute to the corresponding developer.       ;
;                                                                             ;
;*****************************************************************************;

; Native Lang Language Set ************************** jens.plugin.npp@gmx.de

[NativeLang.dll NppMenu]
Main="NativeLang"
0="Over..."

[NativeLang.dll Help]
Caption="Over"
30703="Maker:"
30704="e-mail:"
30705="Ondersteunde geïnstalleerde plug-ins:"
30707="Menu ingangen"
30708="Over...%t%t%tToont dit scherm."

;*****************************************************************************;
;            Language set file for plugins used by NativeLang.dll             ;
;*****************************************************************************;
;                                                                             ;
; Please change the file and distribute to the corresponding developer.       ;
;                                                                             ;
;*****************************************************************************;

; Spell-Checker Language Set *************************** jens.plugin.npp@gmx.de
[SpellChecker.dll NppMenu]
Main="Spellingscontrole"
0="Spellingscontrole...%tStrg+Alt+Shift+S"
1="Over..."
2="Handleiding...%tStrg+Alt+Shift+S"

[SpellChecker.dll Spell-Checker]
Caption="Spellingscontrole"
2="Annuleren"
1102="Leren"
1103="Vervangen"
1104="Negeren"
1105="Negeer Alles"
1107="Huidig woord:"
1109="Orginele tekst:"
1110="Vervangen door:"
1111="Taal:"

[SpellChecker.dll Help]
Caption="Over"
1205="Maker:"
1206="e-mail:"
1207="Installatie:"
1208="Kijk voor nieuwe plug-ins en updates op:"
1209="Spellingscontrole gebruikt GNU Aspell, een Open Source programma:"
1210="Menu ingangen"
1211="Spellingscontrole...%t%tBegint met controleren van de (geselecteerde) tekst."
1212="Help...%t%t%tToont dit scherm."

[SpellChecker.dll NotAvailable]
Caption="GNU-Aspell"
1302="GNU Aspell en/of bestanden ontbreken.%nDownload de installatiebestanden hier:"
1303="Als Aspell al geïnstalleerd is, corrigeer %n het relatieve pad naar aspell-15.dll en herstart Notepad++:"

[SpellChecker.dll Text]
MsgBox RectMode="Spellingscontrole is niet mogelijk in de rectangle modus!%tSpellingscontrole"
MsgBox Done="Klaar%tSpellingscontrole"

;*****************************************************************************;
;            Language set file for plugins used by NativeLang.dll             ;
;*****************************************************************************;
;                                                                             ;
; Please change the file and distribute to the corresponding developer.       ;
;                                                                             ;
;*****************************************************************************;

; Explorer Language Set ******************************** jens.plugin.npp@gmx.de
[Explorer.dll NppMenu]
Main="Explorer"
0="Explorer...%tStrg+Shift+Alt+E"
1="Favorieten...%tStrg+Shift+Alt+F"
3="Ga naar pad..."
4="Filters wissen"
6="Opties..."
8="Help..."

[Explorer.dll Explorer]
30505="Filter:"
30506="Filter:"

[Explorer.dll ContextMenu]
10000="Nieuw bestand..."
10001="Nieuwe map..."
10002="Zoek in bestanden..."
10003="Openen"
10004="Openen in ander beeld"
10005="Openen in nieuw venster"
10006="DOS Prompt..."
10007="Aan favorieten toevoegen..."
10008="Volledige padnaam naar klembord"
10009="Bestandsnaam naar klembord"

[Explorer.dll New]
2="Annuleren"

[Explorer.dll FileList]
Name="Naam"
Ext.="Ext."
Size="Grootte"
Date="Datum"

[Explorer.dll Favorites]

[Explorer.dll FavProp]
Caption="Favorieten"
2="Annuleren"
30618="Naam:"
30619="Link:"
30615="Selecteer een groep"

[Explorer.dll FavMenu]
1="Nieuwe link..."
2="Nieuwe groep..."
3="Aan sessie toevoegen..."
4="Huidige sessie opslaan"
5="Kopiëren"
6="Knippen"
7="Plakken"
8="Verwijderen"
9="Eigenschappen..."
10="Openen"
11="Openen in ander beeld"
12="Openen in nieuw venster"
13="Aan huidige sessie toevoegen"

[Explorer.dll Options]
Caption="Explorer Opties"
2="Annuleren"
30651="Map met scheidingen"
30652="Automatisch updaten"
30656="Gescheiden extensies"
30657="Toon verborgen bestanden"
30658="      Toon 'lange' lijst"
30659="Gebruik Windowsicoontjes"
30661="Grootte:"
30662="Datum:"
30663="Bestandslijst"
30664="Algemene opties"
30665="Uitstel missende drives (ms):"
30666="NppExec uiterlijk"
30668="DLL Naam:"
30670="Scriptmap:"
30671="Voorbeeld maken"

[Explorer.dll ComboSize]
0="Bytes"
1="kBytes"
2="Dynamisch x b/k/M"
3="Dynamisch x,x b/k/M"

[Explorer.dll ComboDate]
0="Y/M/D HH:MM"
1="D.M.Y HH:MM"

[Explorer.dll Help]
Caption="Help"
30703="Maker:"
30704="e-mail:"
30705="Allereerst wil ik Don bedanken voor zijn fantastische programma%nen zijn ondersteuning voor deze plug-in."
30706="Menu ingangen"
30707="Explorer...%t%tToont het Verkennerscherm."
30708="Favorieten...%t%tToont de favorieten."
30709="Ga naar pad...%t%tLink naar een bepaalde map."
30710="Filters wissen%t%tVerwijderd alle filters."
30711="Opties...%t%tLaat je de instellingen\n\t\t\tvan Explorer aanpassen."
30712="Help...%t%t%tToont dit scherm."

[Explorer.dll Text]
Explorer="Explorer"
Favorites="Favorieten"
Previous Folder="Vorige map"
Next Folder="Volgende map"
New File...="Nieuw bestand..."
New Folder...="Nieuwe map..."
Find in Files...="Zoeken..."
Folder of Current File="Huidige map"
User Folder="Gebruikersmap"
Refresh="Vernieuwen"
Go to path="Ga naar pad"
Link Current File...="Link naar huidig bestand..."
Link Current Folder...="Link naar huidige map..."
New Link...="Nieuwe link..."
Delete Link="Verwijder link"
Edit Link...="Link bewerken..."
New file="Nieuw bestand"
New folder="Nieuwe map"
Properties="Eigenschappen"
Details="Details %%s"
New element in="Nieuw element in %%s"
New group in="Nieuwe groep in %%s"
Save current Session="Sla huidige sessie op"
Add existing Session="Toevoegen aan bestaande sessie"
Standard Menu="Standaardmenu"
PossibleChars="Bestandsnaam bevat geen:%%s"
OnlyPasteInto="Kan alleen geplakt worden in %%s"
MsgBox FolderCreateError="Map kan niet aangemaakt worden!%tError%t"
MsgBox OneFileToFaves="Slechts een bestand kan worden aangemaakt!%tError%t"
MsgBox NotInList="Element niet gevonden!%tError%t"
MsgBox ExistsInNode="Naam bestaat nog!%tError%t"
MsgBox FolderMiss="Map bestaat niet!%tError%t"
MsgBox FileMiss="Bestand bestaat niet!%tError%t"
MsgBox FavesElemMiss="Favoriet bestaat niet!%tError%t"
MsgBox AllFields="Alle velden invullen!%tError%t"

;*****************************************************************************;
;            Language set file for plugins used by NativeLang.dll             ;
;*****************************************************************************;
;                                                                             ;
; Please change the file and distribute to the corresponding developer.       ;
;                                                                             ;
;*****************************************************************************;

; HexEditor Language Set ************************** jens.plugin.npp@gmx.de
[HexEditor.dll NppMenu]
Main="Hex-Editor"
0="Toon in HEX"
1="Vergelijk HEX"
2="Verwijder vergelijkingsresultaat"
4="Kolommen invoegen..."
5="Patroon Vervangen..."
7="Opties..."
8="Help..."

[HexEditor.dll SettingsMenu]
0="Knippen"
1="Kopiëren"
2="Plakken"
3="Verwijderen"
5="Tonen in"
7="Adresbreedte..."
8="Kolommen..."

[HexEditor.dll FindReplace]
1="Volgende"
2="Sluit"
20403="Hoofdlettergevoelig"
20404="Omwisselen"
20405="Omhoog"
20406="Omlaag"
20407="Vervangen"
20408="Tellen"
20409="Alles vervangen"
20411="Transparantie"
20412="Boven"
20413="Middel"
20414="Onder"
20415="In selectie"
20416="Vervangen door:"
20418="Zoeken naar:"
20419="Datatype:"
20420="Richting"
20421="Positie tonen"

[HexEditor.dll Options]
Caption="Hex-Editor Opties"
2="Annuleren"
20201="8-Bit"
20202="16-Bit"
20203="32-Bit"
20204="64-Bit"
20205="Little-Endian"
20206="Big-Endian"
20207="Binair"
20208="Hexadecimaal"
20209="Aantal kolommen:"
20210="Adresbreedte:"
20212="Hoofdletters"
20214="Extensies:%t%t%t           bijv.: .dat .exe"
20216="Controleer karakteraantal in %%"
20218="Lettertypenaam:"
20220="Lettergrootte:"
20222="Vet"
20223="Schuin"
20224="Onderstreept"
20225="Tekst"
20226="Terug"
20227="Normale tekst:"
20230="Selectie:"
20233="Vergelijk:"
20236="Bookmark:"
 
[HexEditor.dll Pattern]
2="Annuleren"
20501="Hex patroon:"
20502="Aantal:"
20503="Kolom op:"

[HexEditor.dll ColumnCount]
Caption="Aantal kolommen"

[HexEditor.dll AddressWidth]
Caption="Adresbreedte"

[HexEditor.dll ColorPopup]
1="Meer kleuren..."

[HexEditor.dll CompDialog]
Caption="Hex-Editor Vergelijk"
20751="De opmaakinstellingen zijn verschillend.%nWil je overschakelen naar links of rechts beeld?"
20752="De opmaakinstellingen zijn verschillend.%nWil je overschakelen naar boven of onder beeld?"
20753="Rechts"
20754="Links"
20755="Onder"
20756="Boven"

[HexEditor.dll Goto]
Caption="Ga naar..."
1="Ga!"
2="Ik ga nergens heen"
20304="...naar regel"
20305="Hier ben je:"
20306="Hier ga je heen:"
20307="Je kunt niet verder dan:"
20308="Adres"
20309="Begin"

[HexEditor.dll Help]
Caption="Help"
20603="Maker:"
20604="e-mail:"
20605="Allereerst wil ik Don bedanken voor zijn fantastische programma%nen zijn ondersteuning voor deze plug-in. Ook wil ik Vitaliy%nvoor zijn tijd bedanken om Hex-editor handiger te maken."
20606="Menu ingangen"
20607="Toon in HEX%t%tTussen HEX en ANSI schakelen."
20608="Vergelijk HEX%t%tVergelijk twee bestanden."
20609="Verwijder vergelijkingsresultaat%tVerwijderd het gemarkeerde verschil."
20610="Kolommen invoegen...%tMogelijkheid om kolommen in te voegen%n%t%t%tgevult volgens een patroon."
20611="Patroon vervangen...%tVervang het patroon in een selectie."
20612="Opties...%t%tInstellingen veranderen."
20613="Help...%t%t%tToont dit scherm."

[HexEditor.dll Text]
Find="Zoeken"
Replace="Vervangen"
to Hex="naar hex"
to Binary="naar binair"
to BigEndian="naar BigEndian"
to LittleEndian="naar LittleEndian"
Pattern Replace="Patroon vervangen"
Insert Columns="Kolommen invoeren"
Start Layout="Start opmaak"
Startup="Opstarten"
Color="Kleur"
Font="Lettertype"
Pos Between="Kolompositie tussen 0 en %%d."
MsgBox PatNotSet="Geen patroon aangegeven!%tHex-Editor"
MsgBox MaxColCnt="Maximaal 128 bytes kan in een rij getoont worden.%tHex-Editor"
MsgBox SelectSomething="Selecteer een stuk tekst!%tHex-Editor"
MsgBox OddDigits="Dit bevat vreemde tekens. De data zal veranderen!%tHex-Editor"
MsgBox MaxAddCnt="Alleen waarden tussen de 4 en de 16!%tHex-Editor"
MsgBox CompDelete="Resultaten worden verwijderd! Doorgaan?%tHex-Editor Vergelijken"
MsgBox CompMatch="Identieke bestanden.%tHex-Editor Vergelijken"
MsgBox ReplError="In Little-Endian-Mode kan alleen per kolom vervangen worden.%nBijvoorbeeld: in 16-bit mode kan de oorspronkelijke lengte 2 zijn, en de%nvervangende lengte 8.%tHex-Editor Error"
MsgBox DelError="In Little-Endian-Mode kan alleen per kolom verwijderd worden.%tHex-Editor Error"
MsgBox SameWidth="Klembordinformatie heeft niet dezelfde lengte!%tHex-Editor Error"

;*****************************************************************************;
;            Language set file for plugins used by NativeLang.dll             ;
;*****************************************************************************;
;                                                                             ;
; Please change the file and distribute to the corresponding developer.       ;
;                                                                             ;
;*****************************************************************************;

; Window Manager Language Set ************************** jens.plugin.npp@gmx.de
[WindowManager.dll NppMenu]
Main="Schermbeheer"
0="Beheer...%tStrg+Alt+Shift+W"
1="Verberg tabbalk"
3="Over..."

[WindowManager.dll List]
Name="Naam"
Type="Type"
Path="Pad"

[WindowManager.dll Help]
Caption="Over"
30553="Maker:"
30554="e-mail:"
30555="Menu ingangen"
30556="Beheer...%t%tToont de bestandslijst."
30557="Over...%t%t%tToont dit scherm."

[WindowManager.dll Text]
Window Manager="Schermbeheer"
MsgBox NotPossible="Niet mogelijk!%tSchermbeheer"