Creator of Turbo Pascal Code / News: Recent posts

Wersja 1.0

Jest to wersja podstawowa, nie zawieraj?ca wszystkich opcji. Ma ona jedynie pokaza? przysz?emu u?ytkownikowi rozwj (w prorwnaniu do nowszych wersji) oraz ogln? charakterystyk? programu. Je?eli chcesz od razu zacz?? u?ywa? CTPC to radz? ci poczeka? jeszcze par? (na?cie) dni za wersj? 2.0 ktra jest o wiele lepsza.

Posted by Igon Skrzypek 2003-05-31

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks