#482 Module Todos geeft \' Geen Toegang\'

v2.15
closed
None
7
2012-09-17
2006-06-13
Ruurd Postma
No

Sinds de Final-7 release is de module Todos niet meer
toegankelijk.
Er verschijnt de melding: 'Geen Toegang, U heeft geen
rechten om dit gedeelte van de site te bekijken of deze
actie uit te voeren. Een andere gebruiker heeft de
toegang beperkt.'
Via de release Final-6 gaat dit nog steeds goed.

Discussion

  • Logged In: NO

    NB Fout niet verholpen in Final-8