WebImanager Icon

Accés a les dades ICGManager via Web

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
1
0
0
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
Write a Review

User Reviews

  • mtbochaca
    1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

    Publicada la versió 0.21. Petites millores respecte a la versió 0.2. Començant a treballar amb una versió 0.3 amb moltes novetats!!!!

    Posted 01/15/2013