Phần mềm Kế Toán Việt Nam Icon

Phần mềm Kế Toán Việt Nam

planning

Phần mềm kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

0.0 Stars (1)
4 Downloads (This Week)
Last Update:
Download VNAccounting.zip
Browse All Files
Windows Mac Linux

Screenshots

Description

Phần mềm kế toán TONY được xây dựng dành cho các công ty vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không phải đầu tư nhiều chi phí, không phải hiểu biết nhiều về phần mềm và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và nắm vững được hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Với TONY công ty có thể kiểm soát được số liệu kế toán trực tuyến tại bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào thông qua Internet.

Phần mềm Kế Toán Việt Nam Web Site

Features

  • Phần mềm Kế toán Việt Nam
  • Phần mềm kế toán quản trị
  • Phần mềm quản lý doanh nghiệp
  • Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Kế toán thuế giá trị gia tăng
  • Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Chuẩn mực kiếm toán
  • Bán hàng, doanh thu, tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, chi phí trả trước, kết chuyển
  • Sổ sách kế toán, sổ tổng hợp, chi tiết, chữ T, báo cáo quản trị

KEEP ME UPDATED

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
0
0
0
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
Write a Review

User Reviews

Be the first to post a review of Phần mềm Kế Toán Việt Nam!

Additional Project Details

Languages

Vietnamese, English

Intended Audience

Government, Financial and Insurance Industry, Education, Manufacturing, End Users/Desktop

User Interface

Project is a user interface (UI) system

Programming Language

C#, ASP.NET

Registered

2006-03-20

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks