VietOCR Icon

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
13
2
0
1
2
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
Write a Review

User Reviews

  • 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

    Tôi không thể sử dụng VietOCR khi dùng gói ngôn ngữ OCR là Vietnamese. Khi tôi tiến hành chụp hình Screenshot cửa sổ Help của chính VietOCR rồi load lên bằng VietOCR nhưng phần mềm xuất ra các chữ không thể đọc được. Tôi không biết tôi đã sai bước nào hay là do lỗi của VietOCR. Tôi cũng có thử trên một máy tính khác thì cũng không có kết quả tốt hơn mặc dù theo VietOCR thì hỗ trợ tiếng Việt đúng đến 97%. Font chữ của văn bản là font "Time News Roman" với size = 13. Rất mong nhận được phản hồi của tác giả qua mail: nguyenvanuyn96@gmail.com để hướng dẫn tôi cách sử dụng tốt hơn. Cảm ơn tác giả rất nhiều.

    Posted 04/20/2015
  • 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

    i like the Software but still the Arabic language have a problem, also it would be nice to have multiple language detection & document structure recognize such as tables along with to choose what to OCR and not. Br

    Posted 03/12/2015

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks