User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
3
0
0
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5

Rate This Project

Login To Rate This Project

User Reviews

  • very good project, thanks!

    2 users found this review helpful.
  • Very useful project!

    1 user found this review helpful.
  • VFriend - Vocabulary Friend - Sản phẩm đạt giải ba cuộc thi nhân tài đất việt 2010 và được báo chí đánh giá cao. VFriend - The best software to study vocabulary and sentense whenever we are using our computer. Vfriend - Phần mềm học từ vựng hiện đại nhất thế giới.