A Vietnamese keyboard for Windows and Linux

Project Activity

See All Activity >

Categories

Text Editors

Follow Unikey Vietnamese Input Method

Unikey Vietnamese Input Method Web Site

Other Useful Business Software

License This HTML5 Speed Test for Your ISP or Network License This HTML5 Speed Test for Your ISP or Network Icon
License This HTML5 Speed Test for Your ISP or Network Icon

Are you an ISP or network administrator looking for a reliable, accurate, & affordable HTML5 speed test that works on all devices?

The SourceForge Speed Test measures Latency/Ping, Jitter, Download Speed, Upload Speed, Buffer Bloat, and Packet Loss. Upon completion, you can view detailed reports about your connection. This HTML5 speed test does not require Flash or Java, and works on all devices including tablets and smartphones. Host on your own infrastructure or use ours. For licensing, inquire today.

Rate This Project

Login To Rate This Project

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
34
4
3
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5

User Reviews

  • I absolutely assume this app the best app I at all times used! => check this site for Free Goods : www.scripts4geeks.com

  • Unikey là ứng dụng gõ Tiếng Việt tốt nhất trên windows. Hãy sử dụng phiên bản gõ Tiếng Việt trực tuyến tại đây: Online Vietnamese Typing

  • bộ gõ tuyệt vời, dễ dàng cài đặt và sử dụng

  • Tôi rất thích ứng dụng này và luôn lựa chọn unikey để sử dụng làm bộ gõ Tiếng Việt. Tuy nhiên, trong các phiên bản mới dành cho Windows 8, tôi thấy có một lỗi nhỏ ở chức năng macro là không phân biệt được chữ viết hoa và chữ thường. Tức là nếu định nghĩa trong Macro Table "pc"="máy tính" thì khi gõ "pc" hay "PC" đều cho ra kết quả là "máy tính" hoặc "MÁY TÍNH". Lỗi này không hề gặp ở các phiên bản trước (ví dụ 3.63). Việc này có gây phiền toái cho người sử dụng vì khi đã gõ "PC" thì có nghĩa người sử dụng không muốn tự động viết thành "MÁY TÍNH" nhưng ứng dụng vẫn tự động thực hiện. Rất mong tác giả khắc phục lỗi này trong các phiên bản mới tiếp theo. Rất cám ơn tác giả về ứng dụng này.

  • Mong phần mềm có thêm tính năng như sau: khi đang trong trình duyệt thì ở Eng Mode, khi chuyển sang cửa sổ Word thì tự động chuyển sang Vie Mode, ở mỗi cửa sổ sẽ tư ghi nhớ Mode mình chọn giống như Keyboard của Windows 7 vậy.

Read more reviews >

Additional Project Details

Intended Audience

Developers

User Interface

X Window System (X11), Win32 (MS Windows)

Programming Language

C++

Registered

2001-06-16