ทีมแปล The Sims Medieval ภาษาไทย โดย TTS3

Features

 • TSMTP v2.3
 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์ติดตั้ง
 • ปรับปรุง GUI ตัวติดตั้ง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในตัวติดตั้ง (การคัดลอกไฟล์)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ติดตั้ง (การถอนการติดตั้ง)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของ Router (ตำแหน่ง Path ไฟล์ติดตั้ง)
 • ปรับปรุงตัวอักษรแสดงผล
 • ปรับปรุงระบบการแปล
 • ปรับปรุงคำศัพท์และการสะกด
 • แปล Interface ผู้ใช้เพิ่มเติม
 • แปลภารกิจ (เควส) เพิ่มเติม
 • แปลคำสั่งเพิ่มเติม
 • แปลสถานที่เพิ่มเติม
 • แปลอาชีพเพิ่มเติม
 • แปลข้อความและคำถาม
 • แปลตัวเลือกและคำอธิบาย
 • แปลวัตถุไอเท็มเพิ่มเติม
 • แปลหัวข้อและการค้า
 • แปลอุปนิสัยในภาคเสริม: ล่าขุนทรัพย์โจรสลัด
 • แปลโหมดสร้างซิมส์เพิ่มเติม
 • แปลหนังสือบันทึกความสำเร็จ
 • แปลรางวัลและคำสั่ง
 • แปลประโยคและกล่องข้อความ
 • แปลขั้นตอนและความช่วยเหลือ
 • แปลคำแนะนำต่างๆ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดบางประการ (บัค)
 • ฯลฯ

Project Samples

Project Activity

See All Activity >

Categories

Simulation

Follow The Sims Medieval Thai Translate Project

The Sims Medieval Thai Translate Project Web Site

Other Useful Business Software

Reduce Support Costs with TeamSupport’s B2B helpdesk Reduce Support Costs with TeamSupport’s B2B helpdesk Icon
Reduce Support Costs with TeamSupport’s B2B helpdesk Icon

Improve customer satisfaction with powerful and easy to use helpdesk software built specifically for business to business customer support.

We do what you do – business software – so we get it. Customer support is critical to any business and as a B2B provider you not only need to manage contacts and tickets, you need to understand your business relationships at a customer level. TeamSupport is the only helpdesk software built for B2B and made to scale with you as you grow.
 • Easy to Use and Fully Customizable to Your Business
 • Relational Customer Database and Best in Class SLAs

Rate This Project

Login To Rate This Project

User Reviews

Be the first to post a review of The Sims Medieval Thai Translate Project!

Additional Project Details

Languages

Thai

User Interface

Windows Aero

Programming Language

C++

Registered

2011-11-06