Looking for the latest version? Download pyfaktury-2.14.tar.gz (2.5 MB)
Home
Name Modified Size Downloads / Week Status
pyfaktury-2.14 2017-08-11 33 weekly downloads
pyfaktury-2.13 2017-07-25 0
README 2017-08-11 5.2 kB 0
Totals: 3 Items   5.2 kB 3
(py)Faktury VAT 2.14 * Dodana opcja tworzenia kopii zapasowej bazy danych programu * Zmieniony wygląd okna wyboru firmy i produktu do faktury * Dodane pole szybkiego szukania firmy i produktu w oknie wyboru * Ustawienia zapisywane domyślnie w bazie sqlite * Mała poprawka przy wyborze miasta i kodu przez wyszukiwanie (py)Faktury VAT 2.13 * W programie można dodawać nowe stawki VAT * Opcja sprawdzania czy jest nowa wersja programu (py)Faktury VAT 2.12 * Zmieniony format bazy danych programu * Poprawka w tworzeniu tabelki faktury w pdf * Dodane pole stawki vat w katalogu produktów * Poprawka w odświerzaniu listy faktur przy zmianie sprzedawcy * W pliku uruchamiania zmieniona komenda python na python3 * Tworzenie kopii zapasowej pliku bazy danych programu i banków przy ich aktualizacji (py)Faktury VAT 2.11 * Poprawka w kilku miejscach zapisu bazy danych. W wersji Python 3.6 coś nie działa komenda VACUUM sqlite. Usunąłem ją z programu (py)Faktury VAT 2.10 * Zmieniony sposób numeracji wersji programu, wyrzuciłem niepotrzebne 0 * Drobne poprawki w oknach Katalogów Produktów, Sprzedawców, Firm i w polu wyboru faktur - przy zapisie i kasowaniu zaznaczenie nie przeskakuje na początek. * Poprawiony zapis sprzedawców, przy kasowaniu firmy nie kasowały się jej konta i dodawały się później przy dodanwaniu nowego sprzedawcy * Przy przyciśnięciu Anuluj w oknie wyboru miejscowości nie wyskakuje informacja o błędzie * Lekko przyspieszony zapis faktury * Kilka drobnych ulepszeń w kodzie programu (py)Faktury VAT 0.2.9 * Mała poprawka po aktualizacji, w katalogu sprzedawców nie zaznaczało się pole nazwy firmy po podwójnym kliknięciu w nową firmę (py)Faktury VAT 0.2.8 * Dodana opcja włączenia lub wyłączenia dopisu: "Faktura jest jednocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty" (py)Faktury VAT 0.2.7 * Poprawione zapisywanie rozmiarów okien, na innej wersji GTK+ działało inaczej niż powinno, teraz powinno być dobrze * Poprawa szybkości wczytywania danych * Kilka drobnych optymalizacji (py)Faktury VAT 0.2.6 * Dodana 5% stawka podatku VAT * Możliwość wyboru czy drukować oryginał i kopię jako osobne strony lub jako jedną stronę z opisem oryginał/kopia * Opcja zmiany sposobu wyświetlania tabelki podsumowania VAT na fakturze * Poprawione zapisywanie rozmiarów okien programu * Poprawiona opcja wyboru daty z kalendarza * Kilka drobnych poprawek (py)Faktury VAT 0.2.5 * Zmieniony sposób tworzenia pliku PDF. Można tworzyć faktury mające kilka stron, z większą ilościa produktów (py)Faktury VAT 0.2.4 * Dodana możliwość szukania kodów pocztowych na podstawie nazwy miejscowości oraz miejscowości na podstawie kodu pocztowego (przycisk obok pola Miejscowość) * Jeżeli wpisany kod dotyczy więcej niż jednej miejscowości, możliwy jest wybór między nimi przez kliknięcie ppm na polu miescowość i wybór miejscowości z menu * Kilka kosmetycznych poprawek (py)Faktury VAT 0.2.3 * Poprawiony błąd w programie, przy wybranym pierwszym sprzedawcy nie można było zapisać danych faktury, nie pojawiało się pole 'Nowa faktura' * Dodane powiadomienie o konieczności przynajmniej jednego sprzedawcy w bazie do prawidłowego działania programu (py)Faktury VAT 0.2.2 * Uaktualnienie sposobu aktualizacji danych o kontach bankowych * Zmiana wyglądu okna z informacjami o koncie (py)Faktury VAT 0.2.1 * Mała poprawka UI, dodane id kilku elementów, mogło nie działać z wcześniejszymi wersjami GTK+ (py)Faktury VAT 0.2.0 * Program przerobiony żeby działał z Pythonem i GTK+ w wersji 3 * Poprawiony bład, który mógł wystąpić przy tworzeniu listy sprzedawców (py)Faktury VAT 0.1.12 * Poprawione działanie programu przy wykryciu błędu odczytu ustawień programu (py)Faktury VAT 0.1.11 * Poprawione zaokrąglanie liczb w niektórych przypadkach (py)Faktury VAT 0.1.10 * Poprawiony drobny bląd powstały przy poprzedniej aktualizacji (py)Faktury VAT 0.1.9 * Poprawionych kilka błędów w programie między innymi przy dodawaniu produktów do bazy. Podziękowania dla Jacek Skorupka <jacek.skorupka@gmail.com> (py)Faktury VAT 0.1.8 * Dodany pasek przesuwu listy faktur * Poprawione sortowanie faktur wg daty wystawienia (py)Faktury VAT 0.1.7 * Poprawiony blad otwierania plikow pdf faktur z spacja w numerze (py)Faktury VAT 0.1.6 * Poprawiony blad przy konwersji bazy do nowej wersji (py)Faktury VAT 0.1.5 * Zmieniony VAT 7% na 8% (py)Faktury VAT 0.1.4 * Zmieniony VAT 22% na 23% * Poprawiony błąd przy pobieraniu konta podczas tworzenia pdf * Kilka drobnych poprawek (py)Faktury VAT 0.1.3 * Poprawiony format wstawianej daty * Kilka drobnych poprawek (py)Faktury VAT 0.1.2 * Poprawione dodawanie produktów do spisu bezpośrednio z listy * Kilka drobnych poprawek (py)Faktury VAT 0.1.1 * Dodane pola poprawnego numeru NIP w katalogach firm i sprzedawców * Zmieniony wybór sposobu zapłaty * Dodana opcja automatycznego podawania miejscowości po wpisaniu kodu pocztowego
Source: README, updated 2017-08-11

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

No, thanks