PHP Cache Variable Icon

PHP Cache Variable

PHP ทำ CACHE ตัวแปร Array และ Object

Add a Review
2 Downloads (This Week)
Last Update:

Description

โดยปกติ การทำแคชจะทำทั้งหน้าเว็บไซต์ แต่สำหรับ PHP Cache Variable สร้างขึ้นมาเพื่อทำ Cache ให้กับตัวแปรเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และการแคชเฉพาะค่าของตัวแปรเก็บไว้ใช้งาน

ปล. การอัพโหลดใช้งานบนโฮสติ้งจริง ต้องตั้งค่า Path ให้ถูกต้องดว้ย ตาม Web Control Panel ทีท่านใช้งาน

PHP Cache Variable Web Site

Categories

HTTP Servers

Features

  • ทำแคชตัวแปรที่เป็น Array เก็บไว้ใช้งาน
  • ทำแคชตัวแปรที่เป็น Object เก็บไว้ใช้งาน
  • สามารถกำหนดเวลาหมดอายุของ CACHE ได้
  • สามารถกำหนด Directory ของ CACHE ได้
  • สำหรับ DirectAdmin ที่มี RUID2 และไม่มี รวมถึง cPanel ที่ทดสอบว่าใช้งานได้ดี
  • สามารถทดสอบบน localhost (AppServ, Xampp) ได้

KEEP ME UPDATED

Write a Review

User Reviews

Be the first to post a review of PHP Cache Variable!

Additional Project Details

Programming Language

PHP

Registered

2013-03-19

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.