Home
Name Modified Size Downloads / Week Status
Totals: 3 Items   2.5 kB 1
PDF Print Server 2.1 2011-04-12 44 weekly downloads
PDF Print Server 2.0 2011-04-04 11 weekly downloads
README.txt 2011-04-20 2.5 kB 11 weekly downloads
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ /* * * * Wojtek Lepianka prezentuje: * * * * * * */ /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ /* * * * PDF Print Server * * * * * * * * * * * */ /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ /* * * * Licencja LGPL * * * * * * * * * * * * * */ /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ O programie: Aplikacja jest wybawieniem dla tych, którzy mają problem z instalacją drukarki sieciowej w swojej sieci LAN. Wykorzystując PDF Print Server, można wykorzystać lokalnie podłączoną do komputera drukarkę do drukowania plików z dowolnego źródła. Pliki pojawiające się w katalogu monitorowanym przez PDF Print Server są automatycznie drukowane na drukarce określonej w pliku konfiguracyjnym, a następnie usuwane z katalogu monitorowanego, aby uniknąć tworzenia się bałaganu w folderze. Dodatkowo, od wersji 2.1 aplikacja posiada Graficzny Interfejs Użytkownika pozwalający na łatwą konfigurację początkową, oraz prostsze (także z poziomu paska systemowego) zarządzanie serwerem. Wymagania: * System Windows XP (lub nowszy) * Foxit PDF Reader (zalecany przez autora) * Skonfigurowana drukarka * Kilka minut na konfigurację aplikacji Konfiguracja: Od czasu wersji 2.1 konfigurację programu przeprowadza się z poziomu okna aplikacji. Pierwszą wykonywaną przez użytkownika czynnością konfiguracyjną powinno być wskazanie katalogu monitorowanego przez aplikację, oraz zmiana ścieżki dostępu do programu Foxit Reader dla rozszerzeń PDF. Dziennik zmian: 2.1.1.0: * Naprawiono błąd polegający na nieuruchamianiu się aplikacji w przypadku błędnego pliku konfiguracyjnego. Teraz interfejs graficzny czuwa nad poprawnością zawartych w pliku konfiguracyjnym danych. 2.1.0.0: * Wprowadzono graficzny interfejs użytkownika * Dodano ikonę programu do zasobnika systemowego * GUI pozwala na łatwe konfigurowanie aplikacji i szybki start/stop serwera 2.0.0.2: * Oficjalnie dodano obsługę plików TXT i RTF 2.0.0.1: * Od tej wersji aplikacja monitoruje tylko te pliki, które mają dodane rozszerzenia w pliku konfiguracyjnym. * Wyłączono monitorowanie przez aplikację zdarzeń: - edycja plików w folderze, - zmiana nazwy plików w folderze. 2.0.0.0: * Pierwsze publiczne wydanie aplikacji na licencji LGPL. * Wersja bazowa aktualnie rozwijanej gałęzi.
Source: README.txt, updated 2011-04-20

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks