openroad Icon

openroad

beta
5.0 Stars (1)
0 Downloads (This Week)
Last Update:
Download Openroad.zip
Browse All Files
Linux

Screenshots

Description

Openroad đưa ra một tập hợp các dịch vụ để giúp mọi người chia sẻ các kinh nghiệm của họ với các công nghệ mở và hỗ trợ họ tìm kiếm, lựa chọn, sử dụng lại, phát triển và triển khai các phần mềm và các tài sản được chia sẻ.
Openray đưa ra nội dung phù hợp và sâu sắc trong một loạt lĩnh vực quan tâm, bao gồm:
Các tương tác xuyên biên giới và xuyên khu vực giữa các cơ quan chính phủ;
Truy cập tới một kho các tài sản được chia sẻ và sử dụng lại được;
Các phương pháp luận và trợ giúp thực tiễn về sự phát triển các tài sản công nghệ mở chia sẻ được.
Các dự án nhằm mục đích làm gia tăng và thực hiện các công nghệ mở, các tiêu chuẩn và phương pháp mở khắp khu vực chính phủ.

openroad Web Site

Categories

License

Affero GNU Public License

KEEP ME UPDATED

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
1
0
0
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
Write a Review

User Reviews

  • 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

    Thanks for update

    Posted 04/04/2013
Read more reviews

Additional Project Details

Languages

Vietnamese

Intended Audience

Advanced End Users

User Interface

Web-based

Programming Language

PHP

Registered

2013-04-04

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks