Το NetModCallerID είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί με όλες τις εκδόσεις των NetMod που δίνει ο ΟΤΕ στις συνδέσεις ISDN, και εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή την αναγνώριση κλήσης με όνομα και τηλέφωνο. Το όνομα το εξάγει από την ενσωματωμένη βάση δεδομένων που διαθέτει και η οποία είναι διαχειρίσιμη από τον χρήστη.

Project Samples

Project Activity

See All Activity >

Categories

Telephony

Follow NetModCallerID

NetModCallerID Web Site

Other Useful Business Software

Use DigitalOcean to Build, Deploy & Scale Web Apps Use DigitalOcean to Build, Deploy & Scale Web Apps Icon
Use DigitalOcean to Build, Deploy & Scale Web Apps Icon

The ease and simplicity of DigitalOcean gives developers more time to build and innovate for their customers.

Thousands of businesses and developers around the world use DigitalOcean to easily deploy, manage, and scale applications of any size with less infrastructure friction. Go from one to a thousand virtual servers in seconds. Also, we continue to add hundreds of in-depth tutorials to our documentation library and have an active online community to get the support you need to succeed.

Rate This Project

Login To Rate This Project

User Reviews

Be the first to post a review of NetModCallerID!

Additional Project Details

User Interface

Win32 (MS Windows)

Programming Language

Delphi/Kylix

Database Environment

Microsoft Access

Registered

2012-07-24