Το NetModCallerID είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί με όλες τις εκδόσεις των NetMod που δίνει ο ΟΤΕ στις συνδέσεις ISDN, και εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή την αναγνώριση κλήσης με όνομα και τηλέφωνο. Το όνομα το εξάγει από την ενσωματωμένη βάση δεδομένων που διαθέτει και η οποία είναι διαχειρίσιμη από τον χρήστη.

Project Samples

Project Activity

See All Activity >

Categories

Telephony

Follow NetModCallerID

NetModCallerID Web Site

Other Useful Business Software

Monitor your Cisco ASA like an expert Monitor your Cisco ASA like an expert Icon
Monitor your Cisco ASA like an expert Icon

See how Network Insight™ for Cisco® ASA, a feature of SolarWinds Network Performance Monitor and Network Configuration Manager, can help.

Get visibility into the health and performance of your entire Cisco ASA environment in a single dashboard. View VPN tunnel status and monitor firewall high availability, health, and readiness. Automatically discover and filter within ACLs, show rule hit counts, and detect shadow and redundant rules. Automate the monitoring and management of your ASA infrastructure in a fully integrated solution. Try it free for 30 days!

Rate This Project

Login To Rate This Project

User Reviews

Be the first to post a review of NetModCallerID!

Additional Project Details

User Interface

Win32 (MS Windows)

Programming Language

Delphi/Kylix

Database Environment

Microsoft Access

Registered

2012-07-24