David Franquesa - 2012-11-24

La Xarxa de Suport a la Reutilització (www.xsr.cat) és com un EBAY d'ordinadors que refusa la transacció econòmica entre el donant d'equipament i el seu receptor, ha estat desenvolupada gràcies a la subvenció que els Ajuts puntCAT van atorgar a finals de 2010 a l'associació TxT-Tecnologia per a Tothom.

La XSR és un web o punt de trobada virtual on es pot reutilitzar material electrònic en desús. El portal posa en contacte els donants d'equips amb els receptors amb l'objectiu de facilitar un aprofitament gratuït de maquinari informàtic de segona mà en bon estat. La XSR també és caracteritza per facilitar el procés de registre i donació dels equips, els donants podeu inventariar els equips en segons i borrar les dades de manera fiable.

Estàs interessat/da en muntar una plataforma semblant?, necessites descarregar-te el codi d'aquest web i dels següents enllaços: Eina client per a registrar equips a la web, Eina client per a borrar les dades d'un equip, Eina servidor per a registrar equipament, Enllaç a la documentació de les eines

Si estàs interessat en donar equips informàtics pots inventariar els equips mitjançant un conjunt d'eines per esborrar les dades de manera fiable i d'eines per registrar de manera detallada, segura i automatitzada els equips al web.

Si ets un/a particular amb recursos insuficients o una entitat amb fi social i sense ànim de lucre, que necessita un o varis ordinadors, el portal http://www.xsr.cat posa en contacte els donants d'equips amb els receptors amb l'objectiu de facilitar un aprofitament gratuït de maquinari informàtic de segona mà en bon estat.

 
Last edit: David Franquesa 2012-12-08