[489a96]: doc / README_cs  Maximize  Restore  History

Download this file

490 lines (349 with data), 17.5 kB

 +++++++++++++++++++++++++              +++++++++++++++++++++++++
             XINE: Volný přehrávač videa
 +++++++++++++++++++++++++              +++++++++++++++++++++++++


 VERZE
  => $Id$

 OBSAH
 -===-

  1  DOKUMENTACE
  1.1 Účel tohoto dokumentu

  2  O XINE
  2.1 Podporované platformy a požadavky
  2.2 Použitý software
  2.3 Vývojáři xine
  2.4 Použití
  2.4.1 Klávesové zkratky
  2.4.2 Výběr zvukových kanálů
  2.4.3 Výběr titulků
  2.4.4 LIRC
  2.4.5 Nastavení konfiguračních voleb xine na příkazové řádce

  3  CO JEŠTĚ NEBYLO ŘEČENO
  3.1 Svoboda a DVD...

  4  Kontakt na projekt xine

  5  Český překlad xine


1  DOKUMENTACE

1.1 Účel tohoto dokumentu

  Toto je dokumentace xine-lib a xine-ui pro koncové uživatele. Více 
  informací naleznete v adresáři doc/ u obou programů.

  Také se prosím na závěr podívejte na FAQ obsažený v balíčku xine-ui, 
  který již může obsahovat odpovědi na vaše dotazy.

2  O XINE

  xine je svobodný videopřehrávač pod GPL licencí pro unixovské systémy.
  Podporuje data ve formátu mpeg-2 a mpeg-1 (společně zvuk + video),
  jednoduchá data mpeg (samotný zvuk/video, např. soubory mp3), soubory 
  AVI s nejrůznějšími formáty videa (některé z nich za použití win32 
  knihoven) a data Vorbis a OGG. Je zde i jistá podpora pro sekvence 
  quicktime (ale většina video a zvukových kodeků quicktime je 
  patentována, tudíž nepodporována).

  xine přehrává obrazová a zvuková data a při přehrávání je synchronizuje.
  V závislosti na vlastnostech formátu dat potřebuje přehrávání více či 
  méně výkonu procesoru, plná kvalita bez ztráty snímků byla pro mpeg-2 
  dosažena na systému s procesorem P II 400 MHz.
  
  xine může přehrávat video přímo z CD, SVCD nebo DVD. Naneštěstí legální 
  status přehrávání zašifrovaných/zablokovaných DVD je v některých zemích
  nejasný, a tak xine neobsahuje žádný kód na odblokování/dešifrování DVD.
  K přehrávání takových DVD budete potřebovat další programy nebo něco 
  jako xine_dvd_plugin, který může zajistit autentifikaci/dekódování DVD.
  
  Tým projektu xine odmítá jakoukoliv zodpovědnost za takovéto uživatele 
  xine.
  
  Architektura xine, jaká je od verze 0.5, dovoluje přizpůsobitelné 
  moduly, a tak mohou být v budoucnu podporovány různé další typy formátů 
  a výstupních zařízení.

2.1 Podporované platformy a požadavky

  - xine vyžaduje na výstup videa server X11
   (8, 15, 16, 24 nebo 32 bitů barevné hloubky)

  - xine může detekovat a používat pro lepší výkon přehrávání rozšíření 
   MIT X video nebo X shared memory

  - jestliže nemůžete přimět běžet Xv na vaší platformě, měli byste kvůli 
   rychlosti používat barevnou hloubku 16 bitů/bod. 
   Xv, zdá se, pracuje výborně se všemi barevnými hloubkami.

  - jestliže máte grafický adaptér Matrox G200/G400/G450, můžete případně
   použít výstupní video ovladač syncfb/teletux. Více detailů viz. 
   README.syncfb.

  - je podporováno přehrávání zvuku pomocí OSS, ALSA, ESD a ARTSD.
  - aaxine používá na výstup knihovnu aalib a může běžet téměř na všech 
   terminálech
  - k bezproblémovému zkompilování xine jsou vyžadovány novější verze GNU 
   make, gcc a binutils

  xine by měl běžet na všech novějších počítačích kompatibilních s i386 
  (pentium a vyšší) používajících GNU/Linux nebo FreeBSD. V závislosti na 
  typu formátu videa, které chcete přehrávat, budete pro plynulé 
  přehrávání potřebovat více či méně výkonu procesoru. DVD se budou dobře 
  přehrávat zpravidla už na systému s Pentiem II 400 MHz (nebo 
  srovnatelným). V tomto odhadu je mnoho faktorů, takže vaše požadavky by 
  se mohly lišit.

  K úspěšně testovaným grafickým kartám (používajících Xv) pro PC patří:
  nVidia Riva TNT (closed-source ovladače od nvidie), nVidia Riva TNT 2,
  Matrox G400, ATI AIW Rage128-16MB, 3dfx voodoo3 2000 PCI 16Mb

  U následujících karet bylo hlášeno že fungují, ale není jasné zda 
  fungují s Xv nebo jen s XShm (prosím oznamujte na mailing list 
  xine-user):
  
   Trident 9660, ATI AIW M64-8Mb PCI, ATI RageII 8MB.

  xine by měl být schopen zobrazit video na všech typech pracujících 
  X serverů s jakýmikoliv grafickými kartami, ale s mnohem horším výkonem 
  než s Xv.
  
  Dále xine běží na počítačích i386-solaris a sparc s linuxem nebo 
  solarisem (o framebufferu Creator-3D je známo, že funguje), více 
  informací viz. README.solaris. Také jsou podporovány: systémy založené 
  na powerpc (s běžícím linuxem) a IRIX na MIPS.

  V neposlední řadě bylo oznámeno, že xine funguje na počítačích Alpha, 
  IA-64 a S/390.
  
2.2 Použitý software

  xine používá kód z následujících projektů volného softwaru:

   - liba52 od Aarona Holtzmana a Michela Lespinasse
   - libmpeg2 od Aarona Holtzmana a Michela Lespinasse 
   - libmad od Roberta Leslieho
   - libffmpeg od Fabrice Bellarda

  Bez těchto znamenitých kousků softwaru by samozřejmě xine nebyl tam, kde 
  je teď.

  Také velký dík projektu Linux Video a DVD "LiVid", odkud pochází původní 
  myšlenky pro videopřehrávač xine.

   => http://www.linuxvideo.org/ 

2.3 Vývojáři xine

  hlavní programování xine

   Guenter Bartsch <guenter@users.sourceforge.net>

  nejrůznější návrhy, opravy chyb a kompilace, modul alsa, grafické 
  rozhraní

   Daniel Caujolle-Bert <f1rmb@users.sourceforge.net>

  mnoho oprav chyb a uvíznutí, detekce rychlosti toku dat, softwarová 
  korekce prokládání, mohutné aktualizace libwin32

   Miguel Freitas <miguel@cetuc.puc-rio.br>

  modul pro videovýstup teletux/syncfb, různé opravy chyb/revize, alsa

   Joachim Koenig <Joachim.Koenig@gmx.net>

  vývoj liba52/libmpeg2

   Michel Lespinasse <walken@zoy.org>

  balíček pro Debian, uživatelská podpora

   Siegfried Langauf <siggi@users.sourceforge.net>

  Plus mnoho dalších přispěvovatelů, viz. soubor xine-lib/AUTHORS

2.4 Použití
  
  xine můžete spustit bez jakýchkoliv parametrů na příkazové řádce nebo 
  můžete přímo specifikovat jeden nebo více vstupních dat. xine zkusí 
  detekovat, jestli lze použít rozšíření Xv a při neúspěchu se vrátí 
  k XShm. Tato detekce by ale mohla selhat. Můžete tedy specifikovat 
  výstupní ovladač videa použitím volby "-V", např.

   xine -V XShm

  přiměje xine použít XShm nebo prosté X11.

  Jestliže chcete posílat zvuk přes síť pomocí ESD, nastavte proměnnou 
  prostředí ESPEAKER před spuštěním xine.

  Jako vstupní data můžete specifikovat jméno souboru nebo něco, co 
  nazýváme "MediaResourceLocator" (MRL), který vypadá podobně jako URL. 
  Napřed uvedete zdroj vstupu, za kterým následuje "://", a pak 
  identifikátor specifický pro zadaný zdroj dat. Jaké zdroje dat můžete 
  použít závisí na vstupních modulech, které máte (pro obyčejné soubory 
  můžete vynechat identifikátor zdroje vstupu "file://").

  Zkuste:

   xine --help

  získáte ucelenější informace o použití.

  xine podporuje protokol xdnd (verze 3), a proto, jestli máte aplikaci 
  pro práci se soubory podporující tento protokol (např. gmc), můžete 
  soubory s videem, které chcete přehrávat, přesunout myší na xine.

  Přehrání třetí stopy z VCD:

   xine vcd://3

  Příklad přímého přístupu na DVD:

   xine dvd://VTS_01_1.VOB

2.4.1 Klávesové zkratky

   Klávesa     Akce

   [RETURN]     přehrát
   [MEZERNÍK]    pozastavit
   [Nahoru]/[Dolů] rychle vpřed / pomalý pohyb

   0-9       zadání odpovídajícího čísla
   /        posuv na zadaný počet procent
   [Vlevo]/[Vpravo] skočit o -+ 15 sekund (+CTRL: 60 sekund)
   [PgUp]/[Prior]  skočit na předcházející položku playlistu
   [PgDown]/[Next] skočit na další položku playlistu

   f        přepnout mezi celoobrazovkovým a okenním režimem
   a        přepnout poměr výška/šířka (AUTO/16:9/4:3/DVB)
   i        přepnout režim prokládání

   z / Shift-Z   zvětšit / zmenšit video
            přidejte Ctrl ke změně velikosti horizontálně nebo 
            Meta (Alt) ke změně vertikálně
   
   "<", ">"     upravit velikost výstupního okna
   + -       změnit zvukový kanál
   , .       změnit kanál s titulky
   n m       přizpůsobit synchronizaci zvuku a videa
   [HOME]      reset synchronizace zvuku a videa

   [INSERT]     zobrazit kurzor myši ve výstupním okně videa

   q        ukončit

   h        skrýt okno s videem (užitečné pro přehrávání mp3)

   
   Další přijdou. :-)

   Levé tlačítko myši (nebo stisk 'g') v okně videa zapíná nebo vypíná
   ovládací panel.

   Změna klávesových zkratek:
     Všechny z těchto klávesových zkratek můžete měnit. Za tímto účelem 
     byste měli mít mapu klávesnice ve vašem adresáři $HOME/.xine. 
     Syntaxe každé položky je:

     WindowReduce {
      key = less
      modifier = none
     }

     Jméno klávesy by mělo souhlasit s klávesovými řetězci X11 (viz. 
     níže). Modifikátor by měl být:
         - 'none' pro žádný modifikátor,
         - 'control' (nebo 'ctrl') pro klávesu Ctrl,
         - 'meta' (nebo 'alt' na PC) pro klávesu Meta (Alt),
         - 'mod3', 'mod4' nebo 'mod5' k dispozici jen na některých 
          platformách

    Modifikátory se mohou kombinovat, oddělují se čárkami:

     WindowReduce {
      key = less
      modifier = control, alt
     }

    Jestliže nespecifikujete řádku s modifikátorem, je to stejné jako
    specifikování 'none'.

    Můžete také přidat zástupce klávesových zkratek, jako např.:

     Alias {
      entry = Pause
      key = p
     }

    znamená, že přidáváte další klávesu do položky 'Pause' - stisk 'p'.
    Můžete také přidat řádku s modifikátorem (viz. nahoře). Jestliže ho 
    nespecifikujete, modifikátor bude stejný jako v původní sekci 
    (v tomto případě 'Pause').

   Zjištění názvů kláves v X11:
    Ke zjištění názvu klávesy v X11 lze použít program 'xev', který je
    dodáván s vaším programovým balíkem X11. Spusťte 'xev' z xtermu, 
    přepněte se do zobrazeného malého okna a stiskněte klávesu, kterou 
    chcete specifikovat.

    Uvidíte něco jako:

     ...
     KeyRelease event, serial 27, synthetic NO, window 0x3200001,
     root 0x3c, subw 0x0, time 4144050914, (259,265), root:(272,319),
     state 0x0, keycode 81 (keysym 0xff9a, KP_Prior), same_screen YES,
                        ^^^^^^^^
                        Toto je, co hledáte.

    U tlačítek myši, použití např. kolečka vaší myši, musíte
    sledovat, které tlačítko je přiřazeno dané činnosti, použití xev:

     ButtonRelease event, serial 27, synthetic NO, window 0x1200001,
     root 0x3b, subw 0x0, time 2710360666, (107,87), root:(120,117),
     state 0x1000, button 5, same_screen YES
            ^^^^^^^^
            Toto je to tlačítko

    V tomto případě musíte nastavit "key = XButton_5". Modifikátor kláves 
    je s tlačítky myši také podporován.
    
   Zobrazení aktuálních/změněných klávesových zkratek:
    K zobrazení předvolených klávesových zkratek lze použít 
    'xine --keymap' nebo 'xine --keymap=default'. Výsledek můžete 
    přesměrovat do souboru, který pak sám může být ~/.xine/keymap.

    Abyste zobrazili výsledek přemapování klávesnice, prostě použijte
    'xine --keymap=remapped'.

2.4.2 Výběr zvukových kanálů

   Abyste vybrali požadovaný zvukový kanál, přidejte volbu -a:

    xine -a 3 test.mpg

   Přehraje třetí zvukový kanál, který je k dispozici (s videem, 
   samozřejmě).

   Eventuálně může být k výběru zvukového kanálu použito grafické 
   uživatelské rozhraní.

2.4.3 Výběr titulků

   Titulky jsou vloženy v jiných stopách než je zvuk. Předvolené jazykové
   titulky jsou obvykle na stopě 0. K výběru požadované stopy s titulky 
   použijte volbu -u:

    xine -u 0 test.vob

   Zobrazí se titulky z kanálu 0.

   Eventuálně může být k výběru kanálu s titulky použito grafické 
   uživatelské rozhraní.

   Titulky v odděleném textovém souboru lze také použít. Volba pro soubor
   s titulky se uvede za znakem '#':

    xine test.avi#subtitle:test.sub

   Pro správné zobrazení českých znaků zkontrolujte nastavené kódování
   souboru s titulky, přednastaveno je windows-1250.
   Ve verzi xine-lib <= beta12 bylo třeba změnit i font titulků ze 
   "sans" na "sanshu". Nyní už přednastavený font "sans" obsahuje všechny
   české znaky s diakritikou.

   Úpravy lze provést buď v konfiguračním dialogu nebo editací
   konfiguračního souboru ~/.xine/config2. Ten by měl obsahovat tyto údaje:

   # string, default: sans
    codec.spu_font:sans

   # string, default: windows-1250
    codec.spu_src_encoding:windows-1250

2.4.4 LIRC

   xine může být dálkově ovládán pomocí IR. Za tímto účelem byste
   měli mít nainstalovaný LIRC (http://www.lirc.org).

   Do vašeho souboru ~/.lircrc byste měli přidat některé položky, jako 
   např.:
   
    begin
        remote = SAMSUNG
        button = Button_Play
        prog  = xine
        repeat = 0
        config = Play
    end
    begin
        remote = SAMSUNG
        button = Button_1
        prog  = xine
        repeat = 0
        config = SetPosition10%
    end

   xine sám může vytvořit návrh lirc položek použitím 
   'xine --keymap=lirc', výstup můžete přesměrovat do souboru a doladit 
   nastavení.

   Každá položka bude vypadat nějak takto:

    # Reduce the output window size.
    begin
        remote = xxxxx
        button = xxxxx
        prog  = xine
        repeat = 0
        config = WindowReduce
    end

   Je na vás specifikovat jméno v remote a přiřadit tlačítko.

   Playlist:
   ---------
   K získání playlistu z daného vstupního modulu můžete použít speciální
   klíčové slovo 'PlaylistFrom:' následované jménem modulu (stejné jako 
   na tlačítku na okně panelu):

    # Retrieve playlist from NAV plugin.
    begin
        remote = xxxxx
        button = xxxxx
        prog  = xine
        repeat = 0
        config = PlaylistFrom:NAV
    end

2.4.5 Nastavení konfiguračních voleb xine na příkazové řádce

   Jakoukoliv volbu můžete nastavit z příkazové řádky (viz. 
   README.config_en) a potlačit tak nastavené hodnoty 
   v $HOME/.xine/config.

   Ke změně zařízení VCD mezi přehráním dvěma MRL můžete například 
   udělat:
   
     xine vcd://1 opt:media.vcd.device=/dev/cdrom2 vcd://1

   Tato nastavení nebudou uložena v konfiguračním souboru, jsou pouze
   dočasná.

3  CO JEŠTĚ NEBYLO ŘEČENO

3.1 Svoboda a DVD...

  xine je svobodný software. "svobodný software" je cosi příbuzné 
  "open-source". Avšak význam svobodného softwaru jde dál než jen otevřené 
  zdrojové kódy: je to o svobodě uživatelů softwaru. Jestliže máte čas, 
  prosím přečtěte si, co říká free software foundation na téma svoboda a 
  software:

   => http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

  Je zde velmi zvláštní stať o svobodě a DVD: 
  filmový průmysl vytváří obrovské úsilí na omezení přehrávání DVD do
  kontrolovaných zařízení. Nejvíce DVD, které se v současné době 
  prodávají, jsou zašifrována - a v některých zemích (zvláště v USA), je 
  zřejmě nelegální je dešifrovat - dokonce i pro soukromé přehrávání.
  
  Snad bude nejvíce lidí souhlasit, že toto je velmi pochybný způsob 
  zacházení se zákazníky. Tým projektu xine odsuzuje tato úsilí filmového 
  průmyslu - zkouší předejít ztrátě odbytu takovým způsobem, že je
  rozhodně vidět mnoho neúcty ke všem jejich čestným zákazníkům.
  Na druhou stranu, tým projektu xine je proti porušování existujících
  zákonů. Nikdo přesně neví jestli je někde ve světě skutečně nelegální
  psát, vlastnit a používat software na sledování zašifrovaných DVD. Ale
  protože je toto nejasné téma (a zdá se potenciálně velmi nebezpečné), 
  xine neobsahuje žádný specifický kód na dešifrování DVD. Zdá se ale, že
  další programátoři pracují na takovýchto rozšířeních. Možná je na 
  některých místech jejich používání legální. Ať tak nebo tak - nebudete 
  moci přehrávat zašifrovaná DVD se samotným xine tak, jak je. Prosím 
  všimněte si, že toto není chyba nebo chybějící funkce, ale skutečný 
  legální problém. Bylo by ohromné vyřešit tento problém (např. 
  přesvědčováním ameriky a/nebo filmového průmyslu, že jsou skutečně 
  nepříjemní a zbytečně nepoctiví k zákazníkům stejně jako k uživatelům 
  a vývojářům volného softwaru), ale zahrnutí kódu na dešifrování DVD ve 
  xine tento problém nevyřeší.

4  Kontakt na projekt xine

  webová stránka projektu xine je

   => http://xine.sourceforge.net

  reakce nebo nabídky pomoci jsou velmi ceněny, prosím kontaktujte:

   mailový diskusní list uživatelů xine <xine-user@lists.sourceforge.net>

5  Český překlad

František Dvořák <valtri@atlas.cz>.

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks