Tree [63ca07] default 0.5.903 gxine-0_5_903-release /
 History

Read Only access


File Date Author Commit
 browser-plugin 2007-06-10 Albert Lee Albert Lee [10a6a1] Merge with rev 1996.
 debian 2008-04-11 Darren Salt Darren Salt [58e85e] Add support for dpkg triggers.
 doc 2007-08-23 Darren Salt Darren Salt [dd5778] Implement some trivial media type autodetection.
 include 2007-04-26 Darren Salt Darren Salt [b01af8] Fixes for distcheck & maintainer-clean targets.
 m4 2008-05-23 Darren Salt Darren Salt [ff0f70] Avoid duplicated test result output.
 misc 2008-01-22 Takeshi Hamasaki Takeshi Hamasaki [cbafc8] ja.po update
 pixmaps 2007-06-10 Albert Lee Albert Lee [10a6a1] Merge with rev 1996.
 po 2008-06-10 Darren Salt Darren Salt [48d4b4] Translation source update (one new string).
 src 2008-06-12 Darren Salt Darren Salt [b89c97] Allow the log "clear" button to work with any b...
 .cvsignore 2005-08-28 dsalt dsalt [05c9a5] More to be ignored :-)
 .hgignore 2008-04-11 Darren Salt Darren Salt [a3759f] More files to be ignored.
 .hgtags 2008-04-17 Darren Salt Darren Salt [247d80] Added tag gxine-0_5_902-release for changeset 4...
 ABOUT-NLS 2006-03-06 dsalt dsalt [008072] This file was mostly bloat :-)
 AUTHORS 2008-03-12 Darren Salt Darren Salt [b58ff8] Update AUTHORS (new translation details).
 BUGS 2008-01-30 Darren Salt Darren Salt [e40fe2] Add X-related hang info.
 COPYING 2005-10-24 dsalt dsalt [691317] Update FSF address.
 ChangeLog 2008-06-12 Darren Salt Darren Salt [63ca07] Mark release.
 INSTALL 2007-07-20 Darren Salt Darren Salt [1166a0] No longer build with libjs/libsmjs (old libs, n...
 Makefile.am 2008-04-07 Darren Salt Darren Salt [19decb] Use xine-list-* at build time (if present).
 NEWS 2002-02-28 guenter guenter [1e48ac] finally: import of gnome-xine sources to cvs
 README 2007-06-10 Albert Lee Albert Lee [10a6a1] Merge with rev 1996.
 README.cs 2007-02-01 Darren Salt Darren Salt [2128d1] Pull in the relevant changes from 0.5.11.
 README.de 2007-02-01 Darren Salt Darren Salt [2128d1] Pull in the relevant changes from 0.5.11.
 README_l10n 2007-03-14 Darren Salt Darren Salt [766707] More help text.
 TODO 2007-08-12 Darren Salt Darren Salt [a4d3f2] A few more feature suggestions.
 autogen.sh 2007-11-01 Darren Salt Darren Salt [f4f6a6] Adjust xine-config/pkg-config detection to matc...
 config.rpath 2006-05-05 Darren Salt Darren Salt [dba5ed] Merge config.rpath update.
 configure.ac 2008-04-25 Darren Salt Darren Salt [2b34bc] Start 0.5.903.
 gxine-test 2007-07-09 Darren Salt Darren Salt [4574cf] Make use of gdb's --args option.
 gxine.desktop.in 2008-03-28 Siegfried Gevatter Siegfried Gevatter [1baed8] Fix a validation error; add Catalan, German and...
 mime.default 2008-04-07 Darren Salt Darren Salt [de6616] Update the default MIME types list from xine-li...

Read Me

 gxine, GTK+ frontend pro xine
 =============================

(C) 2001-2004 Guenter Bartsch
(C) 2004-2007 Darren Salt
(C) 2001-2007 tým projektu xine

gxine je svobodný software vydaný pod GPL.


O programu
----------

gxine je grafické rozhraní pro knihovnu videopřehrávače xine-lib používající
GTK+. Jedná se o přehrávač médií, který umožňuje přehrávat všechny zvukové
a video formáty, které podporuje libxine. V této chvíli je to MPEG1/2, některé
soubory AVI a Quicktime, několik metod síťového streamování a disková média
(VCD, SVCD, DVD). Ucelenější seznam naleznete na http://xinehq.de/. 

* Soubory příkladů zmíněné v následujícím textu jsou k nalezení ve zdrojových
 kódech gxine v adresáři misc/ nebo v adresáři s dokumentací, typicky
 /usr/share/doc/gxine.


Obecné použití
--------------

Několik věcí, které nemusejí být hned zřejmé:

- Můžete zobrazit nebo skrýt nástrojovou lištu kliknutím prostředního tlačítka
 myši na videu (v okenním režimu musíte použít oddělenou nástrojovou lištu).

- Můžete vždy přistupovat k menu kliknutím pravého tlačítka na panelu videa.

Potřebujete okenní manažer, který podporuje celoobrazovková okna. Pokud
používáte některý, který to nepodporuje, režim na celé obrazovce nebude
fungovat.

Pokud používáte xcompmgr nebo okenní manažer podporující compositing, musíte se
ujistit, že je zakázáno automatické vykreslování klíčové barvy Xv (k tomu
může být potřeba restartovat gxine).
 Soubor -> Konfigurace -> Vlastnosti: video.device.xv_colorkey


Podpora LIRC
------------

gxine má plnou podporu LIRC. Abyste ho mohli použít, potřebujete jeden ze
souborů:
 ~/.gxine/lircrc
 ~/.lircrc
Soubory jsou načítány v tomto pořadí, definice *nejsou* přepisovány.

Obsažen je příklad souboru lircrc. Téměř jistě ho budete chtít upravit.

Na základě vstupu LIRC můžete nechat gxine vykonat jakýkoliv Javaskriptový kód.
:-)


Javaskript
----------

gxine je téměř úplně ovladatelné pomocí Javaskriptu. Můžete přiřadit klávesám
části Javaskriptového kódu (jeden příkaz, sadu příkazů) - více informací
naleznete v okně klávesových zkratek (přístupného z položky menu "Soubor").

Od verze 0.5.0 je zde podpora startovacích skriptů. Jeden hlavní, jeden
definovaný uživatelem. Oba skripty se spouští při spuštění gxine - nejprve
hlavní, potom uživatelský.

Zde je příklad, který umožní nezávislé nastavení zvětšení pro okenní a
celoobrazovkový režim. Změňte vaši mapu kláves tak, jak je popsáno:

 // swap_zoom() navrhované použití:
 //  Okenní režim:
 //   if (vo_fullscreen.v) swap_zoom (); vo_fullscreen.v = false;
 //  Celoobrazovkový režim:
 //   swap_zoom (); vo_fullscreen.toggle ();
 function swap_zoom ()
 {
  var tmp = vo_zoom.v;
  vo_zoom.v = zoom_other;
  zoom_other = tmp;
 }
 var zoom_other = 100;

Referenční dokumentace k Javascriptu je zde:
 http://developer.mozilla.org/en/docs/JavaScript


Podpora VDR
-----------

Od verze 0.4.0 gxine podporuje VDR. Abyste ho mohli použít, budete potřebovat
vdr, vdr-xine a vhodně ozáplatované xine-lib (detaily viz dokumentace
k vdr-xine).

Pokud již ~/.gxine existuje a obsahuje soubor klávesových zkratek starší verze
gxine, pak:

 * Vaše klávesové zkratky budou automaticky aktualizovány. Jakékoliv zkratky
  s řetězci příkazů, které neodpovídají některému přednastavenému nebo které
  mají popisy (také nově ve verzi 0.4.0), budou ponechány beze změny - budete
  je muset zkontrolovat sami.

 * Objevili se také nové zkratky pro použití VDR. Ty se při aktualizaci
  přidají.


Podpora GNOME VSF
-----------------

Bude automaticky, pokud je ve vašem systému přítomna knihovna GNOME VFS.


Témata GTK
----------

Pokud si přejete použít jiné ikony reproduktorů, musíte pro GTK položky dodat
obrázky o velikosti tlačítek (obvykle 20x20) "gxine-media-speaker" a
"gxine-media-speaker-mute". Nastavení orientace, velikosti a stavů by nemělo
být měněno (použitím "žolíků").

K dispozici jsou také některé položky gxine-settings-*: "av-sync", "hue",
"saturation", "contrast", "brightness", "volume", "compressor", "amplifier".

Vzhled časového posuvníku a informačního baneru lze řídit kterýmkoliv
z následujících způsobů (nejvyšší priorita jako poslední):
 výchozí soubor gtkrc (typicky /usr/share/gxine/gtkrc)
 konfigurační soubor gtkrc (typicky /etc/gxine/gtkrc)
 ~/.gtkrc-2.0
 ~/.gxine/gtkrc


Nástrojové a klávesové okno
---------------------------

gxine má tři soubory, které definují rozvržení a obsah nástrojových lišt
(okenní a celoobrazovková jsou chápány odděleně) a klávesového okna. Výchozí
hodnoty můžete přenastavit v souborech:

 ~/.gxine/keypad.xml
 ~/.gxine/toolbar-fullscreen.xml
 ~/.gxine/toolbar-window.xml

Tyto soubory mohou obsahovat přeložitelné jmenovky a nástrojové tipy. Mají
předponu "~", ale pravděpodobně toto nebudete potřebovat.

Klávesová definice (keypad.xml) je definice pro celou obrazovku. Ostatní
definice vyžadují na nejvyšší úrovni jednoduchý neokenní container. Menu a
panel videa jsou neměnné prvky.

(Plná dokumentace k těmto souborům musí být teprve napsána.)


Oznamování chyb a požadavky na funkce
-------------------------------------

* Pokud jste instalovali gxine z distribuce:

 Měli byste oznamovat problémy a požadavky na funkce pomocí bug tracking
 systému vaší distribuce.

* Pokud jste instalovali gxine ze zdrojových kódů stažených z xinehq.de nebo
 Sourceforge:

 Zkontrolujte, zda používáte poslední verzi a že se problém v této verzi
 ještě vyskytuje. Pokud ano, měli byste problém oznámit. Navštivte:
  <URL:http://sourceforge.net/projects/xine/>
 a použijte buď odkaz "Bugs" (chyby) nebo "RFE" (feature requests).

* Pokud jste instalovali gxine z archívu třetí strany:

 Měli byste kontaktovat správce archívu.


Pokud zjistíte, že váš problém nebo chybějící funkce již byl oznámen, není
žádný důvod k opětovnému oznamování. Ale pokud máte jakoukoliv další informaci,
která by mohla pomoci opravit problém, měli byste ji přidat k existujícímu
oznámení.

Pokud si nejste jisti, co dělat, můžete vždy napsat do mailového listu
xine-user. (Ale nejdříve ho prohledejte.)

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks