--- a/misc/gxine.spec.in
+++ b/misc/gxine.spec.in
@@ -30,7 +30,7 @@
 that libxine supports. Currently, this includes MPEG1/2, some AVI and
 Quicktime files, some network streaming methods and disc based media (VCD,
 SVCD, DVD).
-A more complete list can be found on http://xinehq.de/
+A more complete list can be found on http://www.xine-project.org/
 
 Most DVDs on the market today are play-protected by the Content Scrambling
 System (CSS). libxine does not provide any code to descramble those DVDs,
@@ -43,7 +43,7 @@
 všechny formáty zvuku a videa, které libxine podporuje. V současné době se
 jedná o o MPEG1/2, některé soubory AVI a QuickTime, některé metody síťového
 streamování a disková média (VCD, SVCD, DVD). Ucelenější seznam lze nalézt na
-http://xinehq.de/
+http://www.xine-project.org/
 
 Většina DVD na trhu je dnes chráněna proti přehrávání Content Scrambling
 systémem (CSS). libxine neobsahuje žádný kód k dekódování takových DVD, budete
@@ -57,7 +57,8 @@
 werden. Momentan beinhaltet dies MPEG 1/2, einige AVI und Quicktime Formate,
 einige Netzwerk-Streaming-Metoden und Disk-basierende Medien (VCD, SVCD, DVD).
 
-Eine vollständige Liste kann unter http://xinehq.de/ eingesehen werden.
+Eine vollständige Liste kann unter http://www.xine-project.org/ eingesehen
+werden.
 
 Die meisten erhältlichen DVDs sind mit dem "Content Scrambling System" (CSS)
 technisch geschützt. Die libxine bringt keine Funktionalität mit, diese