Diff of /README.cs [74fa95] .. [cd3bc9]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/README.cs
+++ b/README.cs
@@ -16,7 +16,7 @@
 GTK+. Jedná se o přehrávač médií, který umožňuje přehrávat všechny zvukové
 a video formáty, které podporuje libxine. V této chvíli je to MPEG1/2, některé
 soubory AVI a Quicktime, několik metod síťového streamování a disková média
-(VCD, SVCD, DVD). Ucelenější seznam naleznete na http://xinehq.de/. 
+(VCD, SVCD, DVD). Ucelenější seznam naleznete na http://www.xine-project.org/. 
 
 * Soubory příkladů zmíněné v následujícím textu jsou k nalezení ve zdrojových
  kódech gxine v adresáři misc/ nebo v adresáři s dokumentací, typicky
@@ -162,13 +162,11 @@
  Měli byste oznamovat problémy a požadavky na funkce pomocí bug tracking
  systému vaší distribuce.
 
-* Pokud jste instalovali gxine ze zdrojových kódů stažených z xinehq.de nebo
- Sourceforge:
+* Pokud jste instalovali gxine ze zdrojových kódů stažených z Sourceforge:
 
  Zkontrolujte, zda používáte poslední verzi a že se problém v této verzi
- ještě vyskytuje. Pokud ano, měli byste problém oznámit. Navštivte:
-  <URL:http://sourceforge.net/projects/xine/>
- a použijte buď odkaz "Bugs" (chyby) nebo "RFE" (feature requests).
+ ještě vyskytuje. Pokud ano, měli byste problém oznámit. Navštivte
+ http://bugs.xine-project.org/.
 
 * Pokud jste instalovali gxine z archívu třetí strany: