--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,23 +1,23 @@
 # gxine Czech translations file
 # Copyright (C) 2001-2006 Guenter Bartsch and the xine project team
 # This file is distributed under the same license as the gxine package.
-# Frantisek Dvorak <valtri@atlas.cz>, 2002-2006.
+# František Dvořák <valtri@civ.zcu.cz>, 2002-2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gxine 0.4.2\n"
+"Project-Id-Version: gxine 0.5.905\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.xine-project.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-06 19:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-07 18:25+0200\n"
-"Last-Translator: František Dvořák <valtri@atlas.cz>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-10 15:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-10 16:56+0200\n"
+"Last-Translator: František Dvořák <valtri@civ.zcu.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
-"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
 
 msgid "socket: name too long - cannot connect\n"
-msgstr ""
+msgstr "socket: příliš dlouhé jméno - nelze se připojit\n"
 
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s...\n"
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "can't open file %s for writing: %s"
-msgstr "nezle otevřít soubor %s pro zápis: %s"
+msgstr "nelze otevřít soubor %s pro zápis: %s"
 
 #, c-format
 msgid "error while writing to file %s: %s\n"
@@ -131,6 +131,8 @@
 "<small><i>%s\n"
 "Using xine-lib %s, built with %s</i></small>"
 msgstr ""
+"<small><i>%s\n"
+"Používá se xine-lib %s, kompilováno s verzí %s</i></small>"
 
 #. JS diagnostic output
 msgid "engine: < "
@@ -206,17 +208,21 @@
 
 #, c-format
 msgid "The reported value is %dmm."
-msgstr ""
+msgstr "Zjištěná hodnota je %dmm."
 
 msgid ""
 "display width in mm\n"
 "(0 = autodetect)"
 msgstr ""
+"šířka displeje v mm\n"
+"(0 = autodetekce)"
 
 msgid ""
 "display height in mm\n"
 "(0 = autodetect, -1 = assume square pixels)"
 msgstr ""
+"výška displeje v mm\n"
+"(0 = autodetekce, -1 = předpokládat čtvercové body)"
 
 msgid "video driver to use"
 msgstr "použitý ovladač videa"
@@ -228,16 +234,14 @@
 msgid "gtkvideo: XOpenDisplay failed!\n"
 msgstr "gtkvideo: XOpenDisplay selhalo!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "gtkvideo: couldn't get a GDK handle for the video window!\n"
-msgstr "gtkvideo: nepodařilo se otevřít ovladač videa\n"
-
-#, fuzzy
+msgstr "gtkvideo: pro okno videa se nepodařilo získat identifikátor GDK!\n"
+
 msgid "Fatal error"
-msgstr "Chyba z modulu"
+msgstr "Fatální chyba"
 
 msgid "No video output driver could be loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Nepodařilo se nahrát žádný videovýstupní modul."
 
 #, c-format
 msgid "gtkvideo: unknown post-plugin ‘%s’\n"
@@ -252,7 +256,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "gxine: eek, unexpected scroll type %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "gxine: jejky, neočekávaný typ skrolování %d\n"
 
 msgid "HTTP error"
 msgstr "Chyba HTTP"
@@ -326,7 +330,7 @@
 msgstr "http: chyba čtení: %s\n"
 
 msgid "If set, show the length of the remaining part of the stream."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud nastaveno, bude ukazovat zbývající délku do konce streamu."
 
 #, c-format
 msgid "%s%d kBit/s "
@@ -507,7 +511,6 @@
 msgstr "Info"
 
 #. (VDR) Subtitles
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles"
 msgstr "_Titulky"
 
@@ -563,9 +566,9 @@
 msgid "undef"
 msgstr "nedef"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown (%04X)"
-msgstr "neznámý"
+msgstr "neznámý (%04X)"
 
 msgid "Failed to save key bindings"
 msgstr "Ukládání klávesových zkratek selhalo"
@@ -705,7 +708,7 @@
 msgstr "výstupní zprávy z enginu xine"
 
 msgid "console"
-msgstr ""
+msgstr "konzole"
 
 msgid ""
 "gtkvideo: XInitThreads failed - looks like you don't have a thread-safe "
@@ -724,25 +727,27 @@
 "Then, when the error occurs:\n"
 "  (gdb) thread apply all bt\n"
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Program gxine postihla zásadní vnitřní chyba.\n"
+"Abyste získali výpis zásobníku, spusťte gxine v debuggeru, např. v gdb.\n"
+"Potom, až dojde k chybě, zadejte:  (gdb) thread apply all bt\n"
+
 msgid "Unknown"
-msgstr "neznámý"
+msgstr "Neznámý"
 
 #. given value isn't in the list of valid values
 #, c-format
 msgid "gxine: warning: bad value for config item '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "gxine: varování: špatná hodnota položky konfigurace '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "gxine: warning: config item '%s' not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "gxine: varování: položka konfigurace '%s' nenalezena\n"
 
 #, c-format
 msgid "gxine: warning: bad parameter for --configure: '%s'\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "gxine: varování: špatný parametr pro --configure: '%s'\n"
+
+#, c-format
 msgid ""
 "gxine %s (%s)\n"
 "usage: %s [options] [MRLs...]\n"
@@ -772,17 +777,17 @@
 "  -e, --enqueue\t\tnemazat playlist, nepřehrávat nové položky\n"
 "  -f, --full-screen\tstart v celoobrazovkovém režimu\n"
 "  -v, --verbose\t\tbýt upovídanější\n"
+"  -C, --configure KLÍČ=HODNOTA\n"
+"\t\t\tupravit danou položku konfigurace\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available video drivers:"
-msgstr "použitý ovladač videa"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ovladače videa k dispozici:"
+
 msgid "Available audio drivers:"
-msgstr "ovladač zvuku, který se má použít"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Ovladače zvuku k dispozici:"
+
+#, c-format
 msgid ""
 "gxine %s (%s)\n"
 "using xine-lib %s, compiled using %s\n"
@@ -791,10 +796,13 @@
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,\n"
 "to the extent permitted by law.\n"
 msgstr ""
+"gxine %s (%s)\n"
+"používá se xine-lib %s, kompilováno s verzí %s\n"
+"%s\n"
 "Toto je svobodný software; podmínky kopírování ve zdrojových kódech.  Není "
 "zde\n"
-" žádná záruka; dokonce ani PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL,\n"
-"v rozsahu povoleném zákonem.\n"
+" ŽÁDNÁ záruka; dokonce ani PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL,\n"
+"a to v míře povolené zákonem.\n"
 
 msgid "gxine: invalid option (try -h or --help)\n"
 msgstr "gxine: neplatná volba (zkuste -h nebo --help)\n"
@@ -802,27 +810,28 @@
 msgid "File creation error"
 msgstr "Chyba při vytváření souboru"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Couldn't create %s: %s.\n"
 "Configuration, playlist and media marks will not be saved."
 msgstr ""
-"Nepodařilo se vytvořit soubor ~/.gxine: %s.\n"
+"Nepodařilo se vytvořit soubor %s: %s.\n"
 "Konfigurace, playlist a záložky médií nebudou uloženy."
 
 #, c-format
 msgid "updating config item %s to %s\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "změna konfigurační položky %s na %s\n"
+
 msgid "gxine configuration moved"
-msgstr "Kontrola konfigurace systému"
+msgstr "konfigurace gxine přesunuta"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "gxine's configuration has been moved to a new location, in accordance with "
 "the freedesktop.org Desktop Entry Specification."
 msgstr ""
+"konfigurace gxine byla přesunuta na nové místo v souladu se specifikacemi "
+"freedesktop.org"
 
 #, c-format
 msgid "mediamarks: error: unknown node type %s\n"
@@ -864,7 +873,6 @@
 msgid "Add an MRL"
 msgstr "Přidat MRL"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Category"
 msgstr "_Kategorie"
 
@@ -949,10 +957,10 @@
 msgstr "_Pohled"
 
 msgid "_Hide video"
-msgstr ""
+msgstr "_Skrýt video"
 
 msgid "_Show video"
-msgstr ""
+msgstr "_Zobrazit video"
 
 msgid "_Toolbars"
 msgstr "Nástrojové _lišty"
@@ -992,20 +1000,17 @@
 
 #. Video
 #. Audio
-#, fuzzy
 msgid "_Controls..."
-msgstr "<Control>"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Ovládání..."
+
 msgid "_Configure plugins"
-msgstr "Konfigurovat modul %s"
+msgstr "Konfigurovat moduly"
 
 msgid "_Deinterlace..."
 msgstr "Korekce _prokládání..."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Video post-processing..."
-msgstr "_Dodatečné zpracování..."
+msgstr "_Dodatečné zpracování videa..."
 
 msgid "_Audio"
 msgstr "_Zvuk"
@@ -1013,9 +1018,8 @@
 msgid "_Equaliser..."
 msgstr "_Ekvalizér..."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Audio post-processing..."
-msgstr "_Dodatečné zpracování..."
+msgstr "_Dodatečné zpracování zvuku..."
 
 msgid "_Media"
 msgstr "_Média"
@@ -1050,28 +1054,23 @@
 msgid "_About..."
 msgstr "_O programu..."
 
-#, fuzzy
 msgid "Pre_vious track"
-msgstr "Předchozí"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pře_dchozí stopa"
+
 msgid "_Play"
-msgstr "Přehrát"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pře_hrát"
+
 msgid "_Pause"
-msgstr "Pauza"
+msgstr "_Pauza"
 
 msgid "_Fast forward"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Rychle vpřed"
+
 msgid "_Stop"
-msgstr "Zastavit"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Zastavit"
+
 msgid "_Next track"
-msgstr "_Opakování"
+msgstr "_Následující stopa"
 
 msgid "_Full-screen mode"
 msgstr "_Celoobrazovkový režim"
@@ -1097,12 +1096,11 @@
 msgid "_Post-processing"
 msgstr "_Dodatečné zpracování"
 
-#, fuzzy
 msgid "Prevent _blanking in windowed mode"
-msgstr "v=bool, toggle(): celoobrazovkový režim"
+msgstr "Zabránit ztmavování v okenním režimu"
 
 msgid "Force _stickiness in full-screen mode"
-msgstr ""
+msgstr "Vynucovat přichytávání v celoobrazovkovém režimu"
 
 msgid "At _top"
 msgstr "_Nahoře"
@@ -1225,11 +1223,10 @@
 msgstr "Z dat"
 
 msgid "Start time"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Počáteční čas"
+
 msgid "Duration"
-msgstr "Sytost"
+msgstr "Doba trvání"
 
 msgid "Edit play item"
 msgstr "Editovat položku přehrávání"
@@ -1243,7 +1240,7 @@
 msgid "Add media mark"
 msgstr "Přidat záložku"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Title: %s\n"
 "MRL: %s\n"
@@ -1253,6 +1250,7 @@
 "Titul: %s\n"
 "MRL: %s\n"
 "Začátek: %s\n"
+"Délka: %s"
 
 msgid "The xine engine failed to start."
 msgstr "Selhalo spuštění enginu xine."
@@ -1268,7 +1266,7 @@
 "práva nebo je chybná syntaxe URL."
 
 msgid "Whoops. You seem to have a broken xine-lib."
-msgstr ""
+msgstr "Jejda. Zdá se, že máte poškozenou instalaci xine-lib."
 
 #, c-format
 msgid "No demuxer found - stream format not recognised."
@@ -1279,6 +1277,8 @@
 "Demuxing failed.\n"
 "Maybe the stream is corrupt or of an unexpected type."
 msgstr ""
+"Demultiplexování selhalo.\n"
+"Možná, že je stream porušen, nebo je neočekávaného typu."
 
 #, c-format
 msgid "The MRL is malformed."
@@ -1286,7 +1286,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "The stream could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Stream nemohl být otevřen."
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error (code %d)"
@@ -1317,7 +1317,7 @@
 msgstr "ovladač zvuku %s selhal\n"
 
 msgid "No audio output driver could be loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Nepodařilo se nahrát žádný ovladač zvuku"
 
 #. Text is help for the commands. Format is:
 #. *   To the left of the semicolon, a comma-separated list of
@@ -1360,14 +1360,12 @@
 msgstr ""
 "v=bool, toggle(): dodatečné zpracování videa; chain=řetězec: řetěz modulů"
 
-#, fuzzy
 msgid "v=bool, toggle(): unblanking in windowed mode"
-msgstr "v=bool, toggle(): celoobrazovkový režim"
+msgstr "v=bool, toggle(): bránění ztmavování v okenním režimu"
 
 #. ↑ deprecated; it's really just gui.fullscreen_mode.always_sticky
-#, fuzzy
 msgid "v=bool, toggle(); forced stickiness in full-screen mode"
-msgstr "v=bool, toggle(): celoobrazovkový režim"
+msgstr "v=bool, toggle(): vynucovat přichytávání v celoobrazovkovém režimu"
 
 #. help text describes function parameters
 msgid "[mrl] [, pos, time]"
@@ -1376,15 +1374,14 @@
 msgid "time in milliseconds"
 msgstr "čas v milisekundách"
 
-#, fuzzy
 msgid "stream time index"
-msgstr "Metainfo dat"
+msgstr "pozice ve streamu (čas)"
 
 msgid "stream position (%)"
-msgstr ""
+msgstr "pozice ve streamu (%)"
 
 msgid "whether the stream has a time index"
-msgstr ""
+msgstr "zda lze ve streamu nastavovat časovou pozici"
 
 msgid "[bool]"
 msgstr "[bool]"
@@ -1420,10 +1417,10 @@
 msgstr "Toto ovlivní videa, jejichž velikost je nejvýše ⅓ obrazovky."
 
 msgid "Automatic video window resizing"
-msgstr ""
+msgstr "Automatická změna velikosti okna videa"
 
 msgid "Whether the window is automatically resized on a stream format change."
-msgstr ""
+msgstr "Jestli je automaticky měněna velikost okna při změně formátu streamu."
 
 msgid "Subtitle autoloading"
 msgstr "Automatické načítání titulků"
@@ -1491,7 +1488,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Authorisation required for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Pro %s je vyžadováno oprávnění"
 
 msgid "xine_event_cb: unknown XINE_MSG_*\n"
 msgstr "xine_event_cb: neznáma zpráva XINE_MSG_*\n"
@@ -1514,14 +1511,13 @@
 msgstr "Vyčistit playlist"
 
 msgid "_Add files"
-msgstr ""
+msgstr "_Přidat soubory"
 
 msgid "Add files to the playlist"
 msgstr "Přidat soubory do playlistu"
 
-#, fuzzy
 msgid "New playlist item"
-msgstr "Otevřít soubor playlistu"
+msgstr "Nová položka playlistu"
 
 msgid "Add to _media marks"
 msgstr "Přidat k _záložkám"
@@ -1535,9 +1531,8 @@
 msgid "Play next item"
 msgstr "Přehrát další položku v playlistu"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Media mark"
-msgstr "_Značku"
+msgstr "_Záložka média"
 
 #.
 #. * window
@@ -1552,19 +1547,17 @@
 msgid "_Repeat"
 msgstr "_Opakování"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat _track"
-msgstr "_Opakování"
+msgstr "_Opakovat stopu"
 
 msgid "_Random"
 msgstr "_Náhodně"
 
-#, fuzzy
 msgid "User name"
-msgstr "Název kategorie:"
+msgstr "Uživatelské jméno"
 
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Heslo"
 
 msgid "file"
 msgstr "soubor"
@@ -1575,9 +1568,8 @@
 msgid "playlist entry number"
 msgstr "číslo položky playlistu"
 
-#, fuzzy
 msgid "v=bool, toggle()"
-msgstr "v=bool, toggle(): ztlumení zvuku"
+msgstr "v=bool, toggle()"
 
 msgid "Configure deinterlace post-plugins"
 msgstr "Konfigurovat post-moduly korekce prokládání"
@@ -1613,9 +1605,9 @@
 msgid "Couldn't initialise plugin ‘%s’ for configuration"
 msgstr "Nešlo inicializovat pro konfiguraci modul ‘%s’"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Plugin chain: %s"
-msgstr "Řetěz modulů %s"
+msgstr "Zřetězení modulů %s"
 
 #, c-format
 msgid "No available plugins - nothing to configure"
@@ -1623,7 +1615,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "warning: configuration item %s points to a non-existent location %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "varování: položka konfigurace %s ukazuje na neexistující umístění %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "preferences: unknown type for entry ‘%s’\n"
@@ -1655,13 +1647,13 @@
 msgstr "JS callback"
 
 msgid "Engine control:"
-msgstr "Řízení enginu:"
+msgstr "Ovládání enginu:"
 
 msgid "Dialogue boxes:"
 msgstr "Dialogové boxy:"
 
 msgid "Playlist control:"
-msgstr "Řízení playlistu"
+msgstr "Ovládání playlistu"
 
 msgid "File access:"
 msgstr "Přístup k souborům:"
@@ -1741,9 +1733,8 @@
 msgid "Javascript console"
 msgstr "Konzole Javascript"
 
-#, fuzzy
 msgid "Javascript"
-msgstr "Konzole Javascript"
+msgstr "Javascript"
 
 #, c-format
 msgid "Attempt to call function “%s ()” during initialisation"
@@ -1753,9 +1744,9 @@
 msgid "Deprecated: %s"
 msgstr "Zavrhováno: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Obsolete: %s"
-msgstr "výsledek: %s"
+msgstr "Zastaralá volba: %s"
 
 #. Validation - assumes se_t *se, uintN argc, jsval *argv
 #, c-format
@@ -1782,9 +1773,9 @@
 msgid "error: %s() argument %d is not an int or a boolean\n"
 msgstr "chyba: %s() argument %d není celé číslo nebo boolean\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error: %s() argument %d is not a number\n"
-msgstr "chyba: %s() argument %d není celé číslo\n"
+msgstr "chyba: %s() argument %d není číslo\n"
 
 #, c-format
 msgid "error: %s() argument %d is not a string\n"
@@ -1807,7 +1798,7 @@
 msgstr "server: klient odpojen\n"
 
 msgid "server: name too long - gxine_client will not be able to connect\n"
-msgstr ""
+msgstr "server: jméno příliš dlouhé - gxine_client se nebude moci připojit\n"
 
 msgid "server: connected to existing gxine instance.\n"
 msgstr "server: připojen k existující instanci gxine.\n"
@@ -1815,9 +1806,8 @@
 msgid "A/V sync"
 msgstr "Synchronizace A/V"
 
-#, fuzzy
 msgid "SPU sync"
-msgstr "Synchronizace A/V"
+msgstr "Synchronizace titulků"
 
 msgid "Hue"
 msgstr "Odstín"
@@ -1832,13 +1822,13 @@
 msgstr "Jas"
 
 msgid "Gamma"
-msgstr ""
+msgstr "Gamma"
 
 msgid "Sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrost"
 
 msgid "Noise reduction"
-msgstr ""
+msgstr "Snížení šumu"
 
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitost"
@@ -1885,9 +1875,8 @@
 msgid "Equaliser"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#, fuzzy
 msgid "Controls"
-msgstr "<Control>"
+msgstr "Ovládání"
 
 msgid "_Default"
 msgstr "_Výchozí"
@@ -2013,7 +2002,7 @@
 msgstr "Data ze streamu"
 
 msgid "true to hide, false to show"
-msgstr ""
+msgstr "'true' skryje, 'false' zobrazí"
 
 msgid "Beginner"
 msgstr "Začátečník"
@@ -2086,6 +2075,8 @@
 "In full-screen mode, whether the video always appears on all desktops & "
 "viewports"
 msgstr ""
+"Jestli se má video v celoobrazovkovém režimu zobrazovat vždy na všech "
+"plochách"
 
 msgid "Default position & visibility of the full-screen toolbar"
 msgstr ""
@@ -2095,7 +2086,7 @@
 msgstr "Jestli je nástrojová lišta v odděleném okně v okenním režimu"
 
 msgid "In windowed mode, prevent blanking when playing video"
-msgstr ""
+msgstr "Bránít ztmavování v okenním režimu"
 
 msgid "Display splash screen"
 msgstr "Zobrazovat úvodní obrazovku"
@@ -2121,7 +2112,7 @@
 msgstr "bool"
 
 msgid "at top if true"
-msgstr "navrchu, pokud je nastaveno \"pravda\""
+msgstr "navrchu, pokud 'true'"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open file ‘%s’: %s"