--- a/skin.back-row/language/Polish/strings.po
+++ b/skin.back-row/language/Polish/strings.po
@@ -312,6 +312,22 @@
 msgid "Clear Programs Background Folder"
 msgstr "Wyczyść folder tła Programów"
 
+msgctxt "#31076"
+msgid "Set Exit Background Image"
+msgstr "Ustaw obrazek tła Wyjścia"
+
+msgctxt "#31077"
+msgid "Reset Exit Background Image"
+msgstr "Resetuj obrazek tła Wyjścia"
+
+msgctxt "#31078"
+msgid "Set Exit Background Folder"
+msgstr "Ustaw folder tła Wyjścia"
+
+msgctxt "#31079"
+msgid "Clear Exit Background Folder"
+msgstr "Wyczyść folder tła Wyjścia"
+
 msgctxt "#31080"
 msgid "Set Files Background Image"
 msgstr "Ustaw obrazek tła Plików"
@@ -358,7 +374,7 @@
 
 msgctxt "#31091"
 msgid "Clear System Background Folder"
-msgstr "Wyczyść foder tła Systemu"
+msgstr "Wyczyść folder tła Systemu"
 
 msgctxt "#31092"
 msgid "Set Single Default Background Image"
@@ -748,6 +764,10 @@
 msgid "Use Number Of Items Label"
 msgstr "Użyj etykiety ilości elementów"
 
+msgctxt "#31189"
+msgid "Set Exit Icon"
+msgstr "Ustaw ikonę Wyjścia"
+
 msgctxt "#31190"
 msgid "Cinema"
 msgstr "Kino"
@@ -1123,3 +1143,7 @@
 msgctxt "#31283"
 msgid "Hide Fanart in full screen visualization"
 msgstr "Ukryj Fanart dla pełnoekranowej wizualizacji"
+
+msgctxt "#31284"
+msgid "Exit Control Visibility"
+msgstr "Widoczność kontrolki Wyjścia"