[fe8101]: skin.back-row / language / Polish / strings.po  Maximize  Restore  History

Download this file

1150 lines (866 with data), 24.6 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
# XBMC Media Center language file
# Addon Name: Back Row
# Addon id: skin.back-row
# Addon Provider: Sharpe and DJDafreund
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: XBMC Skins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: alanwww1@xbmc.org\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: XBMC Translation Team\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xbmc-skins/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
msgctxt "#20410"
msgid "Trailer"
msgstr "Zwiastun"
msgctxt "#31001"
msgid "Programs Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolek programu"
msgctxt "#31002"
msgid "Enable Video Library For Movies & TV"
msgstr "Włącz bibliotekę Wideo dla filmów i TV"
msgctxt "#31003"
msgid "TV Shows Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolek Seriali TV"
msgctxt "#31004"
msgid "System Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolek Systemu"
msgctxt "#31005"
msgid "Scripts Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolek Skryptów"
msgctxt "#31006"
msgid "File Manager Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolek Managera Plików"
msgctxt "#31007"
msgid "Weather Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolek Pogody"
msgctxt "#31008"
msgid "Enable Music Now Playing Banner"
msgstr "Włącz baner muzyki dla Teraz odtwarzanych"
msgctxt "#31009"
msgid "Use Multiple Home Wallpapers"
msgstr "Użyj wielu tapet Menu Głównego"
msgctxt "#31010"
msgid "Use A Single Home Wallpaper"
msgstr "Użyj pojedyńczej tapety Menu Głównego"
msgctxt "#31011"
msgid "Use Wallpaper Darkening Effect"
msgstr "Użyj efektu przyciemniania tapet"
msgctxt "#31012"
msgid "View Options"
msgstr "View Options"
msgctxt "#31013"
msgid "Enable Music Now Playing Screen"
msgstr "Włącz ekran Teraz Odtwarzanej muzyki"
msgctxt "#31014"
msgid "Enable Music Visualisation And Slideshow In Home"
msgstr "Włącz wizualizację muzyki i pokaz slajdów dla menu Głównego"
msgctxt "#31017"
msgid "Enable Video Preview In Home"
msgstr "Włącz podląd wideo na Ekranie Głównym"
msgctxt "#31018"
msgid "Enable Video Preview In Menus"
msgstr "Włącz podląd wideo w Menu"
msgctxt "#31019"
msgid "Enable Time & Date"
msgstr "Włącz godzinę i datę"
msgctxt "#31020"
msgid "Reset Skin"
msgstr "Resetuj Skórę"
msgctxt "#31021"
msgid "Disable Curtain Background"
msgstr "Wyłącz kurtynę tła"
msgctxt "#31022"
msgid "Channel Options"
msgstr "Opcje Kanału"
msgctxt "#31023"
msgid "Configure Look & Feel"
msgstr "Konfiguruj Look & Feel"
msgctxt "#31024"
msgid "Configure Video Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia Wideo"
msgctxt "#31025"
msgid "Configure Music Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia Muzyki"
msgctxt "#31026"
msgid "Configure Pictures Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia Zdjęć"
msgctxt "#31027"
msgid "Configure Programs Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia Programów"
msgctxt "#31028"
msgid "Skin Settings"
msgstr "Ustawienia Skóry"
msgctxt "#31029"
msgid "Configure Live TV Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia TV na żywo"
msgctxt "#31030"
msgid "Configure Weather Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia Pogody"
msgctxt "#31031"
msgid "Configure Network Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia Sieci"
msgctxt "#31032"
msgid "Configure System Settings"
msgstr "Konfiguruj ustawienia Systemowe"
msgctxt "#31033"
msgid "Configure Your User Profiles"
msgstr "Konfiguruj ustawienia swojego Profilu"
msgctxt "#31034"
msgid "View XBMC Credits"
msgstr "Przeczytaj informacje o twórcach XBMC"
msgctxt "#31035"
msgid "Movie - Library"
msgstr "Filmy - Biblioteka"
msgctxt "#31036"
msgid "TV - Library"
msgstr "TV - Biblioteka"
msgctxt "#31037"
msgid "Enable Watched Overlays"
msgstr "Włącz nakładki obejrzanych"
msgctxt "#31038"
msgid "playing"
msgstr "Graj"
msgctxt "#31039"
msgid "paused"
msgstr "wstrzymano"
msgctxt "#31040"
msgid "rewind 2x"
msgstr "cofanie x2"
msgctxt "#31041"
msgid "forward 2x"
msgstr "przewijanie x2"
msgctxt "#31042"
msgid "rewind 4x"
msgstr "cofanie x4"
msgctxt "#31043"
msgid "forward 4x"
msgstr "przewijanie x4"
msgctxt "#31044"
msgid "rewind 8x"
msgstr "cofanie x8"
msgctxt "#31045"
msgid "forward 8x"
msgstr "przewijanie x8"
msgctxt "#31046"
msgid "rewind 16x"
msgstr "cofanie x16"
msgctxt "#31047"
msgid "forward 16x"
msgstr "przewijanie x16"
msgctxt "#31048"
msgid "rewind 32x"
msgstr "cofanie x32"
msgctxt "#31049"
msgid "forward 32x"
msgstr "przewijanie x32"
msgctxt "#31050"
msgid "Enable DVD Case Animation"
msgstr "Włącz animacje okładek DVD"
msgctxt "#31051"
msgid "Approx. Ending Time:"
msgstr "Szacowany czas zakończenia:"
msgctxt "#31052"
msgid "Use Posters Instead Of Banners For TV"
msgstr "Używaj Posterów zamiast banerów dla TV"
msgctxt "#31053"
msgid "Enable Ken Burns Effect On Backgrounds"
msgstr "Używaj efektu Kena Burnsa dla tła"
msgctxt "#31054"
msgid "Wallpaper"
msgstr "Tapeta"
msgctxt "#31055"
msgid "Sub Menu Control"
msgstr "Kontrola Submenu"
msgctxt "#31056"
msgid "Set Menu Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Menu"
msgctxt "#31057"
msgid "Reset Menu Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Menu"
msgctxt "#31058"
msgid "Set Menu Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Menu"
msgctxt "#31059"
msgid "Clear Menu Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Menu"
msgctxt "#31060"
msgid "Set Videos Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Wideo"
msgctxt "#31061"
msgid "Reset Videos Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Wideo"
msgctxt "#31062"
msgid "Set Videos Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Wideo"
msgctxt "#31063"
msgid "Clear Videos Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Wideo"
msgctxt "#31064"
msgid "Set Pictures Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Zdjęć"
msgctxt "#31065"
msgid "Reset Pictures Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Zdjęć"
msgctxt "#31066"
msgid "Set Pictures Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Zdjęć"
msgctxt "#31067"
msgid "Clear Pictures Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Zdjęć"
msgctxt "#31068"
msgid "Set Music Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Muzyki"
msgctxt "#31069"
msgid "Reset Music Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Muzyki"
msgctxt "#31070"
msgid "Set Music Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Muzyki"
msgctxt "#31071"
msgid "Clear Music Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Muzyki"
msgctxt "#31072"
msgid "Set Programs Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Programów"
msgctxt "#31073"
msgid "Reset Programs Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Programów"
msgctxt "#31074"
msgid "Set Programs Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Programów"
msgctxt "#31075"
msgid "Clear Programs Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Programów"
msgctxt "#31076"
msgid "Set Exit Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Wyjścia"
msgctxt "#31077"
msgid "Reset Exit Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Wyjścia"
msgctxt "#31078"
msgid "Set Exit Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Wyjścia"
msgctxt "#31079"
msgid "Clear Exit Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Wyjścia"
msgctxt "#31080"
msgid "Set Files Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Plików"
msgctxt "#31081"
msgid "Reset Files Background Image"
msgstr "Wyczyść obrazek tła Plików"
msgctxt "#31082"
msgid "Set Files Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Plików"
msgctxt "#31083"
msgid "Clear Files Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Plików"
msgctxt "#31084"
msgid "Set Weather Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Pogody"
msgctxt "#31085"
msgid "Reset Weather Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Pogody"
msgctxt "#31086"
msgid "Set Weather Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Pogody"
msgctxt "#31087"
msgid "Clear Weather Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Pogody"
msgctxt "#31088"
msgid "Set System Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Systemu"
msgctxt "#31089"
msgid "Reset System Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Systemu"
msgctxt "#31090"
msgid "Set System Background Folder"
msgstr "Ustaw foder tła Systemu"
msgctxt "#31091"
msgid "Clear System Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Systemu"
msgctxt "#31092"
msgid "Set Single Default Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Domyślny"
msgctxt "#31093"
msgid "Reset Single Default Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Domyślny"
msgctxt "#31094"
msgid "Set Single Default Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Domyślny"
msgctxt "#31095"
msgid "Clear Single Default Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Domyślny"
msgctxt "#31096"
msgid "Set Movies Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Filmów"
msgctxt "#31097"
msgid "Reset Movies Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Filmów"
msgctxt "#31098"
msgid "Set Movies Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Filmów"
msgctxt "#31099"
msgid "Clear Movies Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Filmów"
msgctxt "#31100"
msgid "Set TV Shows Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Seriali TV"
msgctxt "#31101"
msgid "Reset TV Shows Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Seriali TV"
msgctxt "#31102"
msgid "Set TV Shows Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Seriali TV"
msgctxt "#31103"
msgid "Clear TV Shows Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Seriali TV"
msgctxt "#31104"
msgid "Enable Extra Scroll Bars"
msgstr "Włącz dodatkowe suwaki"
msgctxt "#31105"
msgid "Use Smaller Home Controls"
msgstr "Użyj mniejszych kontrolek Ekranu Głównego"
msgctxt "#31106"
msgid "New Movies"
msgstr "Nowe Filmy"
msgctxt "#31107"
msgid "New Episodes"
msgstr "Nowe Epizody"
msgctxt "#31108"
msgid "Enable Recent & Random Content"
msgstr "Włącz ostatni i losowy kontent"
msgctxt "#31109"
msgid "New Music"
msgstr "Nowa Muzyka"
msgctxt "#31110"
msgid "Use Conditional Weather Backgrounds"
msgstr "Użyj warunkowego tła Pogody"
msgctxt "#31111"
msgid "Video Library Defaults To Root Level"
msgstr "Domyślne ustawienia biblioteki na najwyższym poziomie"
msgctxt "#31112"
msgid "Enable Movie Title Labels In Fanart Wrap View"
msgstr "Włącz etykiety tytułów filmów w widoku Fanart Wrap"
msgctxt "#31113"
msgid "Submenu Custom Scripts"
msgstr "Własne skrypt Submenu"
msgctxt "#31114"
msgid "Music Lyrics Script"
msgstr "Skrypt tekstów Piosenek"
msgctxt "#31115"
msgid "Video Subtitles Script"
msgstr "Skrypt napisów do Filmów"
msgctxt "#31116"
msgid "Show Weather Forecast"
msgstr "Pokaż prognozę Pogody"
msgctxt "#31117"
msgid "General"
msgstr "Ogólny"
msgctxt "#31118"
msgid "Custom Weather Script"
msgstr "Własny skrypt Pogody"
msgctxt "#31119"
msgid "Use Music Fanart Instead of Visualisation"
msgstr "Użyj Fanartu Muzyki zamiast wizualizacji"
msgctxt "#31120"
msgid "Set Music Videos Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła Teledysków"
msgctxt "#31121"
msgid "Clear Music Videos Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła Muzyki"
msgctxt "#31122"
msgid "Set Music Videos Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła Teledysków"
msgctxt "#31123"
msgid "Reset Music Videos Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła Teledysków"
msgctxt "#31124"
msgid "Music Videos Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolki Teledysków"
msgctxt "#31125"
msgid "Music Share Location"
msgstr "Lokalizacja udostępnionej muzyki"
msgctxt "#31126"
msgid "Use Last.FM Music Fanart Slideshow"
msgstr "Użyj Last.FM do pokazu slajdów Fanart Muzyki"
msgctxt "#31127"
msgid "Enable Ken Burns Effect For Music Fanart"
msgstr "Włącz efekt Kena Burnsa dla Fanartów Muzyki"
msgctxt "#31128"
msgid "Videos Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolki Wideo"
msgctxt "#31129"
msgid "Movies Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolki Filmów"
msgctxt "#31130"
msgid "Music Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolki Muzyki"
msgctxt "#31131"
msgid "Pictures Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolki Zdjęć"
msgctxt "#31132"
msgid "Titles"
msgstr "Napisy"
msgctxt "#31133"
msgid "Recently Added"
msgstr "Ostatnio Dodane"
msgctxt "#31134"
msgid "MUTE"
msgstr "Wyciszenie"
msgctxt "#31135"
msgid "Enable Cinema Experience Button"
msgstr "Włącz przycisk Cinema Experience"
msgctxt "#31136"
msgid "Home Shortcut 1"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 1"
msgctxt "#31137"
msgid "Home Label:"
msgstr "Etykieta Ekranu Głównego:"
msgctxt "#31138"
msgid "Set Shortcut Icon"
msgstr "Ustaw ikonę dla skrótu"
msgctxt "#31139"
msgid "Selected Favourite:"
msgstr "Wybrane ulubione:"
msgctxt "#31140"
msgid "Icon:"
msgstr "Ikona:"
msgctxt "#31141"
msgid "Wallpaper:"
msgstr "Tapeta:"
msgctxt "#31142"
msgid "Home Shortcut 2"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 2"
msgctxt "#31143"
msgid "Shortcuts"
msgstr "Skróty"
msgctxt "#31144"
msgid "Reset Shortcut Icon"
msgstr "Resetuj ikonę dla skrótu"
msgctxt "#31145"
msgid "Set Shortcut Wallpaper"
msgstr "Ustaw tapetę dla skrótu"
msgctxt "#31146"
msgid "Reset Shortcut Wallpaper"
msgstr "Resetuj tapetę dla skrótu"
msgctxt "#31147"
msgid "None"
msgstr "Żaden"
msgctxt "#31148"
msgid "Home Shortcut 3"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 3"
msgctxt "#31149"
msgid "Home Shortcut 4"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 4"
msgctxt "#31150"
msgid "Home Shortcut 5"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 5"
msgctxt "#31151"
msgid "Home Shortcut 7"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 7"
msgctxt "#31152"
msgid "Page 1"
msgstr "Strona 1"
msgctxt "#31153"
msgid "Page 2"
msgstr "Strona 2"
msgctxt "#31154"
msgid "Page 3"
msgstr "Strona 3"
msgctxt "#31155"
msgid "Page 4"
msgstr "Strona 4"
msgctxt "#31156"
msgid "Home Shortcut 6"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 6"
msgctxt "#31157"
msgid "Home Shortcut 8"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 8"
msgctxt "#31158"
msgid "Disable Movie Countdown"
msgstr "Wyłącz odliczanie dla filmów"
msgctxt "#31159"
msgid "Use Longer List 3 In Video Library"
msgstr "Użyj dłuższej listy 3 w bibliotece Wideo"
msgctxt "#31160"
msgid "Page"
msgstr "Strona"
msgctxt "#31161"
msgid "Configure Your XBMC Add-Ons"
msgstr "Konfiguruj swoje dodatki XBMC"
msgctxt "#31162"
msgid "Use Simplified Controls"
msgstr "Użyj uproszczonych kontrolek"
msgctxt "#31163"
msgid "Set Fallback Music Slideshow Folder Location"
msgstr "Użyj zapasowego folderu do pokazu slajdów Muzyki"
msgctxt "#31164"
msgid "Clear Fallback Music Slideshow Folder Location"
msgstr "Wyczyść zapasowy folder do pokazu slajdów Muzyki"
msgctxt "#31165"
msgid "Lock Views In Place (Kiosk Mode)"
msgstr "Zablokuj widoki w miejscu (tryb Kiosk)"
msgctxt "#31166"
msgid "Set Favourite"
msgstr "Ustaw Ulubione"
msgctxt "#31167"
msgid "Items"
msgstr "Items"
msgctxt "#31168"
msgid "Download TV Logos And Clearart"
msgstr "Pobierz loga TV i Clearart"
msgctxt "#31169"
msgid "Enable Clearart In Video OSD"
msgstr "Włącz Clearart w OSD Wideo"
msgctxt "#31170"
msgid "Get Art"
msgstr "Pobierz grafiki"
msgctxt "#31171"
msgid "Movies Button Links To Library"
msgstr "Przycisk Filmy prowadzi do biblioteki"
msgctxt "#31172"
msgid "Set Default Movie Source"
msgstr "Ustaw domyślne źródło Filmów"
msgctxt "#31173"
msgid "Source :"
msgstr "Źródło:"
msgctxt "#31174"
msgid "TV Button Links To Library"
msgstr "Przycik TV prowadzi do biblioteki"
msgctxt "#31175"
msgid "Set Default TV Source"
msgstr "Ustaw domyślne źródło TV"
msgctxt "#31176"
msgid "Music Video Button Links To Library"
msgstr "Przycisk Teledysków prowadzi do biblioteki"
msgctxt "#31177"
msgid "Set Default Music Video Source"
msgstr "Ustaw domyślne źródło Teledysków"
msgctxt "#31178"
msgid "Use TV Theme Music In Library"
msgstr "Użyj telewizyjnego tematu muzycznego w bibliotece"
msgctxt "#31179"
msgid "Display Random Movies Instead Of Recently Added"
msgstr "Wyświetl losowe Filmy zamiast ostatnio dodanych"
msgctxt "#31180"
msgid "Random Movies"
msgstr "Losowe filmy"
msgctxt "#31181"
msgid "Recommended Episodes"
msgstr "Rekomendowane epizody"
msgctxt "#31182"
msgid "Random Music"
msgstr "Losowa Muzyka"
msgctxt "#31183"
msgid "Display Recommended Episodes Instead Of Recently Added"
msgstr "Wyświetl rekomendowane epizody zamiast ostatnio dodanych"
msgctxt "#31184"
msgid "Display Random Music Instead Of Recently Added"
msgstr "Wyświetl losową Muzykę zmiast ostatnio dodanych"
msgctxt "#31185"
msgid "Display Recently Added Movies"
msgstr "Pokaż ostatnio dodane Filmy"
msgctxt "#31186"
msgid "Display Recently Added Episodes"
msgstr "Pokaż ostatnio dodane epizody"
msgctxt "#31187"
msgid "Display Recently Added Music"
msgstr "Pokaż ostatnio dodaną Muzykę"
msgctxt "#31188"
msgid "Use Number Of Items Label"
msgstr "Użyj etykiety ilości elementów"
msgctxt "#31189"
msgid "Set Exit Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Wyjścia"
msgctxt "#31190"
msgid "Cinema"
msgstr "Kino"
msgctxt "#31191"
msgid "Movie Set"
msgstr "MOVIE SET"
msgctxt "#31192"
msgid "Set Videos Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Wideo"
msgctxt "#31193"
msgid "Set Movies Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Filmów"
msgctxt "#31194"
msgid "Set TV Shows Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Seriali TV"
msgctxt "#31195"
msgid "Set Music Videos Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Teledysków"
msgctxt "#31196"
msgid "Set Music Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Muzyki"
msgctxt "#31197"
msgid "Set Pictures Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Zdjęć"
msgctxt "#31198"
msgid "Set Programs Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Programów"
msgctxt "#31199"
msgid "Set Filemanager Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Managera plików"
msgctxt "#31200"
msgid "Set Weather Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Pogody"
msgctxt "#31201"
msgid "Set System Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Systemu"
msgctxt "#31202"
msgid "Set Disc Icon"
msgstr "Ustaw ikonę Dysku"
msgctxt "#31203"
msgid "Next Episode:"
msgstr "Następny Odcinek:"
msgctxt "#31204"
msgid "Get TV Theme"
msgstr "Pobierz temat TV"
msgctxt "#31205"
msgid "TV Airing Today"
msgstr "Dzisiejsze emisje TV"
msgctxt "#31206"
msgid "Enable TV Airing Today"
msgstr "Włącz Dzisiejsze emisje TV"
msgctxt "#31207"
msgid "Enable Extra Fanart - (Requires 'extrafanart' Folder For Each Movie Or TV Show)"
msgstr "Włącz Extra Fanart - (wymaga osobnego folderu 'extrafanart' dla każdego filmu i serilau)"
msgctxt "#31208"
msgid "TV Guide"
msgstr "PROGRAM TV"
msgctxt "#31209"
msgid "RETURN"
msgstr "POWRÓT"
msgctxt "#31210"
msgid "HOME"
msgstr "EKRAN GŁÓWNY"
msgctxt "#31211"
msgid "REFRESH"
msgstr "ODŚWIEŻ"
msgctxt "#31212"
msgid "MON"
msgstr "PON"
msgctxt "#31213"
msgid "TUE"
msgstr "WTO"
msgctxt "#31214"
msgid "WED"
msgstr "ŚRO"
msgctxt "#31215"
msgid "THU"
msgstr "CZW"
msgctxt "#31216"
msgid "FRI"
msgstr "PIĄ"
msgctxt "#31217"
msgid "SAT"
msgstr "SOB"
msgctxt "#31218"
msgid "SUN"
msgstr "NIE"
msgctxt "#31219"
msgid "Airing"
msgstr "Emisja"
msgctxt "#31220"
msgid "Premiered"
msgstr "Premiera"
msgctxt "#31221"
msgid "at"
msgstr "o"
msgctxt "#31222"
msgid "Set Label:"
msgstr "Ustaw etykietę:"
msgctxt "#31223"
msgid "Set Favourite:"
msgstr "Ustaw ulubione:"
msgctxt "#31224"
msgid "Set Custom Sub-Menu Favourite"
msgstr "Ustaw własne podmenu Ulubionych"
msgctxt "#31225"
msgid "Videos Sub-Menu"
msgstr "Submenu Wideo"
msgctxt "#31226"
msgid "Movies Sub-Menu"
msgstr "Submenu Filmów"
msgctxt "#31227"
msgid "TV Shows Sub-Menu"
msgstr "Submenu Seriali TV"
msgctxt "#31228"
msgid "Music Videos Sub-Menu"
msgstr "Submenu Teledysków"
msgctxt "#31229"
msgid "Music Sub-Menu"
msgstr "Submenu Muzyki"
msgctxt "#31230"
msgid "Enable Sub-Menu Item:"
msgstr "Włącz element submenu:"
msgctxt "#31231"
msgid "Current Time"
msgstr "Bieżący czas"
msgctxt "#31232"
msgid "Finish Time"
msgstr "Koniec o"
msgctxt "#31233"
msgid "Last FM Slideshow"
msgstr "Pokaz slajdów Last FM"
msgctxt "#31234"
msgid "Warning All Skin Modifications Will Be Lost"
msgstr "Ostrzerzenie: wszystkie modyfikacje skóry zostaną utracone"
msgctxt "#31235"
msgid "Home Menu Items"
msgstr "Pozycje Menu Głównego"
msgctxt "#31236"
msgid "Video Library Source Options"
msgstr "Opcje źródła biblioteki wideo"
msgctxt "#31237"
msgid "Home Extras"
msgstr "Dodatki Ekranu Głównego"
msgctxt "#31238"
msgid "Set Settings Categories Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła kategorii Ustawień"
msgctxt "#31239"
msgid "Reset Settings Categories Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła kategorii Ustawień"
msgctxt "#31240"
msgid "Disable Wall Views Item Information"
msgstr "Wyłącz informacje o elemencie na widoku Wall"
msgctxt "#31241"
msgid "Videos Button Links To File Root Level"
msgstr "Przycik Wideo prowadzi do najwyższego poziomu plików"
msgctxt "#31242"
msgid "Set Default Videos Source"
msgstr "Ustaw domyślne źródło Wideo"
msgctxt "#31243"
msgid "Working..."
msgstr "Pracuję..."
msgctxt "#31244"
msgid "Use Default Music Slideshow"
msgstr "Ustaw domyślny pokaz slajdów Muzyki"
msgctxt "#31245"
msgid "Set TV Guide Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła dla przewodnika TV"
msgctxt "#31246"
msgid "Reset TV Guide Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła dla przewodnika TV"
msgctxt "#31247"
msgid "Use TV Show Logo Wrap Views"
msgstr "Ustaw zawijanie logo dla widoku Seriali TV"
msgctxt "#31248"
msgid "Use Library Info Labels"
msgstr "Użyj etykiet informacyjnych z Biblioteki"
msgctxt "#31249"
msgid "Home Shortcut 9"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 9"
msgctxt "#31250"
msgid "Page 5"
msgstr "Strona 5"
msgctxt "#31251"
msgid "Home Shortcut 10"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 10"
msgctxt "#31252"
msgid "Home Shortcut 11"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 11"
msgctxt "#31253"
msgid "Page 6"
msgstr "Strona 6"
msgctxt "#31254"
msgid "Home Shortcut 12"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego 12"
msgctxt "#31255"
msgid "Set Live TV Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień TV na żywo"
msgctxt "#31256"
msgid "Set Appearance Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Wyglądu"
msgctxt "#31257"
msgid "Set Video Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Wideo"
msgctxt "#31258"
msgid "Set Music Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Muzyki"
msgctxt "#31259"
msgid "Set Pictures Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Zdjęć"
msgctxt "#31260"
msgid "Set Weather Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Pogody"
msgctxt "#31261"
msgid "Set Services Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Usług"
msgctxt "#31262"
msgid "Set System Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Systemowych"
msgctxt "#31263"
msgid "Set Profile Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Profili"
msgctxt "#31264"
msgid "Set Addons Settings Icon"
msgstr "Ustaw ikonę ustawień Dodatków"
msgctxt "#31265"
msgid "Reset Icon"
msgstr "Resetuj ikoknę"
msgctxt "#31266"
msgid "Get Extra Fanart"
msgstr "Pobierz Extra Fanart"
msgctxt "#31267"
msgid "Disable Fanart Wrap Views Item Information"
msgstr "Wyłącz informacje elementów widoku Fanart Wrap"
msgctxt "#31268"
msgid "Home Shortcut 1 Sub-Menu"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego Podmenu 1"
msgctxt "#31269"
msgid "Home Shortcut 2 Sub-Menu"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego Podmenu 2"
msgctxt "#31270"
msgid "Home Shortcut 3 Sub-Menu"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego Podmenu 3"
msgctxt "#31271"
msgid "Home Shortcut 4 Sub-Menu"
msgstr "Skrót Ekranu Głównego Podmenu 4"
msgctxt "#31272"
msgid "Disable Time Labels In Video OSD"
msgstr "Wyłącz etykiety Czasu w OSD Wideo"
msgctxt "#31273"
msgid "Get Extra Art"
msgstr "Pobierz Extra Art"
msgctxt "#31274"
msgid "Live TV"
msgstr "TV na żywo"
msgctxt "#31275"
msgid "Set Live TV Background Image"
msgstr "Ustaw obrazek tła TV na żywo"
msgctxt "#31276"
msgid "Reset Live TV Background Image"
msgstr "Resetuj obrazek tła TV na żywo"
msgctxt "#31277"
msgid "Set Live TV Background Folder"
msgstr "Ustaw folder tła TV na żywo"
msgctxt "#31278"
msgid "Clear Live TV Background Folder"
msgstr "Wyczyść folder tła TV na żywo"
msgctxt "#31279"
msgid "Set Live TV Icon"
msgstr "Ustaw ikonę TV na żywo"
msgctxt "#31280"
msgid "Add Group"
msgstr "Dodaj Grupę"
msgctxt "#31281"
msgid "Rename Group"
msgstr "Zmień nazwę Grupy"
msgctxt "#31282"
msgid "Delete Group"
msgstr "Usuń Grupę"
msgctxt "#31283"
msgid "Hide Fanart in full screen visualization"
msgstr "Ukryj Fanart dla pełnoekranowej wizualizacji"
msgctxt "#31284"
msgid "Exit Control Visibility"
msgstr "Widoczność kontrolki Wyjścia"