--- a
+++ b/plugin.video.tv2regionerne.dk/addon.xml
@@ -0,0 +1,21 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<addon
+	id="plugin.video.tv2regionerne.dk"
+	version="1.2.0"
+	name="TV2/Regionerne"
+	provider-name="twinther [tommy@winther.nu]">
+	<requires>
+		<import addon="xbmc.python" version="1.0"/>
+	</requires>
+	<extension point="xbmc.python.pluginsource" library="addon.py">
+		<provides>video</provides>
+	</extension>
+	<extension point="xbmc.addon.metadata">
+		<summary lang="en">The latests shows from the Danish regions</summary>
+		<summary lang="da">De seneste udsendelser fra regionerne</summary>
+		<description lang="en">Watch the latest few days of shows from the Danish regions[CR]The shows are available in full length, so XBMC must seek within the file to fine each part. For this reason the image may be distorted the first couple of seconds</description>
+		<description lang="da">Se de seneste dages udsendelser fra landets regioner.[CR]Udsendelserne bliver langt ud i fuld længde, så XBMC må søge i filen for at finde de enkelte indslag. Af den grund kan billede se mærkeligt ud de første par sekunder.</description>
+		<license>GPL 2.0</license>
+		<platform>all</platform>        
+	</extension>
+</addon>