H+E R*E WE GO AGAI,N!
T,H.E B.I G O*N.E BE_FORE T.H-E SEPT EMBER.R*ALLY!
T*H-E MARK,ET IS AB OUT TO P.O-P', A_N.D SO IS E*X M+T-!
Fi-rm: E,XCHAN GE MOBI+LE T-E-L'E (Othe-r O_T+C : EX+MT.PK)
Tick-: E'X+M-T
A's k': 0+.-1_0 (+25.*00.%) (.U.P TO 2+5+% in 1 d,a.y.)
5-da+y pot**ential: 0*.-4'0
T.h.i,s a grea_t oppor'tunit-y to at leas_t dou_ble up!
N-o t o n-l y d'o-e.s t'h_i s f.i-r.m h_a_v,e grea.t fu_ndamen'tals, b*u*t gettin g t_h i,s op*portunit y at t,h*e righ,t tim'e, r'ight befor e t+h*e ra'lly is w,h,a't m.akes t-h+i,s d e.a,l so sweet,!
Watc_h it s_o_a*r.!
Y,e*s., a n d a-in't priv,il.eged to s,i_n.g t h'e s-o+n-g y*e+t,.
Ins.t-allation No,tes in_'stall, p_u-t li'cense.
I w-i,l l plag'ue t_h e m a,l+l-, E*v+e.n to roa'ring.
Th*ese occ urrenc,es s*hould n_o-t cau,se p rivacy or s ecurit y concer,n.
Term*'inus hi+mself wo uld eve'n,tually pl,ead gui,lty to t_heft of t*h*i s pi'ece of s.oftwar'e, a'n*d t-h'e Chicag+o g.roup wou+ld s+e+n_d Te*r+minus to pri*son f o'r it.