--- a/trunk/src/wings_fi.lang
+++ b/trunk/src/wings_fi.lang
@@ -1,2005 +1,2005 @@
-%%           -*- mode:erlang; coding:iso-latin-1-unix -*-
-%% wings_fi.lang --
-%%
-%%   Finnish language strings.
-%%
-%%
-
-{wings,
- [
- {cannot_repeat,
-  [{1,"Ei voi toistaa"}]},
- {crash_handler,
-  [{1,"Sisהinen virhe - tallennettu lokiin"},
-  {2,"Paina hiiren nהppהintה jatkaaksesi tyצskentelyה"},
-  {3,"Jatka"}]},
- {define_command,
-  [{1,"Haluatko mההritellה"},
-  {2,"oletuskomennoksi"}]},
- {edit_menu,
-  [{1,"Tyhjennה perumishistoria vapauttaaksesi muistia"},
-  {3,"Peru/Tee uudelleen"},
-  {4,"Peru tai tee viimeisin komento uudelleen"},
-  {5,"Tee uudelleen"},
-  {6,"Tee uudelleen viimeksi peruttu komento"},
-  {7,"Peru"},
-  {8,"Peru viimeisin komento"},
-  {9,"Toista"},
-  {10,"Toista Args"},
-  {11,"Toista Samoilla Parametreillה"},
-  {12,"Plug-in Asetukset"},
-  {13,"Tyhjennה perumishistoria"}]},
- {geom_title,
-  [{1,"Mallinnus"},
-  {2,"Mallinnus #"}]},
- {halt_loop,
-  [{1,"Vakava sisהinen virhe - kirjoitettu lokiin ~s\n"},
-  {2,"<Tuntematon ikkunan nimi>"},
-  {3,"Vakava sisהinen virhe - kirjoitettu lokiin ~s\n"}]},
- {handle_drop_1,
-  [{1,"Mitההn ei ole valittuna"},
-  {2,"Peru toiminto"},
-  {3,"Liitה materiaali valittuihin pintoihin"},
-  {4,"Liitה materiaali \""},
-  {5,"\" valittuihin pintoihin"},
-  {6,"Liitה materiaali kaikkiin pintoihin"},
-  {7,"Liitה materiaali \""},
-  {8,"\" kaikkiin pintoihin jotka ovat objekteissa valittuna"},
-  {9,"Liitה materiaali kaikkiin pintoihin"},
-  {10,"Liitה materiaali \""},
-  {11,"\" kaikkiin pintoihin jotka ovat objekteissa valittuna"}]},
- {handle_event_3,
-  [{1,"Valitse"},
-  {2,"Nהytה valikko"}]},
- {info_1,
-  [{1,"Verteksi ~p valittu"},
-  {2,"Verteksit"},
-  {3,"~p verteksiה valittu"},
-  {4,"Reuna ~p valittu"},
-  {5,"Reunat"},
-  {6,"~p Reunaa valittu"},
-  {7,"Pinta ~p valittu"},
-  {8,"Pinnat"},
-  {9,"~p pintaa valittu"},
-  {10,"~p verteksiה valittu ~p objektissa"},
-  {11,"~p reunaa valittu ~p objektissa"},
-  {12,"~p pintaa valittu ~p objektissa"}]},
- {init_menubar,
-  [{1,"Tiedosto"},
-  {2,"Muokkaa"},
-  {3,"Nהytה"},
-  {4,"Valitse"},
-  {5,"Tyצkalut"},
-  {6,"Ikkuna"},
-  {7,"Ohje"}]},
- {item_list,
-  [{1," valittuna"}]},
- {measure,
-  [{1,". Sijainti ~s ~s ~s"},
-  {2,". Etהisyys ~s"},
-  {3,". Keskipiste ~s ~s ~s. Pituus ~s"},
-  {4,". Keskipiste ~s ~s ~s.\nMateriaali ~s"}]},
- {object_mode,
-  [
-  {material,"Materiaali"},
-  {vertex,"Verteksivהrit"}
-  ]},
- {patches,
-  [{1,"Kהytה "}]},
- {purge_undo,
-  [{1,"Perumistilat: "},
-  {2,"Tee uudelleen- tilat: "},
-  {3,"Ei mitההn poistettavaa"},
-  {4,"Poista kaikki tilat (EI peruttavissa)?"}]},
- {shape_info,
-  [{object_info,"Objektissa ~p \"~s\" on ~p polygonia, ~p reunaa, ~p verteksiה.\n"
-   "Tila on ~s"},
-  {2,"~p objektia, ~p pintaa, ~p reunaa, ~p verteksiה"}]},
- {tools_menu,
-  [{8,"Kohdista"},
-  {9,"Keskitה"},
-  {10,"Tallenna Rajaava Kuutio (RK)"},
-  {11,"Skaalaa Tallennettuun RK:hon"},
-  {12,"Skaalaa Tallennettuun RK:hon Proportionally"},
-  {13,"Siirrה Tallennettuun RK:hon"},
-  {14,"Aseta oletusakseli"},
-  {15,"Mההritה ja tallenna akseli (viitepisteen kanssa) myצhempהה kהyttצה varten mille tahansa"},
-  {16,"\"Oletusakseli\" komennolle (esim. Skaalaa|Oletusakseli)"},
-  {17,"Virtuaalipeilaus"},
-  {18,"Luo"},
-  {19,"Tee virtuaalipeilaus valitusta pinnasta"},
-  {20,"Poista virtuaalipeilaus"},
-  {21,"Poista virtuaalipeilaukset kaikista objekteista"},
-  {22,"Jההdytה"},
-  {23,"Luo reaalinen geometria virtuaalipeilauksista"},
-  {24,"Ruutukaappaus"},
-  {25,"Ota ruutukaappaus ikkunasta (tiedostoonvienti(export) materiaalieditorista)"}]},
- {undo_info,
-  [{1,"ei ole yhtההn perumistilaa"},
-  {2,"on yksi perumistila"},
-  {3,"on ~p perumistilaa"},
-  {4,"; yksi toiminto voidaan tehdה uudelleen"},
-  {5,"; ~p toimintoa voidaan tehdה uudelleen"}]},
- {window_menu,
-  [{1,"Objektitaulukko"},
-  {2,"Objektitaulukko #"},
-  {3,"Materiaalieditori"},
-  {4,"Avaa Materiaalieditori (nהyttהה materiaalit ja objektit)"},
-  {5,"Avaa geometriaikkuna (nהyttהה objektit)"},
-  {6,"Paletti"},
-  {7,"Avaa vהripaletti"},
-  {8,"Uusi mallinnusikkuna"},
-  {9,"Avaa uusi mallinnusikkuna"},
-  {10,"Konsoli"},
-  {11,"Avaa Konsoli viestejה varten"}
-  ]}]}.
-{wings_ask,
- [
- {button_label,
-  [{1,"OK"}]},
- {frame_event,
-  [{1,"Maksimoi tהmה ruutu; minimoi muut ruudut"},
-  {2,"Maksimoi tהmה ruutu"},
-  {3,"Minimoi tהmה ruutu"}]},
- {mktree,
-  [{1,"Selaa"}]}]}.
-{wings_body,
- [
- {arealight_conv,
-  [{1,"Tilavalo Objektiksi"},
-  {2,"Muunna valitut tilavalot objekteiksi"},
-  {3,"Objektit tilavaloiksi"},
-  {4,"Muunna valitut objektit tilavaloiksi"}]},
- {auto_smooth,
-  [{1,"Automaattipehmennys-parametrit"},
-  {2,"Taitoskulma"}]},
- {clean_isolated_vertices,
-  [{1,"Poistettu 1 eriytynyt verteksi\n"},
-  {2,"Poistettu ~p eriytynyttה verteksiה\n"}]},
- {cleanup,
-  [{1,"Lyhyet Reunat"},
-  {2,"Pituustoleranssi"},
-  {3,"Eriytyneet verteksit"},
-  {4,"Puhdista"}]},
- {cleanup_rep_1,
-  [{1,"Pההllekkהinen verteksi ~p pinnassa ~p\n"}]},
- {cleanup_waists_1,
-  [{1,"Poista taitosverteksi: ~p\n"}]},
- {color_material,
-  [{1,"color_"}]},
- {delete_2edged_faces_1,
-  [{1,"Pinnassa"},
-  {2,"on vain yksi reuna"}]},
- {mat_col_conv,
-  [{1,"Vהreistה Materiaaleiksi"},
-  {2,"Muunna verteksivהrit materiaaleiksi"},
-  {3,"Materiaaleista Vהreiksi"},
-  {4,"Muunna materiaalit verteksivהreiksi"}]},
- {menu,
-  [{1,"Objektitoiminnot"},
-  {2,"Siirrה"},
-  {3,"Kiepauta"},
-  {5,"Kiepauta objekti ympהri"},
-  {10,"Tee kההnteinen"},
-  {11,"Kiepauttaa kaikki normaalit, kההntהen objektin pinnat nurinpהin"},
-  {12,"Tiivistה"},
-  {13,"Siirtהה verteksejה kohti valinnan keskipistettה"},
-  {14,"Pehmennה"},
-  {15,"Jakaa kaikki pinnat pienempiin osiin, jolloin pinnoista tulee sileהmmהt"},
-  {16,"Yhdistה"},
-  {17,"Yhdistה usea objekti yhdeksi objektiksi"},
-  {18,"Erota"},
-  {19,"Erota yhdistetyt objektit"},
-  {20,"Hitsaa"},
-  {21,"Liitה pinnat jotka ovat lהhes yhtenevהiset"},
-  {22,"Puhdista"},
-  {23,"Poistaa erilaiset virheet"},
-  {24,"Automaattinen Pehmennys"},
-  {25,"Aseta reunat koviksi tai pehmeiksi riippuen pintojen vהlisestה kulmasta"},
-  {26,"Kopioi"},
-  {27,"Poista"},
-  {28,"Poista valitut objektit"},
-  {29,"Nimeה uudelleen..."},
-  {30,"Nimeה valitut objektit uudelleen"},
-  {31,"Nהytה Kaikki"},
-  {32,"Nהytה kaikki tהmהn objektin pinnat"}
-  ]},
- {mode_conv,
-  [{1,"Verteksivהri-tila"},
-  {2,"Vaihtaa objekti-tilasta verteksivהri-tilaan (materiaalit pysyvהt, mutta eivהt nהy)"},
-  {3,"Materiaalitila"},
-  {4,"Vaihtaa objekti-tilasta materiaalitilaan (verteksivהrit pysyvהt, mutta eivהt nהy)"}]},
- {rename_1,
-  [{1,"Nimeה uudelleen"}]},
- {unify_modes,
-  [{1,"Objekteja joissa on verteksivהrit ei voida yhdistהה objektien kanssa joissa on materiaalit."}]},
- {vertex_color_item,
-  [{1,"Verteksivהri"},
-  {2,"Liitה verteksivהrit valittuihin objekteihin (valitaan ensin verteksivהri-tila)"}]},
- {weld,
-  [{1,"Pituustoleranssi"},
-  {2,"Hitsaa"}]},
- {weld_1,
-  [{1,"Yhtההn pintaa ei lצytynyt hitsattavaksi."}]}]}.
-{wings_camera,
- [
- {desc,
-  [{1,"Yksi"},
-  {2,"Kaksi"},
-  {3,"Kolme"}]},
- {help,
-  [{1,"Kהynnistה kamera"}]},
- {info,
-  [{1,"HUOM: Vain Nendo-kameratilassa voidaan kהyttהה 1-nהppהimistה hiirtה."},
-  {2,"HUOM: Vain Nendo ja Blender-kameratilassa voidaan kהyttהה "
-   "2-nהppהimistה hiirtה."},
-  {3,"HUOM! "},
-  {4,"-kameratila vaatii vהh. 2-nהppהimisen hiiren"},
-  {5,"HUOM! "},
-  {6,"-kameratila vaatii 3-nהppהimisen hiiren"}]},
- {message,
-  [{2,"Liikuta hiirtה suurentaaksesi nהkymהה"},
-  {3,"Liikuta hiirtה to tumble"},
-  {4,"[Q]"},
-  {5,"Liikuta hiirtה vierittההksesi nהkymהה"},
-  {6,"Peru/palauta nהkymה"},
-  {7,"Palauta nהkymה"}]},
- {mode_help,
-  [{1,"Vieritה"},
-  {2,"Suurenna"},
-  {3,"Kierrה"}]},
- {prefs,
-  [{1,"Hiirinהppהimet"},
-  {2,"Kameratila"},
-  {3,"Vieritysnopeus"},
-  {4,"Hiiren rulla suurentaa"},
-  {5,"Eteenpהin Suurentaa"},
-  {6,"Eteenpהin Pienentהה"},
-  {7,"Suurennuskerroin"},
-  {9,"Hiiren Rulla"}]}]}.
-{wings_collapse,
- [
- {check_consistency,
-  [{1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheitה objektin rakenteessa."}]},
- {check_vertices_1,
-  [{1,"Verteksin"},
-  {2," sulauttaminen jהttהisi taitoksen.\n"}]}]}.
-{wings_color,
- [
- {choose_1,
-  [{1,"Valitse Vהri"}]}]}.
-{wings_console,
- [
- {do_window,
-  [{1,"Konsoli "},
-  {2,"x"}]},
- {handle_action,
-  [{1,"Tallenna"},
-  {3,"Tekstitiedosto"},
-  {4,"Virhe kirjoitettaessa: ~w"}]},
- {popup_menu,
-  [{1,"Tallenna tiedostoon"},
-  {2,"Tallenna konsolin sisהltצ tiedostoon"}]},
- {server_loop,
-  [{1,":~w Vastaanotettu tuntematon: ~p\n"}]}]}.
-{wings_deform,
- [
- {check_range,
-  [{1,"Laajennusakseli "},
-  {2," on liian lyhyt."}]},
- {crumple_dirs,
-  [{1,"Satunnainen"},
-  {2,"satunnainen suunta"},
-  {4,"normaalia pitkin"},
-  {8,"Siirrה verteksejה satunnaisesti pitkin"}]},
- {dir,
-  [{1,"Kierrה valittuja verteksejה "},
-  {2," :n ympהri lהvistהen valinnan keskipisteen"},
-  {3," lהvistהen origon (0,0,0)"}]},
- {inflate_fun,
-  [{1,"Valitse keskipiste ja sהde"},
-  {2,"Paisuta elementtejה"},
-  {3,"Valitse keskipiste"},
-  {4,"Valitse piste mההrittההksesi sהteen"}]},
- {sub_menu,
-  [{1,"Paisuta elementtejה"},
-  {2,"Valitse keskipiste ja sהde"},
-  {3,"Rypistה"},
-  {4,"Siirrה verteksejה satunnaisesti"},
-  {5,"Paisuta"},
-  {6,"Kavenna"},
-  {7,"Kierrה"},
-  {8,"Momentti"}]},
- {taper_item,
-  [{1,"Kavenna pitkin "},
-  {2," -akselia (vaikuttaen suunnissa "},
-  {3,")"},
-  {4,"Valitse kavennus-akseli"},
-  {5,"Valitse akselin keskikohta"},
-  {6,"Valitse kavennuksen aloituskohta"},
-  {7,"Pitkin "}]}]}.
-{wings_dissolve,
- [
- {dissolve_1,
-  [
-  {1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheitה objektin rakenteessa."}
-  ]}
- ]}.
-{wings_drag,
- [
- {help_message,
-  [{1,"Numeerinen syצttצ"}]},
- {make_query_1,
-  [{2,"A"}]},
- {numeric_input,
-  [{1,"Numeerinen syצttצ"}]},
- {qstr,
-  [{1,"Dx"},
-  {2,"Dx"},
-  {3,"Dy"},
-  {4,"Dz"},
-  {5,"R"},
-  {6,"A"}]},
- {standard_mode_fun,
-  [{1,"[Shift] ja/tai [Ctrl] kohdistaa"},
-  {2,"[+] tai [-] Sההtהה sהteen"}]},
- {zmove_help,
-  [{1,"Raahaa siirtההksesi Z-akselia pitkin"},
-  {2,"Raahaa sההtההksesi kolmannen parametrin"}]}]}.
-{wings_edge,
- [
- {dissolve_edge_2,
-  [{1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheellisen pinnan."}]}
- ]
-}.
-{wings_edge_cmd,
- [
+%%           -*- mode:erlang; coding:iso-latin-1-unix -*-
+%% wings_fi.lang --
+%%
+%%   Finnish language strings.
+%%
+%%
+
+{wings,
+ [
+ {cannot_repeat,
+  [{1,"Ei voi toistaa"}]},
+ {crash_handler,
+  [{1,"Sisהinen virhe - tallennettu lokiin"},
+  {2,"Paina hiiren nהppהintה jatkaaksesi tyצskentelyה"},
+  {3,"Jatka"}]},
+ {define_command,
+  [{1,"Haluatko mההritellה"},
+  {2,"oletuskomennoksi"}]},
+ {edit_menu,
+  [{1,"Tyhjennה perumishistoria vapauttaaksesi muistia"},
+  {3,"Peru/Tee uudelleen"},
+  {4,"Peru tai tee viimeisin komento uudelleen"},
+  {5,"Tee uudelleen"},
+  {6,"Tee uudelleen viimeksi peruttu komento"},
+  {7,"Peru"},
+  {8,"Peru viimeisin komento"},
+  {9,"Toista"},
+  {10,"Toista Args"},
+  {11,"Toista Samoilla Parametreillה"},
+  {12,"Plug-in Asetukset"},
+  {13,"Tyhjennה perumishistoria"}]},
+ {geom_title,
+  [{1,"Mallinnus"},
+  {2,"Mallinnus #"}]},
+ {halt_loop,
+  [{1,"Vakava sisהinen virhe - kirjoitettu lokiin ~s\n"},
+  {2,"<Tuntematon ikkunan nimi>"},
+  {3,"Vakava sisהinen virhe - kirjoitettu lokiin ~s\n"}]},
+ {handle_drop_1,
+  [{1,"Mitההn ei ole valittuna"},
+  {2,"Peru toiminto"},
+  {3,"Liitה materiaali valittuihin pintoihin"},
+  {4,"Liitה materiaali \""},
+  {5,"\" valittuihin pintoihin"},
+  {6,"Liitה materiaali kaikkiin pintoihin"},
+  {7,"Liitה materiaali \""},
+  {8,"\" kaikkiin pintoihin jotka ovat objekteissa valittuna"},
+  {9,"Liitה materiaali kaikkiin pintoihin"},
+  {10,"Liitה materiaali \""},
+  {11,"\" kaikkiin pintoihin jotka ovat objekteissa valittuna"}]},
+ {handle_event_3,
+  [{1,"Valitse"},
+  {2,"Nהytה valikko"}]},
+ {info_1,
+  [{1,"Verteksi ~p valittu"},
+  {2,"Verteksit"},
+  {3,"~p verteksiה valittu"},
+  {4,"Reuna ~p valittu"},
+  {5,"Reunat"},
+  {6,"~p Reunaa valittu"},
+  {7,"Pinta ~p valittu"},
+  {8,"Pinnat"},
+  {9,"~p pintaa valittu"},
+  {10,"~p verteksiה valittu ~p objektissa"},
+  {11,"~p reunaa valittu ~p objektissa"},
+  {12,"~p pintaa valittu ~p objektissa"}]},
+ {init_menubar,
+  [{1,"Tiedosto"},
+  {2,"Muokkaa"},
+  {3,"Nהytה"},
+  {4,"Valitse"},
+  {5,"Tyצkalut"},
+  {6,"Ikkuna"},
+  {7,"Ohje"}]},
+ {item_list,
+  [{1," valittuna"}]},
+ {measure,
+  [{1,". Sijainti ~s ~s ~s"},
+  {2,". Etהisyys ~s"},
+  {3,". Keskipiste ~s ~s ~s. Pituus ~s"},
+  {4,". Keskipiste ~s ~s ~s.\nMateriaali ~s"}]},
+ {object_mode,
+  [
+  {material,"Materiaali"},
+  {vertex,"Verteksivהrit"}
+  ]},
+ {patches,
+  [{1,"Kהytה "}]},
+ {purge_undo,
+  [{1,"Perumistilat: "},
+  {2,"Tee uudelleen- tilat: "},
+  {3,"Ei mitההn poistettavaa"},
+  {4,"Poista kaikki tilat (EI peruttavissa)?"}]},
+ {shape_info,
+  [{object_info,"Objektissa ~p \"~s\" on ~p polygonia, ~p reunaa, ~p verteksiה.\n"
+   "Tila on ~s"},
+  {2,"~p objektia, ~p pintaa, ~p reunaa, ~p verteksiה"}]},
+ {tools_menu,
+  [{8,"Kohdista"},
+  {9,"Keskitה"},
+  {10,"Tallenna Rajaava Kuutio (RK)"},
+  {11,"Skaalaa Tallennettuun RK:hon"},
+  {12,"Skaalaa Tallennettuun RK:hon Proportionally"},
+  {13,"Siirrה Tallennettuun RK:hon"},
+  {14,"Aseta oletusakseli"},
+  {15,"Mההritה ja tallenna akseli (viitepisteen kanssa) myצhempהה kהyttצה varten mille tahansa"},
+  {16,"\"Oletusakseli\" komennolle (esim. Skaalaa|Oletusakseli)"},
+  {17,"Virtuaalipeilaus"},
+  {18,"Luo"},
+  {19,"Tee virtuaalipeilaus valitusta pinnasta"},
+  {20,"Poista virtuaalipeilaus"},
+  {21,"Poista virtuaalipeilaukset kaikista objekteista"},
+  {22,"Jההdytה"},
+  {23,"Luo reaalinen geometria virtuaalipeilauksista"},
+  {24,"Ruutukaappaus"},
+  {25,"Ota ruutukaappaus ikkunasta (tiedostoonvienti(export) materiaalieditorista)"}]},
+ {undo_info,
+  [{1,"ei ole yhtההn perumistilaa"},
+  {2,"on yksi perumistila"},
+  {3,"on ~p perumistilaa"},
+  {4,"; yksi toiminto voidaan tehdה uudelleen"},
+  {5,"; ~p toimintoa voidaan tehdה uudelleen"}]},
+ {window_menu,
+  [{1,"Objektitaulukko"},
+  {2,"Objektitaulukko #"},
+  {3,"Materiaalieditori"},
+  {4,"Avaa Materiaalieditori (nהyttהה materiaalit ja objektit)"},
+  {5,"Avaa geometriaikkuna (nהyttהה objektit)"},
+  {6,"Paletti"},
+  {7,"Avaa vהripaletti"},
+  {8,"Uusi mallinnusikkuna"},
+  {9,"Avaa uusi mallinnusikkuna"},
+  {10,"Konsoli"},
+  {11,"Avaa Konsoli viestejה varten"}
+  ]}]}.
+{wings_ask,
+ [
+ {button_label,
+  [{1,"OK"}]},
+ {frame_event,
+  [{1,"Maksimoi tהmה ruutu; minimoi muut ruudut"},
+  {2,"Maksimoi tהmה ruutu"},
+  {3,"Minimoi tהmה ruutu"}]},
+ {mktree,
+  [{1,"Selaa"}]}]}.
+{wings_body,
+ [
+ {arealight_conv,
+  [{1,"Tilavalo Objektiksi"},
+  {2,"Muunna valitut tilavalot objekteiksi"},
+  {3,"Objektit tilavaloiksi"},
+  {4,"Muunna valitut objektit tilavaloiksi"}]},
+ {auto_smooth,
+  [{1,"Automaattipehmennys-parametrit"},
+  {2,"Taitoskulma"}]},
+ {clean_isolated_vertices,
+  [{1,"Poistettu 1 eriytynyt verteksi\n"},
+  {2,"Poistettu ~p eriytynyttה verteksiה\n"}]},
+ {cleanup,
+  [{1,"Lyhyet Reunat"},
+  {2,"Pituustoleranssi"},
+  {3,"Eriytyneet verteksit"},
+  {4,"Puhdista"}]},
+ {cleanup_rep_1,
+  [{1,"Pההllekkהinen verteksi ~p pinnassa ~p\n"}]},
+ {cleanup_waists_1,
+  [{1,"Poista taitosverteksi: ~p\n"}]},
+ {color_material,
+  [{1,"color_"}]},
+ {delete_2edged_faces_1,
+  [{1,"Pinnassa"},
+  {2,"on vain yksi reuna"}]},
+ {mat_col_conv,
+  [{1,"Vהreistה Materiaaleiksi"},
+  {2,"Muunna verteksivהrit materiaaleiksi"},
+  {3,"Materiaaleista Vהreiksi"},
+  {4,"Muunna materiaalit verteksivהreiksi"}]},
+ {menu,
+  [{1,"Objektitoiminnot"},
+  {2,"Siirrה"},
+  {3,"Kiepauta"},
+  {5,"Kiepauta objekti ympהri"},
+  {10,"Tee kההnteinen"},
+  {11,"Kiepauttaa kaikki normaalit, kההntהen objektin pinnat nurinpהin"},
+  {12,"Tiivistה"},
+  {13,"Siirtהה verteksejה kohti valinnan keskipistettה"},
+  {14,"Pehmennה"},
+  {15,"Jakaa kaikki pinnat pienempiin osiin, jolloin pinnoista tulee sileהmmהt"},
+  {16,"Yhdistה"},
+  {17,"Yhdistה usea objekti yhdeksi objektiksi"},
+  {18,"Erota"},
+  {19,"Erota yhdistetyt objektit"},
+  {20,"Hitsaa"},
+  {21,"Liitה pinnat jotka ovat lהhes yhtenevהiset"},
+  {22,"Puhdista"},
+  {23,"Poistaa erilaiset virheet"},
+  {24,"Automaattinen Pehmennys"},
+  {25,"Aseta reunat koviksi tai pehmeiksi riippuen pintojen vהlisestה kulmasta"},
+  {26,"Kopioi"},
+  {27,"Poista"},
+  {28,"Poista valitut objektit"},
+  {29,"Nimeה uudelleen..."},
+  {30,"Nimeה valitut objektit uudelleen"},
+  {31,"Nהytה Kaikki"},
+  {32,"Nהytה kaikki tהmהn objektin pinnat"}
+  ]},
+ {mode_conv,
+  [{1,"Verteksivהri-tila"},
+  {2,"Vaihtaa objekti-tilasta verteksivהri-tilaan (materiaalit pysyvהt, mutta eivהt nהy)"},
+  {3,"Materiaalitila"},
+  {4,"Vaihtaa objekti-tilasta materiaalitilaan (verteksivהrit pysyvהt, mutta eivהt nהy)"}]},
+ {rename_1,
+  [{1,"Nimeה uudelleen"}]},
+ {unify_modes,
+  [{1,"Objekteja joissa on verteksivהrit ei voida yhdistהה objektien kanssa joissa on materiaalit."}]},
+ {vertex_color_item,
+  [{1,"Verteksivהri"},
+  {2,"Liitה verteksivהrit valittuihin objekteihin (valitaan ensin verteksivהri-tila)"}]},
+ {weld,
+  [{1,"Pituustoleranssi"},
+  {2,"Hitsaa"}]},
+ {weld_1,
+  [{1,"Yhtההn pintaa ei lצytynyt hitsattavaksi."}]}]}.
+{wings_camera,
+ [
+ {desc,
+  [{1,"Yksi"},
+  {2,"Kaksi"},
+  {3,"Kolme"}]},
+ {help,
+  [{1,"Kהynnistה kamera"}]},
+ {info,
+  [{1,"HUOM: Vain Nendo-kameratilassa voidaan kהyttהה 1-nהppהimistה hiirtה."},
+  {2,"HUOM: Vain Nendo ja Blender-kameratilassa voidaan kהyttהה "
+   "2-nהppהimistה hiirtה."},
+  {3,"HUOM! "},
+  {4,"-kameratila vaatii vהh. 2-nהppהimisen hiiren"},
+  {5,"HUOM! "},
+  {6,"-kameratila vaatii 3-nהppהimisen hiiren"}]},
+ {message,
+  [{2,"Liikuta hiirtה suurentaaksesi nהkymהה"},
+  {3,"Liikuta hiirtה to tumble"},
+  {4,"[Q]"},
+  {5,"Liikuta hiirtה vierittההksesi nהkymהה"},
+  {6,"Peru/palauta nהkymה"},
+  {7,"Palauta nהkymה"}]},
+ {mode_help,
+  [{1,"Vieritה"},
+  {2,"Suurenna"},
+  {3,"Kierrה"}]},
+ {prefs,
+  [{1,"Hiirinהppהimet"},
+  {2,"Kameratila"},
+  {3,"Vieritysnopeus"},
+  {4,"Hiiren rulla suurentaa"},
+  {5,"Eteenpהin Suurentaa"},
+  {6,"Eteenpהin Pienentהה"},
+  {7,"Suurennuskerroin"},
+  {9,"Hiiren Rulla"}]}]}.
+{wings_collapse,
+ [
+ {check_consistency,
+  [{1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheitה objektin rakenteessa."}]},
+ {check_vertices_1,
+  [{1,"Verteksin"},
+  {2," sulauttaminen jהttהisi taitoksen.\n"}]}]}.
+{wings_color,
+ [
+ {choose_1,
+  [{1,"Valitse Vהri"}]}]}.
+{wings_console,
+ [
+ {do_window,
+  [{1,"Konsoli "},
+  {2,"x"}]},
+ {handle_action,
+  [{1,"Tallenna"},
+  {3,"Tekstitiedosto"},
+  {4,"Virhe kirjoitettaessa: ~w"}]},
+ {popup_menu,
+  [{1,"Tallenna tiedostoon"},
+  {2,"Tallenna konsolin sisהltצ tiedostoon"}]},
+ {server_loop,
+  [{1,":~w Vastaanotettu tuntematon: ~p\n"}]}]}.
+{wings_deform,
+ [
+ {check_range,
+  [{1,"Laajennusakseli "},
+  {2," on liian lyhyt."}]},
+ {crumple_dirs,
+  [{1,"Satunnainen"},
+  {2,"satunnainen suunta"},
+  {4,"normaalia pitkin"},
+  {8,"Siirrה verteksejה satunnaisesti pitkin"}]},
+ {dir,
+  [{1,"Kierrה valittuja verteksejה "},
+  {2," :n ympהri lהvistהen valinnan keskipisteen"},
+  {3," lהvistהen origon (0,0,0)"}]},
+ {inflate_fun,
+  [{1,"Valitse keskipiste ja sהde"},
+  {2,"Paisuta elementtejה"},
+  {3,"Valitse keskipiste"},
+  {4,"Valitse piste mההrittההksesi sהteen"}]},
+ {sub_menu,
+  [{1,"Paisuta elementtejה"},
+  {2,"Valitse keskipiste ja sהde"},
+  {3,"Rypistה"},
+  {4,"Siirrה verteksejה satunnaisesti"},
+  {5,"Paisuta"},
+  {6,"Kavenna"},
+  {7,"Kierrה"},
+  {8,"Momentti"}]},
+ {taper_item,
+  [{1,"Kavenna pitkin "},
+  {2," -akselia (vaikuttaen suunnissa "},
+  {3,")"},
+  {4,"Valitse kavennus-akseli"},
+  {5,"Valitse akselin keskikohta"},
+  {6,"Valitse kavennuksen aloituskohta"},
+  {7,"Pitkin "}]}]}.
+{wings_dissolve,
+ [
+ {dissolve_1,
+  [
+  {1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheitה objektin rakenteessa."}
+  ]}
+ ]}.
+{wings_drag,
+ [
+ {help_message,
+  [{1,"Numeerinen syצttצ"}]},
+ {make_query_1,
+  [{2,"A"}]},
+ {numeric_input,
+  [{1,"Numeerinen syצttצ"}]},
+ {qstr,
+  [{1,"Dx"},
+  {2,"Dx"},
+  {3,"Dy"},
+  {4,"Dz"},
+  {5,"R"},
+  {6,"A"}]},
+ {standard_mode_fun,
+  [{1,"[Shift] ja/tai [Ctrl] kohdistaa"},
+  {2,"[+] tai [-] Sההtהה sהteen"}]},
+ {zmove_help,
+  [{1,"Raahaa siirtההksesi Z-akselia pitkin"},
+  {2,"Raahaa sההtההksesi kolmannen parametrin"}]}]}.
+{wings_edge,
+ [
+ {dissolve_edge_2,
+  [{1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheellisen pinnan."}]}
+ ]
+}.
+{wings_edge_cmd,
+ [
  {cut_command,
  [
   {1,"Katkaise"}
  ]},
- {cut_entry,
-  [{1,"Katkaise "},
-  {2," reunat tasapituisiksi"}]},
- {cut_fun,
-  [{1,"Katkaise tasapituisiksi reunoiksi"},
-  {2,"Katkaise valitusta kohdasta"}
-  ]},
- {cut_pick_error,
-  [{1,"Vain yksi reuna voidaan katkaista valitusta kohdasta."}]},
- {loop_cut,
-  [{1,"Reunasilmukkaa ei voi jakaa ~p kahteen (tai useampaan) osaan"}]},
- {menu,
-  [{1,"Reunatoiminnot"},
-  {2,"Siirrה"},
-  {3,"Liu'uta"},
-  {4,"Liu'uta pitkin viereisiה reunoja "},
-  {5,"Pursota"},
-  {6,"Liitה"},
-  {7,"Luo uusi reuna liittהmהllה valittujen reunojen keskipisteet"},
-  {8,"Viistה"},
-  {9,"Pyצristה valitut pinnat"},
-  {10,"Poista"},
-  {11,"Poista valitut reunat"},
-  {12,"Sulauta"},
-  {13,"Poista reunat, korvaten ne vertekseillה"},
-  {14,"Kovuus"},
-  {15,"Pehmeה"},
-  {16,"Kova"},
-  {17,"Katkaisu Reunasilmukka pitkin"},
-  {18,"Katkaise kahdeksi objektiksi reunasilmukkaa pitkin"},
-  {19,"Verteksivהri"},
-  {20,"Liitה verteksivהrit valittuihin reunoihin"}]},
- {plain_cut_menu,
-  [{2,"Katkaise tasapituisiksi reunoiksi"}]},
- {slide_help_mode,
-  [{1,"Absoluuttinen"},
-  {2,"Suhteellinen"},
-  {3,"Lukitse suunta"},
-  {4,"Vapauta suunta"},
-  {5,"Pysהhdy toisiin reunoihin"},
-  {6,"Jatka toisten reunojen ohi"}]}]}.
-{wings_export,
- [
- {export,
-  [{1,"viedההn tiedostoon"},
-  {2,"valmistellaan"},
-  {4,"Vientimoduli kaatui"}]}]}.
-{wings_extrude_edge,
- [
- {bevel_faces,
-  [{1,"Objekti on liian pieni viistettהvהksi."}]},
- {extrude_problem,
-  [
-  {1,"Ei voi pursottaa/viistהה; "
-   "kaksi tai useampia verteksiה on ehkה liian lהhellה toisiaan.\n"
-   "Yritה Puhdista-komentoa."}
-  ]}
-]}.
-{wings_face_cmd,
- [
- {bridge,
-  [{1,"Pinnoilla tהytyy olla keskenההn sama mההrה verteksejה."},
-  {2,"Pinnat eivהt saa osoittaa samaan suuntaan."},
-  {3,"Pinnat eivהt saa olla vierekkהisiה."}]},
- {bridge_error,
-  [{1,"Vain kaksi pintaa saa olla valittuna."}]},
- {clone_on,
-  [{1,"Vain yksi pinta saa olla valittuna."}]},
- {clone_on_selection,
-  [{1,"Valitse kohde-elementit joihin kopiot sijoitetaan."}]},
- {lift_check_selection,
-  [{1,"Pinta- ja reunavalinnat eivהt sovi yhteen."},
-  {2,"Pinta- ja verteksivalinnat eivהt sovi yhteen."}]},
- {lift_fun,
-  [{1,"Kohota, kההntהen pinta reunan tai verteksin ympהri"},
-  {2,"Kohota vakiosuunnissa"}]},
- {lift_sel_mismatch,
-  [{1,"Pinta- ja reunavalinnat eivהt vastaa toisiaan."}]},
- {lift_selection,
-  [{1,"Valitse reuna tai verteksi saranaksi"}]},
- {lift_vtx_sel_mismatch,
-  [{1,"Pinta- ja verteksivalinnat eivהt vastaa toisiaan."}]},
- {menu,
-  [{1,"Pintatoiminnot"},
-  {2,"Siirrה"},
-  {3,"Pursota"},
-  {4,"Pursota alue"},
-  {5,"Kopioi alue"},
-  {6,"Sisennה"},
-  {7,"Sisentהה valitun pinnan sisהllה olevan pinnan"},
-  {8,"Koverra"},
-  {9,"Kovertaa objektin ontoksi, jהttהen valitut pinnat rei'iksi"},
-  {10,"Viistה"},
-  {11,"Viistהה valittujen pintojen reunat"},
-  {12,"Siltaa"},
-  {13,"Luo siltauksen tai tunnelin kahden pinnan vהlille"},
-  {14,"Kohouma"},
-  {15,"Luo kohoumia valituista pinnoista"},
-  {16,"Kohota"},
-  {17,"Sijoita"},
-  {18,"Siirtהה ja kההntהה objektia, kohdistaen valitun pinnan toiseen elementtiin"},
-  {19,"Kopioi valitun objektin yhteen tai useampaan elementtiin"},
-  {20,"Peilaa"},
-  {21,"Peilaa objekti valittujen pintojen ympהri ja liitה objektiin"},
-  {22,"Peilaa ja luo erilliset objektit"},
-  {23,"Sulauta reunat"},
-  {24,"Poistaa kaikki reunat valittujen pintojen vהliltה"},
-  {25,"Sulauta"},
-  {26,"Poistaa pinnat, korvaten ne vertekseillה"},
-  {27,"Pehmennה"},
-  {28,"Jakaa valitut pinnat pienempiin osiin ja tekee niistה sileהmmהt (Catmull-Clark)"},
-  {29,"Mosaiikki"},
-  {30,"Verteksivהri"},
-  {31,"Liittהה verteksivהrit valittuihin pintoihin"},
-  {32,"Piilota"},
-  {33,"Piilottaa valitut pinnat"}
-  ]},
- {put_on,
-  [{1,"Vain yksi pinta saa olla valittuna."}]},
- {put_on_check_selection,
-  [{1,"Valinta ei saa olla samassa objektissa."},
-  {2,"Valitse vain yksi elementti."}]},
- {put_on_selection,
-  [{1,"Valitse kohde-pinta johon lהhdeobjekti sijoitetaan"}]},
- {smooth,
-  [{1,"pehmennys"}]},
- {unify_modes,
-  [{1,"Objektia jossa kהytetההn verteksivהrejה ei voi sillata objektin kanssa jossa kהytetההn materiaalia"}]}]}.
-{wings_ff_ndo,
- [
- {check_size,
-  [{1,"Objektia \""},
-  {2,"\" ei voi viedה "},
-  {3,"Nendo-tiedostomuotoon (liian monta reunaa)."}]},
- {clean_bad_edges,
-  [{1,"Viallinen Reuna: ~w\n"}]},
- {import,
-  [{1,"Nendo 1.0 tiedostoja ei tueta"},
-  {2,"ei ole Nendo tiedosto"}]},
- {import_1,
-  [{1,"~w objekti(en)\n"}]},
- {read_edges,
-  [{1," reunat ~w\n"}]},
- {read_object_1,
-  [{1,"~w: ~s: nהkyvyys=~p toleranssi=~p\n"}]},
- {read_objects,
-  [{1," ~w tyhjה objekti\n"},
-  {2," roskaa: ~w\n"}]},
- {read_vertices,
-  [{1," verteksit ~w\n"}]},
- {skip_faces,
-  [{1," pinnat ~w\n"}]}]}.
-{wings_ff_wings,
- [
- {export,
-  [{1,"tallennetaan"},
-  {2,"valot"},
-  {3,"uudelleennumerointi"},
-  {4,"objektit"},
-  {5,"pakataan"},
-  {6,"kirjoitetaan tiedostoon"}]},
- {import,
-  [{1,"avataan Wings-tiedosto"},
-  {2,"luetaan tiedosto"}]},
- {import_1,
-  [{1,"muunnetaan binההriה"},
-  {2,"0.80:sta aiempaa Wings-tiedostomuotoa ei enהה tueta."},
-  {3,"0.92:sta aiempaa Wings-tiedostomuotoa ei enהה tueta."},
-  {4,"tuntematon Wings-tiedostomuoto"},
-  {5,"vioittunut Wings-tiedosto"},
-  {6,"Ei ole Wings-tiedosto (tai on vanha Wings-tiedostomuoto)"}]},
- {import_image,
-  [{1,"nimeהmהtצn kuva"},
-  {2,"viallinen kuva: ~p\n"}]},
- {import_object_mode,
-  [{1,"Muutettu mההrittelemהtצn tila materiaaliksi\n"}]},
- {import_props,
-  [{1,"<Tallennettu Valinta>"}]},
- {import_vsn2,
-  [{1,"kuvat ja materiaalit"},
-  {2,"objektit"}]},
- {translate_map_images_2,
-  [{1,"Materiaali ~p, ~p tekstuuri: viittaa olemattomaan kuvatiedostoon ~p\n"}]}]}.
-{wings_file,
- [
- {autosave,
-  [{1,"Automaattinen tallennus \"~s\" epהonnistui: ~s"}]},
- {command,
-  [{1,"Palautus epהonnistui: "},
-  {2,"Vie"},
-  {3,"Vie Valitut tiedostoon"},
-  {4,"Haluatko tallentaa muutokset ennen lopetusta?"},
-  {5,"Tהmה tiedosto on siirretty tai poistettu."}]},
- {confirmed_open,
-  [{1,"Tiedoston luku epהonnistui: "}]},
- {confirmed_open_dialog,
-  [{1,"Avaa"}]},
- {export_filename,
-  [{1,"Vie"}]},
- {import_filename,
-  [{1,"Tuo"}]},
- {import_image,
-  [{1,"Virhe ladatessa \"~s\": ~s\n"}]},
- {import_ndo,
-  [{1,"Tuonti epהonnistui: "}]},
- {install_plugin,
-  [{1,"Asenna Plug-In Laajennus"},
-  {2,"GZip-Pakattu Tiedosto"},
-  {3,"Tar-Tiedosto"},
-  {4,"Pakattu Tar-Tiedosto"},
-  {5,"Beam-Tiedosto"}]},
- {menu,
-  [{3,"Uusi"},
-  {4,"Luo uusi, Tyhjה nהkymה"},
-  {5,"Avaa..."},
-  {6,"Avaa viimeksi tallennettu nהkymה"},
-  {7,"Liitה..."},
-  {8,"Liittהה viimeksi tallennetun nהkymהn nykyiseen nהkymההn"},
-  {9,"Tallenna"},
-  {10,"Tallentaa nykyisen nהkymהn"},
-  {11,"Tallenna Nimellה..."},
-  {12,"Tallenna nykyinen nהkymה uudella nimellה"},
-  {13,"Tallenna valitut..."},
-  {14,"Tallenna vain valitut objektit tai pinnat"},
-  {15,"Tallenna Vaiheittain"},
-  {16,"Palauta"},
-  {17,"Palauttaa nykyisen nהkymהn tallennetun sisהllצn"},
-  {18,"Tuo"},
-  {19,"Vie"},
-  {20,"Vie valitut"},
-  {21,"Tuo Kuva..."},
-  {22,"Tuo Kuvatiedoston"},
-  {23,"Renderצi"},
-  {24,"Asenna Plug-In Laajennus"},
-  {25,"Lopeta"},
-  {26,"Luo uusi tiedostonimi ja tallenna"},
-  {27,"Asenna plug-in Laajennus"},
-  {28,"Lopeta Wings 3D"}
-  ]},
- {merge,
-  [{1,"Liitה"},
-  {2,"Tiedostonluku epהonnistui: "}]},
- {recent_files,
-  [
-  {1,"Avaa tהmה aiemmin kהytetty tiedosto"}
-  ]},
- {save_as,
-  [{1,"Tallenna nimellה"}]},
- {save_now,
-  [{1,"Tallennus epהonnistui: "}]},
- {save_selected,
-  [{1,"Tהmה komento vaatii valinnan."},
-  {2,"Tallenna Valitut"}]},
- {str_save_changes,
-  [{1,"Haluatko tallentaa muutokset?"}]},
- {use_autosave_1,
-  [{1,"Automaattisesti tallennettu tiedosto myצhemmהllה aikaleimalla on olemassa; "
-   "haluatko ladata sen tהmהn sijaan?"}]}]}.
-{wings_help,
- [
- {advanced_menus,
-  [{1,"Valintaikkunassa "},
-  {4," voit valita \"Edistyneet Valikot\"."},
-  {5,"Valitsemalla edistyneet valikot saat kהyttצצsi seuraavat lisהominaisuudet:"},
-  {6,"Uusia komentoja: "},
-  {7,"Pinta"},
-  {8,"Sijoita"},
-  {9," ja "},
-  {10,"Pinta"},
-  {11,"Kohota"},
-  {12,"Vektori-pohjaiset toiminnot: Mahdollisuus mההrittהה akseli "
-   "(tai vektori) ja sijoittaa se niin ettה se lהvistהה tietyn pisteen."},
-  {13,"Magneetti-toiminnot: Tekevהt mahdolliseksi kהsitellה ympהrצivהה geometriaa "
-   "orgaanisesti millה tahansa tyצkalulla. "
-   "Magneettityyppi- ja vaikutussהde-asetukset ."},
-  {14,"Vektori- ja magneettitoimintoja voidaan yhdistellה."},
-  {15,"Edistyneiden valikoiden ollessa kהytצssה, monet komennot tekevהt eri "
-   "asioita riippuen siitה, millה hiiren nהppהimellה ne suoritetaan."},
-  {16,"Esim. Oikealla nהppהimellה Kההnnה-komennolle voi mההrittהה akselin (tai vektorin) "
-   "jonka ympהri valintaa kההnnetההn, Keskinהppהimellה voi mההrittהה akselin - ja tietyn pisteen jonka kautta akselin on kuljettava "
-   "ja tietyn pisteen jonka kautta akselin on kuljettava."},
-  {17,"Alareunassa oleva viestirivi nהyttהה tietoja kulloinkin kהytettהvהstה komennosta. "
-   "Sen seuraaminen on suositeltavaa varsinkin kun kהytetההn edistyneitה valikkoja."}]},
- {def_commands,
-  [{1,"Valintaikkunassa "},
-  {4," voit valita \"Oletuskomennot\"."},
-  {5,"Kaksi oletuskomentoa voidaan mההritellה. "
-   "Tallentaaksesi viimeksi suoritetun komennon, kהytה:"},
-  {8,"Kהyttההksesi komentoa joka tallennettiin, kהytה:"},
-  {11,"HUOM! Kהytettהessה "},
-  {13," tai "},
-  {15," -kameratilaa, toista oletuskomentoa ei voi kהyttהה."}]},
- {def_hotkeys,
-  [{1,"Kaikkiin valikoissa oleviin komentoihin voidaan liittהה pikanהppהin."},
-  {2,"Liittההksesi pikanהppהimen komennolle, avaa valikko jossa kyseinen."
-   "komento on. Komennon ollessa korostettuna, paina [Insert] tai [/], seuraavaksi "
-   "paina nהppהintה johon haluat liittהה komennon."},
-  {3,"Poistaaksesi pikanהppהimen, korosta komento valikosta, ja paina "
-   "[Del] tai [\\]."}]},
- {edit_prefs,
-  [{1,"Muokkaa"},
-  {2,"Asetukset"}]},
- {getting_started,
-  [{1,"Aloitellessasi Wingsin kהyttצה, seuraa alareunassa olevaa viestiriviה. "
-   "Siitה voit nהhdה miten hiiren nהppהimiה voi kהyttהה "
-   "eri komentojen kanssa."},
-  {2,"Hiirinהppהinten toiminnot tulevat ensin, seuraavilla lyhenteillה "},
-  {7,"Yleisesti V (vasenta nהppהintה) kהytetההn valittaessa ja hyvהksyttהessה, "
-   "K (keskinהppהintה) kameran ohjaukseen, ja O (oikeata nהppהintה) "
-   "lisהvalikoiden avaamiseen."},
-  {left_def,"vasen hiirinהppהin"},
-  {middle_def,"keskinהppהin tai kiekko"},
-  {right_def,"oikea hiirinהppהin"},
-  {two_a,"seuraten pikanהppהin-toimintoja."}]},
- {header,
-  [{1,"Aloitusohjeita"},
-  {2,"1- tai 2-nהppהimisen hiiren kהyttצ"},
-  {3,"Ranskalainen ja Saksalainen nהppהimistצ"},
-  {4,"Mההritetyt pikanהppהimet"},
-  {5,"Kuinka mההrittהה pikanהppהimiה"},
-  {6,"Valaisun perusteet"},
-  {7,"Edistyneet valikot"},
-  {8,"Oletuskomennot"},
-  {9,"Vinkkejה"},
-  {10,"Tietoja OpenGL:stה"},
-  {11,"Tietoja Wings 3D:stה"}]},
- {help_window,
-  [{1,"Ei ohjetta"}]},
- {international,
-  [{1,"Valitettavasti Rankalaisessa ja Saksalaisessa nהppהimistצssה (ja mahdollisesti muissa), Peru/Tee uudelleen-komentoja "
-   "ei voi liittהה [Z]-nהppהimeen. (Tהmה saattaa muuttua tulevissa Wings-julkaisuissa.)"},
-  {2,"Ranskalaisessa nהppהimistצssה ko. komennot voidaan liittהה [W]-nהppהimeen "
-   " ([Ctrl]+[W], [Ctrl]+[Alt]+[W] jne)."},
-  {3,"Saksalaisessa nהppהimistצssה ko. komennot voidaan liittהה [Y]-nהppהimeen "
-   "([Ctrl]+[Y], [Ctrl]+[Alt]+[Y] jne)."}]},
- {lights,
-  [{1,"1. Luo valoja kהyttהen Valot-kהskyה objektivalikosta (O-klikkaa "
-   "kun mitההn ei ole valittuna)."},
-  {2,"2. Valitse valo V-klikkaamalla sitה. Kun valo on "
-   "valittuna, pההset Valot-lisהvalikkoon "
-   "O-klikkaamalla."},
-  {3,"3. Saadaksesi luodut valot kהyttצצn,"
-   " kהytה "},
-  {4,"Nהytה"},
-  {5,"Nהkymהn valaistus"},
-  {6,"."}]},
- {message,
-  [{1,"Sulje ohjeikkuna"}]},
- {one_or_two,
-  [{1,"HUOM! vain "},
-  {2," ja "},
-  {3," -kameratiloissa voidaan kהyttהה 2-nהppהimistה hiirtה. Vain "},
-  {4," -kameratilassa voidaan kהyttהה 1-nהppהimistה hiirtה."}]},
- {opengl_info,
-  [{1,"Valmistaja: "},
-  {2,"Renderצijה: "},
-  {3,"Versio: "},
-  {4,"Version tuple: "},
-  {5,"Red bits"},
-  {6,"Green bits"},
-  {7,"Blue bits"},
-  {8,"Alpha bits"},
-  {9,"Depth bits"},
-  {10,"Stencil bits"},
-  {11,"Accum. red bits"},
-  {12,"Accum. green bits"},
-  {13,"Accum. blue bits"},
-  {14,"Accum. alpha bits"},
-  {15,"Max number of lights"},
-  {16,"Max clip planes"},
-  {17,"Max modelview stack depth"},
-  {18,"Max projection stack depth"},
-  {19,"Maks. texture stack depth"},
-  {20,"Subpixel bits"},
-  {21,"Max 3D texture size"},
-  {22,"Max texture size"},
-  {23,"Max pixel map table"},
-  {24,"Max name stack depth"},
-  {25,"Max display-list call nesting"},
-  {26,"Max evaluator polynomial order"},
-  {27,"Max viewport dimensions"},
-  {28,"Max depth of attribute stack"},
-  {29,"Max depth of client attribute stack"},
-  {30,"Number of auxiliary buffers"},
-  {31,"Color buffers store RGBA"},
-  {32,"Color buffers store indices"},
-  {33,"Double buffering"},
-  {34,"Stereo buffers"},
-  {35,"Range of aliased point sizes"},
-  {36,"Range of antialised point sizes"},
-  {37,"Range of aliased line widths"},
-  {38,"Range of antialised line widths"},
-  {39,"Recommended max number of indices for drawRangeElement()"},
-  {40,"Recommended max number of vertices for drawRangeElement()"},
-  {41,"Max number of texturing units"},
-  {42,"Number of compression formats"},
-  {43,"Max number of vertex units"},
-  {44,"OpenGL-Laajennukset:"}]},
- {performance_tips,
-  [{1,"Wings 3D:n suorituskykyyn vaikuttavia tekijצitה"},
-  {2,"Prosessorin nopeus"},
-  {3,"Prosessorin vהlimuistin tyyppi ja mההrה"},
-  {4,"Keskusmuistin(RAM) mההrה ja nopeus"},
-  {5,"Nהytצnohjain"},
-  {6,"Nהytצnohjaimen muistin mההrה"},
-  {7,"Kuun sijainti"},
-  {8,"Siksi on hankala antaa tהsmהllisiה ohjeita Wings 3D:n suorituskyvyn parantamiseksi. "
-   "Seuraavat vinkit saattavat parantaa sitה:"},
-  {9,"Kokeile eri vהritiloja (256 vהriה, 16-bittinen, 32-bittinen) ja eri erottelutarkkuuksia (resoluutio). "
-   "Varsinkin jos nהytצnohjaimessa on vהhהn muistia, liian useat vהrit (esim. 32-bittinen) ja/tai liian suuri resoluutio"
-   "alentavat suorituskykyה radikaalisti. "
-   "Pienempien mallinnusikkunoiden kהyttצ (ei maksimoitujen) saattaa myצs auttaa."},
-  {10,"Sulje tarpeettomat ikkunat Wings:ssה."},
-  {11,"Varmista etteivהt mallinnusikkunat mene pההllekkהin."},
-  {12,"Kהytה vain tarpeellinen mההrה (aktiivisia) valoja. "
-   "Liian suuri valojen mההrה hidastaa nהytצnohjaimen toimintaa tarpeettomasti."},
-  {13,"Jos mahdollista, kהytה "},
-  {14,"Tyצkalut"},
-  {15,"Virtuaalipeilaus "},
-  {16,"-komentoa."},
-  {17,"Piilota objektit joita et tarvitse juuri sillה hetkellה."},
-  {18,"Kהytה komentoa "},
-  {19,"Nהytה"},
-  {20,"Nהytה Vהrit"},
-  {21," piilottaaksesi verteksivהrit, jos niitה kהytetההn objektissa."},
-  {22,"Kהytה komentoa "},
-  {23,"Nהytה"},
-  {24,"Nהytה Tekstuurit"},
-  {25," piilottaaksesi tekstuurit mallinnettaessa."},
-  {26,"Tyצskentele Lankamalli-tilassa."},
-  {27,"Reunojen nהkyvyys hidastaa joidenkin nהytצnohjainten toimintaa. "
-   "Piilota reunat "},
-  {28,"Nהytה"},
-  {29,"Nהytה Reunat"},
-  {30," -komennolla."}]},
- {splash_contents,
-  [{1,"Wings 3D on polygoni-mallintaja jonka tekemiseen ovat vaikuttaneet ja innostaneet"},
-  {2,"Nendo ja Mirai IZware:lta."},
-  {3,"Wings 3D:hen ei sisהlly minkההnlaista takuuta,"},
-  {4,"mutta se on tהysin ilmainen mihin tahansa kהyttצצn"},
-  {5,"(myצs kaupalliseen)."},
-  {6,"Tekijהnoikeus "},
-  {7," & Muut"},
-  {8,"JPEG-kirjasto: Tekijהnoikeus "}]},
- {use_one_or_two,
-  [{1,"Jos haluat kהyttהה hiirtה vain yhdellה tai kahdella nהppהimellה, mההrittele se "
-   ""},
-  {2," -valintaikkunassa."}]}]}.
-{wings_hotkey,
- [
- {keyname,
-  [{1,"Bksp"},
-  {2,"Tab"},
-  {3,"Space"},
-  {4,"Shift+"}]},
- {list_header,
-  [{1,"Pikanהppהimet kaikissa tiloissa"},
-  {2,"Pikanהppהimet objekti-tilassa"},
-  {3,"Pikanהppהimet reuna-tilassa"},
-  {4,"Pikanהppהimet pinta-tilassa"},
-  {5,"Pikanהppהimet valoille"},
-  {6,"Pikanהppהimet vertekseille"}]},
- {list_keys,
-  [{1," (kהyttהjהn mההrittelemהt)"},
-  {2," (plug-inin mההrittהmהt)"}]},
- {vkeyname,
-  [{1,"Bksp"},
-  {2,"Tab"},
-  {3,"Enter"},
-  {4,"Pause"},
-  {5,"Esc"},
-  {6,"Space"},
-  {7,"Delete"},
-  {8,"Del"},
-  {9,"/"},
-  {10,"*"},
-  {11,"-"},
-  {12,"+"},
-  {13,"Enter"},
-  {14,"="},
-  {15,"Up"},
-  {16,"Down"},
-  {17,"Right"},
-  {18,"Left"},
-  {19,"Insert"},
-  {20,"Home"},
-  {21,"End"},
-  {22,"Page Up"},
-  {23,"Page Down"},
-  {24,"UKEY"}]}]}.
-{wings_image,
- [
- {create_default,
-  [{1,"~p Tunnistamaton tyyppi ~p; hylהtההn\n"}]},
- {create_image,
-  [{1,"Leveys"},
-  {2,"Korkeus"},
-  {3,"Kuvio"},
-  {4,"Ruudukko"},
-  {5,"Shakkiruutu"},
-  {6,"Pystypalkit"},
-  {7,"Vaakapalkit"},
-  {8,"Valkoinen"},
-  {9,"Musta"},
-  {10,"Luo Kuva"}]},
- {event,
-  [{1,"Nהytה valikko"}]},
- {event_1,
-  [{1,"Nהytה luonnollisessa koossa"}]},
- {screenshot,
-  [{1,"<<Ruutukaappaus>>"}]},
- {window_params,
-  [{1,"Kuva: ~s [~wx~wx~w]"}]}]}.
-{wings_init,
- [
- {display_actual_mode,
-  [{1,"Nהyttצtila: RGBA: ~p ~p ~p ~p Syvyys: ~p Stencil: ~p Akkum: ~p ~p ~p ~p\n"}]},
- {try_video_modes,
-  [{1,"Yritetההn OpenGL-tilaa\n"}]},
- {video_mode_failure,
-  [{2,"Ei lצytynyt sopivaa OpenGL-tilaa.\n\n"},
-  {3,"Varmista ettה OpenGL-ajurit ovat asennettuna.\n\n"},
-  {5,"Ei lצytynyt sopivaa OpenGL-tilaa (ovatko OpenGL-ajurit asennettuna?)"}]}]}.
-{wings_light,
- [
- {attenuation,
-  [{1,"Ei ole piste- tai kohdevalo."}]},
- {color,
-  [{1,"Valitse vain yksi valo."}]},
- {edit,
-  [{1,"Valitse vain yksi valo."},
-  {2,"Ympהristצvalaistuksen ominaisuudet"},
-  {3,"Valon ominaisuudet"}]},
- {edit_ambient_dialog,
-  [{1,"Ympהristצ"},
-  {2,"Vהri"},
-  {3,"OK"}]},
- {edit_dialog,
-  [{1,"Mattapintainen heijastavuus"},
-  {2,"Ympהristצ"},
-  {3,"Peilipintainen heijastavuus"},
-  {4,"Vהrit"},
-  {5,"OK"}]},
- {export_camera_lights,
-  [{1,"Ympהristצ"},
-  {2,"Rajaton"},
-  {3,"Rajaton1"},
-  {4,"Rajaton2"}]},
- {info,
-  [{1,"Valo ~s"},
-  {2,": Sijainti ~s ~s ~s"}]},
- {info_1,
-  [{1,". Kohde ~s ~s ~s. Suunta. ~s ~s ~s"},
-  {2,". Kulma ~s~c"}]},
- {light_types,
-  [{1,"Rajaton"},
-  {2,"Luo etהinen, suuntaava valo (vrt. aurinko)"},
-  {3,"Piste"},
-  {4,"Luo valo joka sהteilee kaikkiin suuntiin"},
-  {5,"Kohde"},
-  {6,"Luo kohdevalo"},
-  {7,"Ympהristצ"},
-  {8,"Luo ympהristצ-valonlהhde"},
-  {9,"Alue"},
-  {10,"Luo alue joka sהteilee valoa"}]},
- {menu,
-  [{1,"Valo-toiminnot"},
-  {2,"Siirrה"},
-  {3,"Sijainnin korostus"},
-  {4,"Aseta kohdistuspiste tai valon sijainti"},
-  {5,"Vהri"},
-  {6,"Sההdה vuorovaikutteisesti vהrisהvyה, mההrהה, ja kyllהisyyttה"},
-  {7,"Vaimennus"},
-  {8,"Lineaarinen"},
-  {9,"Sההdה vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsהteet heikkenevהt matkatessaan poispהin valonlהhteestה (Lineaarinen tekijה)"},
-  {10,"Neliצllinen"},
-  {11,"Sההdה vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsהteet heikkenevהt matkatessaan poispהin valonlהhteestה (Neliצllinen tekijה)"},
-  {12,"Kohdekulma"},
-  {13,"Sההdה vuorovaikutteisesti kohdevalon kulmaa"},
-  {14,"Kohdevaimennus"},
-  {15,"Sההdה vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsהteet heikkenevהt matkatessaan poispהin valonlהhteestה"},
-  {16,"Muokkaa asetuksia..."},
-  {17,"Muokkaa valon ominaisuuksia"},
-  {18,"Kopioi"},
-  {19,"Kopioi ja siirrה valittuja valoja"},
-  {20,"Poista"},
-  {21,"Poista valitut valot"}]},
- {plugin_results,
-  [{1,"Valoeditori-plug-in jהtti roskaa:~n  ~P~n"},
-  {2,"Plug-in(it) jהttivהt roskaa"}]},
- {qs_att,
-  [{1,"Lineaarinen"},
-  {2,"Neliצllinen"},
-  {3,"Vaimennus"}]},
- {qs_specific,
-  [{1,"Kulma"},
-  {2,"Vaimennus"},
-  {3,"Kohde-parametrit"}]},
- {selected_light,
-  [{1,"Valitse vain yksi valo."}]},
- {spot_angle,
-  [{1,"Ei ole kohdevalo."}]},
- {spot_falloff,
-  [{1,"Ei ole kohdevalo."}]}]}.
-{wings_magnet,
- [
- {check_radius,
-  [{1,"Liian lyhyt vaikutussהde."}]},
-  {common_dialog,
-  [{4,"Reitin etהisyys"}]},
- {dialog,
-  [{1,"Magneetti-vaihtoehdot"},
-  {2,"Vaikutussהde"},
-  {3,"Magneetti-vaihtoehdot"}]},
- {drag_help,
-  [{1,"[+] tai [-] Sההtהה Sהteen "}]},
- {info_string,
-  [{1,"Magnetvהg:"}]},
- {magnet_route,
-  [{shortest,"Lyhin"},
-  {midpoint,"Keskipiste"},
-  {surface,"Pinta"}]},
- {magnet_shape_str,
-  [
-  {bell,"Kello"},
-  {dome,"Kupoli"},
-  {spike,"Piikki"},
-  {straight,"Suora"}
-  ]}
- ]}.
-{wings_material,
- [
- {edit,
-  [{1,"Materiaalin ominaisuudet: "}]},
- {edit_dialog,
-  [{1,"Mattapintainen heijastavuus"},
-  {2,"Ympהristצ"},
-  {3,"Peilimהinen heijastavuus"},
-  {4,"Valovoimaisuus"},
-  {5,"Kiiltהvyys"},
-  {6,"Nהkyvyys"},
-  {7,"OK"}]},
- {load_map_1,
-  [{1,"Lataaminen epהonnistui"}]},
- {material_fun,
-  [{1,"Liitה olemassaoleva materiaali valittuun objektiin tai elementtiin"},
-  {2,"Luo ja liitה uusi materiaali"}]},
- {material_menu,
-  [{1,"Materiaali"},
-  {2,"Uusi..."},
-  {3,"Luo ja liitה uusi materiaali valittuihin pintoihin"},
-  {4,"Materiaali"}]},
- {new_1,
-  [{1,"Uusi Materiaali"},
-  {2,"Materiaalin Nimi"},
-  {3,"Uusi Materiaali"}]},
- {plugin_results,
-  [{1,"Materiaalieditori-plug-in jהtti roskaa:~n  ~P~n"},
-  {2,"Plugin(it) jהttivהt roskaa"}]},
- {rename,
-  [{1,"Nimeה uudelleen"}]},
- {show_map,
-  [{1,"~p: <kuva poistettu>"},
-  {2,"~p: ~p [~px~px~p]"},
-  {3,"Poista"}]},
- {show_maps,
-  [{1,"Tekstuurit"}]}]}.
-{wings_menu,
- [
- {get_hotkey,
-  [{1,"Paina nהppהintה liittההksesi komennon."}]},
- {handle_key_event,
-  [{1,"Tהmה nהppהin on jo liitetty "},
-  {2,"-komentoon. Haluatko mההrittהה sen uudelleen?"}]},
- {help_text_1,
-  [{1," -alivalikko"}]},
- {magnet_help,
-  [{2,"Klikkaa Magneettia"}]},
- {norm_help_adv,
-  [{1,"Avaa asetusikkuna"}]}]}.
-{wings_menu_util,
- [
- {adv_scale_1,
-  [{1,"Skaalaa yhtenהisesti"},
-  {2,"Skaalaa pitkin akselia"},
-  {3,"Skaalaa sהteittהisesti"}]},
- {basic_scale,
-  [{1,"Skaalaa"}]},
- {dir_help,
-  [{4,"oletusakseli"},
-  {3,"viimeisin akseli"},
-  {7,"ympהri"},
-  {10,"normaalin suuntaisesti"},
-  {11,"vapaasti kaikkin suuntiin"},
-  {12,"Skaalaa yhtenהisesti kaikkin suuntiin"}]},
- {dir_help_1,
-  [{1,"Siirrה elementtiה/objektia "},
-  {2,"Kierrה vapaasti"},
-  {3,"Kierrה elementin normaalin ympהri"},
-  {4,"Pursota elementtejה, ja siirrה niitה "},
-  {5,"Pursota pintoja yhtenהisesti, ja siirrה niitה (yhteis)normaalin suunnassa"},
-  {6,"Pursota pintoja yhtenהisesti, ja siirrה niitה "},
-  {7,"Kopioi pinnat, ja siirrה niitה (yhteis)normaalin suunnassa"},
-  {8,"Kopioi pinnat, ja siirrה niitה "},
-  {9,"Latista elementit niiden normaalitasoon"},
-  {10,"Kohota pintaa sen normaalin suunnassa"},
-  {11,"Kohota pintaa ja siirrה sitה "},
-  {12,"Kopioi ja siirrה vapaasti "},
-  {13,"Siirrה elementtejה suunnassa "},
-  {14,"Pursota elementit, ja siirrה suunnassa "},
-  {15,"Pursota pinnat yhtenהisesti, ja siirrה suunnassa "},
-  {16,"Kopioi pinnat, ja siirrה suunnassa "},
-  {17,"Kierrה ympהri "},
-  {18,"Skaalaa "},
-  {19,"Skaalaa suunnassa "},
-  {20,"Litistה tasoon "},
-  {21,"Litistה tasoon, ja siirrה "},
-  {22,"Kohota pintaa suunnassa "},
-  {23,"Kopioi ja siirrה suunnassa "}]},
- {dirs,
-  [{1,"Siirrה oletusakselin suuntaisesti"},
-  {2,"Valitse akseli, jonka suunnassa siirretההn"},
-  {3,"Siirrה oletusakselin suunnassa"},
-  {4,"Siirrה valinnan normaalin suunnassa"},
-  {5,"Valitse akseli, jonka suunnassa siirretההn"},
-  {6,"Pursota oletusakselin suunntaisesti"},
-  {7,"Pursota valinnan normaalin suuntaisesti"},
-  {8,"Valitse akseli, jonka suunnassa pursotetaan"},
-  {9,"Pursota oletusakselin suunntaisesti"},
-  {10,"Pursota valinnan normaalin suuntaisesti"},
-  {11,"Valitse akseli, jonka suunnassa pursotetaan"},
-  {12,"Pursota oletusakselin suunnassa"},
-  {13,"Kopioi, ja siirrה valinnan normaalin suunnassa"},
-  {14,"Valitse akseli, jonka suunnassa kopioituja siirretההn"},
-  {15,"Kopioi; siirrה oletusakselin suunnassa"},
-  {16,"Kopioi; הlה siirrה"},
-  {17,"Kopioi; valitse akseeli, jonka suunnassa siirretההn"}]},
- {flatten,
-  [{1,"Litistה"},
-  {2,"Litistה oletustasoihin"},
-  {3,"Valitse taso, ja siltה vertailupiste"},
-  {4,"Valitse taso"}]},
- {flatten_fun_1,
-  [{1,"Valitse tasolta piste"}]},
- {rotate,
-  [{1,"Kierrה oletusakselin ympהri"},
-  {2,"Valitse akseli ja vertailupiste"},
-  {3,"Valitse akseli, jonka ympהri kierretההn"}]},
- {rotate_1,
-  [{1,"Kierrה"}]},
- {rotate_fun,
-  [{1,"Valitse piste, jonka lהpi akselin tulee kulkea "}]},
- {scale,
-  [{1,"Skaalaa oletusakselista ulospהin"},
-  {2,"Valitse akseli, ja piste josta skaalataan"},
-  {3,"Valitse akseli josta ulospהin skaalataan"},
-  {4,"Skaalaa oletusakselin suunnassa"},
-  {5,"Valitse akseli, ja piste josta skaalataan"},
-  {6,"Valitse akseli, jonka suunnassa skaalataan"}]},
- {scale_fun,
-  [{1,"Valitse piste, josta skaalataan"}]},
- {uniform_scale,
-  [{1,"Valitse piste, josta skaalataan"},
-  {2,"Skaalaa yhtenהisesti valinnan keskipisteestה"}]}]}.
-{wings_outliner,
- [
- {command,
-  [{1,"NYI: ~p\n"}]},
- {common_image_menu,
-  [{1,"Vie tiedostoon..."},
-  {2,"Vie kuva tiedostoon"},
-  {3,"Kopioi"},
-  {4,"Kopioi valittu kuva"},
-  {5,"Poista"},
-  {6,"Poista valittu kuva"},
-  {7,"Nimeה uudelleen"},
-  {8,"Nimeה valittu kuva uudelleen"}]},
- {delete_image,
-  [{1,"Kuva on kהytצssה materiaalissa."},
-  {2,"Oletko varma, ettה haluat poistaa kuvan (EI peruttavissa)?"}]},
- {do_menu,
-  [{1,"Muokkaa materiaalia..."},
-  {2,"Muokkaa materiaalin ominaisuuksia"},
-  {3,"Liitה materiaali valittuihin"},
-  {4,"Liitה materiaali valittuihin pintoihin tai objekteihin"},
-  {5,"Valitse"},
-  {6,"Valitse kaikki pinnat joihin tהmה materiaali on liitettynה"},
-  {7,"Kopioi"},
-  {8,"Kopioi materiaali"},
-  {9,"Poista"},
-  {10,"Poista materiaali"},
-  {11,"Nimeה uudelleen"},
-  {12,"Nimeה materiaali uudelleen"},
-  {13,"Kopioi"},
-  {14,"Kopioi objekti"},
-  {15,"Poista"},
-  {16,"Poista objekti"},
-  {17,"Nimeה uudelleen"},
-  {18,"Nimeה uudelleen"},
-  {19,"Muokkaa Valoa..."},
-  {20,"Muokkaa valon ominaisuuksia"},
-  {21,"Kopioi"},
-  {22,"Kopioi valo"},
-  {23,"Poista"},
-  {24,"Poista valo"},
-  {25,"Nimeה uudelleen"},
-  {26,"Nimeה uudelleen"}]},
- {event,
-  [{1,"Valitse"},
-  {2,"Jos objekteja/elementtejה on valittuna, nהytה Materiaalieditori-valikko; jos mitההn ei ole valittuna, nהytה Luo-valikko"}]},
- {handle_drop,
-  [{1,"Tekstuurityyppi"},
-  {2,"Mattapintainen heijastavuus"},
-  {3,"Kiiltהvyys"},
-  {4,"Kohoumat"}]},
- {image_menu,
-  [{1,"Nהytה"},
-  {2,"Nהytה kuva ikkunassa"}]},
- {image_menu_1,
-  [{1,"Tee ulkoiseksi..."},
-  {2,"Pהivitה"},
-  {3,"Tee sisהiseksi"}]},
- {make_external,
-  [{1,"Tee ulkoiseksi"}]},
- {refresh_image,
-  [{1,"Pהivitys epהonnistui \""}]},
- {rename_image,
-  [{1,"Nimeה kuva uudelleen"}]},
- {title,
-  [{1,"Materiaalieditori"}]}]}.
-{wings_palette,
- [
- {command,
-  [{1,"Aloitusvהriה ei lצytynyt."},
-  {2,"Lopetusvהriה ei lצytynyt."},
-  {3,"Vie tiedostoon"},
-  {5,"Wings-paletti"},
-  {6,"Virhe vietהessה tiedostoon: ~w"},
-  {7,"Tuo tiedostosta"},
-  {9,"Wings-paletti"},
-  {10,"Ei lצytynyt palettia"},
-  {11,"Virhe vietהessה tiedostoon: ~w"},
-  {12,"Virhe vietהessה tiedostoon: ~w"}]},
- {do_menu,
-  [{1,"Muokkaa"},
-  {2,"Muokkaa vהriה"},
-  {3,"Interpoloi"},
-  {4,"Interpoloi tyhjהt vהrit"},
-  {5,"Tyhjennה kaikki"},
-  {6,"Tyhjennה paletti"},
-  {7,"Tiivistה"},
-  {8,"Tiivistה paletti"},
-  {9,"Hae Vהrit"},
-  {10,"Hae vהrit valituista objekteista"},
-  {11,"Vie tiedostoon"},
-  {12,"Vie paletti tiedostoon"},
-  {13,"Tuo tiedostosta"},
-  {14,"Tuo paletti tiedostosta"}]},
- {event,
-  [{1,"Liitה vהri valittuihin"},
-  {2,"Muokkaa vהriה"},
-  {3,"Nהytה Valikko"},
-  {4,"Tyhjennה Vהri"}]},
- {title,
-  [{1,"Paletti"}]}]}.
-{wings_pb,
- [
- {loop,
-  [{1,"valmis"}]}]}.
-{wings_pick,
- [
- {clear_hilite_marquee_mode,
-  [{ctrl_action,"Poista Valinta"},
-  {shift_action,"Poista valinnasta vain elementit, jotka ovat kokonaan rajauksen sisהllה"}]},
- {handle_hilite_event,
-  [{2,"(peilatussa)"}]}]}.
-{wings_plugin,
- [
- {def_ui_plugin,
-  [{1,"Asenna Wings uudelleen. Puuttuva plugin ~p."}]},
- {install,
-  [{1,"Plug-in-laajennus asennettiin onnistuneesti."}]},
- {install_beam,
-  [{1,"\"~s\"n asennus epהonnistui: ~p"},
-  {2,"Tiedosto \"~s\" ei ole Wings plugin-moduli"}]},
- {install_file_type,
-  [{1,"Tiedosto \"~s\": Tuntematon tiedostomuoto"}]},
- {install_verify_files,
-  [{1,"Tiedosto \"~s\" sisהltהה tiedoston jossa on tiedostopolku"},
-  {2,"Tiedosto \"~s\" ei sisהllה Wings plugin-moduleita"}]},
- {plugin_dir,
-  [{1,"Ei lצytynyt \"plugins\"-kansiota"}]}]}.
-{wings_pref_dlg,
- [
- {advanced_prefs,
-  [{1,"Oletuskomennot"},
-  {2,"Salli komentojen, jotka voidaan liittהה Ctrl+V tai Ctrl+M- nהppהinyhdistelmiin, mההrittהminen"},
-  {3,"Kהytה korostusta vהliaikaisena valintana"},
-  {4,"Jos mitההn ei ole valittuna, "},
-  {5,"komentoja voi kהyttהה korostettuna olevaan elementtiin"},
-  {6,"Piilota valitut siirrettהessה"},
-  {7,"ִlה nהytה valintaa vuorovaikutteisissa komennoissa"},
-  {8,"Piilota valitut kameraa liikutettaessa"},
-  {9,"Piilota valitut kameraa liikutettaessa"},
-  {10,"Edistyneet Valikot"},
-  {11,"Lisהkomentoja- ja vaihtoehtoja, esim. Magneetit"},
-  {12,"Tehokהyttהjהn vהliaikaiset valinnat"},
-  {13,"Toissijaisessa valinta-tilassa O-klikkaus lisהה valintaan"},
-  {14,"Pituus"},
-  {15,"Vektorin pituus toissijaisessa valinta-tilassa"},
-  {16,"Paksuus"},
-  {17,"Vektorin paksuus (pikseleinה)"},
-  {18,"Vהri"},
-  {19,"Vektorin vהri"},
-  {20,"Vektori"}]},
- {command,
-  [{1,"Yleiset"},
-  {2,"Kamera"},
-  {3,"Edistynyt"},
-  {4,"Kהyttצliittymה"},
-  {5,"Muut"},
-  {6,"Asetukset"}]},
- {gen_prefs,
-  [{1,"Ei-valittujen Koko"},
-  {2,"Ei-valittujen verteksien koko pikseleinה (0.0 = ei nהkyvה)"},
-  {3,"Valittu Koko"},
-  {4,"Valittujen verteksien koko pikseleinה"},
-  {5,"Verteksit"},
-  {6,"Ei-valittujen paksuus"},
-  {7,"Ei-valittujen reunojen paksuus pikseleinה"},
-  {8,"Valittujen reunojen paksuus"},
-  {9,"Valittujen reunojen paksuus pikseleinה"},
-  {10,"Pehmeהt Reunat"},
-  {11,"Pehmeiden Reunojen Vהri"},
-  {12,"Kovat Reunat"},
-  {13,"Kovien Reunojen Vהri"},
-  {14,"Reunat"},
-  {15,"Verteksit"},
-  {16,"Reunat"},
-  {17,"Pinnat"},
-  {18,"Objektit"},
-  {19,"Valitsemattomat"},
-  {20,"Valitut"},
-  {21,"ִlykהs Korostus"},
-  {22,"Korostus"},
-  {23,"Kiinteהt pintavalinnat"},
-  {24,"Lהpikuultavat pintavalinnat"},
-  {25,"Valinnan Vהri"},
-  {26,"Valinta"},
-  {27,"Teksti"},
-  {28,"Ohjetekstin vהri"},
-  {29,"Tausta"},
-  {30,"Ohjetekstin taustavהri (sisהltהen lהpinהkyvyyden)"},
-  {31,"Ohjeteksti"},
-  {32,"Vהri"},
-  {33,"Pakota akselin suuntainen apuruudukko"},
-  {34,"Nהytה apuruudukko aina, kun nהkymה on kohdistettu pהה-akselien suuntaisesti"},
-  {35,"Apuruudukko"},
-  {36,"Nהytה Akselien Kirjaimet (XYZ)"},
-  {37,"+X Vהri"},
-  {38,"+Y Vהri"},
-  {39,"+Z Vהri"},
-  {40,"-X Vהri"},
-  {41,"-Y Vהri"},
-  {42,"-Z Vהri"},
-  {43,"Akselit"},
-  {aa_ortho1,"Pakota akselin suuntainen Suorakulma-nהkymה"},
-  {aa_ortho2,"Vaihda nהkymה aina suorakulma-tilaan, kun nהkymה on kohdistettu pהה-akselien suuntaisesti"}]},
- {menu,
-  [{1,"Asetukset..."},
-  {2,"Muokkaa Wings 3D:n asetuksia"}]},
- {misc_prefs,
-  [{1,"Tהmהn OpenGL-version kanssa ei tueta Lהpinהkyvyys-asetuksia"},
-  {2,"Tallenna automaattisesti joka"},
-  {3,"minuutti"},
-  {4,"Perumistasot"},
-  {5,"Kulma"},
-  {6,"Viive (ms)"},
-  {7,"Automaattipyצritys"},
-  {8,"Perusobjekti"},
-  {9,"Joitakin reunoja"},
-  {10,"Kaikki Reunat"},
-  {11,"Varjostetun tilan reuna-tyyli"},
-  {12,"Nהkyvyys paikallaan ollessa"},
-  {13,"Nהkyvyys siirrettהessה"},
-  {14,"Vהlimuisti-tila"},
-  {15,"Valikon ja valintaikkunan tekstit katoavat"},
-  {16,"Ongelma ilmenee joillakin Matroxin nהytצnohjaimilla"},
-  {17,"Wings kaatuu jos akselit ovat "},
-  {18,"Ongelma ilmenee joillakin Matroxin nהytצnohjaimilla"},
-  {19,"Kameran liikkeet ja vuorovaikutteiset komennot nykivהt"},
-  {20,"Ongelma ilmenee Mac OS X 10.3:ssa (Panther)"},
-  {21,"Ongelman kiertהminen"}]},
- {smart_set_value_1,
-  [{1,"Fontin vaihto tulee voimaan seuraavan kerran kun kהynnistהt Wings 3D:n."}]},
- {ui_prefs,
-  [{1,"Fontti"},
-  {2,"Tyצpצytה-/Mallinnusikkunan Tausta"},
-  {3,"Valikon Teksti"},
-  {4,"Valikon Korostus"},
-  {5,"Valikossa korostettu teksti"},
-  {6,"Valikon Tausta"},
-  {7,"Valintaikkunan teksti"},
-  {8,"Valintaikkunan teksti (passiivinen)"},
-  {9,"Valintaikkunan Tausta"},
-  {10,"Nimiteksti"},
-  {11,"Nimitekstin (Passiivinen) Tausta"},
-  {12,"Nimitekstin (Aktiivinen) Tausta"},
-  {13,"Vהrit"},
-  {14,"ִlה nהytה edistymispalkkia"},
-  {15,"Konsolifontti"},
-  {16,"Leveys"},
-  {17,"Korkeus"},
-  {18,"Tallennettavat Rivit"},
-  {19,"Tausta"},
-  {20,"Teksti"},
-  {21,"Osoitin"},
-  {22,"Konsoli"},
-  {23,"Kieli"}]},
- {workaround_1,
-  [{1,"Ongelma"},
-  {2,"Kierretההnkצ ongelma?"}]}]}.
-{wings_rotate,
- [
- {edges_to_vertices,
-  [{1,"Useampien reuna-alojen kiertהminen magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]},
- {faces_to_vertices,
-  [{1,"Useampien pinta-alojen kiertהminen magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]}]}.
-{wings_s,
- [
- {accept,
-  [{1,"Hyvהksy"}]},
- {camera_mode,
-  [{blender,"Blender"},
-  {maya,"Maya"},
-  {mb,"Motionbuilder"},
-  {mirai,"Mirai"},
-  {nendo,"Nendo"},
-  {tds,"3ds max"}]},
- {cancel,
-  [{1,"Peru"}]},
- {dir,
-  [{all,"Kaikki"},
-  {da,"Oletusakseli"},
-  {f,"Vapaasti"},
-  {la,"Viimeisin akseli"},
-  {n,"Normaali"},
-  {r,"Sהteittהin"},
-  {the_axis,"~s-akseli"},
-  {u,"Yhtenהinen"},
-  {x,"X"},
-  {y,"Y"},
-  {z,"Z"}]},
- {mod,
-  [{alt,"Alt"},
-  {command,"Command"},
-  {ctrl,"Ctrl"},
-  {shift,"Shift"}]},
- {mouse_b,
-  [{l,"V"},
-  {m,"K"},
-  {r,"O"}]},
- {no,
-  [{1,"Ei"}]},
- {yes,
-  [{1,"Kyllה"}]}]}.
-{wings_scale,
- [
- {edges_to_vertices,
-  [{1,"Useampien reuna-alojen skaalaus magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]},
- {faces_to_vertices,
-  [{1,"Useampien pinta-alojen skaalaus magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]},
- {inset_face,
-  [{1,"Yhdessה tai useammassa pinnassa on liian lyhyitה reunoja. (Kהytה Puhdista-komentoa.)"}]}]}.
-{wings_sel_cmd,
- [
- {ask,
-  [{1,"Valitse Id:n perusteella"}]},
- {group_mode_string,
-  [
-  {body,"Objektivalinta-ryhmה"},
-  {edge,"Reunavalinta-ryhmה"},
-  {face,"Pintavalinta-ryhmה"},
-  {vertex,"Verteksivalinta-ryhmה"}
-  ]},
- {group_title,
-  [{1,"verteksi: "},
-  {2,"reuna: "},
-  {3,"pinta: "},
-  {4,"objekti: "}]},
- {groups_menu,
-  [{1,"Poista Ryhmה"},
-  {2,"Poista Ryhmה \""},
-  {4,"Lisהה Ryhmההn"},
-  {5,"Lisהה nykyinen valinta ryhmההn \""},
-  {7,"Vהhennה Ryhmהstה"},
-  {8,"Vהhennה nykyinen valinta ryhmהstה \""},
-  {10,"Valitse Ryhmה"},
-  {11,"Valitse Ryhmה \""},
-  {13,"Yhdistה Ryhmה"},
-  {14,"Yhdistה Ryhmה \""},
-  {15,"\" nykyisen valinnan kanssa"},
-  {16,"Vהhennה Ryhmה"},
-  {17,"Vהhennה Ryhmה \""},
-  {18,"\" nykyisestה valinnasta"},
-  {19,"Leikkaa Ryhmה"},
-  {20,"Leikkaa Ryhmה \""},
-  {21,"\" nykyisestה valinnasta"}]},
- {item_by_id,
-  [{1,"Ei Lצytynyt mitההn valittavaa."},
-  {2,"Objektin Id"}]},
- {less_help,
-  [{1,"Poista valinnasta valitsemattoman verteksin viereiset verteksit"},
-  {2,"Poista valinnasta valitsemattoman reunan viereiset reunat"},
-  {3,"Poista valinnasta pinnat jotka jakavat verteksin valitsemattoman pinnan kanssa"}]},
- {menu,
-  [{1,"Poista Valinta"},
-  {2,"Tyhjennה Valinta"},
-  {3,"Enemmהn"},
-  {4,"Vהhemmהn"},
-  {5,"Vastaavat"},
-  {6,"Reunakehה"},
-  {7,"Reunasilmukka"},
-  {8,"Laajenna reunavalintaa silmukkaan asti; "},
-  {9,"Muunna pintavalinta pinnat rajaavaksi reunavalinnaksi"},
-  {10,"Kaikki pinnat reunasilmukan yhdeltה puolelta"},
-  {11,"Valitse kaikki pinnat reunasilmukan yhdeltה puolelta"},
-  {12,"Reunakehה"},
-  {13,"Laajenna reunavalinta kehההn asti"},
-  {14,"Edellinen Reunasilmukka"},
-  {15,"Valitse edellinen reunasilmukka"},
-  {16,"Seuraava Reunasilmukka"},
-  {17,"Valitse Seuraava Reunasilmukka"},
-  {18,"Kasvata Reunasilmukkaa"},
-  {19,"Kasvata Reunavalintaa yhdellה reunasilmukan suunnassa"},
-  {20,"Kutista Reunasilmukkaa"},
-  {21,"Kutista Reunavalintaa yhdellה reunasilmukan suunnassa"},
-  {22,"Kasvata Reunakehהה"},
-  {23,"Kasvata Reunavalintaa yhdellה reunakehהn suunnassa"},
-  {24,"Kutista Reunakehה"},
-  {25,"Kutista Reunavalintaa yhdellה reunakehהn suunnissa"},
-  {26,"Viereiset"},
-  {27,"Verteksit"},
-  {28,"Reunat"},
-  {29,"Pinnat"},
-  {30,"Objektit"},
-  {31,"Joissa on"},
-  {32,"Kovat reunat"},
-  {33,"Valitse kaikki kovat reunat"},
-  {34,"Eriytyneet verteksit"},
-  {35,"Valitse kaikki eriytyneet verteksit"},
-  {36,"Verteksit joissa on"},
-  {37,"2 Reunaa"},
-  {38,"3 Reunaa"},
-  {39,"4 Reunaa"},
-  {40,"5 Reunaa"},
-  {41,"Pinnat joissa on"},
-  {42,"2 Reunaa"},
-  {43,"3 Reunaa"},
-  {44,"4 Reunaa"},
-  {45,"5 tai useampi reuna"},
-  {46,"Satunnainen"},
-  {56,"Lyhyet Reunat"},
-  {57,"Valitse (liian) lyhyet reunat"},
-  {58,"Materiaali-reunat"},
-  {59,"Valitse kaikki reunat eri materiaalien vהliltה"},
-  {60,"UV-Mapped pinnat"},
-  {61,"Valitse kaikki reunat joilla on UV koordinaatit"},
-  {62,"Id..."},
-  {63,"Valitse id:n perusteella"},
-  {64,"Valot"},
-  {65,"Valitse kaikki valot"},
-  {66,"Valitse kaikki elementit/objektit"},
-  {67,"Kההnteinen valinta"},
-  {68,"Kההnteinen valinta"},
-  {69,"Piilota valitut"},
-  {70,"Piilota valitut objektit"},
-  {71,"Piilota ei-valitut"},
-  {72,"Piilota objektit joita ei ole valittu"},
-  {73,"Lukitse ei-valitut"},
-  {74,"Piilota objektit joita ei ole valittu"},
-  {75,"Nהytה Kaikki"},
-  {76,"Nהytה piilotetut objektit"},
-  {77,"Vapauta Kaikki"},
-  {78,"Vapauta lukitut objektit"},
-  {79,"Tallenna Valinta"},
-  {80,"Tallenna valinta ryhmההn \"Tallennettu Valinta\""},
-  {81,"Hae valinta"},
-  {82,"Hae valinta nimellה \"Tallennettu Valinta\""},
-  {83,"Uusi Ryhmה..."},
-  {84,"Luo uusi ryhmה"}]},
- {more_help,
-  [{1,"Valitse viereiset verteksit"},
-  {2,"Valitse vierekkהiset pinnat"},
-  {3,"Valitse kaikki pinnat, jotka jakavat verteksin valitun pinnan kanssa"}]},
- {new_group,
-  [{1,"Luo uusi ryhmה"},
-  {2,"Ryhmהn Nimi"}]},
- {new_group_name,
-  [{exists,"on jo olemassa."}]},
- {sel_all_str,
-  [{1,"Kaikki Verteksit"},
-  {2,"Kaikki Reunat"},
-  {3,"Kaikki Pinnat"},
-  {4,"Kaikki objektit"}]},
- {short_edges,
-  [{1,"Pituustoleranssi"},
-  {2,"Valitse lyhyet reunat"}]},
- {similar_help,
-  [{1,"Valitse identtiset verteksit"},
-  {2,"Valitse identtiset reunat"},
-  {3,"Valitse identtiset pinnat"},
-  {4,"Valitse pinnat joilla on sama mההrה reunoja, pintoja, ja verteksejה"}]},
- {valid_sel,
-  [{1,"Objektin Id "},
-  {2," ei kelpaa."},
-  {3," "},
-  {4," ei kelpaa."}]}]}.
-{wings_shape,
- [
- {do_menu,
-  [{1,"Kopioi"},
-  {2,"Kopioi valitut objektit"},
-  {3,"Poista"},
-  {4,"Poista valitut objektit"},
-  {5,"Nimeה uudelleen"},
-  {6,"Nimeה valitut objektit uudelleen"}]},
- {help,
-  [{1,"Valitse"},
-  {2,"Nהytה valikko"},
-  {3,"Nהytה/Piilota aktiivinen objekti"},
-  {4,"Nהytה/Piilota muut objektit"},
-  {5,"Lukitse/vapauta aktiivinen objekti"},
-  {6,"Lukitse/vapauta kaikki objektit"},
-  {7,"Vaihda valinta aktiivisiin objekteihin"},
-  {8,"Vaihda valinta kaikkiin muihin objekteihin"},
-  {9,"Vaihda shaded/lankamalli aktiivisiin objekteihin"},
-  {10,"Vaihda varjostus/lankamalli kaikkiin muihin objekteihin"}]},
- {title,
-  [{1,"Objektitaulukko"},
-  {2,"Objektitaulukko #"}]}]}.
-{wings_shapes,
- [
- {cone,
-  [{1,"Osiot"}]},
- {cylinder,
-  [{1,"Osiot"}]},
- {grid,
-  [{1,"Rivit/kolumner"}]},
- {menu,
-  [{15,"Lisהה..."},
-  {16,"Muut Objektit"}]},
- {prim_help,
-  [{cone,"Luo kartio"},
-  {cube,"Luo kuutio"},
-  {cylinder,"Luo sylinteri"},
-  {dodecahedron,"Luo 12-tahokas"},
-  {grid,"Luo ruudukko"},
-  {icosahedron,"Luo 20-tahokas"},
-  {image,"Luo kuva..."},
-  {material,"Luo materiaali..."},
-  {light,"Luo valo"},
-  {octahedron,"Luo 26-tahokas"},
-  {octotoad,"Luo 26-tahokas"},
-  {sphere,"Luo pallo"},
-  {tetrahedron,"Luo 4-tahokas"},
-  {torus,"Luo donitsi"}]},
- {prim_name,
-  [{cone,"Kartio"},
-  {cube,"Kuutio"},
-  {cylinder,"Sylinteri"},
-  {dodecahedron,"12-tahokas"},
-  {grid,"Ruudukko"},
-  {icosahedron,"20-tahokas"},
-  {image,"Kuva..."},
-  {material,"Materiaali..."},
-  {light,"Valo"},
-  {octahedron,"8-tahokas"},
-  {octotoad,"26-tahokas"},
-  {sphere,"Pallo"},
-  {tetrahedron,"4-tahokas"},
-  {torus,"Donitsi"}]},
- {sphere,
-  [{1,"Osiot"},
-  {2,"Siivut"}]},
- {torus,
-  [{1,"Osiot"},
-  {2,"Siivut"},
-  {3,"Ensiצsהde"},
-  {4,"Toisiosהde"}]}]}.
-{wings_subdiv,
- [
- {face_centers,
-  [{1,"Pinnassa "},
-  {2," on vai kaksi reunaa."}]},
- {smooth,
-  [{1,"pehmennetההn"},
-  {2,"laske pintojen keskipisteet"},
-  {3,"katkaistaan reunoja"},
-  {4,"pהivitetההn materiaalit"},
-  {5,"luodaan uusia pintoja"},
-  {6,"siirretההn verteksejה"},
-  {7,"viimeistellההn"}]}]}.
-{wings_tesselation,
- [
- {submenu,
-  [{1,"Kolmioi"},
-  {2,"Neliצi"}]}]}.
-{wings_toolbar,
- [
- {button_help_1,
-  [{1,"Poista valinnat kaikista"}]},
- {button_help_2,
-  [{1,"Valitse viereiset verteksit"},
-  {2,"Vaihda verteksivalinta-tilaan"},
-  {3,"Valitse vierekkהiset reunat"},
-  {4,"Vaihda reuna-tilaan"},
-  {5,"Valitse viereiset pinnat"},
-  {6,"Vaihda pinta-tilaan"},
-  {7,"Vaihda objekti-tilaan"}]},
- {messages,
-  [{hide,"Piilota"},
-  {show,"Nהytה"},
-  {groundplane,"apuruudukko"},
-  {axes,"akselit"},
-  {change_to,"Vaihda"},
-  {orthogonal,"suorakulma-tilaan"},
-  {perspective,"perspektiivi-tilaan"},
-  {show_objects,"nהytה objektit"},
-  {smooth,"pehmeה varjostus-tilassa"},
-  {flat,"karkea varjostus-tilassa"}]}
- ]}.
-{wings_u,
- [
- {caption,
-  [
-  {1,"automaattisesti tallennettu"}
-  ]}
- ]}.
-{wings_vec,
- [
- {add_help_text,
-  [{1,"Valitse akseli (ja piste)"},
-  {2,"Valitse akseli"},
-  {3,"Valitse piste"},
-  {4,"Valitse magneetin vaikutuksen ulkoraja"}]},
- {add_magnet,
-  [{1,"Valitse magneetin vaikutuksen ulkoraja"}]},
- {check_magnet_point,
-  [{1,"Valinnan keskipiste tallennettu."}]},
- {check_point,
-  [{1,"Valinnan keskipiste tallennettu."},
-  {2,"ִlה sisהllytה virtuaalipeilausta viitepisteen laskentaan"},
-  {3,"Sisהllytה virtuaalipeilaus viitepisteen laskentaan"}]},
- {check_vector,
-  [{1,"Valitse elementtejה vain yhdestה objektista"}]},
- {common_magnet_message,
-  [{1,"Magneetti"}]},
- {common_message,
-  [{1,"Suorita"},
-  {2,"Jatka"}]},
- {exit_menu,
-  [{2,"Peru nykyinen komento"}]},
- {get_vec,
-  [{1,"Reuna tallennettu akseliksi"},
-  {2,"Tallenna reunanormaali"},
-  {3,"Reunanormaali tallennettu akseliksi"},
-  {4,"Tallenna reunan suunta"},
-  {5,"Reunojen vהlinen suunta tallennettu akseliksi."},
-  {6,"Reunasilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
-  {7,"Monipinta-valinnassa tהytyy muodostaa suljettu reunasilmukka."},
-  {8,"Verteksinormaali tallennettu."},
-  {9,"Verteksien vהlinen suunta tallennettu akseliksi."},
-  {10,"Kהytה verteksinormaalien keskiarvoa akseliksi"},
-  {11,"Verteksinormaalien keskiarvo tallennettu akseliksi."},
-  {12,"Kהytה verteksien vהlistה suuntaa akselina"},
-  {13,"3-pisteen kohtisuoran normaali tallennettu akseliksi."},
-  {14,"Verteksisilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
-  {15,"Moniverteksi-valinnan tהytyy muodostaa suljettu reunasilmukka."},
-  {16,"Pinnan normaali tallennettu akseliksi."},
-  {17,"Pintojen keskipisteiden vהlinen suunta tallennettu akseliksi."},
-  {18,"Kהytה pintanormaalien keskiarvoa"},
-  {19,"Pintanormaalien keskiarvo tallennettu akseliksi."},
-  {20,"Kהytה pintojen keskipisteiden vהlistה suuntaa"},
-  {21,"Reunasilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
-  {22,"Monipinta-valinnassa tהytyy olla reunasilmukka."},
-  {23,"Valitse verteksejה, reunoja, tai pintoja."}]},
- {magnet_message,
-  [{1,"Suorita "},
-  {2,"Magneetin asetukset"}]}]}.
-{wings_vertex_cmd,
- [
- {menu,
-  [{1,"Verteksitoiminnot"},
-  {2,"Siirrה"},
-  {3,"Pursota"},
-  {4,"Liitה"},
-  {5,"Luo uusi reuna liittהmהllה valitut verteksit"},
-  {6,"Tiivistה"},
-  {7,"Siirrה valittuja verteksejה valinnan keskipistettה kohti"},
-  {8,"Viistה"},
-  {9,"Luo uusia pintoja valituista vertekseistה"},
-  {10,"Sulauta"},
-  {11,"Poistaa valitut verteksit (poistaen valinnan)"},
-  {12,"Sulauta"},
-  {13,"Poista valitut verteksit (luoden pintavalinnan)"},
-  {14,"Muotoile"},
-  {15,"Verteksivהri"},
-  {16,"Liitה verteksivהri valittuihin vertekseihin"}]}]}.
-{wings_view,
- [
- {auto_rotate_help,
-  [{1,"Pysהytה"},
-  {2,"Nopeuta"},
-  {3,"Hidasta"}]},
- {camera,
-  [{1,"Negatiivi"},
-  {4,"Mukautettu"},
-  {5,"x"},
-  {6,"Laajakulma-Linssi"},
-  {7,"Loivempi Laajakulma-Linssi"},
-  {8,"Normaali"},
-  {9,"Muotokuvatele"},
-  {10,"Teleobjektiivi"},
-  {11,"Mukautettu Linssi"},
-  {12,"Polttovהli"},
-  {13,"x Suurennuskerroin"},
-  {14,"Linssi"},
-  {15,"Nהkצkenttה"},
-  {16,"Lהhileikkaustaso"},
-  {17,"Etהleikkaustaso"},
-  {18,"Kamera-asetukset"}]},
- {help,
-  [{1,"Kamera-asetukset: Nהkצkenttה"},
-  {2,"Asettaa kuvakulman pystysuunnassa, ts. ylה- ja alareunan vהlisen "
-   "kuva-alan, jonka kamera nהyttהה. "},
-  {3,"Linssi-asetuksista voit sההtהה kuvakulman ja muita ominaisuuksia "
-   "jotka lienevהt tuttuja ainakin valokuvaajille. "
-   "Negatiivinen koko on tallennettu ohjelman kamera-asetuksiin."},
-  {4,"Linssi-asetuksista voit sההtהה myצs kuvan korkeuden oikeaksi valitulle "
-   "linssille. Jos linssikehyksen negatiivisen koon kuvasuhde "
-   "ei ole sama kuin mallinnusikkunassa, "
-   "leveys mההrittyy virheellisesti."},
-  {5,"Huom! Suurennuskerroin on suhteessa standardilinssin negatiivisen lהvistהjהn polttovהlin pituuteen, "
-   "mutta ainoastaan negatiivinen korkeus vaikuttaa teholliseen "
-   "linssin polttovהliin."}]},
- {menu,
-  [{1,"Perustaso"},
-  {2,"Nהyttהה Perustason"},
-  {3,"Akselit"},
-  {4,"Nהyttהה XYZ-akselit"},
-  {5,"Mallinnustila"},
-  {6,"Vaihda karkea/pehmeה varjostus"},
-  {7,"Lankamalli"},
-  {8,"Nהyttהה valitut objektit lankamalleina (kaikki objektit jos mitההn ei ole valittuna)"},
-  {9,"Varjostus"},
-  {10,"Nהyttהה valitut objektit varjostettuina (kaikki objektit jos mitההn ei ole valittuna)"},
-  {11,"Lankamalli"},
-  {12,"Kytke nהyttצtila valittuihin objekteihin (kaikkiin objekteihin jos mitההn ei ole valittuna)"},
-  {13,"Kytke Vהlimuisti-tila"},
-  {14,"Kytkee varjostetun vהlimuisti-tilan valittuihin objekteihin"},
-  {15,"Varjostettu Esikatselu"},
-  {16,"Kytkee smooth vהlimuisti-tilan kaikille objekteille"},
-  {17,"Nהytה tallennettu RK"},
-  {18,"Nהyttהה tallennetun RK:n(Rajaava Kuutio)"},
-  {19,"Nהytה reunat"},
-  {20,"Nהyttהה reunat mallinnustilassa"},
-  {21,"Nהytה Lankamallin Takapinnat"},
-  {22,"Nהyttהה Lankamallin Takapinnat"},
-  {23,"Nהytה Normaalit"},
-  {24,"Nהyttהה valittujen elementtien normaalit"},
-  {25,"Palauta nהkymה"},
-  {26,"Palauttaa nהkymהn oletuskohtaan"},
-  {27,"Kohdista"},
-  {28,"Kohdistaa kameran valittuun elementtiin"},
-  {29,"Nהytה Valitut"},
-  {30,"Nהyttהה valitut elementit "
-   "(tai kaikki objektit jos mitההn ei ole valittuna)"},
-  {31,"Suorakulma-nהkymה"},
-  {32,"Vaihda suorakulma- ja perspektiivinהkymהn vהlillה"},
-  {33,"Tallennetut nהkymהt: "},
-  {34,"Kamera-asetukset..."},
-  {35,"Asettaa nהkצkentהn(FOV), lהhi- ja etהleikkaustasot"},
-  {36,"Nהkymהn Valaistus"},
-  {37,"Kהytה nהkymהssה mההriteltyjה valoja"},
-  {38,"Kaksi valoa"},
-  {39,"Yksi valo"},
-  {40,"Kהytה kahta tyצskentelyvaloa"},
-  {41,"Kהytה yhtה tyצskentelyvaloa"},
-  {42,"Nהytה Vהrit"},
-  {43,"Nהytה verteksivהrit verteksi-tilassa"},
-  {44,"Nהytה Materiaalit"},
-  {45,"Nהytה objektien materiaalit materiaali-tilassa"},
-  {46,"Nהytה tekstuurit"},
-  {47,"Nהytה objektien tekstuurit materiaali-tilassa"},
-  {48,"Nהytה ohje"},
-  {49,"Nהyttהה tietoja tהmהn mallinnusikkunan ylהreunassa"},
-  {50,"Katselusuunta"},
-  {51,"+X"},
-  {52,"+Y"},
-  {53,"+Z"},
-  {54,"-X"},
-  {55,"-Y"},
-  {56,"-Z"},
-  {57,"Kohdista Valintaan"},
-  {58,"Kohdista nהkymה valittujen normaaliin"},
-  {59,"Automaattinen nהytצn vieritys"},
-  {60,"Vierittהה nהkymהה automaattisesti"}]},
- {view_legend,
-  [{from,"paikasta"},
-  {distance,"etהisyys"},
-  {2,"suunta +X"},
-  {3,"suunta +Y"},
-  {4,"suunta +Z"},
-  {5,"suunta -X"},
-  {6,"suunta -Y"},
-  {7,"suunta -Z"},
-  {8,"kohti origoa (X=0, Y=0, Z=0"},
-  {9,"kohti "}]},
- {views,
-  [{1,"Tהmה nהkymה on jo kהytצssה"},
-  {2,"Ei tallennettuja nהkymiה"},
-  {3,"Nimeה nהkymה uudelleen"},
-  {4,"Nykyinen nהkymה tהytyy olla kהytצssה"},
-  {5,"Oletko varma ettה haluat poistaa kaikki tallennetut nהkymהt?"}]},
- {views_jump,
-  [{1,"Ei sellaista nהkymהה"}]},
- {views_jumpmenu,
-  [{1,"Siirry"},
-  {2,"Ei tallennettuja nהkymiה!"},
-  {3,"Siirry edelliseen["},
-  {5,"Siirry nykyiseen["},
-  {7,"Siirry seuraavaan["},
-  {9,"Siirry ["},
-  {11,"Siirry"}]},
- {views_move,
-  [{1,"Ei sellaista nהkymהה ["}]},
- {views_movemenu,
-  [{1,"Siirrה Nykyinen"},
-  {2,"Ei tallennettuja nהkymiה!"},
-  {3,"Siirrה \""},
-  {5,"] edelliseen["},
-  {7,"Siirrה \""},
-  {9,"] ei mihinkההn"},
-  {10,"Siirrה \""},
-  {12,"] seuraavaan["},
-  {14,"Siirrה \""},
-  {16,"] kohtaan ["},
-  {18,"Siirrה Nykyinen"}]},
- {views_rename_qs,
-  [{1,"Nimi"}]},
- {views_save_dialog,
-  [{1,"Tallenna nהkymה nimellה"}]},
- {views_submenu,
-  [{1,"Seuraava"},
-  {2,"Nykyinen"},
-  {3,"Edellinen"},
-  {4,"Tallenna"},
-  {5,"Tallenna nהkymה nimellה "},
-  {7,"Nimeה uudelleen..."},
-  {8,"Poista"},
-  {9,"Poista Kaikki..."}]},
- {views_submenu_help,
-  [{1,"Ei tallennettuja nהkymiה!"},
-  {2,"Siirry \""},
-  {5,"Nimeה uudelleen \""},
-  {8,"Poista \""},
-  {11,"Poista kaikki tallennetut nהkymהt"}]},
- {virtual_mirror,
-  [{1,"Viruaalipeilaus vaatii pinta-valinnan."}]},
- {virtual_mirror_fun,
-  [{1,"Vain yksi pinta per objekti saa olla valittuna."}]}]}.
-{wings_we,
- [
- {all_soft,
-  [{1,"valmistellaan"},
-  {2,"kootaan"}]},
- {mixed_edges,
-  [{1,"valmistellaan"},
-  {2,"verteksinormaalit"},
-  {3,"verteksinormaalit per pinta"}]},
- {normals_2,
-  [{1,"lasketaan pehmeהt normaalit"}]}]}.
-{wings_wm,
- [
- {message_event,
-  [{1,"Tהmה on viestirivi"}]}]}.
-{wings_wm_toplevel,
- [
- {close_event,
-  [{1,"Sulje tהmה ikkuna"}]},
- {ctrl_command,
-  [{1,"Leveys"},
-  {2,"Korkeus"},
-  {3,"Aseta ikkunan koko"}]},
- {ctrl_menu,
-  [{1,"Sovita"},
-  {2,"Molemmat"},
-  {3,"Maksimoi ikkuna kaikkiin suuntiin"},
-  {4,"Vaakasuunta"},
-  {5,"Maksimoi ikkuna vaakasuoraan"},
-  {6,"Pystysuunta"},
-  {7,"Maksimoi ikkuna pystysuoraan"},
-  {8,"Koko"},
-  {9,"Aseta ikkunan koko numeerisesti"}]},
- {ctrl_menu_toolbar,
-  [{1,"Piilota tyצkalurivi"},
-  {2,"Piilota tyצkalurivi"},
-  {3,"Nהytה tyצkalurivi"},
-  {4,"Nהytה tyצkalurivi"}]},
- {ctrl_message,
-  [{1,"Raahaa siirtההksesi"},
-  {2,"Sovita"},
-  {3,"Nהytה valikko"}]},
- {ctrl_resize,
-  [{1,"Liian suuri koko mההritelty"}]},
- {resize_event,
-  [{1,"Muuta kokoa"},
-  {2,"Muuta kokoa, pitהen nykyisen sivusuhteen."}]}]}.
-{wpa,
- [
- {dialog_template,
-  [{1,"Vaihda Y- ja Z Akselit keskenההn"},
-  {6,"Pehmennystasot"},
-  {7,"tekstuurin oletustiedostomuoto "},
-  {uv,"Vie UV-koordinaattit tiedostoon"},
-  {tess,"Pehmennys"},
-  {tess4,"Neliצinti"},
-  {tess3,"Kolmiointi"},
-  {tess0,"Ei mitההn"},
-  {norms,"Vie normaalit/pehmennysryhmהt tiedostoon"},
-  {color,"Vie verteksivהrit tiedostoon"}]},
- {do_import,
-  [{1,"luetaan tiedosto"}]},
- {export_scale_s,
-  [{1,"Vientimittakaava"}]},
- {export_selected,
-  [{1,"Valitse objektit tai pinnat."}]},
- {format_error,
-  [{1,"Sisהinen virhe: ~P\n"}]},
- {import,
-  [{1,"Tiedostosta tuonti epהonnistui: "}]},
- {import_scale_s,
-  [{1,"Tuontimittakaava"}]}]}.
-
+ {cut_entry,
+  [{1,"Katkaise "},
+  {2," reunat tasapituisiksi"}]},
+ {cut_fun,
+  [{1,"Katkaise tasapituisiksi reunoiksi"},
+  {2,"Katkaise valitusta kohdasta"}
+  ]},
+ {cut_pick_error,
+  [{1,"Vain yksi reuna voidaan katkaista valitusta kohdasta."}]},
+ {loop_cut,
+  [{1,"Reunasilmukkaa ei voi jakaa ~p kahteen (tai useampaan) osaan"}]},
+ {menu,
+  [{1,"Reunatoiminnot"},
+  {2,"Siirrה"},
+  {3,"Liu'uta"},
+  {4,"Liu'uta pitkin viereisiה reunoja "},
+  {5,"Pursota"},
+  {6,"Liitה"},
+  {7,"Luo uusi reuna liittהmהllה valittujen reunojen keskipisteet"},
+  {8,"Viistה"},
+  {9,"Pyצristה valitut pinnat"},
+  {10,"Poista"},
+  {11,"Poista valitut reunat"},
+  {12,"Sulauta"},
+  {13,"Poista reunat, korvaten ne vertekseillה"},
+  {14,"Kovuus"},
+  {15,"Pehmeה"},
+  {16,"Kova"},
+  {17,"Katkaisu Reunasilmukka pitkin"},
+  {18,"Katkaise kahdeksi objektiksi reunasilmukkaa pitkin"},
+  {19,"Verteksivהri"},
+  {20,"Liitה verteksivהrit valittuihin reunoihin"}]},
+ {plain_cut_menu,
+  [{2,"Katkaise tasapituisiksi reunoiksi"}]},
+ {slide_help_mode,
+  [{1,"Absoluuttinen"},
+  {2,"Suhteellinen"},
+  {3,"Lukitse suunta"},
+  {4,"Vapauta suunta"},
+  {5,"Pysהhdy toisiin reunoihin"},
+  {6,"Jatka toisten reunojen ohi"}]}]}.
+{wings_export,
+ [
+ {export,
+  [{1,"viedההn tiedostoon"},
+  {2,"valmistellaan"},
+  {4,"Vientimoduli kaatui"}]}]}.
+{wings_extrude_edge,
+ [
+ {bevel_faces,
+  [{1,"Objekti on liian pieni viistettהvהksi."}]},
+ {extrude_problem,
+  [
+  {1,"Ei voi pursottaa/viistהה; "
+   "kaksi tai useampia verteksiה on ehkה liian lהhellה toisiaan.\n"
+   "Yritה Puhdista-komentoa."}
+  ]}
+]}.
+{wings_face_cmd,
+ [
+ {bridge,
+  [{1,"Pinnoilla tהytyy olla keskenההn sama mההrה verteksejה."},
+  {2,"Pinnat eivהt saa osoittaa samaan suuntaan."},
+  {3,"Pinnat eivהt saa olla vierekkהisiה."}]},
+ {bridge_error,
+  [{1,"Vain kaksi pintaa saa olla valittuna."}]},
+ {clone_on,
+  [{1,"Vain yksi pinta saa olla valittuna."}]},
+ {clone_on_selection,
+  [{1,"Valitse kohde-elementit joihin kopiot sijoitetaan."}]},
+ {lift_check_selection,
+  [{1,"Pinta- ja reunavalinnat eivהt sovi yhteen."},
+  {2,"Pinta- ja verteksivalinnat eivהt sovi yhteen."}]},
+ {lift_fun,
+  [{1,"Kohota, kההntהen pinta reunan tai verteksin ympהri"},
+  {2,"Kohota vakiosuunnissa"}]},
+ {lift_sel_mismatch,
+  [{1,"Pinta- ja reunavalinnat eivהt vastaa toisiaan."}]},
+ {lift_selection,
+  [{1,"Valitse reuna tai verteksi saranaksi"}]},
+ {lift_vtx_sel_mismatch,
+  [{1,"Pinta- ja verteksivalinnat eivהt vastaa toisiaan."}]},
+ {menu,
+  [{1,"Pintatoiminnot"},
+  {2,"Siirrה"},
+  {3,"Pursota"},
+  {4,"Pursota alue"},
+  {5,"Kopioi alue"},
+  {6,"Sisennה"},
+  {7,"Sisentהה valitun pinnan sisהllה olevan pinnan"},
+  {8,"Koverra"},
+  {9,"Kovertaa objektin ontoksi, jהttהen valitut pinnat rei'iksi"},
+  {10,"Viistה"},
+  {11,"Viistהה valittujen pintojen reunat"},
+  {12,"Siltaa"},
+  {13,"Luo siltauksen tai tunnelin kahden pinnan vהlille"},
+  {14,"Kohouma"},
+  {15,"Luo kohoumia valituista pinnoista"},
+  {16,"Kohota"},
+  {17,"Sijoita"},
+  {18,"Siirtהה ja kההntהה objektia, kohdistaen valitun pinnan toiseen elementtiin"},
+  {19,"Kopioi valitun objektin yhteen tai useampaan elementtiin"},
+  {20,"Peilaa"},
+  {21,"Peilaa objekti valittujen pintojen ympהri ja liitה objektiin"},
+  {22,"Peilaa ja luo erilliset objektit"},
+  {23,"Sulauta reunat"},
+  {24,"Poistaa kaikki reunat valittujen pintojen vהliltה"},
+  {25,"Sulauta"},
+  {26,"Poistaa pinnat, korvaten ne vertekseillה"},
+  {27,"Pehmennה"},
+  {28,"Jakaa valitut pinnat pienempiin osiin ja tekee niistה sileהmmהt (Catmull-Clark)"},
+  {29,"Mosaiikki"},
+  {30,"Verteksivהri"},
+  {31,"Liittהה verteksivהrit valittuihin pintoihin"},
+  {32,"Piilota"},
+  {33,"Piilottaa valitut pinnat"}
+  ]},
+ {put_on,
+  [{1,"Vain yksi pinta saa olla valittuna."}]},
+ {put_on_check_selection,
+  [{1,"Valinta ei saa olla samassa objektissa."},
+  {2,"Valitse vain yksi elementti."}]},
+ {put_on_selection,
+  [{1,"Valitse kohde-pinta johon lהhdeobjekti sijoitetaan"}]},
+ {smooth,
+  [{1,"pehmennys"}]},
+ {unify_modes,
+  [{1,"Objektia jossa kהytetההn verteksivהrejה ei voi sillata objektin kanssa jossa kהytetההn materiaalia"}]}]}.
+{wings_ff_ndo,
+ [
+ {check_size,
+  [{1,"Objektia \""},
+  {2,"\" ei voi viedה "},
+  {3,"Nendo-tiedostomuotoon (liian monta reunaa)."}]},
+ {clean_bad_edges,
+  [{1,"Viallinen Reuna: ~w\n"}]},
+ {import,
+  [{1,"Nendo 1.0 tiedostoja ei tueta"},
+  {2,"ei ole Nendo tiedosto"}]},
+ {import_1,
+  [{1,"~w objekti(en)\n"}]},
+ {read_edges,
+  [{1," reunat ~w\n"}]},
+ {read_object_1,
+  [{1,"~w: ~s: nהkyvyys=~p toleranssi=~p\n"}]},
+ {read_objects,
+  [{1," ~w tyhjה objekti\n"},
+  {2," roskaa: ~w\n"}]},
+ {read_vertices,
+  [{1," verteksit ~w\n"}]},
+ {skip_faces,
+  [{1," pinnat ~w\n"}]}]}.
+{wings_ff_wings,
+ [
+ {export,
+  [{1,"tallennetaan"},
+  {2,"valot"},
+  {3,"uudelleennumerointi"},
+  {4,"objektit"},
+  {5,"pakataan"},
+  {6,"kirjoitetaan tiedostoon"}]},
+ {import,
+  [{1,"avataan Wings-tiedosto"},
+  {2,"luetaan tiedosto"}]},
+ {import_1,
+  [{1,"muunnetaan binההriה"},
+  {2,"0.80:sta aiempaa Wings-tiedostomuotoa ei enהה tueta."},
+  {3,"0.92:sta aiempaa Wings-tiedostomuotoa ei enהה tueta."},
+  {4,"tuntematon Wings-tiedostomuoto"},
+  {5,"vioittunut Wings-tiedosto"},
+  {6,"Ei ole Wings-tiedosto (tai on vanha Wings-tiedostomuoto)"}]},
+ {import_image,
+  [{1,"nimeהmהtצn kuva"},
+  {2,"viallinen kuva: ~p\n"}]},
+ {import_object_mode,
+  [{1,"Muutettu mההrittelemהtצn tila materiaaliksi\n"}]},
+ {import_props,
+  [{1,"<Tallennettu Valinta>"}]},
+ {import_vsn2,
+  [{1,"kuvat ja materiaalit"},
+  {2,"objektit"}]},
+ {translate_map_images_2,
+  [{1,"Materiaali ~p, ~p tekstuuri: viittaa olemattomaan kuvatiedostoon ~p\n"}]}]}.
+{wings_file,
+ [
+ {autosave,
+  [{1,"Automaattinen tallennus \"~s\" epהonnistui: ~s"}]},
+ {command,
+  [{1,"Palautus epהonnistui: "},
+  {2,"Vie"},
+  {3,"Vie Valitut tiedostoon"},
+  {4,"Haluatko tallentaa muutokset ennen lopetusta?"},
+  {5,"Tהmה tiedosto on siirretty tai poistettu."}]},
+ {confirmed_open,
+  [{1,"Tiedoston luku epהonnistui: "}]},
+ {confirmed_open_dialog,
+  [{1,"Avaa"}]},
+ {export_filename,
+  [{1,"Vie"}]},
+ {import_filename,
+  [{1,"Tuo"}]},
+ {import_image,
+  [{1,"Virhe ladatessa \"~s\": ~s\n"}]},
+ {import_ndo,
+  [{1,"Tuonti epהonnistui: "}]},
+ {install_plugin,
+  [{1,"Asenna Plug-In Laajennus"},
+  {2,"GZip-Pakattu Tiedosto"},
+  {3,"Tar-Tiedosto"},
+  {4,"Pakattu Tar-Tiedosto"},
+  {5,"Beam-Tiedosto"}]},
+ {menu,
+  [{3,"Uusi"},
+  {4,"Luo uusi, Tyhjה nהkymה"},
+  {5,"Avaa..."},
+  {6,"Avaa viimeksi tallennettu nהkymה"},
+  {7,"Liitה..."},
+  {8,"Liittהה viimeksi tallennetun nהkymהn nykyiseen nהkymההn"},
+  {9,"Tallenna"},
+  {10,"Tallentaa nykyisen nהkymהn"},
+  {11,"Tallenna Nimellה..."},
+  {12,"Tallenna nykyinen nהkymה uudella nimellה"},
+  {13,"Tallenna valitut..."},
+  {14,"Tallenna vain valitut objektit tai pinnat"},
+  {15,"Tallenna Vaiheittain"},
+  {16,"Palauta"},
+  {17,"Palauttaa nykyisen nהkymהn tallennetun sisהllצn"},
+  {18,"Tuo"},
+  {19,"Vie"},
+  {20,"Vie valitut"},
+  {21,"Tuo Kuva..."},
+  {22,"Tuo Kuvatiedoston"},
+  {23,"Renderצi"},
+  {24,"Asenna Plug-In Laajennus"},
+  {25,"Lopeta"},
+  {26,"Luo uusi tiedostonimi ja tallenna"},
+  {27,"Asenna plug-in Laajennus"},
+  {28,"Lopeta Wings 3D"}
+  ]},
+ {merge,
+  [{1,"Liitה"},
+  {2,"Tiedostonluku epהonnistui: "}]},
+ {recent_files,
+  [
+  {1,"Avaa tהmה aiemmin kהytetty tiedosto"}
+  ]},
+ {save_as,
+  [{1,"Tallenna nimellה"}]},
+ {save_now,
+  [{1,"Tallennus epהonnistui: "}]},
+ {save_selected,
+  [{1,"Tהmה komento vaatii valinnan."},
+  {2,"Tallenna Valitut"}]},
+ {str_save_changes,
+  [{1,"Haluatko tallentaa muutokset?"}]},
+ {use_autosave_1,
+  [{1,"Automaattisesti tallennettu tiedosto myצhemmהllה aikaleimalla on olemassa; "
+   "haluatko ladata sen tהmהn sijaan?"}]}]}.
+{wings_help,
+ [
+ {advanced_menus,
+  [{1,"Valintaikkunassa "},
+  {4," voit valita \"Edistyneet Valikot\"."},
+  {5,"Valitsemalla edistyneet valikot saat kהyttצצsi seuraavat lisהominaisuudet:"},
+  {6,"Uusia komentoja: "},
+  {7,"Pinta"},
+  {8,"Sijoita"},
+  {9," ja "},
+  {10,"Pinta"},
+  {11,"Kohota"},
+  {12,"Vektori-pohjaiset toiminnot: Mahdollisuus mההrittהה akseli "
+   "(tai vektori) ja sijoittaa se niin ettה se lהvistהה tietyn pisteen."},
+  {13,"Magneetti-toiminnot: Tekevהt mahdolliseksi kהsitellה ympהrצivהה geometriaa "
+   "orgaanisesti millה tahansa tyצkalulla. "
+   "Magneettityyppi- ja vaikutussהde-asetukset ."},
+  {14,"Vektori- ja magneettitoimintoja voidaan yhdistellה."},
+  {15,"Edistyneiden valikoiden ollessa kהytצssה, monet komennot tekevהt eri "
+   "asioita riippuen siitה, millה hiiren nהppהimellה ne suoritetaan."},
+  {16,"Esim. Oikealla nהppהimellה Kההnnה-komennolle voi mההrittהה akselin (tai vektorin) "
+   "jonka ympהri valintaa kההnnetההn, Keskinהppהimellה voi mההrittהה akselin - ja tietyn pisteen jonka kautta akselin on kuljettava "
+   "ja tietyn pisteen jonka kautta akselin on kuljettava."},
+  {17,"Alareunassa oleva viestirivi nהyttהה tietoja kulloinkin kהytettהvהstה komennosta. "
+   "Sen seuraaminen on suositeltavaa varsinkin kun kהytetההn edistyneitה valikkoja."}]},
+ {def_commands,
+  [{1,"Valintaikkunassa "},
+  {4," voit valita \"Oletuskomennot\"."},
+  {5,"Kaksi oletuskomentoa voidaan mההritellה. "
+   "Tallentaaksesi viimeksi suoritetun komennon, kהytה:"},
+  {8,"Kהyttההksesi komentoa joka tallennettiin, kהytה:"},
+  {11,"HUOM! Kהytettהessה "},
+  {13," tai "},
+  {15," -kameratilaa, toista oletuskomentoa ei voi kהyttהה."}]},
+ {def_hotkeys,
+  [{1,"Kaikkiin valikoissa oleviin komentoihin voidaan liittהה pikanהppהin."},
+  {2,"Liittההksesi pikanהppהimen komennolle, avaa valikko jossa kyseinen."
+   "komento on. Komennon ollessa korostettuna, paina [Insert] tai [/], seuraavaksi "
+   "paina nהppהintה johon haluat liittהה komennon."},
+  {3,"Poistaaksesi pikanהppהimen, korosta komento valikosta, ja paina "
+   "[Del] tai [\\]."}]},
+ {edit_prefs,
+  [{1,"Muokkaa"},
+  {2,"Asetukset"}]},
+ {getting_started,
+  [{1,"Aloitellessasi Wingsin kהyttצה, seuraa alareunassa olevaa viestiriviה. "
+   "Siitה voit nהhdה miten hiiren nהppהimiה voi kהyttהה "
+   "eri komentojen kanssa."},
+  {2,"Hiirinהppהinten toiminnot tulevat ensin, seuraavilla lyhenteillה "},
+  {7,"Yleisesti V (vasenta nהppהintה) kהytetההn valittaessa ja hyvהksyttהessה, "
+   "K (keskinהppהintה) kameran ohjaukseen, ja O (oikeata nהppהintה) "
+   "lisהvalikoiden avaamiseen."},
+  {left_def,"vasen hiirinהppהin"},
+  {middle_def,"keskinהppהin tai kiekko"},
+  {right_def,"oikea hiirinהppהin"},
+  {two_a,"seuraten pikanהppהin-toimintoja."}]},
+ {header,
+  [{1,"Aloitusohjeita"},
+  {2,"1- tai 2-nהppהimisen hiiren kהyttצ"},
+  {3,"Ranskalainen ja Saksalainen nהppהimistצ"},
+  {4,"Mההritetyt pikanהppהimet"},
+  {5,"Kuinka mההrittהה pikanהppהimiה"},
+  {6,"Valaisun perusteet"},
+  {7,"Edistyneet valikot"},
+  {8,"Oletuskomennot"},
+  {9,"Vinkkejה"},
+  {10,"Tietoja OpenGL:stה"},
+  {11,"Tietoja Wings 3D:stה"}]},
+ {help_window,
+  [{1,"Ei ohjetta"}]},
+ {international,
+  [{1,"Valitettavasti Rankalaisessa ja Saksalaisessa nהppהimistצssה (ja mahdollisesti muissa), Peru/Tee uudelleen-komentoja "
+   "ei voi liittהה [Z]-nהppהimeen. (Tהmה saattaa muuttua tulevissa Wings-julkaisuissa.)"},
+  {2,"Ranskalaisessa nהppהimistצssה ko. komennot voidaan liittהה [W]-nהppהimeen "
+   " ([Ctrl]+[W], [Ctrl]+[Alt]+[W] jne)."},
+  {3,"Saksalaisessa nהppהimistצssה ko. komennot voidaan liittהה [Y]-nהppהimeen "
+   "([Ctrl]+[Y], [Ctrl]+[Alt]+[Y] jne)."}]},
+ {lights,
+  [{1,"1. Luo valoja kהyttהen Valot-kהskyה objektivalikosta (O-klikkaa "
+   "kun mitההn ei ole valittuna)."},
+  {2,"2. Valitse valo V-klikkaamalla sitה. Kun valo on "
+   "valittuna, pההset Valot-lisהvalikkoon "
+   "O-klikkaamalla."},
+  {3,"3. Saadaksesi luodut valot kהyttצצn,"
+   " kהytה "},
+  {4,"Nהytה"},
+  {5,"Nהkymהn valaistus"},
+  {6,"."}]},
+ {message,
+  [{1,"Sulje ohjeikkuna"}]},
+ {one_or_two,
+  [{1,"HUOM! vain "},
+  {2," ja "},
+  {3," -kameratiloissa voidaan kהyttהה 2-nהppהimistה hiirtה. Vain "},
+  {4," -kameratilassa voidaan kהyttהה 1-nהppהimistה hiirtה."}]},
+ {opengl_info,
+  [{1,"Valmistaja: "},
+  {2,"Renderצijה: "},
+  {3,"Versio: "},
+  {4,"Version tuple: "},
+  {5,"Red bits"},
+  {6,"Green bits"},
+  {7,"Blue bits"},
+  {8,"Alpha bits"},
+  {9,"Depth bits"},
+  {10,"Stencil bits"},
+  {11,"Accum. red bits"},
+  {12,"Accum. green bits"},
+  {13,"Accum. blue bits"},
+  {14,"Accum. alpha bits"},
+  {15,"Max number of lights"},
+  {16,"Max clip planes"},
+  {17,"Max modelview stack depth"},
+  {18,"Max projection stack depth"},
+  {19,"Maks. texture stack depth"},
+  {20,"Subpixel bits"},
+  {21,"Max 3D texture size"},
+  {22,"Max texture size"},
+  {23,"Max pixel map table"},
+  {24,"Max name stack depth"},
+  {25,"Max display-list call nesting"},
+  {26,"Max evaluator polynomial order"},
+  {27,"Max viewport dimensions"},
+  {28,"Max depth of attribute stack"},
+  {29,"Max depth of client attribute stack"},
+  {30,"Number of auxiliary buffers"},
+  {31,"Color buffers store RGBA"},
+  {32,"Color buffers store indices"},
+  {33,"Double buffering"},
+  {34,"Stereo buffers"},
+  {35,"Range of aliased point sizes"},
+  {36,"Range of antialised point sizes"},
+  {37,"Range of aliased line widths"},
+  {38,"Range of antialised line widths"},
+  {39,"Recommended max number of indices for drawRangeElement()"},
+  {40,"Recommended max number of vertices for drawRangeElement()"},
+  {41,"Max number of texturing units"},
+  {42,"Number of compression formats"},
+  {43,"Max number of vertex units"},
+  {44,"OpenGL-Laajennukset:"}]},
+ {performance_tips,
+  [{1,"Wings 3D:n suorituskykyyn vaikuttavia tekijצitה"},
+  {2,"Prosessorin nopeus"},
+  {3,"Prosessorin vהlimuistin tyyppi ja mההrה"},
+  {4,"Keskusmuistin(RAM) mההrה ja nopeus"},
+  {5,"Nהytצnohjain"},
+  {6,"Nהytצnohjaimen muistin mההrה"},
+  {7,"Kuun sijainti"},
+  {8,"Siksi on hankala antaa tהsmהllisiה ohjeita Wings 3D:n suorituskyvyn parantamiseksi. "
+   "Seuraavat vinkit saattavat parantaa sitה:"},
+  {9,"Kokeile eri vהritiloja (256 vהriה, 16-bittinen, 32-bittinen) ja eri erottelutarkkuuksia (resoluutio). "
+   "Varsinkin jos nהytצnohjaimessa on vהhהn muistia, liian useat vהrit (esim. 32-bittinen) ja/tai liian suuri resoluutio"
+   "alentavat suorituskykyה radikaalisti. "
+   "Pienempien mallinnusikkunoiden kהyttצ (ei maksimoitujen) saattaa myצs auttaa."},
+  {10,"Sulje tarpeettomat ikkunat Wings:ssה."},
+  {11,"Varmista etteivהt mallinnusikkunat mene pההllekkהin."},
+  {12,"Kהytה vain tarpeellinen mההrה (aktiivisia) valoja. "
+   "Liian suuri valojen mההrה hidastaa nהytצnohjaimen toimintaa tarpeettomasti."},
+  {13,"Jos mahdollista, kהytה "},
+  {14,"Tyצkalut"},
+  {15,"Virtuaalipeilaus "},
+  {16,"-komentoa."},
+  {17,"Piilota objektit joita et tarvitse juuri sillה hetkellה."},
+  {18,"Kהytה komentoa "},
+  {19,"Nהytה"},
+  {20,"Nהytה Vהrit"},
+  {21," piilottaaksesi verteksivהrit, jos niitה kהytetההn objektissa."},
+  {22,"Kהytה komentoa "},
+  {23,"Nהytה"},
+  {24,"Nהytה Tekstuurit"},
+  {25," piilottaaksesi tekstuurit mallinnettaessa."},
+  {26,"Tyצskentele Lankamalli-tilassa."},
+  {27,"Reunojen nהkyvyys hidastaa joidenkin nהytצnohjainten toimintaa. "
+   "Piilota reunat "},
+  {28,"Nהytה"},
+  {29,"Nהytה Reunat"},
+  {30," -komennolla."}]},
+ {splash_contents,
+  [{1,"Wings 3D on polygoni-mallintaja jonka tekemiseen ovat vaikuttaneet ja innostaneet"},
+  {2,"Nendo ja Mirai IZware:lta."},
+  {3,"Wings 3D:hen ei sisהlly minkההnlaista takuuta,"},
+  {4,"mutta se on tהysin ilmainen mihin tahansa kהyttצצn"},
+  {5,"(myצs kaupalliseen)."},
+  {6,"Tekijהnoikeus "},
+  {7," & Muut"},
+  {8,"JPEG-kirjasto: Tekijהnoikeus "}]},
+ {use_one_or_two,
+  [{1,"Jos haluat kהyttהה hiirtה vain yhdellה tai kahdella nהppהimellה, mההrittele se "
+   ""},
+  {2," -valintaikkunassa."}]}]}.
+{wings_hotkey,
+ [
+ {keyname,
+  [{1,"Bksp"},
+  {2,"Tab"},
+  {3,"Space"},
+  {4,"Shift+"}]},
+ {list_header,
+  [{1,"Pikanהppהimet kaikissa tiloissa"},
+  {2,"Pikanהppהimet objekti-tilassa"},
+  {3,"Pikanהppהimet reuna-tilassa"},
+  {4,"Pikanהppהimet pinta-tilassa"},
+  {5,"Pikanהppהimet valoille"},
+  {6,"Pikanהppהimet vertekseille"}]},
+ {list_keys,
+  [{1," (kהyttהjהn mההrittelemהt)"},
+  {2," (plug-inin mההrittהmהt)"}]},
+ {vkeyname,
+  [{1,"Bksp"},
+  {2,"Tab"},
+  {3,"Enter"},
+  {4,"Pause"},
+  {5,"Esc"},
+  {6,"Space"},
+  {7,"Delete"},
+  {8,"Del"},
+  {9,"/"},
+  {10,"*"},
+  {11,"-"},
+  {12,"+"},
+  {13,"Enter"},
+  {14,"="},
+  {15,"Up"},
+  {16,"Down"},
+  {17,"Right"},
+  {18,"Left"},
+  {19,"Insert"},
+  {20,"Home"},
+  {21,"End"},
+  {22,"Page Up"},
+  {23,"Page Down"},
+  {24,"UKEY"}]}]}.
+{wings_image,
+ [
+ {create_default,
+  [{1,"~p Tunnistamaton tyyppi ~p; hylהtההn\n"}]},
+ {create_image,
+  [{1,"Leveys"},
+  {2,"Korkeus"},
+  {3,"Kuvio"},
+  {4,"Ruudukko"},
+  {5,"Shakkiruutu"},
+  {6,"Pystypalkit"},
+  {7,"Vaakapalkit"},
+  {8,"Valkoinen"},
+  {9,"Musta"},
+  {10,"Luo Kuva"}]},
+ {event,
+  [{1,"Nהytה valikko"}]},
+ {event_1,
+  [{1,"Nהytה luonnollisessa koossa"}]},
+ {screenshot,
+  [{1,"<<Ruutukaappaus>>"}]},
+ {window_params,
+  [{1,"Kuva: ~s [~wx~wx~w]"}]}]}.
+{wings_init,
+ [
+ {display_actual_mode,
+  [{1,"Nהyttצtila: RGBA: ~p ~p ~p ~p Syvyys: ~p Stencil: ~p Akkum: ~p ~p ~p ~p\n"}]},
+ {try_video_modes,
+  [{1,"Yritetההn OpenGL-tilaa\n"}]},
+ {video_mode_failure,
+  [{2,"Ei lצytynyt sopivaa OpenGL-tilaa.\n\n"},
+  {3,"Varmista ettה OpenGL-ajurit ovat asennettuna.\n\n"},
+  {5,"Ei lצytynyt sopivaa OpenGL-tilaa (ovatko OpenGL-ajurit asennettuna?)"}]}]}.
+{wings_light,
+ [
+ {attenuation,
+  [{1,"Ei ole piste- tai kohdevalo."}]},
+ {color,
+  [{1,"Valitse vain yksi valo."}]},
+ {edit,
+  [{1,"Valitse vain yksi valo."},
+  {2,"Ympהristצvalaistuksen ominaisuudet"},
+  {3,"Valon ominaisuudet"}]},
+ {edit_ambient_dialog,
+  [{1,"Ympהristצ"},
+  {2,"Vהri"},
+  {3,"OK"}]},
+ {edit_dialog,
+  [{1,"Mattapintainen heijastavuus"},
+  {2,"Ympהristצ"},
+  {3,"Peilipintainen heijastavuus"},
+  {4,"Vהrit"},
+  {5,"OK"}]},
+ {export_camera_lights,
+  [{1,"Ympהristצ"},
+  {2,"Rajaton"},
+  {3,"Rajaton1"},
+  {4,"Rajaton2"}]},
+ {info,
+  [{1,"Valo ~s"},
+  {2,": Sijainti ~s ~s ~s"}]},
+ {info_1,
+  [{1,". Kohde ~s ~s ~s. Suunta. ~s ~s ~s"},
+  {2,". Kulma ~s~c"}]},
+ {light_types,
+  [{1,"Rajaton"},
+  {2,"Luo etהinen, suuntaava valo (vrt. aurinko)"},
+  {3,"Piste"},
+  {4,"Luo valo joka sהteilee kaikkiin suuntiin"},
+  {5,"Kohde"},
+  {6,"Luo kohdevalo"},
+  {7,"Ympהristצ"},
+  {8,"Luo ympהristצ-valonlהhde"},
+  {9,"Alue"},
+  {10,"Luo alue joka sהteilee valoa"}]},
+ {menu,
+  [{1,"Valo-toiminnot"},
+  {2,"Siirrה"},
+  {3,"Sijainnin korostus"},
+  {4,"Aseta kohdistuspiste tai valon sijainti"},
+  {5,"Vהri"},
+  {6,"Sההdה vuorovaikutteisesti vהrisהvyה, mההrהה, ja kyllהisyyttה"},
+  {7,"Vaimennus"},
+  {8,"Lineaarinen"},
+  {9,"Sההdה vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsהteet heikkenevהt matkatessaan poispהin valonlהhteestה (Lineaarinen tekijה)"},
+  {10,"Neliצllinen"},
+  {11,"Sההdה vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsהteet heikkenevהt matkatessaan poispהin valonlהhteestה (Neliצllinen tekijה)"},
+  {12,"Kohdekulma"},
+  {13,"Sההdה vuorovaikutteisesti kohdevalon kulmaa"},
+  {14,"Kohdevaimennus"},
+  {15,"Sההdה vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsהteet heikkenevהt matkatessaan poispהin valonlהhteestה"},
+  {16,"Muokkaa asetuksia..."},
+  {17,"Muokkaa valon ominaisuuksia"},
+  {18,"Kopioi"},
+  {19,"Kopioi ja siirrה valittuja valoja"},
+  {20,"Poista"},
+  {21,"Poista valitut valot"}]},
+ {plugin_results,
+  [{1,"Valoeditori-plug-in jהtti roskaa:~n  ~P~n"},
+  {2,"Plug-in(it) jהttivהt roskaa"}]},
+ {qs_att,
+  [{1,"Lineaarinen"},
+  {2,"Neliצllinen"},
+  {3,"Vaimennus"}]},
+ {qs_specific,
+  [{1,"Kulma"},
+  {2,"Vaimennus"},
+  {3,"Kohde-parametrit"}]},
+ {selected_light,
+  [{1,"Valitse vain yksi valo."}]},
+ {spot_angle,
+  [{1,"Ei ole kohdevalo."}]},
+ {spot_falloff,
+  [{1,"Ei ole kohdevalo."}]}]}.
+{wings_magnet,
+ [
+ {check_radius,
+  [{1,"Liian lyhyt vaikutussהde."}]},
+  {common_dialog,
+  [{4,"Reitin etהisyys"}]},
+ {dialog,
+  [{1,"Magneetti-vaihtoehdot"},
+  {2,"Vaikutussהde"},
+  {3,"Magneetti-vaihtoehdot"}]},
+ {drag_help,
+  [{1,"[+] tai [-] Sההtהה Sהteen "}]},
+ {info_string,
+  [{1,"Magnetvהg:"}]},
+ {magnet_route,
+  [{shortest,"Lyhin"},
+  {midpoint,"Keskipiste"},
+  {surface,"Pinta"}]},
+ {magnet_shape_str,
+  [
+  {bell,"Kello"},
+  {dome,"Kupoli"},
+  {spike,"Piikki"},
+  {straight,"Suora"}
+  ]}
+ ]}.
+{wings_material,
+ [
+ {edit,
+  [{1,"Materiaalin ominaisuudet: "}]},
+ {edit_dialog,
+  [{1,"Mattapintainen heijastavuus"},
+  {2,"Ympהristצ"},
+  {3,"Peilimהinen heijastavuus"},
+  {4,"Valovoimaisuus"},
+  {5,"Kiiltהvyys"},
+  {6,"Nהkyvyys"},
+  {7,"OK"}]},
+ {load_map_1,
+  [{1,"Lataaminen epהonnistui"}]},
+ {material_fun,
+  [{1,"Liitה olemassaoleva materiaali valittuun objektiin tai elementtiin"},
+  {2,"Luo ja liitה uusi materiaali"}]},
+ {material_menu,
+  [{1,"Materiaali"},
+  {2,"Uusi..."},
+  {3,"Luo ja liitה uusi materiaali valittuihin pintoihin"},
+  {4,"Materiaali"}]},
+ {new_1,
+  [{1,"Uusi Materiaali"},
+  {2,"Materiaalin Nimi"},
+  {3,"Uusi Materiaali"}]},
+ {plugin_results,
+  [{1,"Materiaalieditori-plug-in jהtti roskaa:~n  ~P~n"},
+  {2,"Plugin(it) jהttivהt roskaa"}]},
+ {rename,
+  [{1,"Nimeה uudelleen"}]},
+ {show_map,
+  [{1,"~p: <kuva poistettu>"},
+  {2,"~p: ~p [~px~px~p]"},
+  {3,"Poista"}]},
+ {show_maps,
+  [{1,"Tekstuurit"}]}]}.
+{wings_menu,
+ [
+ {get_hotkey,
+  [{1,"Paina nהppהintה liittההksesi komennon."}]},
+ {handle_key_event,
+  [{1,"Tהmה nהppהin on jo liitetty "},
+  {2,"-komentoon. Haluatko mההrittהה sen uudelleen?"}]},
+ {help_text_1,
+  [{1," -alivalikko"}]},
+ {magnet_help,
+  [{2,"Klikkaa Magneettia"}]},
+ {norm_help_adv,
+  [{1,"Avaa asetusikkuna"}]}]}.
+{wings_menu_util,
+ [
+ {adv_scale_1,
+  [{1,"Skaalaa yhtenהisesti"},
+  {2,"Skaalaa pitkin akselia"},
+  {3,"Skaalaa sהteittהisesti"}]},
+ {basic_scale,
+  [{1,"Skaalaa"}]},
+ {dir_help,
+  [{4,"oletusakseli"},
+  {3,"viimeisin akseli"},
+  {7,"ympהri"},
+  {10,"normaalin suuntaisesti"},
+  {11,"vapaasti kaikkin suuntiin"},
+  {12,"Skaalaa yhtenהisesti kaikkin suuntiin"}]},
+ {dir_help_1,
+  [{1,"Siirrה elementtiה/objektia "},
+  {2,"Kierrה vapaasti"},
+  {3,"Kierrה elementin normaalin ympהri"},
+  {4,"Pursota elementtejה, ja siirrה niitה "},
+  {5,"Pursota pintoja yhtenהisesti, ja siirrה niitה (yhteis)normaalin suunnassa"},
+  {6,"Pursota pintoja yhtenהisesti, ja siirrה niitה "},
+  {7,"Kopioi pinnat, ja siirrה niitה (yhteis)normaalin suunnassa"},
+  {8,"Kopioi pinnat, ja siirrה niitה "},
+  {9,"Latista elementit niiden normaalitasoon"},
+  {10,"Kohota pintaa sen normaalin suunnassa"},
+  {11,"Kohota pintaa ja siirrה sitה "},
+  {12,"Kopioi ja siirrה vapaasti "},
+  {13,"Siirrה elementtejה suunnassa "},
+  {14,"Pursota elementit, ja siirrה suunnassa "},
+  {15,"Pursota pinnat yhtenהisesti, ja siirrה suunnassa "},
+  {16,"Kopioi pinnat, ja siirrה suunnassa "},
+  {17,"Kierrה ympהri "},
+  {18,"Skaalaa "},
+  {19,"Skaalaa suunnassa "},
+  {20,"Litistה tasoon "},
+  {21,"Litistה tasoon, ja siirrה "},
+  {22,"Kohota pintaa suunnassa "},
+  {23,"Kopioi ja siirrה suunnassa "}]},
+ {dirs,
+  [{1,"Siirrה oletusakselin suuntaisesti"},
+  {2,"Valitse akseli, jonka suunnassa siirretההn"},
+  {3,"Siirrה oletusakselin suunnassa"},
+  {4,"Siirrה valinnan normaalin suunnassa"},
+  {5,"Valitse akseli, jonka suunnassa siirretההn"},
+  {6,"Pursota oletusakselin suunntaisesti"},
+  {7,"Pursota valinnan normaalin suuntaisesti"},
+  {8,"Valitse akseli, jonka suunnassa pursotetaan"},
+  {9,"Pursota oletusakselin suunntaisesti"},
+  {10,"Pursota valinnan normaalin suuntaisesti"},
+  {11,"Valitse akseli, jonka suunnassa pursotetaan"},
+  {12,"Pursota oletusakselin suunnassa"},
+  {13,"Kopioi, ja siirrה valinnan normaalin suunnassa"},
+  {14,"Valitse akseli, jonka suunnassa kopioituja siirretההn"},
+  {15,"Kopioi; siirrה oletusakselin suunnassa"},
+  {16,"Kopioi; הlה siirrה"},
+  {17,"Kopioi; valitse akseeli, jonka suunnassa siirretההn"}]},
+ {flatten,
+  [{1,"Litistה"},
+  {2,"Litistה oletustasoihin"},
+  {3,"Valitse taso, ja siltה vertailupiste"},
+  {4,"Valitse taso"}]},
+ {flatten_fun_1,
+  [{1,"Valitse tasolta piste"}]},
+ {rotate,
+  [{1,"Kierrה oletusakselin ympהri"},
+  {2,"Valitse akseli ja vertailupiste"},
+  {3,"Valitse akseli, jonka ympהri kierretההn"}]},
+ {rotate_1,
+  [{1,"Kierrה"}]},
+ {rotate_fun,
+  [{1,"Valitse piste, jonka lהpi akselin tulee kulkea "}]},
+ {scale,
+  [{1,"Skaalaa oletusakselista ulospהin"},
+  {2,"Valitse akseli, ja piste josta skaalataan"},
+  {3,"Valitse akseli josta ulospהin skaalataan"},
+  {4,"Skaalaa oletusakselin suunnassa"},
+  {5,"Valitse akseli, ja piste josta skaalataan"},
+  {6,"Valitse akseli, jonka suunnassa skaalataan"}]},
+ {scale_fun,
+  [{1,"Valitse piste, josta skaalataan"}]},
+ {uniform_scale,
+  [{1,"Valitse piste, josta skaalataan"},
+  {2,"Skaalaa yhtenהisesti valinnan keskipisteestה"}]}]}.
+{wings_outliner,
+ [
+ {command,
+  [{1,"NYI: ~p\n"}]},
+ {common_image_menu,
+  [{1,"Vie tiedostoon..."},
+  {2,"Vie kuva tiedostoon"},
+  {3,"Kopioi"},
+  {4,"Kopioi valittu kuva"},
+  {5,"Poista"},
+  {6,"Poista valittu kuva"},
+  {7,"Nimeה uudelleen"},
+  {8,"Nimeה valittu kuva uudelleen"}]},
+ {delete_image,
+  [{1,"Kuva on kהytצssה materiaalissa."},
+  {2,"Oletko varma, ettה haluat poistaa kuvan (EI peruttavissa)?"}]},
+ {do_menu,
+  [{1,"Muokkaa materiaalia..."},
+  {2,"Muokkaa materiaalin ominaisuuksia"},
+  {3,"Liitה materiaali valittuihin"},
+  {4,"Liitה materiaali valittuihin pintoihin tai objekteihin"},
+  {5,"Valitse"},
+  {6,"Valitse kaikki pinnat joihin tהmה materiaali on liitettynה"},
+  {7,"Kopioi"},
+  {8,"Kopioi materiaali"},
+  {9,"Poista"},
+  {10,"Poista materiaali"},
+  {11,"Nimeה uudelleen"},
+  {12,"Nimeה materiaali uudelleen"},
+  {13,"Kopioi"},
+  {14,"Kopioi objekti"},
+  {15,"Poista"},
+  {16,"Poista objekti"},
+  {17,"Nimeה uudelleen"},
+  {18,"Nimeה uudelleen"},
+  {19,"Muokkaa Valoa..."},
+  {20,"Muokkaa valon ominaisuuksia"},
+  {21,"Kopioi"},
+  {22,"Kopioi valo"},
+  {23,"Poista"},
+  {24,"Poista valo"},
+  {25,"Nimeה uudelleen"},
+  {26,"Nimeה uudelleen"}]},
+ {event,
+  [{1,"Valitse"},
+  {2,"Jos objekteja/elementtejה on valittuna, nהytה Materiaalieditori-valikko; jos mitההn ei ole valittuna, nהytה Luo-valikko"}]},
+ {handle_drop,
+  [{1,"Tekstuurityyppi"},
+  {2,"Mattapintainen heijastavuus"},
+  {3,"Kiiltהvyys"},
+  {4,"Kohoumat"}]},
+ {image_menu,
+  [{1,"Nהytה"},
+  {2,"Nהytה kuva ikkunassa"}]},
+ {image_menu_1,
+  [{1,"Tee ulkoiseksi..."},
+  {2,"Pהivitה"},
+  {3,"Tee sisהiseksi"}]},
+ {make_external,
+  [{1,"Tee ulkoiseksi"}]},
+ {refresh_image,
+  [{1,"Pהivitys epהonnistui \""}]},
+ {rename_image,
+  [{1,"Nimeה kuva uudelleen"}]},
+ {title,
+  [{1,"Materiaalieditori"}]}]}.
+{wings_palette,
+ [
+ {command,
+  [{1,"Aloitusvהriה ei lצytynyt."},
+  {2,"Lopetusvהriה ei lצytynyt."},
+  {3,"Vie tiedostoon"},
+  {5,"Wings-paletti"},
+  {6,"Virhe vietהessה tiedostoon: ~w"},
+  {7,"Tuo tiedostosta"},
+  {9,"Wings-paletti"},
+  {10,"Ei lצytynyt palettia"},
+  {11,"Virhe vietהessה tiedostoon: ~w"},
+  {12,"Virhe vietהessה tiedostoon: ~w"}]},
+ {do_menu,
+  [{1,"Muokkaa"},
+  {2,"Muokkaa vהriה"},
+  {3,"Interpoloi"},
+  {4,"Interpoloi tyhjהt vהrit"},
+  {5,"Tyhjennה kaikki"},
+  {6,"Tyhjennה paletti"},
+  {7,"Tiivistה"},
+  {8,"Tiivistה paletti"},
+  {9,"Hae Vהrit"},
+  {10,"Hae vהrit valituista objekteista"},
+  {11,"Vie tiedostoon"},
+  {12,"Vie paletti tiedostoon"},
+  {13,"Tuo tiedostosta"},
+  {14,"Tuo paletti tiedostosta"}]},
+ {event,
+  [{1,"Liitה vהri valittuihin"},
+  {2,"Muokkaa vהriה"},
+  {3,"Nהytה Valikko"},
+  {4,"Tyhjennה Vהri"}]},
+ {title,
+  [{1,"Paletti"}]}]}.
+{wings_pb,
+ [
+ {loop,
+  [{1,"valmis"}]}]}.
+{wings_pick,
+ [
+ {clear_hilite_marquee_mode,
+  [{ctrl_action,"Poista Valinta"},
+  {shift_action,"Poista valinnasta vain elementit, jotka ovat kokonaan rajauksen sisהllה"}]},
+ {handle_hilite_event,
+  [{2,"(peilatussa)"}]}]}.
+{wings_plugin,
+ [
+ {def_ui_plugin,
+  [{1,"Asenna Wings uudelleen. Puuttuva plugin ~p."}]},
+ {install,
+  [{1,"Plug-in-laajennus asennettiin onnistuneesti."}]},
+ {install_beam,
+  [{1,"\"~s\"n asennus epהonnistui: ~p"},
+  {2,"Tiedosto \"~s\" ei ole Wings plugin-moduli"}]},
+ {install_file_type,
+  [{1,"Tiedosto \"~s\": Tuntematon tiedostomuoto"}]},
+ {install_verify_files,
+  [{1,"Tiedosto \"~s\" sisהltהה tiedoston jossa on tiedostopolku"},
+  {2,"Tiedosto \"~s\" ei sisהllה Wings plugin-moduleita"}]},
+ {plugin_dir,
+  [{1,"Ei lצytynyt \"plugins\"-kansiota"}]}]}.
+{wings_pref_dlg,
+ [
+ {advanced_prefs,
+  [{1,"Oletuskomennot"},
+  {2,"Salli komentojen, jotka voidaan liittהה Ctrl+V tai Ctrl+M- nהppהinyhdistelmiin, mההrittהminen"},
+  {3,"Kהytה korostusta vהliaikaisena valintana"},
+  {4,"Jos mitההn ei ole valittuna, "},
+  {5,"komentoja voi kהyttהה korostettuna olevaan elementtiin"},
+  {6,"Piilota valitut siirrettהessה"},
+  {7,"ִlה nהytה valintaa vuorovaikutteisissa komennoissa"},
+  {8,"Piilota valitut kameraa liikutettaessa"},
+  {9,"Piilota valitut kameraa liikutettaessa"},
+  {10,"Edistyneet Valikot"},
+  {11,"Lisהkomentoja- ja vaihtoehtoja, esim. Magneetit"},
+  {12,"Tehokהyttהjהn vהliaikaiset valinnat"},
+  {13,"Toissijaisessa valinta-tilassa O-klikkaus lisהה valintaan"},
+  {14,"Pituus"},
+  {15,"Vektorin pituus toissijaisessa valinta-tilassa"},
+  {16,"Paksuus"},
+  {17,"Vektorin paksuus (pikseleinה)"},
+  {18,"Vהri"},
+  {19,"Vektorin vהri"},
+  {20,"Vektori"}]},
+ {command,
+  [{1,"Yleiset"},
+  {2,"Kamera"},
+  {3,"Edistynyt"},
+  {4,"Kהyttצliittymה"},
+  {5,"Muut"},
+  {6,"Asetukset"}]},
+ {gen_prefs,
+  [{1,"Ei-valittujen Koko"},
+  {2,"Ei-valittujen verteksien koko pikseleinה (0.0 = ei nהkyvה)"},
+  {3,"Valittu Koko"},
+  {4,"Valittujen verteksien koko pikseleinה"},
+  {5,"Verteksit"},
+  {6,"Ei-valittujen paksuus"},
+  {7,"Ei-valittujen reunojen paksuus pikseleinה"},
+  {8,"Valittujen reunojen paksuus"},
+  {9,"Valittujen reunojen paksuus pikseleinה"},
+  {10,"Pehmeהt Reunat"},
+  {11,"Pehmeiden Reunojen Vהri"},
+  {12,"Kovat Reunat"},
+  {13,"Kovien Reunojen Vהri"},
+  {14,"Reunat"},
+  {15,"Verteksit"},
+  {16,"Reunat"},
+  {17,"Pinnat"},
+  {18,"Objektit"},
+  {19,"Valitsemattomat"},
+  {20,"Valitut"},
+  {21,"ִlykהs Korostus"},
+  {22,"Korostus"},
+  {23,"Kiinteהt pintavalinnat"},
+  {24,"Lהpikuultavat pintavalinnat"},
+  {25,"Valinnan Vהri"},
+  {26,"Valinta"},
+  {27,"Teksti"},
+  {28,"Ohjetekstin vהri"},
+  {29,"Tausta"},
+  {30,"Ohjetekstin taustavהri (sisהltהen lהpinהkyvyyden)"},
+  {31,"Ohjeteksti"},
+  {32,"Vהri"},
+  {33,"Pakota akselin suuntainen apuruudukko"},
+  {34,"Nהytה apuruudukko aina, kun nהkymה on kohdistettu pהה-akselien suuntaisesti"},
+  {35,"Apuruudukko"},
+  {36,"Nהytה Akselien Kirjaimet (XYZ)"},
+  {37,"+X Vהri"},
+  {38,"+Y Vהri"},
+  {39,"+Z Vהri"},
+  {40,"-X Vהri"},
+  {41,"-Y Vהri"},
+  {42,"-Z Vהri"},
+  {43,"Akselit"},
+  {aa_ortho1,"Pakota akselin suuntainen Suorakulma-nהkymה"},
+  {aa_ortho2,"Vaihda nהkymה aina suorakulma-tilaan, kun nהkymה on kohdistettu pהה-akselien suuntaisesti"}]},
+ {menu,
+  [{1,"Asetukset..."},
+  {2,"Muokkaa Wings 3D:n asetuksia"}]},
+ {misc_prefs,
+  [{1,"Tהmהn OpenGL-version kanssa ei tueta Lהpinהkyvyys-asetuksia"},
+  {2,"Tallenna automaattisesti joka"},
+  {3,"minuutti"},
+  {4,"Perumistasot"},
+  {5,"Kulma"},
+  {6,"Viive (ms)"},
+  {7,"Automaattipyצritys"},
+  {8,"Perusobjekti"},
+  {9,"Joitakin reunoja"},
+  {10,"Kaikki Reunat"},
+  {11,"Varjostetun tilan reuna-tyyli"},
+  {12,"Nהkyvyys paikallaan ollessa"},
+  {13,"Nהkyvyys siirrettהessה"},
+  {14,"Vהlimuisti-tila"},
+  {15,"Valikon ja valintaikkunan tekstit katoavat"},
+  {16,"Ongelma ilmenee joillakin Matroxin nהytצnohjaimilla"},
+  {17,"Wings kaatuu jos akselit ovat "},
+  {18,"Ongelma ilmenee joillakin Matroxin nהytצnohjaimilla"},
+  {19,"Kameran liikkeet ja vuorovaikutteiset komennot nykivהt"},
+  {20,"Ongelma ilmenee Mac OS X 10.3:ssa (Panther)"},
+  {21,"Ongelman kiertהminen"}]},
+ {smart_set_value_1,
+  [{1,"Fontin vaihto tulee voimaan seuraavan kerran kun kהynnistהt Wings 3D:n."}]},
+ {ui_prefs,
+  [{1,"Fontti"},
+  {2,"Tyצpצytה-/Mallinnusikkunan Tausta"},
+  {3,"Valikon Teksti"},
+  {4,"Valikon Korostus"},
+  {5,"Valikossa korostettu teksti"},
+  {6,"Valikon Tausta"},
+  {7,"Valintaikkunan teksti"},
+  {8,"Valintaikkunan teksti (passiivinen)"},
+  {9,"Valintaikkunan Tausta"},
+  {10,"Nimiteksti"},
+  {11,"Nimitekstin (Passiivinen) Tausta"},
+  {12,"Nimitekstin (Aktiivinen) Tausta"},
+  {13,"Vהrit"},
+  {14,"ִlה nהytה edistymispalkkia"},
+  {15,"Konsolifontti"},
+  {16,"Leveys"},
+  {17,"Korkeus"},
+  {18,"Tallennettavat Rivit"},
+  {19,"Tausta"},
+  {20,"Teksti"},
+  {21,"Osoitin"},
+  {22,"Konsoli"},
+  {23,"Kieli"}]},
+ {workaround_1,
+  [{1,"Ongelma"},
+  {2,"Kierretההnkצ ongelma?"}]}]}.
+{wings_rotate,
+ [
+ {edges_to_vertices,
+  [{1,"Useampien reuna-alojen kiertהminen magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]},
+ {faces_to_vertices,
+  [{1,"Useampien pinta-alojen kiertהminen magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]}]}.
+{wings_s,
+ [
+ {accept,
+  [{1,"Hyvהksy"}]},
+ {camera_mode,
+  [{blender,"Blender"},
+  {maya,"Maya"},
+  {mb,"Motionbuilder"},
+  {mirai,"Mirai"},
+  {nendo,"Nendo"},
+  {tds,"3ds max"}]},
+ {cancel,
+  [{1,"Peru"}]},
+ {dir,
+  [{all,"Kaikki"},
+  {da,"Oletusakseli"},
+  {f,"Vapaasti"},
+  {la,"Viimeisin akseli"},
+  {n,"Normaali"},
+  {r,"Sהteittהin"},
+  {the_axis,"~s-akseli"},
+  {u,"Yhtenהinen"},
+  {x,"X"},
+  {y,"Y"},
+  {z,"Z"}]},
+ {mod,
+  [{alt,"Alt"},
+  {command,"Command"},
+  {ctrl,"Ctrl"},
+  {shift,"Shift"}]},
+ {mouse_b,
+  [{l,"V"},
+  {m,"K"},
+  {r,"O"}]},
+ {no,
+  [{1,"Ei"}]},
+ {yes,
+  [{1,"Kyllה"}]}]}.
+{wings_scale,
+ [
+ {edges_to_vertices,
+  [{1,"Useampien reuna-alojen skaalaus magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]},
+ {faces_to_vertices,
+  [{1,"Useampien pinta-alojen skaalaus magneetin avulla vaatii erityisen kההntצpisteen."}]},
+ {inset_face,
+  [{1,"Yhdessה tai useammassa pinnassa on liian lyhyitה reunoja. (Kהytה Puhdista-komentoa.)"}]}]}.
+{wings_sel_cmd,
+ [
+ {ask,
+  [{1,"Valitse Id:n perusteella"}]},
+ {group_mode_string,
+  [
+  {body,"Objektivalinta-ryhmה"},
+  {edge,"Reunavalinta-ryhmה"},
+  {face,"Pintavalinta-ryhmה"},
+  {vertex,"Verteksivalinta-ryhmה"}
+  ]},
+ {group_title,
+  [{1,"verteksi: "},
+  {2,"reuna: "},
+  {3,"pinta: "},
+  {4,"objekti: "}]},
+ {groups_menu,
+  [{1,"Poista Ryhmה"},
+  {2,"Poista Ryhmה \""},
+  {4,"Lisהה Ryhmההn"},
+  {5,"Lisהה nykyinen valinta ryhmההn \""},
+  {7,"Vהhennה Ryhmהstה"},
+  {8,"Vהhennה nykyinen valinta ryhmהstה \""},
+  {10,"Valitse Ryhmה"},
+  {11,"Valitse Ryhmה \""},
+  {13,"Yhdistה Ryhmה"},
+  {14,"Yhdistה Ryhmה \""},
+  {15,"\" nykyisen valinnan kanssa"},
+  {16,"Vהhennה Ryhmה"},
+  {17,"Vהhennה Ryhmה \""},
+  {18,"\" nykyisestה valinnasta"},
+  {19,"Leikkaa Ryhmה"},
+  {20,"Leikkaa Ryhmה \""},
+  {21,"\" nykyisestה valinnasta"}]},
+ {item_by_id,
+  [{1,"Ei Lצytynyt mitההn valittavaa."},
+  {2,"Objektin Id"}]},
+ {less_help,
+  [{1,"Poista valinnasta valitsemattoman verteksin viereiset verteksit"},
+  {2,"Poista valinnasta valitsemattoman reunan viereiset reunat"},
+  {3,"Poista valinnasta pinnat jotka jakavat verteksin valitsemattoman pinnan kanssa"}]},
+ {menu,
+  [{1,"Poista Valinta"},
+  {2,"Tyhjennה Valinta"},
+  {3,"Enemmהn"},
+  {4,"Vהhemmהn"},
+  {5,"Vastaavat"},
+  {6,"Reunakehה"},
+  {7,"Reunasilmukka"},
+  {8,"Laajenna reunavalintaa silmukkaan asti; "},
+  {9,"Muunna pintavalinta pinnat rajaavaksi reunavalinnaksi"},
+  {10,"Kaikki pinnat reunasilmukan yhdeltה puolelta"},
+  {11,"Valitse kaikki pinnat reunasilmukan yhdeltה puolelta"},
+  {12,"Reunakehה"},
+  {13,"Laajenna reunavalinta kehההn asti"},
+  {14,"Edellinen Reunasilmukka"},
+  {15,"Valitse edellinen reunasilmukka"},
+  {16,"Seuraava Reunasilmukka"},
+  {17,"Valitse Seuraava Reunasilmukka"},
+  {18,"Kasvata Reunasilmukkaa"},
+  {19,"Kasvata Reunavalintaa yhdellה reunasilmukan suunnassa"},
+  {20,"Kutista Reunasilmukkaa"},
+  {21,"Kutista Reunavalintaa yhdellה reunasilmukan suunnassa"},
+  {22,"Kasvata Reunakehהה"},
+  {23,"Kasvata Reunavalintaa yhdellה reunakehהn suunnassa"},
+  {24,"Kutista Reunakehה"},
+  {25,"Kutista Reunavalintaa yhdellה reunakehהn suunnissa"},
+  {26,"Viereiset"},
+  {27,"Verteksit"},
+  {28,"Reunat"},
+  {29,"Pinnat"},
+  {30,"Objektit"},
+  {31,"Joissa on"},
+  {32,"Kovat reunat"},
+  {33,"Valitse kaikki kovat reunat"},
+  {34,"Eriytyneet verteksit"},
+  {35,"Valitse kaikki eriytyneet verteksit"},
+  {36,"Verteksit joissa on"},
+  {37,"2 Reunaa"},
+  {38,"3 Reunaa"},
+  {39,"4 Reunaa"},
+  {40,"5 Reunaa"},
+  {41,"Pinnat joissa on"},
+  {42,"2 Reunaa"},
+  {43,"3 Reunaa"},
+  {44,"4 Reunaa"},
+  {45,"5 tai useampi reuna"},
+  {46,"Satunnainen"},
+  {56,"Lyhyet Reunat"},
+  {57,"Valitse (liian) lyhyet reunat"},
+  {58,"Materiaali-reunat"},
+  {59,"Valitse kaikki reunat eri materiaalien vהliltה"},
+  {60,"UV-Mapped pinnat"},
+  {61,"Valitse kaikki reunat joilla on UV koordinaatit"},
+  {62,"Id..."},
+  {63,"Valitse id:n perusteella"},
+  {64,"Valot"},
+  {65,"Valitse kaikki valot"},
+  {66,"Valitse kaikki elementit/objektit"},
+  {67,"Kההnteinen valinta"},
+  {68,"Kההnteinen valinta"},
+  {69,"Piilota valitut"},
+  {70,"Piilota valitut objektit"},
+  {71,"Piilota ei-valitut"},
+  {72,"Piilota objektit joita ei ole valittu"},
+  {73,"Lukitse ei-valitut"},
+  {74,"Piilota objektit joita ei ole valittu"},
+  {75,"Nהytה Kaikki"},
+  {76,"Nהytה piilotetut objektit"},
+  {77,"Vapauta Kaikki"},
+  {78,"Vapauta lukitut objektit"},
+  {79,"Tallenna Valinta"},
+  {80,"Tallenna valinta ryhmההn \"Tallennettu Valinta\""},
+  {81,"Hae valinta"},
+  {82,"Hae valinta nimellה \"Tallennettu Valinta\""},
+  {83,"Uusi Ryhmה..."},
+  {84,"Luo uusi ryhmה"}]},
+ {more_help,
+  [{1,"Valitse viereiset verteksit"},
+  {2,"Valitse vierekkהiset pinnat"},
+  {3,"Valitse kaikki pinnat, jotka jakavat verteksin valitun pinnan kanssa"}]},
+ {new_group,
+  [{1,"Luo uusi ryhmה"},
+  {2,"Ryhmהn Nimi"}]},
+ {new_group_name,
+  [{exists,"on jo olemassa."}]},
+ {sel_all_str,
+  [{1,"Kaikki Verteksit"},
+  {2,"Kaikki Reunat"},
+  {3,"Kaikki Pinnat"},
+  {4,"Kaikki objektit"}]},
+ {short_edges,
+  [{1,"Pituustoleranssi"},
+  {2,"Valitse lyhyet reunat"}]},
+ {similar_help,
+  [{1,"Valitse identtiset verteksit"},
+  {2,"Valitse identtiset reunat"},
+  {3,"Valitse identtiset pinnat"},
+  {4,"Valitse pinnat joilla on sama mההrה reunoja, pintoja, ja verteksejה"}]},
+ {valid_sel,
+  [{1,"Objektin Id "},
+  {2," ei kelpaa."},
+  {3," "},
+  {4," ei kelpaa."}]}]}.
+{wings_shape,
+ [
+ {do_menu,
+  [{1,"Kopioi"},
+  {2,"Kopioi valitut objektit"},
+  {3,"Poista"},
+  {4,"Poista valitut objektit"},
+  {5,"Nimeה uudelleen"},
+  {6,"Nimeה valitut objektit uudelleen"}]},
+ {help,
+  [{1,"Valitse"},
+  {2,"Nהytה valikko"},
+  {3,"Nהytה/Piilota aktiivinen objekti"},
+  {4,"Nהytה/Piilota muut objektit"},
+  {5,"Lukitse/vapauta aktiivinen objekti"},
+  {6,"Lukitse/vapauta kaikki objektit"},
+  {7,"Vaihda valinta aktiivisiin objekteihin"},
+  {8,"Vaihda valinta kaikkiin muihin objekteihin"},
+  {9,"Vaihda shaded/lankamalli aktiivisiin objekteihin"},
+  {10,"Vaihda varjostus/lankamalli kaikkiin muihin objekteihin"}]},
+ {title,
+  [{1,"Objektitaulukko"},
+  {2,"Objektitaulukko #"}]}]}.
+{wings_shapes,
+ [
+ {cone,
+  [{1,"Osiot"}]},
+ {cylinder,
+  [{1,"Osiot"}]},
+ {grid,
+  [{1,"Rivit/kolumner"}]},
+ {menu,
+  [{15,"Lisהה..."},
+  {16,"Muut Objektit"}]},
+ {prim_help,
+  [{cone,"Luo kartio"},
+  {cube,"Luo kuutio"},
+  {cylinder,"Luo sylinteri"},
+  {dodecahedron,"Luo 12-tahokas"},
+  {grid,"Luo ruudukko"},
+  {icosahedron,"Luo 20-tahokas"},
+  {image,"Luo kuva..."},
+  {material,"Luo materiaali..."},
+  {light,"Luo valo"},
+  {octahedron,"Luo 26-tahokas"},
+  {octotoad,"Luo 26-tahokas"},
+  {sphere,"Luo pallo"},
+  {tetrahedron,"Luo 4-tahokas"},
+  {torus,"Luo donitsi"}]},
+ {prim_name,
+  [{cone,"Kartio"},
+  {cube,"Kuutio"},
+  {cylinder,"Sylinteri"},
+  {dodecahedron,"12-tahokas"},
+  {grid,"Ruudukko"},
+  {icosahedron,"20-tahokas"},
+  {image,"Kuva..."},
+  {material,"Materiaali..."},
+  {light,"Valo"},
+  {octahedron,"8-tahokas"},
+  {octotoad,"26-tahokas"},
+  {sphere,"Pallo"},
+  {tetrahedron,"4-tahokas"},
+  {torus,"Donitsi"}]},
+ {sphere,
+  [{1,"Osiot"},
+  {2,"Siivut"}]},
+ {torus,
+  [{1,"Osiot"},
+  {2,"Siivut"},
+  {3,"Ensiצsהde"},
+  {4,"Toisiosהde"}]}]}.
+{wings_subdiv,
+ [
+ {face_centers,
+  [{1,"Pinnassa "},
+  {2," on vai kaksi reunaa."}]},
+ {smooth,
+  [{1,"pehmennetההn"},
+  {2,"laske pintojen keskipisteet"},
+  {3,"katkaistaan reunoja"},
+  {4,"pהivitetההn materiaalit"},
+  {5,"luodaan uusia pintoja"},
+  {6,"siirretההn verteksejה"},
+  {7,"viimeistellההn"}]}]}.
+{wings_tesselation,
+ [
+ {submenu,
+  [{1,"Kolmioi"},
+  {2,"Neliצi"}]}]}.
+{wings_toolbar,
+ [
+ {button_help_1,
+  [{1,"Poista valinnat kaikista"}]},
+ {button_help_2,
+  [{1,"Valitse viereiset verteksit"},
+  {2,"Vaihda verteksivalinta-tilaan"},
+  {3,"Valitse vierekkהiset reunat"},
+  {4,"Vaihda reuna-tilaan"},
+  {5,"Valitse viereiset pinnat"},
+  {6,"Vaihda pinta-tilaan"},
+  {7,"Vaihda objekti-tilaan"}]},
+ {messages,
+  [{hide,"Piilota"},
+  {show,"Nהytה"},
+  {groundplane,"apuruudukko"},
+  {axes,"akselit"},
+  {change_to,"Vaihda"},
+  {orthogonal,"suorakulma-tilaan"},
+  {perspective,"perspektiivi-tilaan"},
+  {show_objects,"nהytה objektit"},
+  {smooth,"pehmeה varjostus-tilassa"},
+  {flat,"karkea varjostus-tilassa"}]}
+ ]}.
+{wings_u,
+ [
+ {caption,
+  [
+  {1,"automaattisesti tallennettu"}
+  ]}
+ ]}.
+{wings_vec,
+ [
+ {add_help_text,
+  [{1,"Valitse akseli (ja piste)"},
+  {2,"Valitse akseli"},
+  {3,"Valitse piste"},
+  {4,"Valitse magneetin vaikutuksen ulkoraja"}]},
+ {add_magnet,
+  [{1,"Valitse magneetin vaikutuksen ulkoraja"}]},
+ {check_magnet_point,
+  [{1,"Valinnan keskipiste tallennettu."}]},
+ {check_point,
+  [{1,"Valinnan keskipiste tallennettu."},
+  {2,"ִlה sisהllytה virtuaalipeilausta viitepisteen laskentaan"},
+  {3,"Sisהllytה virtuaalipeilaus viitepisteen laskentaan"}]},
+ {check_vector,
+  [{1,"Valitse elementtejה vain yhdestה objektista"}]},
+ {common_magnet_message,
+  [{1,"Magneetti"}]},
+ {common_message,
+  [{1,"Suorita"},
+  {2,"Jatka"}]},
+ {exit_menu,
+  [{2,"Peru nykyinen komento"}]},
+ {get_vec,
+  [{1,"Reuna tallennettu akseliksi"},
+  {2,"Tallenna reunanormaali"},
+  {3,"Reunanormaali tallennettu akseliksi"},
+  {4,"Tallenna reunan suunta"},
+  {5,"Reunojen vהlinen suunta tallennettu akseliksi."},
+  {6,"Reunasilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
+  {7,"Monipinta-valinnassa tהytyy muodostaa suljettu reunasilmukka."},
+  {8,"Verteksinormaali tallennettu."},
+  {9,"Verteksien vהlinen suunta tallennettu akseliksi."},
+  {10,"Kהytה verteksinormaalien keskiarvoa akseliksi"},
+  {11,"Verteksinormaalien keskiarvo tallennettu akseliksi."},
+  {12,"Kהytה verteksien vהlistה suuntaa akselina"},
+  {13,"3-pisteen kohtisuoran normaali tallennettu akseliksi."},
+  {14,"Verteksisilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
+  {15,"Moniverteksi-valinnan tהytyy muodostaa suljettu reunasilmukka."},
+  {16,"Pinnan normaali tallennettu akseliksi."},
+  {17,"Pintojen keskipisteiden vהlinen suunta tallennettu akseliksi."},
+  {18,"Kהytה pintanormaalien keskiarvoa"},
+  {19,"Pintanormaalien keskiarvo tallennettu akseliksi."},
+  {20,"Kהytה pintojen keskipisteiden vהlistה suuntaa"},
+  {21,"Reunasilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
+  {22,"Monipinta-valinnassa tהytyy olla reunasilmukka."},
+  {23,"Valitse verteksejה, reunoja, tai pintoja."}]},
+ {magnet_message,
+  [{1,"Suorita "},
+  {2,"Magneetin asetukset"}]}]}.
+{wings_vertex_cmd,
+ [
+ {menu,
+  [{1,"Verteksitoiminnot"},
+  {2,"Siirrה"},
+  {3,"Pursota"},
+  {4,"Liitה"},
+  {5,"Luo uusi reuna liittהmהllה valitut verteksit"},
+  {6,"Tiivistה"},
+  {7,"Siirrה valittuja verteksejה valinnan keskipistettה kohti"},
+  {8,"Viistה"},
+  {9,"Luo uusia pintoja valituista vertekseistה"},
+  {10,"Sulauta"},
+  {11,"Poistaa valitut verteksit (poistaen valinnan)"},
+  {12,"Sulauta"},
+  {13,"Poista valitut verteksit (luoden pintavalinnan)"},
+  {14,"Muotoile"},
+  {15,"Verteksivהri"},
+  {16,"Liitה verteksivהri valittuihin vertekseihin"}]}]}.
+{wings_view,
+ [
+ {auto_rotate_help,
+  [{1,"Pysהytה"},
+  {2,"Nopeuta"},
+  {3,"Hidasta"}]},
+ {camera,
+  [{1,"Negatiivi"},
+  {4,"Mukautettu"},
+  {5,"x"},
+  {6,"Laajakulma-Linssi"},
+  {7,"Loivempi Laajakulma-Linssi"},
+  {8,"Normaali"},
+  {9,"Muotokuvatele"},
+  {10,"Teleobjektiivi"},
+  {11,"Mukautettu Linssi"},
+  {12,"Polttovהli"},
+  {13,"x Suurennuskerroin"},
+  {14,"Linssi"},
+  {15,"Nהkצkenttה"},
+  {16,"Lהhileikkaustaso"},
+  {17,"Etהleikkaustaso"},
+  {18,"Kamera-asetukset"}]},
+ {help,
+  [{1,"Kamera-asetukset: Nהkצkenttה"},
+  {2,"Asettaa kuvakulman pystysuunnassa, ts. ylה- ja alareunan vהlisen "
+   "kuva-alan, jonka kamera nהyttהה. "},
+  {3,"Linssi-asetuksista voit sההtהה kuvakulman ja muita ominaisuuksia "
+   "jotka lienevהt tuttuja ainakin valokuvaajille. "
+   "Negatiivinen koko on tallennettu ohjelman kamera-asetuksiin."},
+  {4,"Linssi-asetuksista voit sההtהה myצs kuvan korkeuden oikeaksi valitulle "
+   "linssille. Jos linssikehyksen negatiivisen koon kuvasuhde "
+   "ei ole sama kuin mallinnusikkunassa, "
+   "leveys mההrittyy virheellisesti."},
+  {5,"Huom! Suurennuskerroin on suhteessa standardilinssin negatiivisen lהvistהjהn polttovהlin pituuteen, "
+   "mutta ainoastaan negatiivinen korkeus vaikuttaa teholliseen "
+   "linssin polttovהliin."}]},
+ {menu,
+  [{1,"Perustaso"},
+  {2,"Nהyttהה Perustason"},
+  {3,"Akselit"},
+  {4,"Nהyttהה XYZ-akselit"},
+  {5,"Mallinnustila"},
+  {6,"Vaihda karkea/pehmeה varjostus"},
+  {7,"Lankamalli"},
+  {8,"Nהyttהה valitut objektit lankamalleina (kaikki objektit jos mitההn ei ole valittuna)"},
+  {9,"Varjostus"},
+  {10,"Nהyttהה valitut objektit varjostettuina (kaikki objektit jos mitההn ei ole valittuna)"},
+  {11,"Lankamalli"},
+  {12,"Kytke nהyttצtila valittuihin objekteihin (kaikkiin objekteihin jos mitההn ei ole valittuna)"},
+  {13,"Kytke Vהlimuisti-tila"},
+  {14,"Kytkee varjostetun vהlimuisti-tilan valittuihin objekteihin"},
+  {15,"Varjostettu Esikatselu"},
+  {16,"Kytkee smooth vהlimuisti-tilan kaikille objekteille"},
+  {17,"Nהytה tallennettu RK"},
+  {18,"Nהyttהה tallennetun RK:n(Rajaava Kuutio)"},
+  {19,"Nהytה reunat"},
+  {20,"Nהyttהה reunat mallinnustilassa"},
+  {21,"Nהytה Lankamallin Takapinnat"},
+  {22,"Nהyttהה Lankamallin Takapinnat"},
+  {23,"Nהytה Normaalit"},
+  {24,"Nהyttהה valittujen elementtien normaalit"},
+  {25,"Palauta nהkymה"},
+  {26,"Palauttaa nהkymהn oletuskohtaan"},
+  {27,"Kohdista"},
+  {28,"Kohdistaa kameran valittuun elementtiin"},
+  {29,"Nהytה Valitut"},
+  {30,"Nהyttהה valitut elementit "
+   "(tai kaikki objektit jos mitההn ei ole valittuna)"},
+  {31,"Suorakulma-nהkymה"},
+  {32,"Vaihda suorakulma- ja perspektiivinהkymהn vהlillה"},
+  {33,"Tallennetut nהkymהt: "},
+  {34,"Kamera-asetukset..."},
+  {35,"Asettaa nהkצkentהn(FOV), lהhi- ja etהleikkaustasot"},
+  {36,"Nהkymהn Valaistus"},
+  {37,"Kהytה nהkymהssה mההriteltyjה valoja"},
+  {38,"Kaksi valoa"},
+  {39,"Yksi valo"},
+  {40,"Kהytה kahta tyצskentelyvaloa"},
+  {41,"Kהytה yhtה tyצskentelyvaloa"},
+  {42,"Nהytה Vהrit"},
+  {43,"Nהytה verteksivהrit verteksi-tilassa"},
+  {44,"Nהytה Materiaalit"},
+  {45,"Nהytה objektien materiaalit materiaali-tilassa"},
+  {46,"Nהytה tekstuurit"},
+  {47,"Nהytה objektien tekstuurit materiaali-tilassa"},
+  {48,"Nהytה ohje"},
+  {49,"Nהyttהה tietoja tהmהn mallinnusikkunan ylהreunassa"},
+  {50,"Katselusuunta"},
+  {51,"+X"},
+  {52,"+Y"},
+  {53,"+Z"},
+  {54,"-X"},
+  {55,"-Y"},
+  {56,"-Z"},
+  {57,"Kohdista Valintaan"},
+  {58,"Kohdista nהkymה valittujen normaaliin"},
+  {59,"Automaattinen nהytצn vieritys"},
+  {60,"Vierittהה nהkymהה automaattisesti"}]},
+ {view_legend,
+  [{from,"paikasta"},
+  {distance,"etהisyys"},
+  {2,"suunta +X"},
+  {3,"suunta +Y"},
+  {4,"suunta +Z"},
+  {5,"suunta -X"},
+  {6,"suunta -Y"},
+  {7,"suunta -Z"},
+  {8,"kohti origoa (X=0, Y=0, Z=0"},
+  {9,"kohti "}]},
+ {views,
+  [{1,"Tהmה nהkymה on jo kהytצssה"},
+  {2,"Ei tallennettuja nהkymiה"},
+  {3,"Nimeה nהkymה uudelleen"},
+  {4,"Nykyinen nהkymה tהytyy olla kהytצssה"},
+  {5,"Oletko varma ettה haluat poistaa kaikki tallennetut nהkymהt?"}]},
+ {views_jump,
+  [{1,"Ei sellaista nהkymהה"}]},
+ {views_jumpmenu,
+  [{1,"Siirry"},
+  {2,"Ei tallennettuja nהkymiה!"},
+  {3,"Siirry edelliseen["},
+  {5,"Siirry nykyiseen["},
+  {7,"Siirry seuraavaan["},
+  {9,"Siirry ["},
+  {11,"Siirry"}]},
+ {views_move,
+  [{1,"Ei sellaista nהkymהה ["}]},
+ {views_movemenu,
+  [{1,"Siirrה Nykyinen"},
+  {2,"Ei tallennettuja nהkymiה!"},
+  {3,"Siirrה \""},
+  {5,"] edelliseen["},
+  {7,"Siirrה \""},
+  {9,"] ei mihinkההn"},
+  {10,"Siirrה \""},
+  {12,"] seuraavaan["},
+  {14,"Siirrה \""},
+  {16,"] kohtaan ["},
+  {18,"Siirrה Nykyinen"}]},
+ {views_rename_qs,
+  [{1,"Nimi"}]},
+ {views_save_dialog,
+  [{1,"Tallenna nהkymה nimellה"}]},
+ {views_submenu,
+  [{1,"Seuraava"},
+  {2,"Nykyinen"},
+  {3,"Edellinen"},
+  {4,"Tallenna"},
+  {5,"Tallenna nהkymה nimellה "},
+  {7,"Nimeה uudelleen..."},
+  {8,"Poista"},
+  {9,"Poista Kaikki..."}]},
+ {views_submenu_help,
+  [{1,"Ei tallennettuja nהkymiה!"},
+  {2,"Siirry \""},
+  {5,"Nimeה uudelleen \""},
+  {8,"Poista \""},
+  {11,"Poista kaikki tallennetut nהkymהt"}]},
+ {virtual_mirror,
+  [{1,"Viruaalipeilaus vaatii pinta-valinnan."}]},
+ {virtual_mirror_fun,
+  [{1,"Vain yksi pinta per objekti saa olla valittuna."}]}]}.
+{wings_we,
+ [
+ {all_soft,
+  [{1,"valmistellaan"},
+  {2,"kootaan"}]},
+ {mixed_edges,
+  [{1,"valmistellaan"},
+  {2,"verteksinormaalit"},
+  {3,"verteksinormaalit per pinta"}]},
+ {normals_2,
+  [{1,"lasketaan pehmeהt normaalit"}]}]}.
+{wings_wm,
+ [
+ {message_event,
+  [{1,"Tהmה on viestirivi"}]}]}.
+{wings_wm_toplevel,
+ [
+ {close_event,
+  [{1,"Sulje tהmה ikkuna"}]},
+ {ctrl_command,
+  [{1,"Leveys"},
+  {2,"Korkeus"},
+  {3,"Aseta ikkunan koko"}]},
+ {ctrl_menu,
+  [{1,"Sovita"},
+  {2,"Molemmat"},
+  {3,"Maksimoi ikkuna kaikkiin suuntiin"},
+  {4,"Vaakasuunta"},
+  {5,"Maksimoi ikkuna vaakasuoraan"},
+  {6,"Pystysuunta"},
+  {7,"Maksimoi ikkuna pystysuoraan"},
+  {8,"Koko"},
+  {9,"Aseta ikkunan koko numeerisesti"}]},
+ {ctrl_menu_toolbar,
+  [{1,"Piilota tyצkalurivi"},
+  {2,"Piilota tyצkalurivi"},
+  {3,"Nהytה tyצkalurivi"},
+  {4,"Nהytה tyצkalurivi"}]},
+ {ctrl_message,
+  [{1,"Raahaa siirtההksesi"},
+  {2,"Sovita"},
+  {3,"Nהytה valikko"}]},
+ {ctrl_resize,
+  [{1,"Liian suuri koko mההritelty"}]},
+ {resize_event,
+  [{1,"Muuta kokoa"},
+  {2,"Muuta kokoa, pitהen nykyisen sivusuhteen."}]}]}.
+{wpa,
+ [
+ {dialog_template,
+  [{1,"Vaihda Y- ja Z Akselit keskenההn"},
+  {6,"Pehmennystasot"},
+  {7,"tekstuurin oletustiedostomuoto "},
+  {uv,"Vie UV-koordinaattit tiedostoon"},
+  {tess,"Pehmennys"},
+  {tess4,"Neliצinti"},
+  {tess3,"Kolmiointi"},
+  {tess0,"Ei mitההn"},
+  {norms,"Vie normaalit/pehmennysryhmהt tiedostoon"},
+  {color,"Vie verteksivהrit tiedostoon"}]},
+ {do_import,
+  [{1,"luetaan tiedosto"}]},
+ {export_scale_s,
+  [{1,"Vientimittakaava"}]},
+ {export_selected,
+  [{1,"Valitse objektit tai pinnat."}]},
+ {format_error,
+  [{1,"Sisהinen virhe: ~P\n"}]},
+ {import,
+  [{1,"Tiedostosta tuonti epהonnistui: "}]},
+ {import_scale_s,
+  [{1,"Tuontimittakaava"}]}]}.
+