[r605]: / trunk / src / wings_fi.lang  Maximize  Restore  History

Download this file

2006 lines (2003 with data), 62.9 kB

%%           -*- mode:erlang; coding:iso-latin-1-unix -*-
%% wings_fi.lang --
%%
%%   Finnish language strings.
%%
%%

{wings,
 [
 {cannot_repeat,
  [{1,"Ei voi toistaa"}]},
 {crash_handler,
  [{1,"Sisäinen virhe - tallennettu lokiin"},
  {2,"Paina hiiren näppäintä jatkaaksesi työskentelyä"},
  {3,"Jatka"}]},
 {define_command,
  [{1,"Haluatko määritellä"},
  {2,"oletuskomennoksi"}]},
 {edit_menu,
  [{1,"Tyhjennä perumishistoria vapauttaaksesi muistia"},
  {3,"Peru/Tee uudelleen"},
  {4,"Peru tai tee viimeisin komento uudelleen"},
  {5,"Tee uudelleen"},
  {6,"Tee uudelleen viimeksi peruttu komento"},
  {7,"Peru"},
  {8,"Peru viimeisin komento"},
  {9,"Toista"},
  {10,"Toista Args"},
  {11,"Toista Samoilla Parametreillä"},
  {12,"Plug-in Asetukset"},
  {13,"Tyhjennä perumishistoria"}]},
 {geom_title,
  [{1,"Mallinnus"},
  {2,"Mallinnus #"}]},
 {halt_loop,
  [{1,"Vakava sisäinen virhe - kirjoitettu lokiin ~s\n"},
  {2,"<Tuntematon ikkunan nimi>"},
  {3,"Vakava sisäinen virhe - kirjoitettu lokiin ~s\n"}]},
 {handle_drop_1,
  [{1,"Mitään ei ole valittuna"},
  {2,"Peru toiminto"},
  {3,"Liitä materiaali valittuihin pintoihin"},
  {4,"Liitä materiaali \""},
  {5,"\" valittuihin pintoihin"},
  {6,"Liitä materiaali kaikkiin pintoihin"},
  {7,"Liitä materiaali \""},
  {8,"\" kaikkiin pintoihin jotka ovat objekteissa valittuna"},
  {9,"Liitä materiaali kaikkiin pintoihin"},
  {10,"Liitä materiaali \""},
  {11,"\" kaikkiin pintoihin jotka ovat objekteissa valittuna"}]},
 {handle_event_3,
  [{1,"Valitse"},
  {2,"Näytä valikko"}]},
 {info_1,
  [{1,"Verteksi ~p valittu"},
  {2,"Verteksit"},
  {3,"~p verteksiä valittu"},
  {4,"Reuna ~p valittu"},
  {5,"Reunat"},
  {6,"~p Reunaa valittu"},
  {7,"Pinta ~p valittu"},
  {8,"Pinnat"},
  {9,"~p pintaa valittu"},
  {10,"~p verteksiä valittu ~p objektissa"},
  {11,"~p reunaa valittu ~p objektissa"},
  {12,"~p pintaa valittu ~p objektissa"}]},
 {init_menubar,
  [{1,"Tiedosto"},
  {2,"Muokkaa"},
  {3,"Näytä"},
  {4,"Valitse"},
  {5,"Työkalut"},
  {6,"Ikkuna"},
  {7,"Ohje"}]},
 {item_list,
  [{1," valittuna"}]},
 {measure,
  [{1,". Sijainti ~s ~s ~s"},
  {2,". Etäisyys ~s"},
  {3,". Keskipiste ~s ~s ~s. Pituus ~s"},
  {4,". Keskipiste ~s ~s ~s.\nMateriaali ~s"}]},
 {object_mode,
  [
  {material,"Materiaali"},
  {vertex,"Verteksivärit"}
  ]},
 {patches,
  [{1,"Käytä "}]},
 {purge_undo,
  [{1,"Perumistilat: "},
  {2,"Tee uudelleen- tilat: "},
  {3,"Ei mitään poistettavaa"},
  {4,"Poista kaikki tilat (EI peruttavissa)?"}]},
 {shape_info,
  [{object_info,"Objektissa ~p \"~s\" on ~p polygonia, ~p reunaa, ~p verteksiä.\n"
   "Tila on ~s"},
  {2,"~p objektia, ~p pintaa, ~p reunaa, ~p verteksiä"}]},
 {tools_menu,
  [{8,"Kohdista"},
  {9,"Keskitä"},
  {10,"Tallenna Rajaava Kuutio (RK)"},
  {11,"Skaalaa Tallennettuun RK:hon"},
  {12,"Skaalaa Tallennettuun RK:hon Proportionally"},
  {13,"Siirrä Tallennettuun RK:hon"},
  {14,"Aseta oletusakseli"},
  {15,"Määritä ja tallenna akseli (viitepisteen kanssa) myöhempää käyttöä varten mille tahansa"},
  {16,"\"Oletusakseli\" komennolle (esim. Skaalaa|Oletusakseli)"},
  {17,"Virtuaalipeilaus"},
  {18,"Luo"},
  {19,"Tee virtuaalipeilaus valitusta pinnasta"},
  {20,"Poista virtuaalipeilaus"},
  {21,"Poista virtuaalipeilaukset kaikista objekteista"},
  {22,"Jäädytä"},
  {23,"Luo reaalinen geometria virtuaalipeilauksista"},
  {24,"Ruutukaappaus"},
  {25,"Ota ruutukaappaus ikkunasta (tiedostoonvienti(export) materiaalieditorista)"}]},
 {undo_info,
  [{1,"ei ole yhtään perumistilaa"},
  {2,"on yksi perumistila"},
  {3,"on ~p perumistilaa"},
  {4,"; yksi toiminto voidaan tehdä uudelleen"},
  {5,"; ~p toimintoa voidaan tehdä uudelleen"}]},
 {window_menu,
  [{1,"Objektitaulukko"},
  {2,"Objektitaulukko #"},
  {3,"Materiaalieditori"},
  {4,"Avaa Materiaalieditori (näyttää materiaalit ja objektit)"},
  {5,"Avaa geometriaikkuna (näyttää objektit)"},
  {6,"Paletti"},
  {7,"Avaa väripaletti"},
  {8,"Uusi mallinnusikkuna"},
  {9,"Avaa uusi mallinnusikkuna"},
  {10,"Konsoli"},
  {11,"Avaa Konsoli viestejä varten"}
  ]}]}.
{wings_ask,
 [
 {button_label,
  [{1,"OK"}]},
 {frame_event,
  [{1,"Maksimoi tämä ruutu; minimoi muut ruudut"},
  {2,"Maksimoi tämä ruutu"},
  {3,"Minimoi tämä ruutu"}]},
 {mktree,
  [{1,"Selaa"}]}]}.
{wings_body,
 [
 {arealight_conv,
  [{1,"Tilavalo Objektiksi"},
  {2,"Muunna valitut tilavalot objekteiksi"},
  {3,"Objektit tilavaloiksi"},
  {4,"Muunna valitut objektit tilavaloiksi"}]},
 {auto_smooth,
  [{1,"Automaattipehmennys-parametrit"},
  {2,"Taitoskulma"}]},
 {clean_isolated_vertices,
  [{1,"Poistettu 1 eriytynyt verteksi\n"},
  {2,"Poistettu ~p eriytynyttä verteksiä\n"}]},
 {cleanup,
  [{1,"Lyhyet Reunat"},
  {2,"Pituustoleranssi"},
  {3,"Eriytyneet verteksit"},
  {4,"Puhdista"}]},
 {cleanup_rep_1,
  [{1,"Päällekkäinen verteksi ~p pinnassa ~p\n"}]},
 {cleanup_waists_1,
  [{1,"Poista taitosverteksi: ~p\n"}]},
 {color_material,
  [{1,"color_"}]},
 {delete_2edged_faces_1,
  [{1,"Pinnassa"},
  {2,"on vain yksi reuna"}]},
 {mat_col_conv,
  [{1,"Väreistä Materiaaleiksi"},
  {2,"Muunna verteksivärit materiaaleiksi"},
  {3,"Materiaaleista Väreiksi"},
  {4,"Muunna materiaalit verteksiväreiksi"}]},
 {menu,
  [{1,"Objektitoiminnot"},
  {2,"Siirrä"},
  {3,"Kiepauta"},
  {5,"Kiepauta objekti ympäri"},
  {10,"Tee käänteinen"},
  {11,"Kiepauttaa kaikki normaalit, kääntäen objektin pinnat nurinpäin"},
  {12,"Tiivistä"},
  {13,"Siirtää verteksejä kohti valinnan keskipistettä"},
  {14,"Pehmennä"},
  {15,"Jakaa kaikki pinnat pienempiin osiin, jolloin pinnoista tulee sileämmät"},
  {16,"Yhdistä"},
  {17,"Yhdistä usea objekti yhdeksi objektiksi"},
  {18,"Erota"},
  {19,"Erota yhdistetyt objektit"},
  {20,"Hitsaa"},
  {21,"Liitä pinnat jotka ovat lähes yhteneväiset"},
  {22,"Puhdista"},
  {23,"Poistaa erilaiset virheet"},
  {24,"Automaattinen Pehmennys"},
  {25,"Aseta reunat koviksi tai pehmeiksi riippuen pintojen välisestä kulmasta"},
  {26,"Kopioi"},
  {27,"Poista"},
  {28,"Poista valitut objektit"},
  {29,"Nimeä uudelleen..."},
  {30,"Nimeä valitut objektit uudelleen"},
  {31,"Näytä Kaikki"},
  {32,"Näytä kaikki tämän objektin pinnat"}
  ]},
 {mode_conv,
  [{1,"Verteksiväri-tila"},
  {2,"Vaihtaa objekti-tilasta verteksiväri-tilaan (materiaalit pysyvät, mutta eivät näy)"},
  {3,"Materiaalitila"},
  {4,"Vaihtaa objekti-tilasta materiaalitilaan (verteksivärit pysyvät, mutta eivät näy)"}]},
 {rename_1,
  [{1,"Nimeä uudelleen"}]},
 {unify_modes,
  [{1,"Objekteja joissa on verteksivärit ei voida yhdistää objektien kanssa joissa on materiaalit."}]},
 {vertex_color_item,
  [{1,"Verteksiväri"},
  {2,"Liitä verteksivärit valittuihin objekteihin (valitaan ensin verteksiväri-tila)"}]},
 {weld,
  [{1,"Pituustoleranssi"},
  {2,"Hitsaa"}]},
 {weld_1,
  [{1,"Yhtään pintaa ei löytynyt hitsattavaksi."}]}]}.
{wings_camera,
 [
 {desc,
  [{1,"Yksi"},
  {2,"Kaksi"},
  {3,"Kolme"}]},
 {help,
  [{1,"Käynnistä kamera"}]},
 {info,
  [{1,"HUOM: Vain Nendo-kameratilassa voidaan käyttää 1-näppäimistä hiirtä."},
  {2,"HUOM: Vain Nendo ja Blender-kameratilassa voidaan käyttää "
   "2-näppäimistä hiirtä."},
  {3,"HUOM! "},
  {4,"-kameratila vaatii väh. 2-näppäimisen hiiren"},
  {5,"HUOM! "},
  {6,"-kameratila vaatii 3-näppäimisen hiiren"}]},
 {message,
  [{2,"Liikuta hiirtä suurentaaksesi näkymää"},
  {3,"Liikuta hiirtä to tumble"},
  {4,"[Q]"},
  {5,"Liikuta hiirtä vierittääksesi näkymää"},
  {6,"Peru/palauta näkymä"},
  {7,"Palauta näkymä"}]},
 {mode_help,
  [{1,"Vieritä"},
  {2,"Suurenna"},
  {3,"Kierrä"}]},
 {prefs,
  [{1,"Hiirinäppäimet"},
  {2,"Kameratila"},
  {3,"Vieritysnopeus"},
  {4,"Hiiren rulla suurentaa"},
  {5,"Eteenpäin Suurentaa"},
  {6,"Eteenpäin Pienentää"},
  {7,"Suurennuskerroin"},
  {9,"Hiiren Rulla"}]}]}.
{wings_collapse,
 [
 {check_consistency,
  [{1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheitä objektin rakenteessa."}]},
 {check_vertices_1,
  [{1,"Verteksin"},
  {2," sulauttaminen jättäisi taitoksen.\n"}]}]}.
{wings_color,
 [
 {choose_1,
  [{1,"Valitse Väri"}]}]}.
{wings_console,
 [
 {do_window,
  [{1,"Konsoli "},
  {2,"x"}]},
 {handle_action,
  [{1,"Tallenna"},
  {3,"Tekstitiedosto"},
  {4,"Virhe kirjoitettaessa: ~w"}]},
 {popup_menu,
  [{1,"Tallenna tiedostoon"},
  {2,"Tallenna konsolin sisältö tiedostoon"}]},
 {server_loop,
  [{1,":~w Vastaanotettu tuntematon: ~p\n"}]}]}.
{wings_deform,
 [
 {check_range,
  [{1,"Laajennusakseli "},
  {2," on liian lyhyt."}]},
 {crumple_dirs,
  [{1,"Satunnainen"},
  {2,"satunnainen suunta"},
  {4,"normaalia pitkin"},
  {8,"Siirrä verteksejä satunnaisesti pitkin"}]},
 {dir,
  [{1,"Kierrä valittuja verteksejä "},
  {2," :n ympäri lävistäen valinnan keskipisteen"},
  {3," lävistäen origon (0,0,0)"}]},
 {inflate_fun,
  [{1,"Valitse keskipiste ja säde"},
  {2,"Paisuta elementtejä"},
  {3,"Valitse keskipiste"},
  {4,"Valitse piste määrittääksesi säteen"}]},
 {sub_menu,
  [{1,"Paisuta elementtejä"},
  {2,"Valitse keskipiste ja säde"},
  {3,"Rypistä"},
  {4,"Siirrä verteksejä satunnaisesti"},
  {5,"Paisuta"},
  {6,"Kavenna"},
  {7,"Kierrä"},
  {8,"Momentti"}]},
 {taper_item,
  [{1,"Kavenna pitkin "},
  {2," -akselia (vaikuttaen suunnissa "},
  {3,")"},
  {4,"Valitse kavennus-akseli"},
  {5,"Valitse akselin keskikohta"},
  {6,"Valitse kavennuksen aloituskohta"},
  {7,"Pitkin "}]}]}.
{wings_dissolve,
 [
 {dissolve_1,
  [
  {1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheitä objektin rakenteessa."}
  ]}
 ]}.
{wings_drag,
 [
 {help_message,
  [{1,"Numeerinen syöttö"}]},
 {make_query_1,
  [{2,"A"}]},
 {numeric_input,
  [{1,"Numeerinen syöttö"}]},
 {qstr,
  [{1,"Dx"},
  {2,"Dx"},
  {3,"Dy"},
  {4,"Dz"},
  {5,"R"},
  {6,"A"}]},
 {standard_mode_fun,
  [{1,"[Shift] ja/tai [Ctrl] kohdistaa"},
  {2,"[+] tai [-] Säätää säteen"}]},
 {zmove_help,
  [{1,"Raahaa siirtääksesi Z-akselia pitkin"},
  {2,"Raahaa säätääksesi kolmannen parametrin"}]}]}.
{wings_edge,
 [
 {dissolve_edge_2,
  [{1,"Sulauttaminen aiheuttaisi virheellisen pinnan."}]}
 ]
}.
{wings_edge_cmd,
 [
 {cut_command,
  [
  {1,"Katkaise"}
  ]},
 {cut_entry,
  [{1,"Katkaise "},
  {2," reunat tasapituisiksi"}]},
 {cut_fun,
  [{1,"Katkaise tasapituisiksi reunoiksi"},
  {2,"Katkaise valitusta kohdasta"}
  ]},
 {cut_pick_error,
  [{1,"Vain yksi reuna voidaan katkaista valitusta kohdasta."}]},
 {loop_cut,
  [{1,"Reunasilmukkaa ei voi jakaa ~p kahteen (tai useampaan) osaan"}]},
 {menu,
  [{1,"Reunatoiminnot"},
  {2,"Siirrä"},
  {3,"Liu'uta"},
  {4,"Liu'uta pitkin viereisiä reunoja "},
  {5,"Pursota"},
  {6,"Liitä"},
  {7,"Luo uusi reuna liittämällä valittujen reunojen keskipisteet"},
  {8,"Viistä"},
  {9,"Pyöristä valitut pinnat"},
  {10,"Poista"},
  {11,"Poista valitut reunat"},
  {12,"Sulauta"},
  {13,"Poista reunat, korvaten ne vertekseillä"},
  {14,"Kovuus"},
  {15,"Pehmeä"},
  {16,"Kova"},
  {17,"Katkaisu Reunasilmukka pitkin"},
  {18,"Katkaise kahdeksi objektiksi reunasilmukkaa pitkin"},
  {19,"Verteksiväri"},
  {20,"Liitä verteksivärit valittuihin reunoihin"}]},
 {plain_cut_menu,
  [{2,"Katkaise tasapituisiksi reunoiksi"}]},
 {slide_help_mode,
  [{1,"Absoluuttinen"},
  {2,"Suhteellinen"},
  {3,"Lukitse suunta"},
  {4,"Vapauta suunta"},
  {5,"Pysähdy toisiin reunoihin"},
  {6,"Jatka toisten reunojen ohi"}]}]}.
{wings_export,
 [
 {export,
  [{1,"viedään tiedostoon"},
  {2,"valmistellaan"},
  {4,"Vientimoduli kaatui"}]}]}.
{wings_extrude_edge,
 [
 {bevel_faces,
  [{1,"Objekti on liian pieni viistettäväksi."}]},
 {extrude_problem,
  [
  {1,"Ei voi pursottaa/viistää; "
   "kaksi tai useampia verteksiä on ehkä liian lähellä toisiaan.\n"
   "Yritä Puhdista-komentoa."}
  ]}
]}.
{wings_face_cmd,
 [
 {bridge,
  [{1,"Pinnoilla täytyy olla keskenään sama määrä verteksejä."},
  {2,"Pinnat eivät saa osoittaa samaan suuntaan."},
  {3,"Pinnat eivät saa olla vierekkäisiä."}]},
 {bridge_error,
  [{1,"Vain kaksi pintaa saa olla valittuna."}]},
 {clone_on,
  [{1,"Vain yksi pinta saa olla valittuna."}]},
 {clone_on_selection,
  [{1,"Valitse kohde-elementit joihin kopiot sijoitetaan."}]},
 {lift_check_selection,
  [{1,"Pinta- ja reunavalinnat eivät sovi yhteen."},
  {2,"Pinta- ja verteksivalinnat eivät sovi yhteen."}]},
 {lift_fun,
  [{1,"Kohota, kääntäen pinta reunan tai verteksin ympäri"},
  {2,"Kohota vakiosuunnissa"}]},
 {lift_sel_mismatch,
  [{1,"Pinta- ja reunavalinnat eivät vastaa toisiaan."}]},
 {lift_selection,
  [{1,"Valitse reuna tai verteksi saranaksi"}]},
 {lift_vtx_sel_mismatch,
  [{1,"Pinta- ja verteksivalinnat eivät vastaa toisiaan."}]},
 {menu,
  [{1,"Pintatoiminnot"},
  {2,"Siirrä"},
  {3,"Pursota"},
  {4,"Pursota alue"},
  {5,"Kopioi alue"},
  {6,"Sisennä"},
  {7,"Sisentää valitun pinnan sisällä olevan pinnan"},
  {8,"Koverra"},
  {9,"Kovertaa objektin ontoksi, jättäen valitut pinnat rei'iksi"},
  {10,"Viistä"},
  {11,"Viistää valittujen pintojen reunat"},
  {12,"Siltaa"},
  {13,"Luo siltauksen tai tunnelin kahden pinnan välille"},
  {14,"Kohouma"},
  {15,"Luo kohoumia valituista pinnoista"},
  {16,"Kohota"},
  {17,"Sijoita"},
  {18,"Siirtää ja kääntää objektia, kohdistaen valitun pinnan toiseen elementtiin"},
  {19,"Kopioi valitun objektin yhteen tai useampaan elementtiin"},
  {20,"Peilaa"},
  {21,"Peilaa objekti valittujen pintojen ympäri ja liitä objektiin"},
  {22,"Peilaa ja luo erilliset objektit"},
  {23,"Sulauta reunat"},
  {24,"Poistaa kaikki reunat valittujen pintojen väliltä"},
  {25,"Sulauta"},
  {26,"Poistaa pinnat, korvaten ne vertekseillä"},
  {27,"Pehmennä"},
  {28,"Jakaa valitut pinnat pienempiin osiin ja tekee niistä sileämmät (Catmull-Clark)"},
  {29,"Mosaiikki"},
  {30,"Verteksiväri"},
  {31,"Liittää verteksivärit valittuihin pintoihin"},
  {32,"Piilota"},
  {33,"Piilottaa valitut pinnat"}
  ]},
 {put_on,
  [{1,"Vain yksi pinta saa olla valittuna."}]},
 {put_on_check_selection,
  [{1,"Valinta ei saa olla samassa objektissa."},
  {2,"Valitse vain yksi elementti."}]},
 {put_on_selection,
  [{1,"Valitse kohde-pinta johon lähdeobjekti sijoitetaan"}]},
 {smooth,
  [{1,"pehmennys"}]},
 {unify_modes,
  [{1,"Objektia jossa käytetään verteksivärejä ei voi sillata objektin kanssa jossa käytetään materiaalia"}]}]}.
{wings_ff_ndo,
 [
 {check_size,
  [{1,"Objektia \""},
  {2,"\" ei voi viedä "},
  {3,"Nendo-tiedostomuotoon (liian monta reunaa)."}]},
 {clean_bad_edges,
  [{1,"Viallinen Reuna: ~w\n"}]},
 {import,
  [{1,"Nendo 1.0 tiedostoja ei tueta"},
  {2,"ei ole Nendo tiedosto"}]},
 {import_1,
  [{1,"~w objekti(en)\n"}]},
 {read_edges,
  [{1," reunat ~w\n"}]},
 {read_object_1,
  [{1,"~w: ~s: näkyvyys=~p toleranssi=~p\n"}]},
 {read_objects,
  [{1," ~w tyhjä objekti\n"},
  {2," roskaa: ~w\n"}]},
 {read_vertices,
  [{1," verteksit ~w\n"}]},
 {skip_faces,
  [{1," pinnat ~w\n"}]}]}.
{wings_ff_wings,
 [
 {export,
  [{1,"tallennetaan"},
  {2,"valot"},
  {3,"uudelleennumerointi"},
  {4,"objektit"},
  {5,"pakataan"},
  {6,"kirjoitetaan tiedostoon"}]},
 {import,
  [{1,"avataan Wings-tiedosto"},
  {2,"luetaan tiedosto"}]},
 {import_1,
  [{1,"muunnetaan binääriä"},
  {2,"0.80:sta aiempaa Wings-tiedostomuotoa ei enää tueta."},
  {3,"0.92:sta aiempaa Wings-tiedostomuotoa ei enää tueta."},
  {4,"tuntematon Wings-tiedostomuoto"},
  {5,"vioittunut Wings-tiedosto"},
  {6,"Ei ole Wings-tiedosto (tai on vanha Wings-tiedostomuoto)"}]},
 {import_image,
  [{1,"nimeämätön kuva"},
  {2,"viallinen kuva: ~p\n"}]},
 {import_object_mode,
  [{1,"Muutettu määrittelemätön tila materiaaliksi\n"}]},
 {import_props,
  [{1,"<Tallennettu Valinta>"}]},
 {import_vsn2,
  [{1,"kuvat ja materiaalit"},
  {2,"objektit"}]},
 {translate_map_images_2,
  [{1,"Materiaali ~p, ~p tekstuuri: viittaa olemattomaan kuvatiedostoon ~p\n"}]}]}.
{wings_file,
 [
 {autosave,
  [{1,"Automaattinen tallennus \"~s\" epäonnistui: ~s"}]},
 {command,
  [{1,"Palautus epäonnistui: "},
  {2,"Vie"},
  {3,"Vie Valitut tiedostoon"},
  {4,"Haluatko tallentaa muutokset ennen lopetusta?"},
  {5,"Tämä tiedosto on siirretty tai poistettu."}]},
 {confirmed_open,
  [{1,"Tiedoston luku epäonnistui: "}]},
 {confirmed_open_dialog,
  [{1,"Avaa"}]},
 {export_filename,
  [{1,"Vie"}]},
 {import_filename,
  [{1,"Tuo"}]},
 {import_image,
  [{1,"Virhe ladatessa \"~s\": ~s\n"}]},
 {import_ndo,
  [{1,"Tuonti epäonnistui: "}]},
 {install_plugin,
  [{1,"Asenna Plug-In Laajennus"},
  {2,"GZip-Pakattu Tiedosto"},
  {3,"Tar-Tiedosto"},
  {4,"Pakattu Tar-Tiedosto"},
  {5,"Beam-Tiedosto"}]},
 {menu,
  [{3,"Uusi"},
  {4,"Luo uusi, Tyhjä näkymä"},
  {5,"Avaa..."},
  {6,"Avaa viimeksi tallennettu näkymä"},
  {7,"Liitä..."},
  {8,"Liittää viimeksi tallennetun näkymän nykyiseen näkymään"},
  {9,"Tallenna"},
  {10,"Tallentaa nykyisen näkymän"},
  {11,"Tallenna Nimellä..."},
  {12,"Tallenna nykyinen näkymä uudella nimellä"},
  {13,"Tallenna valitut..."},
  {14,"Tallenna vain valitut objektit tai pinnat"},
  {15,"Tallenna Vaiheittain"},
  {16,"Palauta"},
  {17,"Palauttaa nykyisen näkymän tallennetun sisällön"},
  {18,"Tuo"},
  {19,"Vie"},
  {20,"Vie valitut"},
  {21,"Tuo Kuva..."},
  {22,"Tuo Kuvatiedoston"},
  {23,"Renderöi"},
  {24,"Asenna Plug-In Laajennus"},
  {25,"Lopeta"},
  {26,"Luo uusi tiedostonimi ja tallenna"},
  {27,"Asenna plug-in Laajennus"},
  {28,"Lopeta Wings 3D"}
  ]},
 {merge,
  [{1,"Liitä"},
  {2,"Tiedostonluku epäonnistui: "}]},
 {recent_files,
  [
  {1,"Avaa tämä aiemmin käytetty tiedosto"}
  ]},
 {save_as,
  [{1,"Tallenna nimellä"}]},
 {save_now,
  [{1,"Tallennus epäonnistui: "}]},
 {save_selected,
  [{1,"Tämä komento vaatii valinnan."},
  {2,"Tallenna Valitut"}]},
 {str_save_changes,
  [{1,"Haluatko tallentaa muutokset?"}]},
 {use_autosave_1,
  [{1,"Automaattisesti tallennettu tiedosto myöhemmällä aikaleimalla on olemassa; "
   "haluatko ladata sen tämän sijaan?"}]}]}.
{wings_help,
 [
 {advanced_menus,
  [{1,"Valintaikkunassa "},
  {4," voit valita \"Edistyneet Valikot\"."},
  {5,"Valitsemalla edistyneet valikot saat käyttöösi seuraavat lisäominaisuudet:"},
  {6,"Uusia komentoja: "},
  {7,"Pinta"},
  {8,"Sijoita"},
  {9," ja "},
  {10,"Pinta"},
  {11,"Kohota"},
  {12,"Vektori-pohjaiset toiminnot: Mahdollisuus määrittää akseli "
   "(tai vektori) ja sijoittaa se niin että se lävistää tietyn pisteen."},
  {13,"Magneetti-toiminnot: Tekevät mahdolliseksi käsitellä ympäröivää geometriaa "
   "orgaanisesti millä tahansa työkalulla. "
   "Magneettityyppi- ja vaikutussäde-asetukset ."},
  {14,"Vektori- ja magneettitoimintoja voidaan yhdistellä."},
  {15,"Edistyneiden valikoiden ollessa käytössä, monet komennot tekevät eri "
   "asioita riippuen siitä, millä hiiren näppäimellä ne suoritetaan."},
  {16,"Esim. Oikealla näppäimellä Käännä-komennolle voi määrittää akselin (tai vektorin) "
   "jonka ympäri valintaa käännetään, Keskinäppäimellä voi määrittää akselin - ja tietyn pisteen jonka kautta akselin on kuljettava "
   "ja tietyn pisteen jonka kautta akselin on kuljettava."},
  {17,"Alareunassa oleva viestirivi näyttää tietoja kulloinkin käytettävästä komennosta. "
   "Sen seuraaminen on suositeltavaa varsinkin kun käytetään edistyneitä valikkoja."}]},
 {def_commands,
  [{1,"Valintaikkunassa "},
  {4," voit valita \"Oletuskomennot\"."},
  {5,"Kaksi oletuskomentoa voidaan määritellä. "
   "Tallentaaksesi viimeksi suoritetun komennon, käytä:"},
  {8,"Käyttääksesi komentoa joka tallennettiin, käytä:"},
  {11,"HUOM! Käytettäessä "},
  {13," tai "},
  {15," -kameratilaa, toista oletuskomentoa ei voi käyttää."}]},
 {def_hotkeys,
  [{1,"Kaikkiin valikoissa oleviin komentoihin voidaan liittää pikanäppäin."},
  {2,"Liittääksesi pikanäppäimen komennolle, avaa valikko jossa kyseinen."
   "komento on. Komennon ollessa korostettuna, paina [Insert] tai [/], seuraavaksi "
   "paina näppäintä johon haluat liittää komennon."},
  {3,"Poistaaksesi pikanäppäimen, korosta komento valikosta, ja paina "
   "[Del] tai [\\]."}]},
 {edit_prefs,
  [{1,"Muokkaa"},
  {2,"Asetukset"}]},
 {getting_started,
  [{1,"Aloitellessasi Wingsin käyttöä, seuraa alareunassa olevaa viestiriviä. "
   "Siitä voit nähdä miten hiiren näppäimiä voi käyttää "
   "eri komentojen kanssa."},
  {2,"Hiirinäppäinten toiminnot tulevat ensin, seuraavilla lyhenteillä "},
  {7,"Yleisesti V (vasenta näppäintä) käytetään valittaessa ja hyväksyttäessä, "
   "K (keskinäppäintä) kameran ohjaukseen, ja O (oikeata näppäintä) "
   "lisävalikoiden avaamiseen."},
  {left_def,"vasen hiirinäppäin"},
  {middle_def,"keskinäppäin tai kiekko"},
  {right_def,"oikea hiirinäppäin"},
  {two_a,"seuraten pikanäppäin-toimintoja."}]},
 {header,
  [{1,"Aloitusohjeita"},
  {2,"1- tai 2-näppäimisen hiiren käyttö"},
  {3,"Ranskalainen ja Saksalainen näppäimistö"},
  {4,"Määritetyt pikanäppäimet"},
  {5,"Kuinka määrittää pikanäppäimiä"},
  {6,"Valaisun perusteet"},
  {7,"Edistyneet valikot"},
  {8,"Oletuskomennot"},
  {9,"Vinkkejä"},
  {10,"Tietoja OpenGL:stä"},
  {11,"Tietoja Wings 3D:stä"}]},
 {help_window,
  [{1,"Ei ohjetta"}]},
 {international,
  [{1,"Valitettavasti Rankalaisessa ja Saksalaisessa näppäimistössä (ja mahdollisesti muissa), Peru/Tee uudelleen-komentoja "
   "ei voi liittää [Z]-näppäimeen. (Tämä saattaa muuttua tulevissa Wings-julkaisuissa.)"},
  {2,"Ranskalaisessa näppäimistössä ko. komennot voidaan liittää [W]-näppäimeen "
   " ([Ctrl]+[W], [Ctrl]+[Alt]+[W] jne)."},
  {3,"Saksalaisessa näppäimistössä ko. komennot voidaan liittää [Y]-näppäimeen "
   "([Ctrl]+[Y], [Ctrl]+[Alt]+[Y] jne)."}]},
 {lights,
  [{1,"1. Luo valoja käyttäen Valot-käskyä objektivalikosta (O-klikkaa "
   "kun mitään ei ole valittuna)."},
  {2,"2. Valitse valo V-klikkaamalla sitä. Kun valo on "
   "valittuna, pääset Valot-lisävalikkoon "
   "O-klikkaamalla."},
  {3,"3. Saadaksesi luodut valot käyttöön,"
   " käytä "},
  {4,"Näytä"},
  {5,"Näkymän valaistus"},
  {6,"."}]},
 {message,
  [{1,"Sulje ohjeikkuna"}]},
 {one_or_two,
  [{1,"HUOM! vain "},
  {2," ja "},
  {3," -kameratiloissa voidaan käyttää 2-näppäimistä hiirtä. Vain "},
  {4," -kameratilassa voidaan käyttää 1-näppäimistä hiirtä."}]},
 {opengl_info,
  [{1,"Valmistaja: "},
  {2,"Renderöijä: "},
  {3,"Versio: "},
  {4,"Version tuple: "},
  {5,"Red bits"},
  {6,"Green bits"},
  {7,"Blue bits"},
  {8,"Alpha bits"},
  {9,"Depth bits"},
  {10,"Stencil bits"},
  {11,"Accum. red bits"},
  {12,"Accum. green bits"},
  {13,"Accum. blue bits"},
  {14,"Accum. alpha bits"},
  {15,"Max number of lights"},
  {16,"Max clip planes"},
  {17,"Max modelview stack depth"},
  {18,"Max projection stack depth"},
  {19,"Maks. texture stack depth"},
  {20,"Subpixel bits"},
  {21,"Max 3D texture size"},
  {22,"Max texture size"},
  {23,"Max pixel map table"},
  {24,"Max name stack depth"},
  {25,"Max display-list call nesting"},
  {26,"Max evaluator polynomial order"},
  {27,"Max viewport dimensions"},
  {28,"Max depth of attribute stack"},
  {29,"Max depth of client attribute stack"},
  {30,"Number of auxiliary buffers"},
  {31,"Color buffers store RGBA"},
  {32,"Color buffers store indices"},
  {33,"Double buffering"},
  {34,"Stereo buffers"},
  {35,"Range of aliased point sizes"},
  {36,"Range of antialised point sizes"},
  {37,"Range of aliased line widths"},
  {38,"Range of antialised line widths"},
  {39,"Recommended max number of indices for drawRangeElement()"},
  {40,"Recommended max number of vertices for drawRangeElement()"},
  {41,"Max number of texturing units"},
  {42,"Number of compression formats"},
  {43,"Max number of vertex units"},
  {44,"OpenGL-Laajennukset:"}]},
 {performance_tips,
  [{1,"Wings 3D:n suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä"},
  {2,"Prosessorin nopeus"},
  {3,"Prosessorin välimuistin tyyppi ja määrä"},
  {4,"Keskusmuistin(RAM) määrä ja nopeus"},
  {5,"Näytönohjain"},
  {6,"Näytönohjaimen muistin määrä"},
  {7,"Kuun sijainti"},
  {8,"Siksi on hankala antaa täsmällisiä ohjeita Wings 3D:n suorituskyvyn parantamiseksi. "
   "Seuraavat vinkit saattavat parantaa sitä:"},
  {9,"Kokeile eri väritiloja (256 väriä, 16-bittinen, 32-bittinen) ja eri erottelutarkkuuksia (resoluutio). "
   "Varsinkin jos näytönohjaimessa on vähän muistia, liian useat värit (esim. 32-bittinen) ja/tai liian suuri resoluutio"
   "alentavat suorituskykyä radikaalisti. "
   "Pienempien mallinnusikkunoiden käyttö (ei maksimoitujen) saattaa myös auttaa."},
  {10,"Sulje tarpeettomat ikkunat Wings:ssä."},
  {11,"Varmista etteivät mallinnusikkunat mene päällekkäin."},
  {12,"Käytä vain tarpeellinen määrä (aktiivisia) valoja. "
   "Liian suuri valojen määrä hidastaa näytönohjaimen toimintaa tarpeettomasti."},
  {13,"Jos mahdollista, käytä "},
  {14,"Työkalut"},
  {15,"Virtuaalipeilaus "},
  {16,"-komentoa."},
  {17,"Piilota objektit joita et tarvitse juuri sillä hetkellä."},
  {18,"Käytä komentoa "},
  {19,"Näytä"},
  {20,"Näytä Värit"},
  {21," piilottaaksesi verteksivärit, jos niitä käytetään objektissa."},
  {22,"Käytä komentoa "},
  {23,"Näytä"},
  {24,"Näytä Tekstuurit"},
  {25," piilottaaksesi tekstuurit mallinnettaessa."},
  {26,"Työskentele Lankamalli-tilassa."},
  {27,"Reunojen näkyvyys hidastaa joidenkin näytönohjainten toimintaa. "
   "Piilota reunat "},
  {28,"Näytä"},
  {29,"Näytä Reunat"},
  {30," -komennolla."}]},
 {splash_contents,
  [{1,"Wings 3D on polygoni-mallintaja jonka tekemiseen ovat vaikuttaneet ja innostaneet"},
  {2,"Nendo ja Mirai IZware:lta."},
  {3,"Wings 3D:hen ei sisälly minkäänlaista takuuta,"},
  {4,"mutta se on täysin ilmainen mihin tahansa käyttöön"},
  {5,"(myös kaupalliseen)."},
  {6,"Tekijänoikeus "},
  {7," & Muut"},
  {8,"JPEG-kirjasto: Tekijänoikeus "}]},
 {use_one_or_two,
  [{1,"Jos haluat käyttää hiirtä vain yhdellä tai kahdella näppäimellä, määrittele se "
   ""},
  {2," -valintaikkunassa."}]}]}.
{wings_hotkey,
 [
 {keyname,
  [{1,"Bksp"},
  {2,"Tab"},
  {3,"Space"},
  {4,"Shift+"}]},
 {list_header,
  [{1,"Pikanäppäimet kaikissa tiloissa"},
  {2,"Pikanäppäimet objekti-tilassa"},
  {3,"Pikanäppäimet reuna-tilassa"},
  {4,"Pikanäppäimet pinta-tilassa"},
  {5,"Pikanäppäimet valoille"},
  {6,"Pikanäppäimet vertekseille"}]},
 {list_keys,
  [{1," (käyttäjän määrittelemät)"},
  {2," (plug-inin määrittämät)"}]},
 {vkeyname,
  [{1,"Bksp"},
  {2,"Tab"},
  {3,"Enter"},
  {4,"Pause"},
  {5,"Esc"},
  {6,"Space"},
  {7,"Delete"},
  {8,"Del"},
  {9,"/"},
  {10,"*"},
  {11,"-"},
  {12,"+"},
  {13,"Enter"},
  {14,"="},
  {15,"Up"},
  {16,"Down"},
  {17,"Right"},
  {18,"Left"},
  {19,"Insert"},
  {20,"Home"},
  {21,"End"},
  {22,"Page Up"},
  {23,"Page Down"},
  {24,"UKEY"}]}]}.
{wings_image,
 [
 {create_default,
  [{1,"~p Tunnistamaton tyyppi ~p; hylätään\n"}]},
 {create_image,
  [{1,"Leveys"},
  {2,"Korkeus"},
  {3,"Kuvio"},
  {4,"Ruudukko"},
  {5,"Shakkiruutu"},
  {6,"Pystypalkit"},
  {7,"Vaakapalkit"},
  {8,"Valkoinen"},
  {9,"Musta"},
  {10,"Luo Kuva"}]},
 {event,
  [{1,"Näytä valikko"}]},
 {event_1,
  [{1,"Näytä luonnollisessa koossa"}]},
 {screenshot,
  [{1,"<<Ruutukaappaus>>"}]},
 {window_params,
  [{1,"Kuva: ~s [~wx~wx~w]"}]}]}.
{wings_init,
 [
 {display_actual_mode,
  [{1,"Näyttötila: RGBA: ~p ~p ~p ~p Syvyys: ~p Stencil: ~p Akkum: ~p ~p ~p ~p\n"}]},
 {try_video_modes,
  [{1,"Yritetään OpenGL-tilaa\n"}]},
 {video_mode_failure,
  [{2,"Ei löytynyt sopivaa OpenGL-tilaa.\n\n"},
  {3,"Varmista että OpenGL-ajurit ovat asennettuna.\n\n"},
  {5,"Ei löytynyt sopivaa OpenGL-tilaa (ovatko OpenGL-ajurit asennettuna?)"}]}]}.
{wings_light,
 [
 {attenuation,
  [{1,"Ei ole piste- tai kohdevalo."}]},
 {color,
  [{1,"Valitse vain yksi valo."}]},
 {edit,
  [{1,"Valitse vain yksi valo."},
  {2,"Ympäristövalaistuksen ominaisuudet"},
  {3,"Valon ominaisuudet"}]},
 {edit_ambient_dialog,
  [{1,"Ympäristö"},
  {2,"Väri"},
  {3,"OK"}]},
 {edit_dialog,
  [{1,"Mattapintainen heijastavuus"},
  {2,"Ympäristö"},
  {3,"Peilipintainen heijastavuus"},
  {4,"Värit"},
  {5,"OK"}]},
 {export_camera_lights,
  [{1,"Ympäristö"},
  {2,"Rajaton"},
  {3,"Rajaton1"},
  {4,"Rajaton2"}]},
 {info,
  [{1,"Valo ~s"},
  {2,": Sijainti ~s ~s ~s"}]},
 {info_1,
  [{1,". Kohde ~s ~s ~s. Suunta. ~s ~s ~s"},
  {2,". Kulma ~s~c"}]},
 {light_types,
  [{1,"Rajaton"},
  {2,"Luo etäinen, suuntaava valo (vrt. aurinko)"},
  {3,"Piste"},
  {4,"Luo valo joka säteilee kaikkiin suuntiin"},
  {5,"Kohde"},
  {6,"Luo kohdevalo"},
  {7,"Ympäristö"},
  {8,"Luo ympäristö-valonlähde"},
  {9,"Alue"},
  {10,"Luo alue joka säteilee valoa"}]},
 {menu,
  [{1,"Valo-toiminnot"},
  {2,"Siirrä"},
  {3,"Sijainnin korostus"},
  {4,"Aseta kohdistuspiste tai valon sijainti"},
  {5,"Väri"},
  {6,"Säädä vuorovaikutteisesti värisävyä, määrää, ja kylläisyyttä"},
  {7,"Vaimennus"},
  {8,"Lineaarinen"},
  {9,"Säädä vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsäteet heikkenevät matkatessaan poispäin valonlähteestä (Lineaarinen tekijä)"},
  {10,"Neliöllinen"},
  {11,"Säädä vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsäteet heikkenevät matkatessaan poispäin valonlähteestä (Neliöllinen tekijä)"},
  {12,"Kohdekulma"},
  {13,"Säädä vuorovaikutteisesti kohdevalon kulmaa"},
  {14,"Kohdevaimennus"},
  {15,"Säädä vuorovaikutteisesti kuinka paljon valonsäteet heikkenevät matkatessaan poispäin valonlähteestä"},
  {16,"Muokkaa asetuksia..."},
  {17,"Muokkaa valon ominaisuuksia"},
  {18,"Kopioi"},
  {19,"Kopioi ja siirrä valittuja valoja"},
  {20,"Poista"},
  {21,"Poista valitut valot"}]},
 {plugin_results,
  [{1,"Valoeditori-plug-in jätti roskaa:~n  ~P~n"},
  {2,"Plug-in(it) jättivät roskaa"}]},
 {qs_att,
  [{1,"Lineaarinen"},
  {2,"Neliöllinen"},
  {3,"Vaimennus"}]},
 {qs_specific,
  [{1,"Kulma"},
  {2,"Vaimennus"},
  {3,"Kohde-parametrit"}]},
 {selected_light,
  [{1,"Valitse vain yksi valo."}]},
 {spot_angle,
  [{1,"Ei ole kohdevalo."}]},
 {spot_falloff,
  [{1,"Ei ole kohdevalo."}]}]}.
{wings_magnet,
 [
 {check_radius,
  [{1,"Liian lyhyt vaikutussäde."}]},
  {common_dialog,
  [{4,"Reitin etäisyys"}]},
 {dialog,
  [{1,"Magneetti-vaihtoehdot"},
  {2,"Vaikutussäde"},
  {3,"Magneetti-vaihtoehdot"}]},
 {drag_help,
  [{1,"[+] tai [-] Säätää Säteen "}]},
 {info_string,
  [{1,"Magnetväg:"}]},
 {magnet_route,
  [{shortest,"Lyhin"},
  {midpoint,"Keskipiste"},
  {surface,"Pinta"}]},
 {magnet_shape_str,
  [
  {bell,"Kello"},
  {dome,"Kupoli"},
  {spike,"Piikki"},
  {straight,"Suora"}
  ]}
 ]}.
{wings_material,
 [
 {edit,
  [{1,"Materiaalin ominaisuudet: "}]},
 {edit_dialog,
  [{1,"Mattapintainen heijastavuus"},
  {2,"Ympäristö"},
  {3,"Peilimäinen heijastavuus"},
  {4,"Valovoimaisuus"},
  {5,"Kiiltävyys"},
  {6,"Näkyvyys"},
  {7,"OK"}]},
 {load_map_1,
  [{1,"Lataaminen epäonnistui"}]},
 {material_fun,
  [{1,"Liitä olemassaoleva materiaali valittuun objektiin tai elementtiin"},
  {2,"Luo ja liitä uusi materiaali"}]},
 {material_menu,
  [{1,"Materiaali"},
  {2,"Uusi..."},
  {3,"Luo ja liitä uusi materiaali valittuihin pintoihin"},
  {4,"Materiaali"}]},
 {new_1,
  [{1,"Uusi Materiaali"},
  {2,"Materiaalin Nimi"},
  {3,"Uusi Materiaali"}]},
 {plugin_results,
  [{1,"Materiaalieditori-plug-in jätti roskaa:~n  ~P~n"},
  {2,"Plugin(it) jättivät roskaa"}]},
 {rename,
  [{1,"Nimeä uudelleen"}]},
 {show_map,
  [{1,"~p: <kuva poistettu>"},
  {2,"~p: ~p [~px~px~p]"},
  {3,"Poista"}]},
 {show_maps,
  [{1,"Tekstuurit"}]}]}.
{wings_menu,
 [
 {get_hotkey,
  [{1,"Paina näppäintä liittääksesi komennon."}]},
 {handle_key_event,
  [{1,"Tämä näppäin on jo liitetty "},
  {2,"-komentoon. Haluatko määrittää sen uudelleen?"}]},
 {help_text_1,
  [{1," -alivalikko"}]},
 {magnet_help,
  [{2,"Klikkaa Magneettia"}]},
 {norm_help_adv,
  [{1,"Avaa asetusikkuna"}]}]}.
{wings_menu_util,
 [
 {adv_scale_1,
  [{1,"Skaalaa yhtenäisesti"},
  {2,"Skaalaa pitkin akselia"},
  {3,"Skaalaa säteittäisesti"}]},
 {basic_scale,
  [{1,"Skaalaa"}]},
 {dir_help,
  [{4,"oletusakseli"},
  {3,"viimeisin akseli"},
  {7,"ympäri"},
  {10,"normaalin suuntaisesti"},
  {11,"vapaasti kaikkin suuntiin"},
  {12,"Skaalaa yhtenäisesti kaikkin suuntiin"}]},
 {dir_help_1,
  [{1,"Siirrä elementtiä/objektia "},
  {2,"Kierrä vapaasti"},
  {3,"Kierrä elementin normaalin ympäri"},
  {4,"Pursota elementtejä, ja siirrä niitä "},
  {5,"Pursota pintoja yhtenäisesti, ja siirrä niitä (yhteis)normaalin suunnassa"},
  {6,"Pursota pintoja yhtenäisesti, ja siirrä niitä "},
  {7,"Kopioi pinnat, ja siirrä niitä (yhteis)normaalin suunnassa"},
  {8,"Kopioi pinnat, ja siirrä niitä "},
  {9,"Latista elementit niiden normaalitasoon"},
  {10,"Kohota pintaa sen normaalin suunnassa"},
  {11,"Kohota pintaa ja siirrä sitä "},
  {12,"Kopioi ja siirrä vapaasti "},
  {13,"Siirrä elementtejä suunnassa "},
  {14,"Pursota elementit, ja siirrä suunnassa "},
  {15,"Pursota pinnat yhtenäisesti, ja siirrä suunnassa "},
  {16,"Kopioi pinnat, ja siirrä suunnassa "},
  {17,"Kierrä ympäri "},
  {18,"Skaalaa "},
  {19,"Skaalaa suunnassa "},
  {20,"Litistä tasoon "},
  {21,"Litistä tasoon, ja siirrä "},
  {22,"Kohota pintaa suunnassa "},
  {23,"Kopioi ja siirrä suunnassa "}]},
 {dirs,
  [{1,"Siirrä oletusakselin suuntaisesti"},
  {2,"Valitse akseli, jonka suunnassa siirretään"},
  {3,"Siirrä oletusakselin suunnassa"},
  {4,"Siirrä valinnan normaalin suunnassa"},
  {5,"Valitse akseli, jonka suunnassa siirretään"},
  {6,"Pursota oletusakselin suunntaisesti"},
  {7,"Pursota valinnan normaalin suuntaisesti"},
  {8,"Valitse akseli, jonka suunnassa pursotetaan"},
  {9,"Pursota oletusakselin suunntaisesti"},
  {10,"Pursota valinnan normaalin suuntaisesti"},
  {11,"Valitse akseli, jonka suunnassa pursotetaan"},
  {12,"Pursota oletusakselin suunnassa"},
  {13,"Kopioi, ja siirrä valinnan normaalin suunnassa"},
  {14,"Valitse akseli, jonka suunnassa kopioituja siirretään"},
  {15,"Kopioi; siirrä oletusakselin suunnassa"},
  {16,"Kopioi; älä siirrä"},
  {17,"Kopioi; valitse akseeli, jonka suunnassa siirretään"}]},
 {flatten,
  [{1,"Litistä"},
  {2,"Litistä oletustasoihin"},
  {3,"Valitse taso, ja siltä vertailupiste"},
  {4,"Valitse taso"}]},
 {flatten_fun_1,
  [{1,"Valitse tasolta piste"}]},
 {rotate,
  [{1,"Kierrä oletusakselin ympäri"},
  {2,"Valitse akseli ja vertailupiste"},
  {3,"Valitse akseli, jonka ympäri kierretään"}]},
 {rotate_1,
  [{1,"Kierrä"}]},
 {rotate_fun,
  [{1,"Valitse piste, jonka läpi akselin tulee kulkea "}]},
 {scale,
  [{1,"Skaalaa oletusakselista ulospäin"},
  {2,"Valitse akseli, ja piste josta skaalataan"},
  {3,"Valitse akseli josta ulospäin skaalataan"},
  {4,"Skaalaa oletusakselin suunnassa"},
  {5,"Valitse akseli, ja piste josta skaalataan"},
  {6,"Valitse akseli, jonka suunnassa skaalataan"}]},
 {scale_fun,
  [{1,"Valitse piste, josta skaalataan"}]},
 {uniform_scale,
  [{1,"Valitse piste, josta skaalataan"},
  {2,"Skaalaa yhtenäisesti valinnan keskipisteestä"}]}]}.
{wings_outliner,
 [
 {command,
  [{1,"NYI: ~p\n"}]},
 {common_image_menu,
  [{1,"Vie tiedostoon..."},
  {2,"Vie kuva tiedostoon"},
  {3,"Kopioi"},
  {4,"Kopioi valittu kuva"},
  {5,"Poista"},
  {6,"Poista valittu kuva"},
  {7,"Nimeä uudelleen"},
  {8,"Nimeä valittu kuva uudelleen"}]},
 {delete_image,
  [{1,"Kuva on käytössä materiaalissa."},
  {2,"Oletko varma, että haluat poistaa kuvan (EI peruttavissa)?"}]},
 {do_menu,
  [{1,"Muokkaa materiaalia..."},
  {2,"Muokkaa materiaalin ominaisuuksia"},
  {3,"Liitä materiaali valittuihin"},
  {4,"Liitä materiaali valittuihin pintoihin tai objekteihin"},
  {5,"Valitse"},
  {6,"Valitse kaikki pinnat joihin tämä materiaali on liitettynä"},
  {7,"Kopioi"},
  {8,"Kopioi materiaali"},
  {9,"Poista"},
  {10,"Poista materiaali"},
  {11,"Nimeä uudelleen"},
  {12,"Nimeä materiaali uudelleen"},
  {13,"Kopioi"},
  {14,"Kopioi objekti"},
  {15,"Poista"},
  {16,"Poista objekti"},
  {17,"Nimeä uudelleen"},
  {18,"Nimeä uudelleen"},
  {19,"Muokkaa Valoa..."},
  {20,"Muokkaa valon ominaisuuksia"},
  {21,"Kopioi"},
  {22,"Kopioi valo"},
  {23,"Poista"},
  {24,"Poista valo"},
  {25,"Nimeä uudelleen"},
  {26,"Nimeä uudelleen"}]},
 {event,
  [{1,"Valitse"},
  {2,"Jos objekteja/elementtejä on valittuna, näytä Materiaalieditori-valikko; jos mitään ei ole valittuna, näytä Luo-valikko"}]},
 {handle_drop,
  [{1,"Tekstuurityyppi"},
  {2,"Mattapintainen heijastavuus"},
  {3,"Kiiltävyys"},
  {4,"Kohoumat"}]},
 {image_menu,
  [{1,"Näytä"},
  {2,"Näytä kuva ikkunassa"}]},
 {image_menu_1,
  [{1,"Tee ulkoiseksi..."},
  {2,"Päivitä"},
  {3,"Tee sisäiseksi"}]},
 {make_external,
  [{1,"Tee ulkoiseksi"}]},
 {refresh_image,
  [{1,"Päivitys epäonnistui \""}]},
 {rename_image,
  [{1,"Nimeä kuva uudelleen"}]},
 {title,
  [{1,"Materiaalieditori"}]}]}.
{wings_palette,
 [
 {command,
  [{1,"Aloitusväriä ei löytynyt."},
  {2,"Lopetusväriä ei löytynyt."},
  {3,"Vie tiedostoon"},
  {5,"Wings-paletti"},
  {6,"Virhe vietäessä tiedostoon: ~w"},
  {7,"Tuo tiedostosta"},
  {9,"Wings-paletti"},
  {10,"Ei löytynyt palettia"},
  {11,"Virhe vietäessä tiedostoon: ~w"},
  {12,"Virhe vietäessä tiedostoon: ~w"}]},
 {do_menu,
  [{1,"Muokkaa"},
  {2,"Muokkaa väriä"},
  {3,"Interpoloi"},
  {4,"Interpoloi tyhjät värit"},
  {5,"Tyhjennä kaikki"},
  {6,"Tyhjennä paletti"},
  {7,"Tiivistä"},
  {8,"Tiivistä paletti"},
  {9,"Hae Värit"},
  {10,"Hae värit valituista objekteista"},
  {11,"Vie tiedostoon"},
  {12,"Vie paletti tiedostoon"},
  {13,"Tuo tiedostosta"},
  {14,"Tuo paletti tiedostosta"}]},
 {event,
  [{1,"Liitä väri valittuihin"},
  {2,"Muokkaa väriä"},
  {3,"Näytä Valikko"},
  {4,"Tyhjennä Väri"}]},
 {title,
  [{1,"Paletti"}]}]}.
{wings_pb,
 [
 {loop,
  [{1,"valmis"}]}]}.
{wings_pick,
 [
 {clear_hilite_marquee_mode,
  [{ctrl_action,"Poista Valinta"},
  {shift_action,"Poista valinnasta vain elementit, jotka ovat kokonaan rajauksen sisällä"}]},
 {handle_hilite_event,
  [{2,"(peilatussa)"}]}]}.
{wings_plugin,
 [
 {def_ui_plugin,
  [{1,"Asenna Wings uudelleen. Puuttuva plugin ~p."}]},
 {install,
  [{1,"Plug-in-laajennus asennettiin onnistuneesti."}]},
 {install_beam,
  [{1,"\"~s\"n asennus epäonnistui: ~p"},
  {2,"Tiedosto \"~s\" ei ole Wings plugin-moduli"}]},
 {install_file_type,
  [{1,"Tiedosto \"~s\": Tuntematon tiedostomuoto"}]},
 {install_verify_files,
  [{1,"Tiedosto \"~s\" sisältää tiedoston jossa on tiedostopolku"},
  {2,"Tiedosto \"~s\" ei sisällä Wings plugin-moduleita"}]},
 {plugin_dir,
  [{1,"Ei löytynyt \"plugins\"-kansiota"}]}]}.
{wings_pref_dlg,
 [
 {advanced_prefs,
  [{1,"Oletuskomennot"},
  {2,"Salli komentojen, jotka voidaan liittää Ctrl+V tai Ctrl+M- näppäinyhdistelmiin, määrittäminen"},
  {3,"Käytä korostusta väliaikaisena valintana"},
  {4,"Jos mitään ei ole valittuna, "},
  {5,"komentoja voi käyttää korostettuna olevaan elementtiin"},
  {6,"Piilota valitut siirrettäessä"},
  {7,"Älä näytä valintaa vuorovaikutteisissa komennoissa"},
  {8,"Piilota valitut kameraa liikutettaessa"},
  {9,"Piilota valitut kameraa liikutettaessa"},
  {10,"Edistyneet Valikot"},
  {11,"Lisäkomentoja- ja vaihtoehtoja, esim. Magneetit"},
  {12,"Tehokäyttäjän väliaikaiset valinnat"},
  {13,"Toissijaisessa valinta-tilassa O-klikkaus lisää valintaan"},
  {14,"Pituus"},
  {15,"Vektorin pituus toissijaisessa valinta-tilassa"},
  {16,"Paksuus"},
  {17,"Vektorin paksuus (pikseleinä)"},
  {18,"Väri"},
  {19,"Vektorin väri"},
  {20,"Vektori"}]},
 {command,
  [{1,"Yleiset"},
  {2,"Kamera"},
  {3,"Edistynyt"},
  {4,"Käyttöliittymä"},
  {5,"Muut"},
  {6,"Asetukset"}]},
 {gen_prefs,
  [{1,"Ei-valittujen Koko"},
  {2,"Ei-valittujen verteksien koko pikseleinä (0.0 = ei näkyvä)"},
  {3,"Valittu Koko"},
  {4,"Valittujen verteksien koko pikseleinä"},
  {5,"Verteksit"},
  {6,"Ei-valittujen paksuus"},
  {7,"Ei-valittujen reunojen paksuus pikseleinä"},
  {8,"Valittujen reunojen paksuus"},
  {9,"Valittujen reunojen paksuus pikseleinä"},
  {10,"Pehmeät Reunat"},
  {11,"Pehmeiden Reunojen Väri"},
  {12,"Kovat Reunat"},
  {13,"Kovien Reunojen Väri"},
  {14,"Reunat"},
  {15,"Verteksit"},
  {16,"Reunat"},
  {17,"Pinnat"},
  {18,"Objektit"},
  {19,"Valitsemattomat"},
  {20,"Valitut"},
  {21,"Älykäs Korostus"},
  {22,"Korostus"},
  {23,"Kiinteät pintavalinnat"},
  {24,"Läpikuultavat pintavalinnat"},
  {25,"Valinnan Väri"},
  {26,"Valinta"},
  {27,"Teksti"},
  {28,"Ohjetekstin väri"},
  {29,"Tausta"},
  {30,"Ohjetekstin taustaväri (sisältäen läpinäkyvyyden)"},
  {31,"Ohjeteksti"},
  {32,"Väri"},
  {33,"Pakota akselin suuntainen apuruudukko"},
  {34,"Näytä apuruudukko aina, kun näkymä on kohdistettu pää-akselien suuntaisesti"},
  {35,"Apuruudukko"},
  {36,"Näytä Akselien Kirjaimet (XYZ)"},
  {37,"+X Väri"},
  {38,"+Y Väri"},
  {39,"+Z Väri"},
  {40,"-X Väri"},
  {41,"-Y Väri"},
  {42,"-Z Väri"},
  {43,"Akselit"},
  {aa_ortho1,"Pakota akselin suuntainen Suorakulma-näkymä"},
  {aa_ortho2,"Vaihda näkymä aina suorakulma-tilaan, kun näkymä on kohdistettu pää-akselien suuntaisesti"}]},
 {menu,
  [{1,"Asetukset..."},
  {2,"Muokkaa Wings 3D:n asetuksia"}]},
 {misc_prefs,
  [{1,"Tämän OpenGL-version kanssa ei tueta Läpinäkyvyys-asetuksia"},
  {2,"Tallenna automaattisesti joka"},
  {3,"minuutti"},
  {4,"Perumistasot"},
  {5,"Kulma"},
  {6,"Viive (ms)"},
  {7,"Automaattipyöritys"},
  {8,"Perusobjekti"},
  {9,"Joitakin reunoja"},
  {10,"Kaikki Reunat"},
  {11,"Varjostetun tilan reuna-tyyli"},
  {12,"Näkyvyys paikallaan ollessa"},
  {13,"Näkyvyys siirrettäessä"},
  {14,"Välimuisti-tila"},
  {15,"Valikon ja valintaikkunan tekstit katoavat"},
  {16,"Ongelma ilmenee joillakin Matroxin näytönohjaimilla"},
  {17,"Wings kaatuu jos akselit ovat "},
  {18,"Ongelma ilmenee joillakin Matroxin näytönohjaimilla"},
  {19,"Kameran liikkeet ja vuorovaikutteiset komennot nykivät"},
  {20,"Ongelma ilmenee Mac OS X 10.3:ssa (Panther)"},
  {21,"Ongelman kiertäminen"}]},
 {smart_set_value_1,
  [{1,"Fontin vaihto tulee voimaan seuraavan kerran kun käynnistät Wings 3D:n."}]},
 {ui_prefs,
  [{1,"Fontti"},
  {2,"Työpöytä-/Mallinnusikkunan Tausta"},
  {3,"Valikon Teksti"},
  {4,"Valikon Korostus"},
  {5,"Valikossa korostettu teksti"},
  {6,"Valikon Tausta"},
  {7,"Valintaikkunan teksti"},
  {8,"Valintaikkunan teksti (passiivinen)"},
  {9,"Valintaikkunan Tausta"},
  {10,"Nimiteksti"},
  {11,"Nimitekstin (Passiivinen) Tausta"},
  {12,"Nimitekstin (Aktiivinen) Tausta"},
  {13,"Värit"},
  {14,"Älä näytä edistymispalkkia"},
  {15,"Konsolifontti"},
  {16,"Leveys"},
  {17,"Korkeus"},
  {18,"Tallennettavat Rivit"},
  {19,"Tausta"},
  {20,"Teksti"},
  {21,"Osoitin"},
  {22,"Konsoli"},
  {23,"Kieli"}]},
 {workaround_1,
  [{1,"Ongelma"},
  {2,"Kierretäänkö ongelma?"}]}]}.
{wings_rotate,
 [
 {edges_to_vertices,
  [{1,"Useampien reuna-alojen kiertäminen magneetin avulla vaatii erityisen kääntöpisteen."}]},
 {faces_to_vertices,
  [{1,"Useampien pinta-alojen kiertäminen magneetin avulla vaatii erityisen kääntöpisteen."}]}]}.
{wings_s,
 [
 {accept,
  [{1,"Hyväksy"}]},
 {camera_mode,
  [{blender,"Blender"},
  {maya,"Maya"},
  {mb,"Motionbuilder"},
  {mirai,"Mirai"},
  {nendo,"Nendo"},
  {tds,"3ds max"}]},
 {cancel,
  [{1,"Peru"}]},
 {dir,
  [{all,"Kaikki"},
  {da,"Oletusakseli"},
  {f,"Vapaasti"},
  {la,"Viimeisin akseli"},
  {n,"Normaali"},
  {r,"Säteittäin"},
  {the_axis,"~s-akseli"},
  {u,"Yhtenäinen"},
  {x,"X"},
  {y,"Y"},
  {z,"Z"}]},
 {mod,
  [{alt,"Alt"},
  {command,"Command"},
  {ctrl,"Ctrl"},
  {shift,"Shift"}]},
 {mouse_b,
  [{l,"V"},
  {m,"K"},
  {r,"O"}]},
 {no,
  [{1,"Ei"}]},
 {yes,
  [{1,"Kyllä"}]}]}.
{wings_scale,
 [
 {edges_to_vertices,
  [{1,"Useampien reuna-alojen skaalaus magneetin avulla vaatii erityisen kääntöpisteen."}]},
 {faces_to_vertices,
  [{1,"Useampien pinta-alojen skaalaus magneetin avulla vaatii erityisen kääntöpisteen."}]},
 {inset_face,
  [{1,"Yhdessä tai useammassa pinnassa on liian lyhyitä reunoja. (Käytä Puhdista-komentoa.)"}]}]}.
{wings_sel_cmd,
 [
 {ask,
  [{1,"Valitse Id:n perusteella"}]},
 {group_mode_string,
  [
  {body,"Objektivalinta-ryhmä"},
  {edge,"Reunavalinta-ryhmä"},
  {face,"Pintavalinta-ryhmä"},
  {vertex,"Verteksivalinta-ryhmä"}
  ]},
 {group_title,
  [{1,"verteksi: "},
  {2,"reuna: "},
  {3,"pinta: "},
  {4,"objekti: "}]},
 {groups_menu,
  [{1,"Poista Ryhmä"},
  {2,"Poista Ryhmä \""},
  {4,"Lisää Ryhmään"},
  {5,"Lisää nykyinen valinta ryhmään \""},
  {7,"Vähennä Ryhmästä"},
  {8,"Vähennä nykyinen valinta ryhmästä \""},
  {10,"Valitse Ryhmä"},
  {11,"Valitse Ryhmä \""},
  {13,"Yhdistä Ryhmä"},
  {14,"Yhdistä Ryhmä \""},
  {15,"\" nykyisen valinnan kanssa"},
  {16,"Vähennä Ryhmä"},
  {17,"Vähennä Ryhmä \""},
  {18,"\" nykyisestä valinnasta"},
  {19,"Leikkaa Ryhmä"},
  {20,"Leikkaa Ryhmä \""},
  {21,"\" nykyisestä valinnasta"}]},
 {item_by_id,
  [{1,"Ei Löytynyt mitään valittavaa."},
  {2,"Objektin Id"}]},
 {less_help,
  [{1,"Poista valinnasta valitsemattoman verteksin viereiset verteksit"},
  {2,"Poista valinnasta valitsemattoman reunan viereiset reunat"},
  {3,"Poista valinnasta pinnat jotka jakavat verteksin valitsemattoman pinnan kanssa"}]},
 {menu,
  [{1,"Poista Valinta"},
  {2,"Tyhjennä Valinta"},
  {3,"Enemmän"},
  {4,"Vähemmän"},
  {5,"Vastaavat"},
  {6,"Reunakehä"},
  {7,"Reunasilmukka"},
  {8,"Laajenna reunavalintaa silmukkaan asti; "},
  {9,"Muunna pintavalinta pinnat rajaavaksi reunavalinnaksi"},
  {10,"Kaikki pinnat reunasilmukan yhdeltä puolelta"},
  {11,"Valitse kaikki pinnat reunasilmukan yhdeltä puolelta"},
  {12,"Reunakehä"},
  {13,"Laajenna reunavalinta kehään asti"},
  {14,"Edellinen Reunasilmukka"},
  {15,"Valitse edellinen reunasilmukka"},
  {16,"Seuraava Reunasilmukka"},
  {17,"Valitse Seuraava Reunasilmukka"},
  {18,"Kasvata Reunasilmukkaa"},
  {19,"Kasvata Reunavalintaa yhdellä reunasilmukan suunnassa"},
  {20,"Kutista Reunasilmukkaa"},
  {21,"Kutista Reunavalintaa yhdellä reunasilmukan suunnassa"},
  {22,"Kasvata Reunakehää"},
  {23,"Kasvata Reunavalintaa yhdellä reunakehän suunnassa"},
  {24,"Kutista Reunakehä"},
  {25,"Kutista Reunavalintaa yhdellä reunakehän suunnissa"},
  {26,"Viereiset"},
  {27,"Verteksit"},
  {28,"Reunat"},
  {29,"Pinnat"},
  {30,"Objektit"},
  {31,"Joissa on"},
  {32,"Kovat reunat"},
  {33,"Valitse kaikki kovat reunat"},
  {34,"Eriytyneet verteksit"},
  {35,"Valitse kaikki eriytyneet verteksit"},
  {36,"Verteksit joissa on"},
  {37,"2 Reunaa"},
  {38,"3 Reunaa"},
  {39,"4 Reunaa"},
  {40,"5 Reunaa"},
  {41,"Pinnat joissa on"},
  {42,"2 Reunaa"},
  {43,"3 Reunaa"},
  {44,"4 Reunaa"},
  {45,"5 tai useampi reuna"},
  {46,"Satunnainen"},
  {56,"Lyhyet Reunat"},
  {57,"Valitse (liian) lyhyet reunat"},
  {58,"Materiaali-reunat"},
  {59,"Valitse kaikki reunat eri materiaalien väliltä"},
  {60,"UV-Mapped pinnat"},
  {61,"Valitse kaikki reunat joilla on UV koordinaatit"},
  {62,"Id..."},
  {63,"Valitse id:n perusteella"},
  {64,"Valot"},
  {65,"Valitse kaikki valot"},
  {66,"Valitse kaikki elementit/objektit"},
  {67,"Käänteinen valinta"},
  {68,"Käänteinen valinta"},
  {69,"Piilota valitut"},
  {70,"Piilota valitut objektit"},
  {71,"Piilota ei-valitut"},
  {72,"Piilota objektit joita ei ole valittu"},
  {73,"Lukitse ei-valitut"},
  {74,"Piilota objektit joita ei ole valittu"},
  {75,"Näytä Kaikki"},
  {76,"Näytä piilotetut objektit"},
  {77,"Vapauta Kaikki"},
  {78,"Vapauta lukitut objektit"},
  {79,"Tallenna Valinta"},
  {80,"Tallenna valinta ryhmään \"Tallennettu Valinta\""},
  {81,"Hae valinta"},
  {82,"Hae valinta nimellä \"Tallennettu Valinta\""},
  {83,"Uusi Ryhmä..."},
  {84,"Luo uusi ryhmä"}]},
 {more_help,
  [{1,"Valitse viereiset verteksit"},
  {2,"Valitse vierekkäiset pinnat"},
  {3,"Valitse kaikki pinnat, jotka jakavat verteksin valitun pinnan kanssa"}]},
 {new_group,
  [{1,"Luo uusi ryhmä"},
  {2,"Ryhmän Nimi"}]},
 {new_group_name,
  [{exists,"on jo olemassa."}]},
 {sel_all_str,
  [{1,"Kaikki Verteksit"},
  {2,"Kaikki Reunat"},
  {3,"Kaikki Pinnat"},
  {4,"Kaikki objektit"}]},
 {short_edges,
  [{1,"Pituustoleranssi"},
  {2,"Valitse lyhyet reunat"}]},
 {similar_help,
  [{1,"Valitse identtiset verteksit"},
  {2,"Valitse identtiset reunat"},
  {3,"Valitse identtiset pinnat"},
  {4,"Valitse pinnat joilla on sama määrä reunoja, pintoja, ja verteksejä"}]},
 {valid_sel,
  [{1,"Objektin Id "},
  {2," ei kelpaa."},
  {3," "},
  {4," ei kelpaa."}]}]}.
{wings_shape,
 [
 {do_menu,
  [{1,"Kopioi"},
  {2,"Kopioi valitut objektit"},
  {3,"Poista"},
  {4,"Poista valitut objektit"},
  {5,"Nimeä uudelleen"},
  {6,"Nimeä valitut objektit uudelleen"}]},
 {help,
  [{1,"Valitse"},
  {2,"Näytä valikko"},
  {3,"Näytä/Piilota aktiivinen objekti"},
  {4,"Näytä/Piilota muut objektit"},
  {5,"Lukitse/vapauta aktiivinen objekti"},
  {6,"Lukitse/vapauta kaikki objektit"},
  {7,"Vaihda valinta aktiivisiin objekteihin"},
  {8,"Vaihda valinta kaikkiin muihin objekteihin"},
  {9,"Vaihda shaded/lankamalli aktiivisiin objekteihin"},
  {10,"Vaihda varjostus/lankamalli kaikkiin muihin objekteihin"}]},
 {title,
  [{1,"Objektitaulukko"},
  {2,"Objektitaulukko #"}]}]}.
{wings_shapes,
 [
 {cone,
  [{1,"Osiot"}]},
 {cylinder,
  [{1,"Osiot"}]},
 {grid,
  [{1,"Rivit/kolumner"}]},
 {menu,
  [{15,"Lisää..."},
  {16,"Muut Objektit"}]},
 {prim_help,
  [{cone,"Luo kartio"},
  {cube,"Luo kuutio"},
  {cylinder,"Luo sylinteri"},
  {dodecahedron,"Luo 12-tahokas"},
  {grid,"Luo ruudukko"},
  {icosahedron,"Luo 20-tahokas"},
  {image,"Luo kuva..."},
  {material,"Luo materiaali..."},
  {light,"Luo valo"},
  {octahedron,"Luo 26-tahokas"},
  {octotoad,"Luo 26-tahokas"},
  {sphere,"Luo pallo"},
  {tetrahedron,"Luo 4-tahokas"},
  {torus,"Luo donitsi"}]},
 {prim_name,
  [{cone,"Kartio"},
  {cube,"Kuutio"},
  {cylinder,"Sylinteri"},
  {dodecahedron,"12-tahokas"},
  {grid,"Ruudukko"},
  {icosahedron,"20-tahokas"},
  {image,"Kuva..."},
  {material,"Materiaali..."},
  {light,"Valo"},
  {octahedron,"8-tahokas"},
  {octotoad,"26-tahokas"},
  {sphere,"Pallo"},
  {tetrahedron,"4-tahokas"},
  {torus,"Donitsi"}]},
 {sphere,
  [{1,"Osiot"},
  {2,"Siivut"}]},
 {torus,
  [{1,"Osiot"},
  {2,"Siivut"},
  {3,"Ensiösäde"},
  {4,"Toisiosäde"}]}]}.
{wings_subdiv,
 [
 {face_centers,
  [{1,"Pinnassa "},
  {2," on vai kaksi reunaa."}]},
 {smooth,
  [{1,"pehmennetään"},
  {2,"laske pintojen keskipisteet"},
  {3,"katkaistaan reunoja"},
  {4,"päivitetään materiaalit"},
  {5,"luodaan uusia pintoja"},
  {6,"siirretään verteksejä"},
  {7,"viimeistellään"}]}]}.
{wings_tesselation,
 [
 {submenu,
  [{1,"Kolmioi"},
  {2,"Neliöi"}]}]}.
{wings_toolbar,
 [
 {button_help_1,
  [{1,"Poista valinnat kaikista"}]},
 {button_help_2,
  [{1,"Valitse viereiset verteksit"},
  {2,"Vaihda verteksivalinta-tilaan"},
  {3,"Valitse vierekkäiset reunat"},
  {4,"Vaihda reuna-tilaan"},
  {5,"Valitse viereiset pinnat"},
  {6,"Vaihda pinta-tilaan"},
  {7,"Vaihda objekti-tilaan"}]},
 {messages,
  [{hide,"Piilota"},
  {show,"Näytä"},
  {groundplane,"apuruudukko"},
  {axes,"akselit"},
  {change_to,"Vaihda"},
  {orthogonal,"suorakulma-tilaan"},
  {perspective,"perspektiivi-tilaan"},
  {show_objects,"näytä objektit"},
  {smooth,"pehmeä varjostus-tilassa"},
  {flat,"karkea varjostus-tilassa"}]}
 ]}.
{wings_u,
 [
 {caption,
  [
  {1,"automaattisesti tallennettu"}
  ]}
 ]}.
{wings_vec,
 [
 {add_help_text,
  [{1,"Valitse akseli (ja piste)"},
  {2,"Valitse akseli"},
  {3,"Valitse piste"},
  {4,"Valitse magneetin vaikutuksen ulkoraja"}]},
 {add_magnet,
  [{1,"Valitse magneetin vaikutuksen ulkoraja"}]},
 {check_magnet_point,
  [{1,"Valinnan keskipiste tallennettu."}]},
 {check_point,
  [{1,"Valinnan keskipiste tallennettu."},
  {2,"Älä sisällytä virtuaalipeilausta viitepisteen laskentaan"},
  {3,"Sisällytä virtuaalipeilaus viitepisteen laskentaan"}]},
 {check_vector,
  [{1,"Valitse elementtejä vain yhdestä objektista"}]},
 {common_magnet_message,
  [{1,"Magneetti"}]},
 {common_message,
  [{1,"Suorita"},
  {2,"Jatka"}]},
 {exit_menu,
  [{2,"Peru nykyinen komento"}]},
 {get_vec,
  [{1,"Reuna tallennettu akseliksi"},
  {2,"Tallenna reunanormaali"},
  {3,"Reunanormaali tallennettu akseliksi"},
  {4,"Tallenna reunan suunta"},
  {5,"Reunojen välinen suunta tallennettu akseliksi."},
  {6,"Reunasilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
  {7,"Monipinta-valinnassa täytyy muodostaa suljettu reunasilmukka."},
  {8,"Verteksinormaali tallennettu."},
  {9,"Verteksien välinen suunta tallennettu akseliksi."},
  {10,"Käytä verteksinormaalien keskiarvoa akseliksi"},
  {11,"Verteksinormaalien keskiarvo tallennettu akseliksi."},
  {12,"Käytä verteksien välistä suuntaa akselina"},
  {13,"3-pisteen kohtisuoran normaali tallennettu akseliksi."},
  {14,"Verteksisilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
  {15,"Moniverteksi-valinnan täytyy muodostaa suljettu reunasilmukka."},
  {16,"Pinnan normaali tallennettu akseliksi."},
  {17,"Pintojen keskipisteiden välinen suunta tallennettu akseliksi."},
  {18,"Käytä pintanormaalien keskiarvoa"},
  {19,"Pintanormaalien keskiarvo tallennettu akseliksi."},
  {20,"Käytä pintojen keskipisteiden välistä suuntaa"},
  {21,"Reunasilmukan normaali tallennettu akseliksi."},
  {22,"Monipinta-valinnassa täytyy olla reunasilmukka."},
  {23,"Valitse verteksejä, reunoja, tai pintoja."}]},
 {magnet_message,
  [{1,"Suorita "},
  {2,"Magneetin asetukset"}]}]}.
{wings_vertex_cmd,
 [
 {menu,
  [{1,"Verteksitoiminnot"},
  {2,"Siirrä"},
  {3,"Pursota"},
  {4,"Liitä"},
  {5,"Luo uusi reuna liittämällä valitut verteksit"},
  {6,"Tiivistä"},
  {7,"Siirrä valittuja verteksejä valinnan keskipistettä kohti"},
  {8,"Viistä"},
  {9,"Luo uusia pintoja valituista vertekseistä"},
  {10,"Sulauta"},
  {11,"Poistaa valitut verteksit (poistaen valinnan)"},
  {12,"Sulauta"},
  {13,"Poista valitut verteksit (luoden pintavalinnan)"},
  {14,"Muotoile"},
  {15,"Verteksiväri"},
  {16,"Liitä verteksiväri valittuihin vertekseihin"}]}]}.
{wings_view,
 [
 {auto_rotate_help,
  [{1,"Pysäytä"},
  {2,"Nopeuta"},
  {3,"Hidasta"}]},
 {camera,
  [{1,"Negatiivi"},
  {4,"Mukautettu"},
  {5,"x"},
  {6,"Laajakulma-Linssi"},
  {7,"Loivempi Laajakulma-Linssi"},
  {8,"Normaali"},
  {9,"Muotokuvatele"},
  {10,"Teleobjektiivi"},
  {11,"Mukautettu Linssi"},
  {12,"Polttoväli"},
  {13,"x Suurennuskerroin"},
  {14,"Linssi"},
  {15,"Näkökenttä"},
  {16,"Lähileikkaustaso"},
  {17,"Etäleikkaustaso"},
  {18,"Kamera-asetukset"}]},
 {help,
  [{1,"Kamera-asetukset: Näkökenttä"},
  {2,"Asettaa kuvakulman pystysuunnassa, ts. ylä- ja alareunan välisen "
   "kuva-alan, jonka kamera näyttää. "},
  {3,"Linssi-asetuksista voit säätää kuvakulman ja muita ominaisuuksia "
   "jotka lienevät tuttuja ainakin valokuvaajille. "
   "Negatiivinen koko on tallennettu ohjelman kamera-asetuksiin."},
  {4,"Linssi-asetuksista voit säätää myös kuvan korkeuden oikeaksi valitulle "
   "linssille. Jos linssikehyksen negatiivisen koon kuvasuhde "
   "ei ole sama kuin mallinnusikkunassa, "
   "leveys määrittyy virheellisesti."},
  {5,"Huom! Suurennuskerroin on suhteessa standardilinssin negatiivisen lävistäjän polttovälin pituuteen, "
   "mutta ainoastaan negatiivinen korkeus vaikuttaa teholliseen "
   "linssin polttoväliin."}]},
 {menu,
  [{1,"Perustaso"},
  {2,"Näyttää Perustason"},
  {3,"Akselit"},
  {4,"Näyttää XYZ-akselit"},
  {5,"Mallinnustila"},
  {6,"Vaihda karkea/pehmeä varjostus"},
  {7,"Lankamalli"},
  {8,"Näyttää valitut objektit lankamalleina (kaikki objektit jos mitään ei ole valittuna)"},
  {9,"Varjostus"},
  {10,"Näyttää valitut objektit varjostettuina (kaikki objektit jos mitään ei ole valittuna)"},
  {11,"Lankamalli"},
  {12,"Kytke näyttötila valittuihin objekteihin (kaikkiin objekteihin jos mitään ei ole valittuna)"},
  {13,"Kytke Välimuisti-tila"},
  {14,"Kytkee varjostetun välimuisti-tilan valittuihin objekteihin"},
  {15,"Varjostettu Esikatselu"},
  {16,"Kytkee smooth välimuisti-tilan kaikille objekteille"},
  {17,"Näytä tallennettu RK"},
  {18,"Näyttää tallennetun RK:n(Rajaava Kuutio)"},
  {19,"Näytä reunat"},
  {20,"Näyttää reunat mallinnustilassa"},
  {21,"Näytä Lankamallin Takapinnat"},
  {22,"Näyttää Lankamallin Takapinnat"},
  {23,"Näytä Normaalit"},
  {24,"Näyttää valittujen elementtien normaalit"},
  {25,"Palauta näkymä"},
  {26,"Palauttaa näkymän oletuskohtaan"},
  {27,"Kohdista"},
  {28,"Kohdistaa kameran valittuun elementtiin"},
  {29,"Näytä Valitut"},
  {30,"Näyttää valitut elementit "
   "(tai kaikki objektit jos mitään ei ole valittuna)"},
  {31,"Suorakulma-näkymä"},
  {32,"Vaihda suorakulma- ja perspektiivinäkymän välillä"},
  {33,"Tallennetut näkymät: "},
  {34,"Kamera-asetukset..."},
  {35,"Asettaa näkökentän(FOV), lähi- ja etäleikkaustasot"},
  {36,"Näkymän Valaistus"},
  {37,"Käytä näkymässä määriteltyjä valoja"},
  {38,"Kaksi valoa"},
  {39,"Yksi valo"},
  {40,"Käytä kahta työskentelyvaloa"},
  {41,"Käytä yhtä työskentelyvaloa"},
  {42,"Näytä Värit"},
  {43,"Näytä verteksivärit verteksi-tilassa"},
  {44,"Näytä Materiaalit"},
  {45,"Näytä objektien materiaalit materiaali-tilassa"},
  {46,"Näytä tekstuurit"},
  {47,"Näytä objektien tekstuurit materiaali-tilassa"},
  {48,"Näytä ohje"},
  {49,"Näyttää tietoja tämän mallinnusikkunan yläreunassa"},
  {50,"Katselusuunta"},
  {51,"+X"},
  {52,"+Y"},
  {53,"+Z"},
  {54,"-X"},
  {55,"-Y"},
  {56,"-Z"},
  {57,"Kohdista Valintaan"},
  {58,"Kohdista näkymä valittujen normaaliin"},
  {59,"Automaattinen näytön vieritys"},
  {60,"Vierittää näkymää automaattisesti"}]},
 {view_legend,
  [{from,"paikasta"},
  {distance,"etäisyys"},
  {2,"suunta +X"},
  {3,"suunta +Y"},
  {4,"suunta +Z"},
  {5,"suunta -X"},
  {6,"suunta -Y"},
  {7,"suunta -Z"},
  {8,"kohti origoa (X=0, Y=0, Z=0"},
  {9,"kohti "}]},
 {views,
  [{1,"Tämä näkymä on jo käytössä"},
  {2,"Ei tallennettuja näkymiä"},
  {3,"Nimeä näkymä uudelleen"},
  {4,"Nykyinen näkymä täytyy olla käytössä"},
  {5,"Oletko varma että haluat poistaa kaikki tallennetut näkymät?"}]},
 {views_jump,
  [{1,"Ei sellaista näkymää"}]},
 {views_jumpmenu,
  [{1,"Siirry"},
  {2,"Ei tallennettuja näkymiä!"},
  {3,"Siirry edelliseen["},
  {5,"Siirry nykyiseen["},
  {7,"Siirry seuraavaan["},
  {9,"Siirry ["},
  {11,"Siirry"}]},
 {views_move,
  [{1,"Ei sellaista näkymää ["}]},
 {views_movemenu,
  [{1,"Siirrä Nykyinen"},
  {2,"Ei tallennettuja näkymiä!"},
  {3,"Siirrä \""},
  {5,"] edelliseen["},
  {7,"Siirrä \""},
  {9,"] ei mihinkään"},
  {10,"Siirrä \""},
  {12,"] seuraavaan["},
  {14,"Siirrä \""},
  {16,"] kohtaan ["},
  {18,"Siirrä Nykyinen"}]},
 {views_rename_qs,
  [{1,"Nimi"}]},
 {views_save_dialog,
  [{1,"Tallenna näkymä nimellä"}]},
 {views_submenu,
  [{1,"Seuraava"},
  {2,"Nykyinen"},
  {3,"Edellinen"},
  {4,"Tallenna"},
  {5,"Tallenna näkymä nimellä "},
  {7,"Nimeä uudelleen..."},
  {8,"Poista"},
  {9,"Poista Kaikki..."}]},
 {views_submenu_help,
  [{1,"Ei tallennettuja näkymiä!"},
  {2,"Siirry \""},
  {5,"Nimeä uudelleen \""},
  {8,"Poista \""},
  {11,"Poista kaikki tallennetut näkymät"}]},
 {virtual_mirror,
  [{1,"Viruaalipeilaus vaatii pinta-valinnan."}]},
 {virtual_mirror_fun,
  [{1,"Vain yksi pinta per objekti saa olla valittuna."}]}]}.
{wings_we,
 [
 {all_soft,
  [{1,"valmistellaan"},
  {2,"kootaan"}]},
 {mixed_edges,
  [{1,"valmistellaan"},
  {2,"verteksinormaalit"},
  {3,"verteksinormaalit per pinta"}]},
 {normals_2,
  [{1,"lasketaan pehmeät normaalit"}]}]}.
{wings_wm,
 [
 {message_event,
  [{1,"Tämä on viestirivi"}]}]}.
{wings_wm_toplevel,
 [
 {close_event,
  [{1,"Sulje tämä ikkuna"}]},
 {ctrl_command,
  [{1,"Leveys"},
  {2,"Korkeus"},
  {3,"Aseta ikkunan koko"}]},
 {ctrl_menu,
  [{1,"Sovita"},
  {2,"Molemmat"},
  {3,"Maksimoi ikkuna kaikkiin suuntiin"},
  {4,"Vaakasuunta"},
  {5,"Maksimoi ikkuna vaakasuoraan"},
  {6,"Pystysuunta"},
  {7,"Maksimoi ikkuna pystysuoraan"},
  {8,"Koko"},
  {9,"Aseta ikkunan koko numeerisesti"}]},
 {ctrl_menu_toolbar,
  [{1,"Piilota työkalurivi"},
  {2,"Piilota työkalurivi"},
  {3,"Näytä työkalurivi"},
  {4,"Näytä työkalurivi"}]},
 {ctrl_message,
  [{1,"Raahaa siirtääksesi"},
  {2,"Sovita"},
  {3,"Näytä valikko"}]},
 {ctrl_resize,
  [{1,"Liian suuri koko määritelty"}]},
 {resize_event,
  [{1,"Muuta kokoa"},
  {2,"Muuta kokoa, pitäen nykyisen sivusuhteen."}]}]}.
{wpa,
 [
 {dialog_template,
  [{1,"Vaihda Y- ja Z Akselit keskenään"},
  {6,"Pehmennystasot"},
  {7,"tekstuurin oletustiedostomuoto "},
  {uv,"Vie UV-koordinaattit tiedostoon"},
  {tess,"Pehmennys"},
  {tess4,"Neliöinti"},
  {tess3,"Kolmiointi"},
  {tess0,"Ei mitään"},
  {norms,"Vie normaalit/pehmennysryhmät tiedostoon"},
  {color,"Vie verteksivärit tiedostoon"}]},
 {do_import,
  [{1,"luetaan tiedosto"}]},
 {export_scale_s,
  [{1,"Vientimittakaava"}]},
 {export_selected,
  [{1,"Valitse objektit tai pinnat."}]},
 {format_error,
  [{1,"Sisäinen virhe: ~P\n"}]},
 {import,
  [{1,"Tiedostosta tuonti epäonnistui: "}]},
 {import_scale_s,
  [{1,"Tuontimittakaava"}]}]}.