#9 Chú l

v1.0_(example)
wont-fix
None
5
2014-05-22
2014-05-12
Anonymous
No

Chú Long ơi lỗi này xảy ra trên trình duyệt chrome. Khi con đánh chữ đ bằng VNI thì nó hiện thành dđ đó chú. VD con muốn gõ chữ đi. thì bấm d+9+i nó ra thành dđi đó chú. Lỗi này xảy ra lấu lắm rồi chú fix lại nha

Discussion

 • Pham Kim Long

  Pham Kim Long - 2014-05-15

  Lỗi này hiện tại chưa thể khắc phục được bạn nhé. UniKey không tương thích với tính năng auto-complete của Chrome. Thực ra, bạn có thể gõ tiếng Việt không dấu trong Chrome, vì đối với Google thì kết quả tìm kiếm có dấu và không dấu là gần như nhau.

   
 • Pham Kim Long

  Pham Kim Long - 2014-05-22
  • status: open --> wont-fix
  • assigned_to: Pham Kim Long
   


Anonymous

Cancel  Add attachments

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks