Pham Kim Long - 2014-05-26

Bạn chỉ cần gõ Acc (thay vì acc) thì sẽ được. Cái này là do cơ chế tự động convert chữ hoa-thường của UniKey để giúp chỉ cần định nghĩa tổ hợp gõ tắt duy nhất cho các dạng chữ hoa, thường khác nhau. Có thể bản tới sẽ có option bật/tắt tính năng này.