#15 Thừa ký tự khi sử dụng tổ hợp phím Window + R

v1.0_(example)
open
Pham Kim Long
None
4
2014-05-22
2014-05-22
Anonymous
No

Phiên bản: Unikey bản 4.0 RC3
Hành vi: Khi sử dụng tổ hợp phím Window + R và gõ work
Ký tự thực tế hiện ra: ửok
Ký tự thực tế hiện ra sau khi nhấn thêm phím [space]: rwork
Yêu cầu: Hủy bỏ ký tự "r" sau khi đã kết hợp với tổ hợp phím với phím Window

Discussion

 • Unikey 4.2 RC 3 cũng bị lỗi này

   
 • Pham Kim Long
  Pham Kim Long
  2014-05-22

  Xác nhận lỗi này. Trong bản tới tôi sẽ fix. Xin cám ơn các bạn.

   


Anonymous


Cancel   Add attachments