#15 Thừa ký tự khi sử dụng tổ hợp phím Window + R

v1.0_(example)
open
None
4
2014-05-22
2014-05-22
Anonymous
No

Phiên bản: Unikey bản 4.0 RC3
Hành vi: Khi sử dụng tổ hợp phím Window + R và gõ work
Ký tự thực tế hiện ra: ửok
Ký tự thực tế hiện ra sau khi nhấn thêm phím [space]: rwork
Yêu cầu: Hủy bỏ ký tự "r" sau khi đã kết hợp với tổ hợp phím với phím Window

Discussion

 • Đặng Duy Sơn

  Unikey 4.2 RC 3 cũng bị lỗi này

   
 • Pham Kim Long

  Pham Kim Long - 2014-05-22

  Xác nhận lỗi này. Trong bản tới tôi sẽ fix. Xin cám ơn các bạn.

   


Anonymous

Cancel  Add attachments

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks