#13 Dùng vietnam locale CP 1258 không gõ tiếng việt được

v1.0_(example)
closed
nobody
None
5
2014-09-29
2014-05-17
Anonymous
No

mình sử dụng windows 8.1 và dùng bảng mã CP 1258 gõ tiếng việt thì lỗi win XP không bị tình trạng này

Discussion

 • Anonymous - 2014-05-18

  mình đã sử dụng được chạy unikey với quyền administrator ^^

   
 • Anonymous - 2014-05-18

  mình nhầm vẫn không gõ được tiếng việt dùng bản unikey 4.2 RC gõ trong notepadd++
  đã enconding >>character sets >> vietnamese 1258

   
 • Pham Kim Long

  Pham Kim Long - 2014-05-22

  Nếu thực sự cần CP1258, bạn hãy chọn bảng mã Unicode tổ hợp nhé. Bảng mã này tương đương CP1258, nhưng hiện nay được hỗ trợ tốt hơn trong các ứng dụng. Các chương trình cần CP1258 sẽ tự động convert unicode tổ hợp thành CP1258.

  Tuy nhiên bảng mã nên dùng vẫn là Unicode dựng sẵn.

   
 • Pham Kim Long

  Pham Kim Long - 2014-05-22
  • status: open --> wont-fix
   
 • Anonymous - 2014-05-25

  mình dùng bảng mã cp 1258 để gõ tiếng việt trong notepad++ để viết script, dùng unicode tổ hợp hoặc dựng sẵn thì sẽ bị lỗi font

  Hiện mình dùng unicode dựng sẵn và khi muốn chuyển sang tiếng việt thì toàn dùng chức năng convert của unikey để đảm bảo tiếng việt thấy hơi bất tiện. Mình thấy dùng cp 1258 hỗ trợ cho code rất tốt, font unicode thì cái đượccái không

   
 • Anonymous - 2014-09-17

  Hi!
  Sao không chọn được unicode tổ hợp nhỉ? Khi chọn unicode tổ hợp thì unikey tự chuyển thành cp 1258 là sao nhỉ

   
 • Pham Kim Long

  Pham Kim Long - 2014-09-29

  Đối với Windows thì tổ hợp và CP1258 là như nhau. Các bạn dùng bản UniKey 4.2 RC4 thì sẽ gõ bình thường.

   
 • Pham Kim Long

  Pham Kim Long - 2014-09-29
  • status: wont-fix --> closed
   


Anonymous

Cancel  Add attachments

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks