[Tikiwiki-artwork] logo to match the new Tiki 3.0 logotype and favicon


Thread view