Home

Anonymous

Theses

================================================================================
Tez Veri Tabanı Bitirme çalışmaları, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının künyelerinin kaydedilip sorgulanabileceği, web üzerinde çalışan bir veritabanıdır. Uygulama tek kullanıcı ve istemci-sunucu yapıdan çok kullanıcılı web sunucu yapısına taşınmıştır. Bütün fonksiyonlar tam olarak taşınmamıştır. Bu sebeple üretim alanında kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez. Fakat kısa bir zaman içinde önemli eksikliklerinin tamamlanarak ilk ön sürümünün yayınlanması planlanmaktadır.

Demo: http://tez.uubf.itu.edu.tr/index.php

Teknik Altyapı:
Veritabanı: MySQL
Dil: PHP
İşletim Sistemi: Bağımsız

Yapılacaklar:
- Verigiriş arabirimi yazılacak.
- Veritabanı ilişkisel modele göre tekrar tasarlanacak
- Web arabirimi google gibi daha basit bir aramaya olanak sağlamak üzere tekrar tasarlanacak.
- Çoklu dil desteği yetersiz durumdadır. Dil desteği geliştirilecek.
- Uygulama içindeki değişkenler ingilizce'ye çevrilecek.

Zaman Çizelgesi:
Güncellenecek...

=====================================================================================================

“Theses” is a database to store and query graduation works and theses. This application written for one user and client-server environment. But then moved to multiuser web environment. In this stage not all features are moved. Because of this it is not recommended to use in product environment. But it is planned to complete main features in near feature.

Demo: http://tez.uubf.itu.edu.tr/index.php

Technical Structure:
Database: MySQL
Language: PHP
Operating System: Platform independent

Works To Do:
- Data input GUI
- Database will be redesigned according to relation database system
- Web GUI will be redesigned to be more simple like google.
- Multi language support will be improved
- Strings in the application will be translated to English.

Time Table
Will be updated...