Home

Bas Hennekam

Dit is de pagina van de Visitatie Tool die door het UMC Utrecht is ontwikkeld om in eerste instantie te ondersteunen bij het lopen van tracers voor de JCI Accreditatie. Maar is zo opgezet dat deze kan worden gebruikt voor meerdere normen en accreditaties.

De tool bestaat uit een viertal onderdelen:

Installatie instructies

Hieronder zijn de installatie instructies te vinden voor de verschillende onderdelen van de Visitatie Tool. Als voorbeeld om de instructies te maken is "Ziekenhuishygiene" norm genomen.

Systeemeisen:

  • IIS webserver / Windows 2008
  • SQL Server 2008

Server Overzicht

Gebruikte technieken:


Related

Wiki: admin
Wiki: app lite
Wiki: app pro
Wiki: dashboard
Wiki: installatie admin
Wiki: installatie app pro
Wiki: installatie dashboard
Wiki: installatie database

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks