Polish Thesaurus / News: Recent posts

Zbliża się wersja beta

Wraz z opublikowaniem wersji 0.7 alpha zbliżamy się do wersji beta. W witrynie powoli wdrażane są coraz bardziej zaawansowane mechanizmy (kontrola pisowni ze specjalnie dobranym słownikiem; analiza morfologiczna). Stopniowo też będzie wbudowywana obsługa systemu, ktry umożliwi redaktorom tworzenie "poczekalni" wyrazw do dodania.

Posted by Marcin Miłkowski 2005-04-19

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks