Migrate from GitHub to SourceForge with this tool. Check out all of SourceForge's recent improvements.
Close

Home

Marcin Kępa

System SIZOM ma na celu rozwiązanie problemów występujących w zamawiającym go przedsiębiorstwie.
Do problemów tych należą nieoptymalne wyznaczenie tras przejazdów, nieodpowiednia częstotliwość kursowania, zbyt wolna obsługa zamówień, brak aktualnych informacji o położeniu jednostek technicznych oraz ich działaniach i stanie technicznym czy utrudniony kontakt z pracownikami w terenie.

The wiki uses Markdown syntax.

Project Admins: