#122 Åtgärda backup-script

Sprint 5
open
None
5
2014-05-27
2014-05-27
No

Idag sparas backup en gång varje veckodag, varje vecka och varje månad. De backuper som sparas veckovis och månadsvis tas aldrig bort vilket orsakar att disken blir full.

Åtgärda backupscriptet så att gamla backuper som inte behövs tas bort.

Discussion

 • Skolbiblioteksservice Umeå

  Då är allt OK igen, hoppas vi! Tack!

   
 • Magnus Häggström

  Nu är backup-scriptet åtgärdat. Jag lade även till en ticket i det projektet där backup-scriptet utvecklas:

  https://sourceforge.net/p/autopgsqlbackup/feature-requests/2/

  Nu får vi avvakta någon vecka och se så att rensningen av gamla vecko-backuper fungerar.

   
 • Skolbiblioteksservice Umeå

  Låter bra!

   

Log in to post a comment.

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks