Search bugs: status:closed-duplicate or status:closed-invalid or status:closed-wont-fix or status:closed-fixed or status:closed  Maximize  Restore

Showing results of 87

# Summary Milestone Status
 • Sort A -> Z
 • Sort Z -> A
 • Filter by Status
Owner
 • Sort A -> Z
 • Sort Z -> A
 • Filter by Owner
Created Updated Priority
88 Går ej att låna ut låda None closed Hans Rönnbäck 2013-04-12 2013-04-12 9  
87 Problem att logga in Sprint 5 closed 2012-09-26 2015-04-17 9  
85 Problem att logga in None closed 2012-04-04 2012-04-23 9  
84 Lösenord fungerar ej None closed 2012-03-07 2012-03-12 9  
83 Felmeddelanden igen None closed-fixed 2012-03-01 2012-04-05 9  
82 Felmeddelanden None closed 2012-02-29 2012-03-01 9  
81 Rättigheter för administratörer None closed Magnus Häggström 2011-09-01 2011-10-21 5  
80 Går ej ta bort reservationer None closed-fixed Johan Ekblad 2011-03-18 2011-04-06 9  
79 Ettiketternas innehåll Sprint 5 closed 2011-01-12 2015-04-17 5  
78 Ta bort rubrikernas länkstil None closed-fixed Dennis Olsson 2011-01-12 2011-01-12 5  
77 Sök låda-hjälp ej editerbar Sprint 5 closed 2011-01-12 2015-04-17 5  
76 Fel år i statistik Sprint 5 closed 2011-01-12 2015-04-17 9  
75 Fel i sortering av kolumner i lista över lådor None closed-fixed 2011-01-12 2011-01-14 9  
74 Lägga in modersmålslärare [se kommentar] Sprint 5 closed 2010-12-09 2010-12-22 9  
73 Skräpanvändare typ "sfgun" kan inte tas bort Sprint 5 closed 2010-10-27 2010-11-14 5  
72 Fel upplägg av användare None closed 2010-10-25 2010-11-14 9  
71 Systemet sätter fel skola på lån None closed-fixed 2010-10-15 2010-10-19 9  
70 Felaktigt felmeddelande i registervård låda Sprint 5 closed-fixed 2010-10-15 2010-10-20 5  
69 Upprepning i bekräftelsemail Sprint 5 closed-fixed 2010-10-11 2010-10-20 5  
68 Skoloprna är inte sorterade None closed-duplicate 2010-10-08 2010-10-20 7  
67 Sidan där man kan registrera epostadress dyker inte upp Sprint 5 closed 2010-10-08 2010-11-14 5  
66 Skolorna ej i bokstavsordning Sprint 5 closed-fixed 2010-10-07 2010-10-20 5  
65 Svenska tecken sorteras fel Sprint 5 closed Dennis Olsson 2010-10-06 2010-11-14 5  
64 Sökning på streckkod i registervård låda fungerar ej Sprint 5 closed-fixed 2010-10-06 2010-10-20 5  
63 Lånelänken måste bli tydligare Sprint 5 closed 2010-10-06 2010-11-09 5  
 • Ticket Number
 • Summary
 • Milestone
 • Status
 • Owner
 • Creator
 • Created
 • Updated
 • Labels
 • Priority
 
(applies to this page only)
1 2 3 4 > >> (Page 1 of 4)