Group Sprint 5  Maximize  Restore

Open
N/A
39 / 39

Sprint 5

Showing results of 39

# Summary Milestone Status
 • Sort A -> Z
 • Sort Z -> A
 • Filter by Status
Owner
 • Sort A -> Z
 • Sort Z -> A
 • Filter by Owner
Created Updated Priority
87 Problem att logga in Sprint 5 closed 2012-09-26 2015-04-17 9  
79 Ettiketternas innehåll Sprint 5 closed 2011-01-12 2015-04-17 5  
77 Sök låda-hjälp ej editerbar Sprint 5 closed 2011-01-12 2015-04-17 5  
76 Fel år i statistik Sprint 5 closed 2011-01-12 2015-04-17 9  
74 Lägga in modersmålslärare [se kommentar] Sprint 5 closed 2010-12-09 2010-12-22 9  
73 Skräpanvändare typ "sfgun" kan inte tas bort Sprint 5 closed 2010-10-27 2010-11-14 5  
70 Felaktigt felmeddelande i registervård låda Sprint 5 closed-fixed 2010-10-15 2010-10-20 5  
69 Upprepning i bekräftelsemail Sprint 5 closed-fixed 2010-10-11 2010-10-20 5  
67 Sidan där man kan registrera epostadress dyker inte upp Sprint 5 closed 2010-10-08 2010-11-14 5  
66 Skolorna ej i bokstavsordning Sprint 5 closed-fixed 2010-10-07 2010-10-20 5  
65 Svenska tecken sorteras fel Sprint 5 closed Dennis Olsson 2010-10-06 2010-11-14 5  
64 Sökning på streckkod i registervård låda fungerar ej Sprint 5 closed-fixed 2010-10-06 2010-10-20 5  
63 Lånelänken måste bli tydligare Sprint 5 closed 2010-10-06 2010-11-09 5  
62 Följesedeln saknar rubrik, texten för liten Sprint 5 closed 2010-10-06 2010-12-23 5  
61 Sortering av "Människor" ej istigande/sjunkande ordning Sprint 5 closed Dennis Olsson 2010-10-06 2010-12-22 5  
58 Felaktig mediatyp kan inte rättas när lådan är under åtgärd Sprint 5 closed-fixed Dennis Olsson 2010-09-22 2010-10-20 3  
56 Länken "Läs mer" fortfarande kvar trots att det inte finns n Sprint 5 closed 2010-09-21 2010-11-14 1  
55 Borttag av lån/reservation kan ej utföras av biblioteksperso Sprint 5 closed-fixed sigrid Lindholm 2010-09-21 2010-10-06 5  
54 Valt filter scrollas bort vid sökning Sprint 5 closed-wont-fix 2010-09-21 2010-09-28 5  
53 Sorering kolumn "Ledig/åter" Sprint 5 closed-wont-fix 2010-09-21 2010-09-28 5  
52 Valideringsfel XHTML och CSS Sprint 5 closed-fixed 2010-09-21 2010-10-20 8  
51 Byt till stabil version avDrupal Sprint 5 closed 2010-09-16 2011-01-06 7  
50 Modul för inkludering av bilder Sprint 5 closed 2010-08-30 2010-10-20 1  
49 Artikelordningen går ej att styra Sprint 5 closed-wont-fix 2010-08-30 2010-09-28 5  
48 Hela sidan storleksförändras ej Sprint 5 closed 2010-08-18 2010-10-06 5  
 • Ticket Number
 • Summary
 • Milestone
 • Status
 • Owner
 • Creator
 • Created
 • Updated
 • Labels
 • Priority
 
(applies to this page only)
1 2 > >> (Page 1 of 2)