[saxon] Saxon-7.3.1 namespaces in output method=text


Thread view