[saxon] Xalan treats relative paths different to Saxon


Thread view