Re: [saxon] Strange behaviour transforming HTML5 to XML


Thread view