[saxon] Resolve URI to a stylesheet variable


Thread view