[saxon] Saxon 9.2.0.3 outputting invalid XHTML break elements


Thread view