[Py2exe-checkins] py2exe/test test_xml_xpath.py, NONE, 1.1 test_win32com_shell.py, NONE, 1.1 test_sys_path.py, NONE, 1.1 setup_win32com_shell.py, NONE, 1.1 test_noZipFile.py, 1.1, 1.2 test_EasyDialogs.py, 1.1, 1.2 test_2+2.py, 1.1, 1.2 test.py, 1.7, 1.8 test_xml.xpath.py, 1.2, NONE test_win32com.shell.py, 1.1, NONE test_sys.path.py, 1.1, NONE setup_win32com.shell.py, 1.1, NONE


Thread view